Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році


НазваКафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииКафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році.

 • Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році.

 • Кафедра є випусковою з підготовки

 • бакалаврів напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини”

 • спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.01020302, 8.01020302 „Фізична реабілітація” (галузь знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини”). Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад:

 • Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад:

 • 1 доктор наук, професор,

 • 8 кандидатів наук, доцентів,

 • 3 старші викладачі.

Бойко Галина Миколаївна

 • Бойко Галина Миколаївна

 • кандидат психологічних наук, доцент, Заслужений тренер України, багаторазовий лауреат стипендії Президента України в галузі фізичної культури і спорту (2007—2011 рр.); нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ст., Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесними грамотами Полтавської обласної ради та міського голови А. Матковського; у 2011 році – грамотою Національного олімпійського комітету України, член Президії Української федерації спортсменів із вадами фізичного та розумового розвиткуСахно

 • Сахно

 • Тамара Вікторівна

 • доктор хімічних наук, професор, член спеціалізованої Вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 • Сфера наукових інтересів:

 • курортологія та рекреаційні ресурси Полтавщини, фізіотерапіяБойченко

 • Бойченко

 • Людмила Дмитрівна

 • кандидат історичних наук,

 • доцент

 • Сфера наукових інтересів:

 • історія фізичної культури і спорту,

 • етичні проблеми в галузі фізичної

 • реабілітаціїБабич

 • Бабич

 • Наталія Леонідівна -

 • старший викладач,

 • здобувач наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту

 • Сфера наукових інтересів:

 • корекція емоційно-вольової сфери осіб із вадами розумового та фізичного розвиткуУзагальнений об’єкт діяльності фахівця – сфера фізичної культури та спорту в цілому; державні та недержавні структури, що займаються реабілітаційною, фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, рекреаційною роботою з різними соціальними, віковими, статевими групами людей, які потребують комплексної фізичної реабілітації, відновлення здоров’я засобами фізичної культури і спорту.

 • Узагальнений об’єкт діяльності фахівця – сфера фізичної культури та спорту в цілому; державні та недержавні структури, що займаються реабілітаційною, фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, рекреаційною роботою з різними соціальними, віковими, статевими групами людей, які потребують комплексної фізичної реабілітації, відновлення здоров’я засобами фізичної культури і спорту.Фахівець з фізичної реабілітації – фахівець з рухової сфери

 • Фахівець з фізичної реабілітації – фахівець з рухової сфери

 • Відновлення функціонального стану організму після перенесеної травми або захворювання

 • Відновлення психофізичного стану осіб різного віку із порушеннями опорно-рухового апарату, наслідками неврологічних, хірургічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювання

 • Досягнення та підтримання оптимального рівня дієздатності пацієнтів, що забезпечує їхню достатню мобільність і соціальну активністьНаші випускники надають свої послуги у медичних закладах, реабілітаційних центрах, фітнес-центрах, закладах освіти, соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах.

 • Наші випускники надають свої послуги у медичних закладах, реабілітаційних центрах, фітнес-центрах, закладах освіти, соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах.Дізнайся більше про спеціальність: • Реабілітаційний центр для дітей з органічним ураженням нервової системи

 • Дитяча міська клінічна лікарня

 • Санаторії м. Миргорода

 • 2 міська лікарня

 • Басейн „Дельфін” , ДЮСШ №3

 • Полтавська обласна реабілітаційно-спортивна школа інвалідів „Інваспорт”

 • Палац спорту „Юність-11) цикл медико-біологічних дисциплін: 

 • 1) цикл медико-біологічних дисциплін: 

 • біохімія та біохімія спорту

 • анатомія людини

 • фізіологія людини

 • фізіологічні основи фізичної культури

 • валеологія

 • екологія

 • основи медичних знань

 • основи патології

 • біомеханіка

 • біометрія

 • імунобіологічні основи фізичної реабілітації • 3) цикл дисциплін реабілітаційного спрямування: 

 • методи фізичної реабілітації;

 • фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів; фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи; фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату;

 • фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях;

 • фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи;

 • фізична реабілітація в акушерстві та гінекології;

 • масаж;

 • фізіотерапія;

 • фітотерапія; курортологія;

 • лікувальна фізична культура; технічні засоби фізичної реабілітації; функціональна діагностика; основи реаніматології; мануальна терапія; організація діяльності реабілітаційних закладів ін.)На кафедрі діє наукова школа, у рамках якої і досліджуються проблеми:

 • На кафедрі діє наукова школа, у рамках якої і досліджуються проблеми:

 • фізична реабілітація хворих та інвалідів різних нозологічних груп;

 • психолого-педагогічний супровід навчання студентів-інвалідів в умовах вищого навчального закладу;

 • сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури.

 • За результатами наукової роботи викладачів кафедри за 2001-2011 роки опубліковано понад 300 статей, зроблено близько 150 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях; опубліковано 49 навчальних посібників. Завершені наукові розробки викладачів впроваджуються в навчальний процес, практику фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту інвалідів.На кафедрі значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів спеціальності „Фізична реабілітація”, постійно працює науковий гурток, який відвідує 37 студентів спеціальності. Науково-дослідна робота студентів здійснюється у відповідності до наскрізних загальнокафедральних тем:

 • На кафедрі значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів спеціальності „Фізична реабілітація”, постійно працює науковий гурток, який відвідує 37 студентів спеціальності. Науково-дослідна робота студентів здійснюється у відповідності до наскрізних загальнокафедральних тем:

  • медико-біологічні аспекти фізичної реабілітації, фізкультури та спорту;
  • психолого-педагогічні аспекти адаптивної фізичної культури;
  • зміст і шляхи розвитку фізичної реабілітації в системі вищої фізкультурної освіти;
  • використання нетрадиційних методів психофізичної реабілітації хворих та інвалідів.
 • Сформована наскрізна студентська наукова тематика активно впроваджується у навчальний процес шляхом підготовки рефератів, стендових доповідей, наукових статей, тез доповідей, а також знаходить відображення у тематиці курсових і дипломних робіт, що виконуються студентами в процесі опанування фахових дисциплін.Крім навчання студенти спеціальності проводять цікаво вільний від навчання час.

 • Крім навчання студенти спеціальності проводять цікаво вільний від навчання час.

 • Лише за останній рік проведено:

 • Інтелектуальний ринг «О спорт, ти – радість!»

 • Постанова “ Етюди про кохання ” (за українською книгою М.Томенка «Теорія українського кохання»)

 • Брифінг «Здоровий спосіб життя – наш вибір»

 • Круглий стіл “М.В. Гоголь – національний герой України ”

 • Круглий стіл “ Сучасний олімпійський рух ”;

 • Тренінг “ Імідж фахівця фізичної реабілітації крізь призму педагогічної етики ”

 • “Психологічний конверт ”Вступайте до нашого інституту та опановуйте сучасну, престижну спеціальність –

  • Вступайте до нашого інституту та опановуйте сучасну, престижну спеціальність –
  • Здоров᾽я людини
  • (фізична реабілітація),
  • яка за даними маркетингових досліджень є однією з найбільш перспективних на сучасному ринку праці


Схожі:

Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconСтруктура роботи методиста з фізичної культури, з предмета“Захист Вітчизни” основ здоров'я та обж вінярського П. М. на 2012-2013 н р
Сучасні вимоги до уроку фізичної культури як основної форми організації процесу фізичного виховання
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconПитання до розгляду: Значення занять фізичного виховання для загального здоров'я школярів
Використання уроків фізичного виховання як втілення здоров'єзберігаючих технологій
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconРішення Дудар Л. В. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця доктор медичних наук, професор, зав каф фізичної реабілітації та спортивної медицини
Вперше може проводитись реальна робота по виводу з цієї групи ризику завдяки дозованого фізичного навантаження під контролем лікарів...
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconСтворено у 1926 році Створено у 1926 році
Межує з Братським, Новоодеським, Баштанським, Новобузьким та Вознесенським районами Миколаївської області та Бобринецьким районом...
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році icon1. На рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я, як до найвищої соціальної цінності, фізичної розвиненості, загальної фізичної працездатності, загартованості організму
На рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформованість відповідальності за наслідки нездорового способу життя, соціально...
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconРішення проблеми Формувати загальні уявлення про фізичну культуру,її значення в житті дитини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного розвитку
Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовки
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconПортфоліо вчителя географії Криворучко Наталія Василівна
У 1996 р закінчила Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю "Дошкільне виховання " з додатковою кваліфікацією організатор...
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconУ 2011 році кафедру біохімії біологічного факультету закінчили 18 випускників. А саме 11 магістрів та 7 спеціалістів

Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році icon“Удосконалення технології уроку, виховання і розвиток учнів з метою покращення здоров’я. Формування у школярів потреби в активних заняттях фізичною культурою і спортом”
Формування у школярів потреби в активних заняттях фізичною культурою і спортом Закласти основи забезпечення та розвитку фізичного...
Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році iconАстрономія
Кримської астрофізичної обсерваторії ан СРСР. У полтаві 1926 року створено гравіметричну обсерваторію, основним завданням якої є...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка