В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані)


НазваВ графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані)
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Графічний режим

 • В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані).

 • Для забезпечення графічного режиму необхідно підключити бібліотеку графічних функцій. З цією метою необхідно зайти в меню Options >> Linker >> Libraries… та відмітити Graphics library.

 • Прототипи графічних функцій знаходяться у заголовному файлі , який необхідно підключати до програми.

 • Ініціалізацію графічного режиму виконує функція

 • void initgraph(int *drv,int *mode, char *path);


int *drv – вказівник, в який заноситься адреса номеру

 • int *drv – вказівник, в який заноситься адреса номеру

 • драйвера; int *mode – вказівник, в якому знаходиться

 • номер режиму роботи відеоадаптера; char *path – рядок

 • символів, що визначає шлях до драйверів.

 • Найлегший спосіб переходу до графічного режиму –

 • використання автоматичної ініціалізації графіки. При

 • цьому запускається процедура автоматичного

 • тестування апаратури з метою визначення параметрів

 • дисплейного відеоадаптера, вибору драйвера та режиму

 • його роботи.

 • Фрагмент програми:

 • #include

 • void main()Закриття графіки

 • Використовується функція

 • void closegraph( );

 • Після виклику цієї функції зображення на екрані

 • зникає. Тому рекомендується перед closegraph( );

 • зупиняти програму, наприклад, за допомогою ф-ції

 • читання символу getch().

Функції малювання ліній

 • Перед тим, як малювати лінії, необхідно встановити

 • стиль їх малювання. Для цього визивається функція з

 • прототипом

 • void setlinestyle(int style,unsigned pattern, int thickness);

 • де style – стиль малювання, pattern – зразок (образец),

 • thickness – товщина лінії.

 • Параметр style може приймати наступні значення:

 • SOLID_LINE – суцільна лінія;

 • DOTTED_LINE – точкова лінія;

 • CENTER_LINE – з чергуванням крапки та тире;

 • DASHED_LINE – пунктир та ін.Параметр thickness задає товщину лінії. Приймає

 • Параметр thickness задає товщину лінії. Приймає

 • значення NORM_WIDTH (1 піксел) або

 • THICK_WIDTH (3 піксели). За замовчуванням

 • встановлюється стиль товщиною в 1 піксел.

 • Для безпосереднього малювання ліній використовують

 • наступні функції:

 • line(x1,y1,x2,y2); - з’єднує лінією точки з координатами

 • (x1,y1) та (x2,y2).

 • lineto(x,y); - проводить лінію від поточного положення

 • курсора до точки з координатами (x,y).

 • linerel(Δx,Δy); - проводить лінію з поточної точки в

 • точку, координати якої у порівнянні з поточною

 • отримують приріст Δx по осі Х і на Δy по осі Y.

4) arc(x,y,поч_кут, кін_кут, rad); - малювання частини кола, центр якої у точці (x,y), радіус – rad. Дуга малюється проти год. стрілки від поч_кут до кін_кут.

 • 4) arc(x,y,поч_кут, кін_кут, rad); - малювання частини кола, центр якої у точці (x,y), радіус – rad. Дуга малюється проти год. стрілки від поч_кут до кін_кут.

 • Приклад: arc(200, 200, 0, 90, 100);

 • Приклад графічної програми:

 • #include

 • #include

 • #include

 • void main( )

 • {

 • int dr=DETECT, a;

 • initgraph(&dr, &a, "C:\\BCPP\\BGI");

 • clrscr( );line(10, 10, 100, 175); //Суцільна лінія

 • line(10, 10, 100, 175); //Суцільна лінія

 • setlinestyle(DOTTED_LINE, 0xffff, NORM_WIDTH);

 • line(75, 50, 350, 400); //Точкова лінія

 • setlinestyle(SOLID_LINE, 0xffff, NORM_WIDTH);

 • line(0, 0, 600, 400); //Знову суцільна лінія

 • circle(300, 325, 100); //Коло

 • rectangle(100, 100, 200, 350); //Прямокутник

 • ellipse(300, 200, 0, 360, 75, 100); //Еліпс

 • getch( );

 • closegraph( );

 • }

Малювання зафарбованих фігур

 • Спочатку встановлюється стиль зафарбовування фігур

 • за допомогою функції

 • setfillstyle(style, color);

 • Стиль (style) може приймати наступні значення:

 • SOLID_FILL – суцільне зафарбування;

 • EMPTY_FILL – пусте зафарбування;

 • SLASH_FILL – штриховка товстими лініями з нахилом вправо;

 • BKSLASH_FILL - штриховка товстими лініями з нахилом вліво і т.ін.

 • Приклад: setfillstyle(SOLID_FILL, BLUE);За замовчуванням стиль заповнення фігур суцільний, а

 • За замовчуванням стиль заповнення фігур суцільний, а

 • колір – білий.

 • Для безпосереднього малювання зафарбованих фігур

 • використовуються наступні функції:

 • bar(x1, y1, x2, y2); - зафарбований прямокутний брусок. Координати лівого верхнього і правого нижнього кутів відповідно (x1, y1), (x2, y2).

 • 2) bar3d(x1, y1, x2, y2, depth, top_flag); - паралелепіпед. Його лицьова частина задається координатами лівого верхнього (x1, y1) та правого нижнього

 • (x2, y2) кутів. Глибина - depth. Параметр top_flag визначає, чи потрібно малювати верхню грань. Якщо top_flag рівний нулю, то не потрібно.Якщо не рівний нулю – необхідно зобразити

 • Якщо не рівний нулю – необхідно зобразити

 • замальовану верхню грань.

 • Приклад: bar3d(100, 100, 200, 200, 60, 1);

 • 3) fillellipse(x, y, xrad , yrad); - зафарбований еліпс у точці (х, у) з радіусами xrad та yrad.

 • 4) pieslice(x, y, поч_кут, кін_кут, rad); - малювання “частинки” зафарбованого круга.

 • 5) sector(x, y, поч_кут, кін_кут, xrad, yrad); - малювання частини зафарбованого еліпса з центром у точці (x,y) з радіусами xrad та yrad.

 • 6) floodfill(x, y, border); - зафарбовування замкнутої

 • плоскої фігури, де (х,у) – координати любої точки всередині цієї фігури. border – колір, яким намальована фігура.Щодо функції floodfill( ), дуже важливо, щоб параметр

 • Щодо функції floodfill( ), дуже важливо, щоб параметр

 • border був саме таким, яким намальована фігура.

 • Інакше відбудеться зафарбування всього екрану.

 • В графічному режимі, як і в текстовому, можна

 • встановити колір ліній для малювання та колір фону.

 • Для цього є функції:

 • setcolor(int color); setbkcolor(int color);

 • Аргументом у кожної з цих функцій є ціле число від

 • 0 до 15 включно, що визначає колір. Можна

 • безпосередньо вказати колір англійською мовою, але

 • обов’язково заголовними літерами.

 • Приклади: setcolor(YELLOW); setbkcolor(RED);Приклад:

 • Приклад:

 • #include

 • #include

 • void main ( )

 • {

 • int dr=DETECT, regim;

 • initgraph(&dr, ®im, "C:\\BCPP\\BGI");

 • clrscr( );

 • bar(10, 10, 100, 100); //брусок, зафарбований

 • //білим

 • setfillstyle(LINE_FILL,RED);bar(100, 100, 200, 200); //брусок, заштрихований

 • bar(100, 100, 200, 200); //брусок, заштрихований

 • //горизонтальними лініями червоного кольору

 • fillellipse(250, 250, 60, 100); //заштрихований еліпс setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN); //Суцільне

 • //зафарбування зеленим кольором

 • setcolor(YELLOW); //Малювати жовтим кольором

 • circle(400, 400, 50); //Коло

 • floodfill(400, 400, YELLOW); //Коло, зафарбоване

 • //зеленим кольором

 • getch();

 • closegraph();

 • }

Схожі:

В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) icon Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу
Складання й реалізація програм, що містять повторення Програми в графічному режимі 
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconІнформації щодо виконання органами публічної адміністрації повноважень по контролю за забезпеченням якості перевезень пасажирів. Січень ― лютий 2011р. Проведення репрезентативного дослідження громадської думки
Аналіз місцевої політики у сфері забезпечення якості послуг із перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що працюють у режимі...
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconКонтроль біоритмічних параметрів спортсмена в режимі реального часу. Контроль біоритмічних параметрів спортсмена в режимі реального часу
Аналіз техніки виконання вправ, швидкісних характеристик та просторового положення спортсмена
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconОцінка якості оптичного зображення. Оцінка якості оптичного зображення
Для оптичних систем вхідний сигнал "предмет", а вихідний сигнал "зображення". Оптичні сигнали є двомірними, при цьому
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconБагатопоточність Java Інтерфейс Runnable
Для виконання методу run() в багатопоточному режимі його слід пов’язати з об’єктом потоку
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconСтворення та редагування таблиць в режимі конструктора Створення нової бази даних

В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconОсновними задачами проекту є: Синтез адаптивного автостернового
Розроблено методи точного визначення координат за допомогою супутникової навігаційної системи в диференціальному режимі
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) icon1. Дану таблицю заповнимо записами в режимі Форми. Для цього натиснемо кнопку «мастер форм» («Создание – Формы – Мастер форм»). 1
Дану таблицю заповнимо записами в режимі Форми. Для цього натиснемо кнопку «мастер форм» («Создание Формы Мастер форм»)
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconПрограма для організації відеозв'язку (Skype, icq, Мail ru Агент)
Останнім часом усе більш широко поширюється інтерактивне спілкування в режимі реального часу
В графічному режимі в якості елементу зображення є не символ, як у текстовому режимі, а піксел (точка на екрані) iconІнтернет-трейдинг
Вашими інвестиціями на українському фондовому ринку, що надає можливість самостійно укладати угоди купівлі-продажу цінних паперів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка