Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році


НазваОсобливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році


Складено на підставі Листа МОН №1/9-109 від 17.02.11 року "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році“, Листа МОН № 1/9 -950 від 30.12.2010 року “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010-2011 навчальному році”Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити знання щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров’я.

 • Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити знання щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров’я.

 • Підсумкові випробування 23 травня 2011 року складають обов'язково всі учні 11 класів, які навчались у класах за спортивним профілем, або за бажанням 26 травня - учні 11 класів інших профілів навчання.

 • При складанні розкладу проведення ДПА необхідно передбачити два-три дні для підготовки до проходження атестації.До складання підсумкових випробувань допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ передбачених завданнями атестації.

 • До складання підсумкових випробувань допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ передбачених завданнями атестації.

 • Списки учнів, які планують складати атестацію з фізичної культури, має письмово погодити медичний працівник, який обслуговує заклад освіти.Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які завершили вивчення навчального предмета «Фізична культура», повинні:

 • Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які завершили вивчення навчального предмета «Фізична культура», повинні:

 • розуміти значення фізичної культури для особливого розвитку;

 • мати знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров'я та підвищення фізичної підготовленості;

 • застосовувати елементарні правила гігієни, прості прийоми самоконтролю;

 • володіти способами організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;

 • виконувати залікові вправи (навчальні нормативи);

 • уміти використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.Зміст завдань диференціюється відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу на заняттях фізичної культури та згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Основи здоров’я і фізична культура” 1-11 класи (за ред. Зубалія М.Д.).

 • Зміст завдань диференціюється відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу на заняттях фізичної культури та згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Основи здоров’я і фізична культура” 1-11 класи (за ред. Зубалія М.Д.).

 • За завданнями з посібника «Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. Деревянко В.В., Єрмолова В.М., Копилова Л.В., Лакіза О.М., Тимошенко О.В. – К.: Освіта, 2011).Збірник містить 10 варіантів по 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

 • Збірник містить 10 варіантів по 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

 • Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію з фізичної культури, отримує індивідуальний варіант роботи (теоретико-методичних основ фізичної культури) з даного збірника; бланк відповідей (додаток) або підготовлений навчальним закладом зі штампом навчального закладу.

 • Вибір варіанту атестаційної роботи з теоретико-методичних основ фізичної культури для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом вибору учнем номерів від 1 до 10.Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться в один день.

 • Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться в один день.

 • Вона складається з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у письмовій формі), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.

 • На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години.Включення до змісту підсумкових випробувань додаткових завдань не допускається.

 • Включення до змісту підсумкових випробувань додаткових завдань не допускається.

 • Результати державної підсумкової атестації з фізичної культури заносять до протоколу, класного журналу та атестату.

 • Перед виконанням практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ вчитель проводить розминку.

 • При розминці та виконанні практичних завдань і залікових вправ має бути присутній медичний працівник.

 • Особливу увагу при цьому слід звернути на дотримання правил безпеки.

 • Учні, які хворіли під час проведення ДПА, зобов`язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.Випробування з теоретико-методичних основ фізичної культури складається з 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 36 тестових завдань, які відповідають вимогам знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури. До кожного із завдань запропоновано 4 варіанти відповідей, серед яких є як вірна, так і невірна або вірна частково (неповна відповідь). Правильною вважається та, що найповніше відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів - 36, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання.

 • Випробування з теоретико-методичних основ фізичної культури складається з 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 36 тестових завдань, які відповідають вимогам знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури. До кожного із завдань запропоновано 4 варіанти відповідей, серед яких є як вірна, так і невірна або вірна частково (неповна відповідь). Правильною вважається та, що найповніше відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів - 36, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання.

Вибір варіанту практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом випадкового вибору учнями білетів. Білети складаються з двох завдань (практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які вчитель добирає зі збірника для хлопців та дівчат окремо.

 • Вибір варіанту практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом випадкового вибору учнями білетів. Білети складаються з двох завдань (практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які вчитель добирає зі збірника для хлопців та дівчат окремо.

 • Практичні випробування інструктивно-оздоровчого спрямування складаються із завдань, які дозволяють оцінити уміння учнів в організації і проведенні самостійних занять різного спрямування, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, рухливих ігор та залікових вправ, що оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 • * груба помилка - помилка, яка порушує структуру рухової дії або її окремі елементи

При проведенні залікових вправ учитель фізичної культури повинен ураховувати стан здоров'я (на час складання залікових вправ) та рівень фізичного розвитку учнів.

 • При проведенні залікових вправ учитель фізичної культури повинен ураховувати стан здоров'я (на час складання залікових вправ) та рівень фізичного розвитку учнів.

 • Вимоги до безпечного проведення практичної частини випробувань:

 • перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;

 • обов'язкова присутність медичного працівника;

 • проведення розминки.

 • Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середня арифметична суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ. • Дякую за увагу !Схожі:

Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас авт. Коваленко О. Я
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconЛист мону від 30. 12. 10 №1/9-950
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconТатаринов М. В., завідувач Центру аналізу
Науково-методичний супровід проведення підсумкових контрольних робіт і державної підсумкової атестації у початковій, основній та...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики І. Б. Гарус, методист
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconОсобливості закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році

Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconПоложення про державну підсумкову атестацію
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconНавчального закладу з питань проведення дпа у 2011/2012 навчальному році
«Про здійснення експертизи проведення державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів (вихованців) та організованого закінчення...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році iconРозклад проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти Південного ліцею Харківської районної ради Харківської області у 2011/2012 навчальному році

Особливості проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2010-2011 навчальному році icon“Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка