Інформаційно – Інформаційно


НазваІнформаційно – Інформаційно
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМетодичну роботу треба побудувати так, щоб кожен вихователь відчув ситуацію успіху, динаміку професійного росту, задоволення від роботи, потребу в самоосвітньої діяльності

 • Методичну роботу треба побудувати так, щоб кожен вихователь відчув ситуацію успіху, динаміку професійного росту, задоволення від роботи, потребу в самоосвітньої діяльності

 • Нетрадиційний підхід до методичної роботи допомагає педагогам стати відвертими, демократичними, лояльними до дітей, колег і до самих себе.

 • Активізація творчої діяльності педагога можлива через нетрадиційні, інтерактивні методи та форми роботи з педагогами. • інформаційно – адаптивні вправи;

 • інформаційно – творчі вправи;

 • інтелектуальні ігри та ігри – змагання;

 • вправи з розвитку особливості та самосприйняття.тренінг «Психологічний бум»

 • тренінг «Психологічний бум»

 • «Хвилинки презентації»

 • «Педагогічний полілог»

 • «Методична сесія»

 • «Творчий портрет педагога»

 • «Методична естафета»

 • Мультимедійна виставка

 • Презентація творчих майстереньІнформаційно –

 • Інформаційно –

 • творчі вправи

 • “Творчий лист”,

 • „Творча студія

 • „Пошукове поле”

 • Вправи на розвиток особистості та самосприйняття

 • „Хвилинки емпатії”

 • “Диплом Емпата”«Творчий портрет педагога» - це форма методичної роботи, спрямована на формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

 • «Творчий портрет педагога» - це форма методичної роботи, спрямована на формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

 • Технологія проведення

 • 1.Підготовча робота(вивчення досвіду роботи педагога, професійної біографії, відвідування занять, заходів).

 • 2.Ознайомлення з виставкою творчих доробків педагога. Презентація педагога , його творчих здобутків адміністрацією ДНЗ, колегами по роботі, вихованцями ,батьками. Експрес – інтерв’ю з педагогом.

 • 3.Педагогічна вітальня – захід, під час якого колеги, дошкільники виконують пісні про дитячий садок, вихователя, рідний край, панує гумор та фантазія.

 • Технологія має варіативний характер і може бути змінена.

 • Цей захід сприяє згуртуванню педагогічного колективу, утвердженню в ньому духу професійного суперництва, творчого пошуку.Методична сесія проводиться один раз на рік у визначений термін за такими питаннями у два етапи:

 • Методична сесія проводиться один раз на рік у визначений термін за такими питаннями у два етапи:

 • · Проведення творчих звітів педагогів,які атестуються;

 • · Сприяння розвитку фахової майстерності;

 • · Прогнозування педагогічного досвіду;

 • · Стимулювання творчої діяльності педагогів.

 • Перший етап методичної сесії - «Свято педагогічної творчості». Під час його проведення відбувається презентація досвіду кращих педагогів, які атестуються, а також засідання творчих і проблемних груп, проводяться «круглі столи», майстер-класи за проблемою (назвою)методичної сесії.

 • Другий етап методичної сесії передбачає творчі звіти, презентації портфоліо (кейсів), що проводяться перед колегами, МО , де педагоги демонструють свої педагогічні доробки, пропагають власний ППД, проводять заняття-панорами.

 • Під час методичної сесії відбувається стимулювання педагогічних кадрів до творчої

 • діяльності(вручають дипломи, почесні грамоти, грамоти за участь),виносять пропозиції щодо атестації педагогів, приймають рішення про публікацію кращого досвіду. Така організація методичної роботи спонукає пробудженню у педагогів інтересу до інноваційної діяльності, потреби в саморозвитку та у самовдосконаленні, виробленню в колективі атмосфери творчого пошуку найбільш ефективних шляхів навчання та виховання дошкільників, формуванню сприятливого мікроклімату в дошкільному закладі.Суть такої форми методичної роботи, як „Творчий лист”, полягає у творчо – прикладному використанні вихователями самостійно знайденої інформації про теоретичні та практичні аспекти розв’язання певної проблеми. На першому етапі пошуку проблему пропонує вихователь – методист, на другому – педагоги беруть проблему з власного досвіду та оприлюднюють її. На третьому етапі педагоги працюють як над теоретичним, так і над практичними проблемами (наприклад – шляхи реалізації одного з річних завдань).

 • Суть такої форми методичної роботи, як „Творчий лист”, полягає у творчо – прикладному використанні вихователями самостійно знайденої інформації про теоретичні та практичні аспекти розв’язання певної проблеми. На першому етапі пошуку проблему пропонує вихователь – методист, на другому – педагоги беруть проблему з власного досвіду та оприлюднюють її. На третьому етапі педагоги працюють як над теоретичним, так і над практичними проблемами (наприклад – шляхи реалізації одного з річних завдань).

 • Відповідальний за „Творчий лист” вихователь оформлює його, враховуючи думку кожного, і складає резюме, яке подає на розгляд методичної ради. Важливо, що кожний вихователь відчуває себе спроможним знайти цікаве творче рішення. Це надає професійної впевненості й творчої наснаги, стимулює до самоосвіти.„Хвилинки емпатії” – інтерактивні етюди, що дають змогу добре зрозуміти позицію опонента, гнучко розв’язати проблеми і конфлікти. Під час „хвилинок емпатії” педагоги вчаться ставити себе на місце іншого. Спочатку пропонуються ігрові етюди на емпатію, що спонукають вихователів ототожнити себе з певним предметом: „Я – квітка”, „Я – вікно”, „Я зошит”. Далі предметом емпатії стають відомі казкові персонажі, герої художніх фільмів. Поступово учасники переходять до розгляду варіантів рішень як професійних, так і повсякденних ситуацій (вигаданих і справжніх) з метою віднайти оптимальні. Така технологія дає вихователям можливість висловлюватися, доводити свою думку, переконувати.

 • „Хвилинки емпатії” – інтерактивні етюди, що дають змогу добре зрозуміти позицію опонента, гнучко розв’язати проблеми і конфлікти. Під час „хвилинок емпатії” педагоги вчаться ставити себе на місце іншого. Спочатку пропонуються ігрові етюди на емпатію, що спонукають вихователів ототожнити себе з певним предметом: „Я – квітка”, „Я – вікно”, „Я зошит”. Далі предметом емпатії стають відомі казкові персонажі, герої художніх фільмів. Поступово учасники переходять до розгляду варіантів рішень як професійних, так і повсякденних ситуацій (вигаданих і справжніх) з метою віднайти оптимальні. Така технологія дає вихователям можливість висловлюватися, доводити свою думку, переконувати.Очікуваний результат:

 • Очікуваний результат:

 • високий рівень професійних компетенцій вихователів;

 • система методичної роботи, заснованої на особистісно-орієнтованому підході до інноваційної та експериментальної діяльності;

 • створення умов для усвідомлення членами педколективу необхідності безперервного професійного вдосконалення.

Схожі:

Інформаційно – Інформаційно iconРозроблені та впроваджені такі масштабні проекти
Нді піт є розробником та інформаційно-технічним адміністратором Державної інформаційно-виробничої системи
Інформаційно – Інформаційно iconФункціональна схема інформаційно-методичного комплексу
Створення інформаційно-методичного комплексу засобів контролю якості підготовки фахівців з судноводіння
Інформаційно – Інформаційно icon«Технології» є формування і розвиток в учнів проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і \ метою освітньої галузі «Технології»
Предметна інформаційно-комунікаційна компетентність полягає в здатності людини використовувати
Інформаційно – Інформаційно iconІнформаційно – творчий Інформаційно – творчий
У разі виявлення пожежі (ознак горіння, до яких відносяться: полум'я, дим, запах диму, характерне для горіння потріскування тощо)...
Інформаційно – Інформаційно iconПроведення інформаційно-мотиваційних заходів. Проведення інформаційно-мотиваційних заходів
Максимальне залучення усього персоналу до побудови суя, позитивне та усвідомлене сприйняття ним системи
Інформаційно – Інформаційно iconІнформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань
Ключова компетентність спеціально структурований комплекс характеристик особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних...
Інформаційно – Інформаційно iconТема: Класифікація локальних комп’ютерних мереж, функції і основні характеристики
За призначенню локальні обчислювальні мережі можна розділити на: керуючі (організаційними, технологічними, адміністративними та іншими...
Інформаційно – Інформаційно iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основ інформаційно-комунікаційних технологій. Питання, що вивчаються
Про організаційні засади виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних...
Інформаційно – Інформаційно iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики»
Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу...
Інформаційно – Інформаційно iconЦільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальна. Цільові: прогностична, компенсаторна, інформаційно-коригувальна
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка