Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики


НазваСучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РЕВМАТИЗМ(РЕВМАТИЧНУ ГАРЯЧКУ),   ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ


 Історичні віхи вивчення ревматизму

 • ХVІІ ст. – Томас Сайденхем - описання гостого поліартриту як самостійного захворювання (типова ревматична гарячка)

 • 1635 р. - Ballonius – запропопонував термін

 • “р е в м а т и з м”

 • 1788 р. - Pitcairn – відзначає часте ураження серця при ревматизмі

 • 1815 р. - Mathey – “Вивчення ревматизму серця”

 • 1818 р. – Ф.Волковинський “Історія ревматичного кардиту”

 • 1832, 1835, 1840 – Ж.Буйо

 • 1836 р. – Г.І.Сокольський “О ревматизме мышечной ткани сердца»«…тиранічний закон Буйо, який встановив тісний зв’язок ревматичного артриту і кардиту»:

 • "захворювання, яке називається гострий суглобовий ревматизм, при більш детальному і серйозному розгляді виглядає як запалення системи серозно - фібринозних оболонок взагалі. Перикард, що належить до числа серозно-фіброзних мембран, вражається ревматизмом. Спостерігається і гостре запалення внутрішньої серозно - фібринозної оболонки, яке до моїх досліджень ніколи під спеціальною назвою не описувались, а мною названо ендокардитом, оскільки я для мембрани серцевих порожнин вибрав назву ендокард. Це запалення серед серцевих захворювань грає значну роль, тому його перехід в хронічне скрите запалення приводить до дуже важливих змін серцевих клапанів ....Без сумніву, в етіології цього запалення перше місце належить ревматизму.“

 •   РЕВМАТИЗМ - хвороба БУЙО – СОКОЛЬСЬКОГО (А.І.Нестеров) Статистика ревматизму

 • Поширеність ревматичної гарячки:

 • в індустріально розвинених країнах - 0,005 %

 • в країнах, що розвиваються - 0,01 %

 • в Україні -0,066 % ! ?

 • (2002 р.)Визначення нозології

 • Р Е В М А Т И З М - СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЬНЕ ТОКСИКО-ІМУННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ, З ПЕРЕВАЖНОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ В СЕРЦЕВО-СУДИННІЙ СИСТЕМІ, СЕРЕД СХИЛЬНИХ ДО НЬОГО ОСІБ, ПЕРЕВАЖНО 5 – 17 РОКІВ, ЩО ЕТІОЛОГІЧНО ПОВ’ЯЗАНЕ З ß- ГЕМОЛІТИЧНИМ СТРЕПТОКОКОМ ГРУПИ А ПЕВНОГО СЕРОТИПУЕтіологічні аспекти ревматичної гарячки

 • РЕВМАТИЗМ – ЦЕ СТРЕПТОКОКОВИЙ СЕПСИС У СЕНСИБІЛІЗОВАНОМУ ОРГАНІЗМІ” М.Д.Стражеско

ЛАНКИ ЕПІДПРОЦЕСУ ПРИ РГ

 • ІІ. Макроорганізм

 • Сприйнятливість:

 • -тварини не хворіють -?

 • -діти раннього віку -?

 • -роль імунітету – захворює лише 3 %

 • Ризик рецидиву 6 –13 р. вищий, ніж після 25 р.Патогенетичні аспекти РГ

 • ІМУННА ПРИРОДА РГ за Mc. Carty:

 • латентний період 3 тижні

 • титр антитіл АСЛ і АСК, γ-глобуліни - підвищені

 • позитивний профілактичний ефект пеніцилінів

 • експеримент. підтверджння імунних ушкоджень

Патоморфологія ревматизму

 • Дезорганізація сполучної тканини (А.І. Струков)

 • Мукоїдне набухання

 • Фібриноїдні зміни

 • Гранулематоз

 • СклерозДіагностика ревматизму

 • О.А.Кисель (1859-1938): "Ревматизм у детей" ( 1940) -..."Для ревматизма абсолютными признаками являются ревматические узелки, круговая эритема, хорея и особая форма артрита, быстро переходящая с одного сустава на другой. Наличие только одного из этих признаков окончательно решает вопрос о наличии ревматизма у ребенка. Может быть, к абсолютным признакам следовало бы отнести совершенно своеобразное поражение сердца при ревматизме,так как при поражении сердца у детей от других причин подобной клинической картины мы не наблюдаем. Для поражения сердца ревматического происхождения характерно постоянное прогрессирование порока сердца, причем нередко в это время больной ни на что не жалуется". Діагностичні критерії РГ

 • Т.Джонс –1944р., перегляд ARA - 1965,1982 рр.

 • прийняті ВООЗ -1987р., AHA –1992 р. Діагностичні критерії РГ

 • Клінічні:

 • Ревматичний анамнез

 • Артралгії

 • Гарячка

 • Лабораторні:

 • Реактанти гострої фази (неспецифічні ознаки запалення)

 • Подовження P-Q Діагностичні критерії РГКАРДИТ

 • ЗАПАЛЬНИЙ СИНДРОМ

 • СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

 • КАРДІОМЕГАЛІЯ

 • ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВІ ШУМИ

 • АРИТМІЇ І БЛОКАДИ

 • Важкість кардиту: дилятація + СНПОЛІАРТРИТ

 • УРАЖЕННЯ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ

 • МІГРУЮЧИЙ ХАРАКТЕР АРТРИТУ

 • ШВИДКОПЛИННІСТЬ ПРОЦЕСУ

 • ЕФЕКТ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

 • ВІДСУТНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙ

 • ПОВНЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯМАЛА ХОРЕЯ

 • ХОРЕІНІЧНИЙ ГІПЕРКІНЕЗ

 • М’ЯЗЕВА СЛАБКІСТЬ

 • СТАТОКООРДИНАТОРНІ ПОРУШЕННЯ

 • СУДИННА ДИСТОНІЯ

 • ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИХореїнічний гіперкінезКІЛЬЦЕПОДІБНА ЕРИТЕМА

 • ERYTHEMA

 • ANNULARE,

 • MARGINATUM

 • « абcолютна ознака акт.

 • ревматизму»!Клінічні прояви ревматизму

 • КЛІНІЧНІ ФОРМИ

 • СУГЛОБОВА

 • (з ураженням шкіри)

 • СЕРЦЕВА

 • МОЗКОВА

 • (нейроревматизм)

 • ЗМІШАНА (вісцеральна)Клінічна КЛАСИФІКАЦІЯ ревматичної гарячки (2001 р.)КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ АКТИВНОСТІ РЕВМАТИЗМУ (А.І.Нестеров, 1973, В.А.Насонова, !979,1989)

 • І ст.(мінімальний):

 • в’ялоперебігаючий або латентний ревмокардит,

 • – артралгії, еритема, вузлики,

 • – невиражені ознаки хореї, енцефаліту

 • ІІ ст.(помірний):

 • – підгострий або рецидивний кардит, кардит з СН,

 • – поліартрит, плеврит, нефрит, серозит

 • ІІІ ст. (максимальний):

 • – панкардит, гострий або підгострий диф.міокардит з СН,

 • --полісерозитиЛАБОРАТОРНІ КРИТЕРІЇ АКТИВНОСТІ РЕВМАТИЗМУ (А.І.Нестеров, 1973, В.А.Насонова, !979,1989)ПЕРЕБІГ РЕВМАТИЗМУ

 • ГОСТРИЙ

 • ПІДГОСТРИЙ

 • ЗАТЯЖНИЙ

 • ЛАТЕНТНИЙ

 • РЕЦИДИВНИЙОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕВМАТИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Відносна стабілізація в більшості країн (5 випадків на 100000 населення)

 • N.B. спалах РГ у США (1985-1987 рр.) -18,1/100тис. (P.Pope, 1990)

 • Збільшення випадків латентного ревматизму

 • тенденція до початку хвороби в 20 –30 віці

 • збільшення випадків ревматизму без ураження клапанного апарату серцяДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕВМАТИЗМУ

 • За ураженням суглобів

 • Реактивний артрит

 • Ревматоїдний артрит

 • Паліндромний ревматизм

 • Вовчаковий синдром

 • СаркоїдозДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДИФУЗНОГО НЕРЕВМАТИЧНОГО МІОКАРДИТУ (NYHA)

 • В Е Л И К І

 • ПЕРЕНЕСЕНА ІНФЕКЦІЯ З РОЗВИТКОМ В НАСТУПНІ 10 ДІБ:

 • застійної СН

 • кардіогенного шоку

 • синдрому МЕС

 • патзмін на ЕКГ

 • підвищення активності

 • КФК,МВ-КФК,ЛДГ,ЛДГ1Клінічні особливості неревматичного міокардиту

 • - скорочений або відсутній латентний період між інфекцією і проявами міокардиту

 • - переважання осіб середнього віку

 • - поступовий розвиток хвороби без виражених ознак активності запального процесу

 • - дисоціація між вираженістю кардиту і “скупими” лабораторними даними

 • - домінування скарг кардіального характеру

 • (кардіалгії, серцебиття задишка), їх постійність, резистетнтність до судинних і анальгетичних препаратів

 • - повільна динаміка на фоні протизапальної терапії

 • - наявність змін ЕКГ(100%) і порушень ритму (20%)ДІАГНОСТИКА НЦД (NYHA)

 • РЕСПІРАТОРНІ СКАРГИ:

 • “дихання із зітханням”, “нездатність” зробити глибокий вдих, незадоволеність повнотою вдиху, відчуття ядухи, задишка.

 • СЕРЦЕВІ СКАРГИ:

 • серцебиття, кардіалгії, дискомфорт.

 • АСТЕНІЯ:

 • підвищена нервова збудливість, головокружіння, знепритомнення,

 • дискомфорт в натовпі,

 • немотивована загальна слабкістьДІАГНОСТИКА НЦД

 • ДОДАТКОВІ ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ

 • (за Levander-Lindgren)

 • “Дихання з зітханнями” під час огляду

 • Лабільність пульсу і артеріального тиску

 • Збільшення ЧСС на 20 уд/хв в положенні стоячи впродовж 8 хв (симпатикотонічний ортостатизм)

 • Підвищений дермографізм

 • Депресія ST та інверсія Т в спокої, що поглиблюється в ортостазі

 • Низька фізична працездатність (при велоергометрії)

 • Підвищення сухожильних рефлексівЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНОЇ ГАРЯЧКИ

 • ЕТІОТРОПНА ТЕРАПІЯ:

 • Бензилпеніцилін (пеніцилін G) –1,5 – 4 млн. Од./добу 5(?!) –10 днів і перехід до вторинної профілактики

 • або еритроміцин 0,25 * 4р./д. 7-10 днів - “ -

 • або кларитроміцин 0,25 * 2р./д 5днів - “ –ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНОЇ ГАРЯЧКИ

 • ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ

 • (схема за Taranta, Stollerman):

 • Атралгія,артрит з мін.проявами –анальгетики типу кодеїну;

 • Помірний або тяжкий артрит – АСК 90 –100 мг/кг/д 2 тижні, 60-70 мг/кг/д наступні 6 тижнів;

 • Кардит з СН і суглобовими проявами (або без них) – ГКС 40 – 60 мг/д –2 –3 тижні з поступовим зниженням і відміною за 3 тижні

 • Діклофенак – натрію 150 мг/д 3 міс і до завершення атакиПервинна профілактика ревматизму

 • Гострий стрептококовий тонзилофарингіт:

 • Амоксацилін 1,0 –1,5 г/д 10 днів

 • При наявності ФР

 • – бензилпеніцилін 1,5 –4,0 г/д 5 днів

 • -біцилін 1500000 одноразово

 • -екстенцилін 2400000 одноразовоВторинна профілактика ревматизму

 • КРУГЛОРІЧНА: біцілін–5 1500000 1 раз в 3-4 тижні або екстенцилін 2400000 1 раз в 3-4 тижні до досягнення 18- (25 – при ураженнях серця) річного віку і не менше 5 років після останнього рецидиву

 • Сезонна: А С К

 • Н П З С

 • Поточна: пеніцилін 10 днів ???

 • профілактика інф.ендокардиту !Схожі:

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconСучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconСучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики бронхіальної астми у дітей

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconБактерійний ендокардит та ревматична гарячка, принципи діагностики,лікування та профілактики

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconТдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Хронічна ниркова недостатність: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування Професор О. Й. Бакалюк
Тдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Хронічна ниркова недостатність: сучасні...
Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconТдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Хронічна ниркова недостатність: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування Професор О. Й. Бакалюк
Тдму ім. І. Я. Горбачевського Кафедра внутрішньої медицнини з алергологією та імунологією Хронічна ниркова недостатність: сучасні...
Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconТема лекції: Новонароджена дитина. Пологова травма. Асфіксія новонародженого. Гемолітична хвороба. Принципи діагностики, лікування, профілактики

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconМета лекції: розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей
Розкрити проблему діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних станів у дітей
Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconСучасні погляди на методи оперативного лікування хворих на пахову грижу в світлі попередження рецидивів

Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconФармакологія Це наука про дію на організм хімічних сполук, які використовуються для лікування, профілактики і діагностики захворювань
Це наука про дію на організм хімічних сполук, які використовуються для лікування, профілактики і діагностики захворювань
Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку), принципи діагностики,лікування та профілактики iconСучасні погляди на лікування пневмоній доцент к м. н. Батушкін В. В
Отримані численні данні щодо підвищення резистентності до антибіотиків основних респіраторних патогенів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка