Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф. Тейлор


НазваОдержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф. Тейлор
Дата конвертації27.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Цей період розвитку менеджменту збігається з періодом домонополістичного капіталізму. Управління здійснювалось на базі практичного досвіду підприємців, який передавався із покоління в покоління. Численні за обсягом організації були лише в державній, церковній та військовій сферах. З них і почалися перші паростки наукового управління. Характерним для управління цього періоду була ієрархічно-пірамідальна побудова організацій.

 • Цей період розвитку менеджменту збігається з періодом домонополістичного капіталізму. Управління здійснювалось на базі практичного досвіду підприємців, який передавався із покоління в покоління. Численні за обсягом організації були лише в державній, церковній та військовій сферах. З них і почалися перші паростки наукового управління. Характерним для управління цього періоду була ієрархічно-пірамідальна побудова організацій.Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф.Тейлор.

 • Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін "наукове управління" ввів Ф.Тейлор.

 • До складу школи наукового управління увійшли також дослідження Г.Гантта і подружжя Гілбрайтів. Останні розробили так званий мікрохронометр, який у поєднанні з кінокамерою давав змогу визначати, які рухи виконуються при певних операціях і скільки часу займає кожен з них. Тейлор, наприклад, прискіпливо вимірював кількість залізної руди та вугілля, яку людина може підняти лопатою. Така інформація давала змогу дослідникам переглядати робочі операції, щоб вилучити непотрібні, непродуктивні рухи, замінивши їх стандартними процедурами.

виникла в 20 роки. Видатними її представниками були А.Файоль (Франція), Л.Урвік (Англія), Джеймс Д.Муні та А.К.Рейлі (США), М.Вебер (Німеччина).

 • виникла в 20 роки. Видатними її представниками були А.Файоль (Франція), Л.Урвік (Англія), Джеймс Д.Муні та А.К.Рейлі (США), М.Вебер (Німеччина).

 • На відміну від школи наукового управління, представники класичної школи проблеми ефективності організації розглядали в значно ширшому масштабі, визначаючи закономірності і загальні характеристики ефективної організації. Вони намагалися знайти універсальні принципи управління, які б дозволили досягати успіху будь-якій організації.

виникла як реакція на недоліки класичного підходу до управління, звідки і взяла свою назву. Дві попередні школи мало враховували соціально-психологічні та емоційні потреби людини в процесі виробництва та управління. Але "тейлоризм навпаки", коли створенням лише позитивного психологічного клімату намагалися досягти високої продуктивності теж значної ефективності не приніс. Однак, слід відмітити такі цінні наробки, як створення відповідних психо-фізіологічних та ергономічних умов праці, розробка заходів, спрямованих на збереження здоров'я, дослідження мотиваційних характеристик людей

 • виникла як реакція на недоліки класичного підходу до управління, звідки і взяла свою назву. Дві попередні школи мало враховували соціально-психологічні та емоційні потреби людини в процесі виробництва та управління. Але "тейлоризм навпаки", коли створенням лише позитивного психологічного клімату намагалися досягти високої продуктивності теж значної ефективності не приніс. Однак, слід відмітити такі цінні наробки, як створення відповідних психо-фізіологічних та ергономічних умов праці, розробка заходів, спрямованих на збереження здоров'я, дослідження мотиваційних характеристик людей

виникла в 50-ті роки, як видозміна неокласичної школи, в результаті значного розвитку психології, соціології та соціоніки, а також удосконалення методів вивчення поведінки людей. Визначними представниками цієї школи були Кріс Арджиріс, Ренсіс Лайнкерт, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг.

 • виникла в 50-ті роки, як видозміна неокласичної школи, в результаті значного розвитку психології, соціології та соціоніки, а також удосконалення методів вивчення поведінки людей. Визначними представниками цієї школи були Кріс Арджиріс, Ренсіс Лайнкерт, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг.

Для сучасного періоду дослідження управління характерний широкий зв'язок із такими науками як математика, статистика, комп'ютерні технології, тощо. Кількісні методи дослідження в управлінні завойовують все ширші території. Перевагою кількісних методів є заміна словесних виразів математичними моделями, виразами та кількісними значеннями. Даний підхід дав зелену вулицю впровадження комп'ютерного аналізу в сферу управління.

 • Для сучасного періоду дослідження управління характерний широкий зв'язок із такими науками як математика, статистика, комп'ютерні технології, тощо. Кількісні методи дослідження в управлінні завойовують все ширші території. Перевагою кількісних методів є заміна словесних виразів математичними моделями, виразами та кількісними значеннями. Даний підхід дав зелену вулицю впровадження комп'ютерного аналізу в сферу управління.

вперше це поняття було запроваджене прихильниками школи адміністративного управління, які описували функції менеджера, але ці функції вони описували відокремлено одна від одної, а процесний підхід розглядає функції управління у тісному взаємозв'язку. Функції управління не є стабільно визначеними і понині, кожен дослідник наводить свій їх набір і вважає його найдоцільнішим. Процес управління за Файолем налічує п'ять основних функцій: передбачення, планування, організація, розпорядження і контроль.

 • вперше це поняття було запроваджене прихильниками школи адміністративного управління, які описували функції менеджера, але ці функції вони описували відокремлено одна від одної, а процесний підхід розглядає функції управління у тісному взаємозв'язку. Функції управління не є стабільно визначеними і понині, кожен дослідник наводить свій їх набір і вважає його найдоцільнішим. Процес управління за Файолем налічує п'ять основних функцій: передбачення, планування, організація, розпорядження і контроль.в управлінні ґрунтується на теорії систем. Суть системного підходу полягає в тому, що будь яка проблема розглядається як система і розкладається на складові частини до тих пір, поки не набуде простого, елементарного вигляду.

 • в управлінні ґрунтується на теорії систем. Суть системного підходу полягає в тому, що будь яка проблема розглядається як система і розкладається на складові частини до тих пір, поки не набуде простого, елементарного вигляду.це складні, відкриті системи (характеристика їх буде дана далі), які працюють за принципом дії "вхід" - "перетворення" -"вихід". Тому підходи кожної попередньої школи, які зосереджували свою увагу лише на окремих підсистемах чи елементах системи управління, можна використати лише в обмежених умовах і на певному рівні системи управління.

 • це складні, відкриті системи (характеристика їх буде дана далі), які працюють за принципом дії "вхід" - "перетворення" -"вихід". Тому підходи кожної попередньої школи, які зосереджували свою увагу лише на окремих підсистемах чи елементах системи управління, можна використати лише в обмежених умовах і на певному рівні системи управління.не відкидає поглядів попередніх шкіл, але разом з тим потребує застосування спеціальних прийомів для досягнення мети організації. В основі ситуаційного підходу лежить положення, що будь-яка організація повинна бути структурованою, однак побудова цієї структури залежить від ситуації, зовнішнього та внутрішнього її середовища.

 • не відкидає поглядів попередніх шкіл, але разом з тим потребує застосування спеціальних прийомів для досягнення мети організації. В основі ситуаційного підходу лежить положення, що будь-яка організація повинна бути структурованою, однак побудова цієї структури залежить від ситуації, зовнішнього та внутрішнього її середовища.

стверджує, що бюрократична форма організації ефективніша у відносно простому і стабільному оточенні, а більш "органічна" форма організації буде ефективнішою у складному та динамічному середовищі, коли у роботі бере участь значна частка фахівців. Більш органічна організаційна форма сприяє розширенню кола учасників процесу, в ній робиться більший розрахунок на непряме поширення інформації і на такі механізми координації, які будуть об'єднувати між собою людей виробничі підрозділи і результати, будуть більш рентабельними та ефективними.

 • стверджує, що бюрократична форма організації ефективніша у відносно простому і стабільному оточенні, а більш "органічна" форма організації буде ефективнішою у складному та динамічному середовищі, коли у роботі бере участь значна частка фахівців. Більш органічна організаційна форма сприяє розширенню кола учасників процесу, в ній робиться більший розрахунок на непряме поширення інформації і на такі механізми координації, які будуть об'єднувати між собою людей виробничі підрозділи і результати, будуть більш рентабельними та ефективними.наголошує на важливості здатності організації до забезпечення необхідних ресурсів із навколишнього середовища, якщо організація хоче вижити. Ті підрозділи організації, які будуть мати легший та кращий доступ до ключових зовнішніх ресурсів, користуватимуться більшою владою та впливом. Хоча організації і хочуть зберігати самостійність, вони все ж визнають потребу формування певних коаліцій чи мереж з метою акумулювання ресурсів та зменшення витрат при виконанні угод.

 • наголошує на важливості здатності організації до забезпечення необхідних ресурсів із навколишнього середовища, якщо організація хоче вижити. Ті підрозділи організації, які будуть мати легший та кращий доступ до ключових зовнішніх ресурсів, користуватимуться більшою владою та впливом. Хоча організації і хочуть зберігати самостійність, вони все ж визнають потребу формування певних коаліцій чи мереж з метою акумулювання ресурсів та зменшення витрат при виконанні угод.як продовження теорії залежності від ресурсів наголошує на вмінні розмістити свою організацію по відношенню до зовнішнього оточення так, щоб досягти своєї мети і забезпечити виживання. Ця концепція намагається об'єднати сили навколишнього середовища, внутрішню будову організації та процеси, які в ній відбуваються, зі стратегією організації. Керівники та члени організації можуть на власний розсуд вибирати стратегію та структури, які найкраще будуть відповідати вимогам оточення і підвищувати продуктивність праці в організації.

 • як продовження теорії залежності від ресурсів наголошує на вмінні розмістити свою організацію по відношенню до зовнішнього оточення так, щоб досягти своєї мети і забезпечити виживання. Ця концепція намагається об'єднати сили навколишнього середовища, внутрішню будову організації та процеси, які в ній відбуваються, зі стратегією організації. Керівники та члени організації можуть на власний розсуд вибирати стратегію та структури, які найкраще будуть відповідати вимогам оточення і підвищувати продуктивність праці в організації.доводить, що оточення "відбирає" для виживання окремі види організацій. Спираючись на теорію природного відбору з біології, вони основну увагу зосереджують на певній популяції організацій, а не на окремих організаціях. Те, чи доб'ється успіху конкретна організація, залежить від її місцезнаходження по відношенню до популяції конкурентів та від загального розташування зовнішніх сил, які впливають на цю популяцію. Здатність керівників успішно впливати на своє оточення, за даною теорією, відносно невелика.

 • доводить, що оточення "відбирає" для виживання окремі види організацій. Спираючись на теорію природного відбору з біології, вони основну увагу зосереджують на певній популяції організацій, а не на окремих організаціях. Те, чи доб'ється успіху конкретна організація, залежить від її місцезнаходження по відношенню до популяції конкурентів та від загального розташування зовнішніх сил, які впливають на цю популяцію. Здатність керівників успішно впливати на своє оточення, за даною теорією, відносно невелика.стверджує, що зовнішнє середовище, у якому функціонують організації, має свої норми, правила та висуває вимоги, а тому, щоб бути узаконеними і одержувати підтримку, організації повинні відповідати цим вимогам, нормам та правилам.

 • стверджує, що зовнішнє середовище, у якому функціонують організації, має свої норми, правила та висуває вимоги, а тому, щоб бути узаконеними і одержувати підтримку, організації повинні відповідати цим вимогам, нормам та правилам.

1) "Будь керівником, а не погоничем";

 • 1) "Будь керівником, а не погоничем";

 • 2) впевненість в собі;

 • 3) суворість і вимогливість;

 • 4) "Критикуй позитивно";

 • 5) вміння заохочувати і карати;

 • 6) вміння цінувати час підлеглих;

 • 7) ввічливе та доброзичливе ставлення до підлеглих;

 • 8) вміння говорити та мовчати;

 • 9) почуття гумору;

 • 10) "Цікався, вивчай своїх підлеглих".

це наукова методологія, яка є засобом аналізу та синтезу при вивченні складних цілісних систем, суть якої полягає в тому, що явища та процеси, які відбуваються у природі, суспільстві розглядаються як цілісні системи, що складаються із підсистем, компонентів чи елементів.

 • це наукова методологія, яка є засобом аналізу та синтезу при вивченні складних цілісних систем, суть якої полягає в тому, що явища та процеси, які відбуваються у природі, суспільстві розглядаються як цілісні системи, що складаються із підсистем, компонентів чи елементів.

це невідповідність між бажаним (необхідним) та дійсним станом справ.

 • це невідповідність між бажаним (необхідним) та дійсним станом справ.це сума всіх складових її елементів, які діють на одній території чи населеному пункті, включаючи амбулаторно-поліклінічні, стаціонарні та інші заклади, їх взаємозв'язок, направлений на задоволення потреб населення, в лікувально-профілактичній допомозі.

 • це сума всіх складових її елементів, які діють на одній території чи населеному пункті, включаючи амбулаторно-поліклінічні, стаціонарні та інші заклади, їх взаємозв'язок, направлений на задоволення потреб населення, в лікувально-профілактичній допомозі.

1. Менеджмент відноситься до науки чи мистецтва?

 • 1. Менеджмент відноситься до науки чи мистецтва?

 • Які основні історичні етапи менеджменту?

 • В чому суть теорії Тейлора?

Схожі:

Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconМетод проектів Метод проектів виник в США на початку XX століття І використовується у різних сферах діяльності людини
Метод проектів виник в США на початку XX століття І використовується у різних сферах діяльності людини
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconКультура України на початку ХХ століття. Культура – результат пошуку неповторності
Охарактеризувати особливості розвитку культури України на початку ХХ ст., розглянути розвиток української освіти та науки, театру,...
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconКвадрат і куб числа
Термін “ показник степеня ” ввів німецький математик Михаель Штіфель (1486 1567)
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconЛекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття
Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. Стельмаховича. К.: Ізмн, 2000
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconРозвиток політичного інституту бере початок наприкінці XVIII століття; Розвиток політичного інституту бере початок наприкінці XVIII століття
В одних країнах (Італія, Росія, Угорщина) Президент, як І в Україні, визнається главою держави, що підтверджено статтею 102 Конституції...
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconCпірічуелс
Як жанр спірічуелс оформився в останній третині XIX століття в США в якості модифікованих невільничих пісень чорних американського...
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconЛекція алергологія поняття алергіїї ввів у 1906 р. Пірке для характеристики особливої реактивності організму. Термін «алергія» грецьке слово «аллос» -»другий»
Поняття алергіїї ввів у 1906 р. Пірке для характеристики особливої реактивності організму
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор icon1. Термін «розвиток інформаційних процесів» означає: Термін «розвиток інформаційних процесів» означає
Серед негативних наслідків розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних технологій вказують
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconЗакон про відміну рабства в США. Кріпаків міняють на собак Російська імперія. Початок ХІХ століття. Продаж рабів Південь США. Початок ХІХ століття. Політики реформатори Олександр ІІ
Далі я оголошую і повідомляю, що такі особи, якщо вони задовольняють відповідним умовам, будуть прийняті на військову службу Сполучених...
Одержала розвиток у США на початку XX століття. Термін \"наукове управління\" ввів Ф. Тейлор iconModern одне з напрямків сучасної закордонної хореографії, що зародилося в кін. XIX початок. XX ст у Сша й Німеччині
Термін "Танець модерн" з'явився в США для позначення сценічної хореографії, що відкидає традиційні балетні форми

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка