Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є


НазваСлужба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є
Дата конвертації27.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


СЛУЖБА ПЛАНУВАННЯ СІМ”Ї.ФОРМИ ПРИРОДНЬОГО ПЛАНУВАННЯ СІМ”Ї.

 • Доцент ЛИМАР Л.Є.


Слід пам’ятати!

 • В умовах погіршення демографічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня більшої частини населення. Погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської та дитячої смертності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом і збереження здоров’я населенню.Планування сім’ї

 • Ще в 1968 році ООН проголосила право на планування сім’ї та вільне відповідальне батьківство як невід’ємне право кожного громадянина. У 1974 році було визнано право кожної людини і кожної країни займатися плануванням сім’ї на державному рівні.

 • Визнавалось також, що це право кожної людини необхідно реалізувати, виходячи з потреб своєї сім’ї і відповідальності перед суспільством.Планування сім’ї

 • За визначенням ВООЗ, термін “Планування сім’ї” передбачає ті види діяльності, які мають за менту допомогти окремим особам та подружнім парам досягти певних результатів, а саме:

 • 1) уник тури небажаної вагітності;

 • 2) народити бажаних дітей;

 • 3) регулювати інтервали між вагітностями;

 • 4) вибирати час народження дитин в залежності відвіку батьків та стану їхнього здоров’я;

 • 5) визначити число дітей в сім’їПланування сім’ї

 • У сучасних умовах різкого зниження народжуваності в Україні проблема планування сім’ї набуває більшої медико-соціальної значимості. Аборт в Україні продовжує залишатися основним методом регулювання народжуваності. При цьому ускладнення після абортів спостерігаються у кожної третьої жінки, у першовагітних їхня частота досягає 40%. Основними ускладненнями аборту є неплідність, не виношування вагітності, запальні захворювання геніталій, ендокринні порушення, ускладнення при наступних вагітностях та пологах.Планування сім’ї

 • - надійний спосіб збереження та покращання здоров’я жінок та дітей. Відповідальність за планування сім’ї лягає на обох майбутніх батьків, передбачає оволодіння знаннями про те, з якого віку можна народжувати дітей, скільки мати дітей, яких інтервалів дотримуватись між пологами, а головне - практикувати здорову по відношенню до себе та майбутнього покоління поведінку. Дуже важливо знати методи запобігання небажаної вагітності. Це допоможе уникнути аборту - шкідливої та небезпечної для здоров’я жінки операції.Центри планування сім’ї та репродукції людини

 • 11 червня 1997 року Міністерством охорони здоров’я України виданий наказ № 180 “Про організацію роботи медичних центрів планування сім’ї та репродукції людини”, в якому затверджені типові положення про центри і кабінети планування сім’ї, а також рекомендовану структуру.Планування сім’ї

 • як суттєвий елемент первинної медичної допомоги в багатьох країнах світу та в Україні включає такі основні види діяльності:Планування сім’ї включає:

 • 1) інформація та консультування населення з питань планування сім’ї;

 • 2) організація служб планування сім’ї;

 • 3) забезпечення населення засобами контрацепції;

 • 4) лікування неплідності та сексуальних розладів;

 • 5) формування громадської думки в процесі роботи, спрямованої на зміну усталених уявлень про планування сім’ї як про суто медичну чи внутрісімейну проблемуПланування сім’ї включає:

 • 6) підвищення рівня знань і кваліфікації з цієї проблеми не тільки акушерів-гінекологів та лікарів інших спеціальностей, а також середніх медичних працівників, у першу чергу, акушерок фельдшерсько-акушерського пункту;

 • 7) поглиблення та поширення роботи зі статевого виховання дітей і підлітків, підготовки педагогів та батьків з питань сексуального розвитку дітей;

 • 8) залучення засобів масової інформації до висвітлення проблеми планування сім’ї, сексуальної культури, сімейно-шлюбних стосунків;

 • 9) підвищення доступності та якості медичних послуг у службі планування сім’ї.Перелік лікувально-профілактичних заходів

 • В умовах погіршення демографічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня більшої частини населення. Погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської та дитячої смертності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом і збереження здоров’я населенню.Основні завдання в розвитку служби планування сім’ї на перспективу

 • 1) вивчення основ сексуальної поведінки та методів контрацепції в учбових закладах і центрах для молоді;

 • 2) підвищення безпеки абортів і вдосконалення рекомендації по запобіганню небажаної вагітності після абортів і пологів;

 • 3) розповсюдження сучасних методів контрацепції;

 • 4) запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом;

 • 5) широка інформаційна діяльність з проблеми планування сім’ї;

 • 6) надання допомоги жінкам та дівчатам-підліткам, жертвам сексуального насильства;

 • 7) міжнародне співробітництво.ЗАВДАННЯ ЦЕНТРІВ ПЛАНУВАННЯ СІМ”Ї

 • ОБСТЕЖЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ

 • РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДЖУВАНОСТІШляхи регулювання народжуваності

     • Аборт
     • Контрацепція


Принципи збереження репродуктивного здоров”я

 • Зменшення кількості абортів

 • Досконала контрацепція

 • Санітарно-освітня роботаЗнання – запорука успіху!Це важливо!

 • Молодь має оволодіти найкращими життєвими навичками, використовувати їх в подальшому для підтримки свого здоров’я, відтворення здорового покоління. Для досягнення цього молода людина повинна знати основи здорового способу життя, опанувати культуру планування сім’ї, статевих відносин. Частота вагітності у дівчаток-підлітків повинна знизитися до мінімуму.Санітарно-просвітницька робота

 • В результаті планомірної роботи з молоддю кількість медичних абортів в Україні і Києві постійно скорочується: за п’ять останніх років - майже на чверть. Знижується також питома вага абортів у дівчаток-підлітків.Санітарно-просвітницька робота

 • Але простежується стійка тенденція до збільшення розповсюдженості гінекологічної патології серед дівчат усіх вікових груп, зростає кількість жінок, що вступають до репродуктивного віку вже з тягарем захворювань: за останні 5 років серед вагітних збільшилась частота анемій, хвороб сечостатевої системи та системи кровообігу.Санітарно-просвітницька робота

 • Куріння, вживання алкоголю, експерименти з наркотиками обумовлюють значну частину репродуктивних втрат та низького рівня здоров’я дітей, адже в структурі причин інвалідності дітей в Києві перше місце займають вроджені аномалії та хромосомні порушення, на другому - хвороби нервової системи, на третьому - розлади психіки та поведінки.Чому необхідно уникати абортів?

 • •Аборт в Україні ще й досі залишається поширеним методом регуляції народжуваності. Штучне переривання вагітності - травматична операція, яка руйнує плід і спричиняє як моральні, так і фізичні страждання, несприятливо діє на загальний стан здоров’я жінки та репродуктивну систему, є однією з причин гінекологічних захворювань з наступним порушенням генеративної функції.Чому необхідно уникати абортів?

 • В ході аборту хірургічними інструментами пошкоджується шийка матки, що нерідко призводить до шийково-перешийкової неповноцінності. При наступній вагітності це може викликати мимовільний аборт або передчасні пологи.Чому необхідно уникати абортів?

 • •Аборти впливають на плідність жінок, перебіг наступних вагітностей та пологів, стан здоров’я новонароджених. Більше половини жінок з безпліддям, патологією шийки матки мали в анамнезі аборти. Через рік після штучного аборту порушення в репродуктивній системі проявляються у 15% жінок, а через три-п’ять років - у більш, ніж половини з них. Штучне переривання вагітності може призводити в подальшому до захворювань молочної залози, навіть новоутворень.Чому необхідно уникати абортів?

 • При такому ризику абортів для здоров’я матері і дитини планування сім’ї набуває особливо важливого значення, в даний час є об’єктом державної політики.Профілактика незапланованої вагітності

 • Оптимальний вік для народження дітей 18-35 років. Інтервали між пологами мають бути не менше двох років, це дозволяє жінці відновити сили для майбутніх пологів, зберегти своє здоров’я та здоров’я майбутніх дітей. Після настання вагітності необхідно якомога раніше звернутись в жіночу консультацію.КОНТРАЦЕПЦІЯ

 • Гормональна контрацепція

 • Внутрішньоматкова контрацепція

 • Бар”єрна контрацепція

 • Термальний метод

 • Хірургічна контрацепція

 • Посткоїтальна контрацепціяМетоди сучасної контрацепції

 • Сучасна медицина пропонує різноманітні методи запобігання небажаної вагітності. Види та засоби контрацепції відрізняються один від одного дією на організм, ефективністю та зручністю застосування. Не дивлячись на високу ефективність, жоден з методів сучасної контрацепції не дає стовідсоткової гарантії запобігання вагітності. Це пов’язано, перш за все, з неправильним або недбалим застосуванням того або іншого протизаплідного засобу. Крім того, наш організм має неповторні індивідуальні особливості, тому реальна ефективність засобів контрацепції на практиці не перевищує 98-99%.Методи сучасної контрацепції

 • • регулярне вживання гормональних протизаплідних фармакологічних засобів.

 • • внутрішньоматкова контрацепція - введення до порожнини матки спеціальної спіралі або петлі.

 • • бар’єрна контрацепція - використання презервативів, діафрагм, тампонів, губок.

 • • хімічні засоби контрацепції - сперміцидні розчини, пінки, аерозолі, пасти та ін.

 • • пролонгована, тобто «довготермінова» контрацепція - введення до організму препаратів, які запобігають вагітності на термін від трьох місяців до п’яти років

 • • термінова контрацепція безпосередньо після статевого акту - застосування спеціальних гормональних фармакологічних засобів або введення спіралі в матку не пізніше 3-5 днів після статевого акту.

 • • метод лактаційної аменореї - грудне вигодовування дитини, як метод запобігання наступній вагітності після пологів• перерваний статевий акт, коли сім’явиверження відбувається поза піхвою

 • • стерилізація - операції по перев’язуванню сім’явивідних канатиків у чоловіків і маткових труб у жінок

 • • природні методи уникнення вагітності - утримання від статевого контакту в певні дні менструального циклу.Гормональні протизаплідні фармакологічні засоби

 • містять штучно синтезовані гормони, які за своїм складом та якостями дуже близькі до природних гормонів жіночого організму. Такі препарати нового покоління включають мінімальні дози гормонів і відносно безпечні для здоров’я, при правильному використанні надійно захищають (з вірогідністю 99%) від небажаної вагітності. Вони попереджають визрівання фолікулів в яєчниках та затримують овуляцію. Комбіновані препарати діють на слиз, роблячи його відносно непрохідним для сперматозоїдів, а також зменшують можливість живлення заплідненої яйцеклітини в матці, якщо овуляція все ж відбулась. Після припинення прийому таблеток можливість завагітніти відновлюється.

 • Не всі жінки за станом свого здоров’я можуть приймати такі препарати. У жінок-курців вони серйозно підвищують ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Є також інші протипоказання для застосування гормональних таблеток: вроджені вади розвитку серцево-судинної системи, гіпертонічна хвороба другого та третього ступеню, цукровий діабет (середнього та тяжкого ступеню), злоякісні пухлини будь-якої локалізації, доброякісні пухлини печінки, вірусний гепатит та ін. Метод протипоказаний матерям, які годують груддю.

 • Дія протизаплідних гормональних таблеток послаблюється при тютюнокурінні, вживанні великих доз алкоголю, блюванні, прийомі транквілізаторів, антибіотиків, знеболюючих засобів та інших препаратів.

 • Іноді виникають ситуації, коли від вживання таблеток доводиться відмовлятись: травми, депресії. Протизаплідні таблетки не захищають від СНІДу та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.Постійний контроль-це запорука успіху!Внутрішньоматкова контрацепція

 • Внутрішньоматкові спіралі можуть бути достатньо надійним (98%) засобом контрацепції для тих, хто не може приймати протизаплідні гормональні препарати. Їх використання не вимагає утримання від статевого життя. Маленький пристрій, що містить металеву спіраль, вводиться в порожнину матки лікарем-гінекологом, в результаті хімічний склад слизу шийки маткизмінюється, що і запобігає просуванню сперматозоїдів. Ця процедура здійснюється тільки в медичних закладах. Найбільш слушним моментом для встановлення спіралі є останній день менструації, перші 6 тижнів після пологів або медичного аборту. Спіраль розрахована на довгий термін використання - від 2 до 5 років, але потребує постійного контролю, адже повне або часткове випадіння спіралі може призвести до незапланованої вагітності.

 • Внутрішньоматкові спіралі не рекомендується використовувати жінкам, які мають кількох статевих партнерів, які ще не народжували, а також при болючих менструаціях. Спіраль може посилювати менструальні виділення.Бар’єрна контрацепція

 • До засобів бар’єрної контрацепції відносяться презервативи, діафрагми, а також губки.

 • На сьогоднішній день презерватив є єдиним засобом для профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД. При правильному користуванні практично виключено настання вагітності, надійність складає 98% за таких умов: необхідно купувати презервативи тільки в аптеках з написом на упаковці «перевірено електронікою», зберігати подалі від джерел тепла і світла (не в кишені), використовувати лише один раз, надівати тільки після настання ерекції до початку статевого акту, не застосовувати для змащування будь-які креми, що містять рослинні та синтетичні олії, оскільки вони руйнують матеріал презерватива. Для штучного зволоження використовувати спеціальні лубріканти.Хімічні засоби контрацепції

 • Дія сперміцидних препаратів спрямована на руйнування сперматозоїдів без пошкодження тканин піхви. Ефективність методу невисока - 50-70%, залежить від правильності використання. Сперміциди випускаються в дев’яти формах: гелі, пасти, пінки (аерозолі), розчинні свічки, пінисті свічки, пінисті таблетки, мазі, розчинні плівки, губки, просякнені розчином.

 • Сперміциди поряд з протизаплідною дією знижують ризик зараження інфекціями, мають протизапальну дію. Інколи можуть викликати виділення з піхви або, навпаки, посилювати сухість слизової (в залежності від форми контрацептиву).Метод лактаційної аменореї

 • Цей метод запобігання вагітності після пологів ефективний за умови виключно грудного вигодування дитини при відсутності менструацій, зазвичай не більше 6 місяців. Забезпечує захист від наступної вагітності більш ніж в 98% випадків.Перерваний статевий акт

 • Метод планування сім’ї, під час якого чоловік повністю виводить статевий член з піхви жінки безпосередньо перед сім’явиверженням. Сперма не потрапляє до піхви і запліднення не відбувається. Головний недолік цього методу - низька ефективність (40-50%). Перерваний акт пов’язаний з певним психологічним дискомфортом, тому не рекомендується лікарями як спосіб контрацепції.Стерилізація

 • Цей спосіб контрацепції полягає у перев’язуванні маткових труб у жінок або сім’яних канатиків у чоловіків за допомогою хірургічного втручання. На сьогодні стерилізація вживається тільки за умови, якщо людина остаточно вирішила ніколи не мати дітей. Дає майже стовідсоткову надійність, не впливає на потенцію та почуття сексуального задоволення.Природні методи регулювання запліднення

 • Використання природних методів планування сім’ї не шкодить здоров’ю, робить родину незалежною від контрацепції, не порушує етичних норм, дає можливість з певною мірою надійності попередити небажану вагітність. Крім того, природні методи прості в опануванніКалендарний метод

 • . Цей метод можуть використовувати лише жінки з регулярним менструальним циклом, який триває не менше 24 днів.Запліднення можливе при дозріванні та виході яйцеклітини у черевну порожнину, тобто після овуляції. Для визначення «сприятливих» і «несприятливих» для зачаття днів необхідно вести календар менструального циклу. Відлік ведеться від першого дня менструації. Початок плідного періоду вираховується за формулою: тривалість менструального циклу мінус 18 = день менструального циклу, який є початком плідного періоду. Наприклад, менструальний цикл жінки складає 28 днів, початок плідного періоду 28 - 18 = 10, тобто, десятий день менструального циклу.

 • Останній день плідного періоду вираховується за формулою: тривалість циклу мінус 11 = день циклу, який є днем закінчення плідного періоду. Наприклад, 28 - 11 = 17. Таким чином, плідний період жінки, тривалість менструального циклу якої становить 28 днів, продовжується з 10 до 17 дня циклу. В цей період вірогідність зачаття найбільша. В інші дні можливість завагітніти значно менша. Надійність календарного методу невелика - лише 30%.Симптотермальний метод

 • При правильному використанні ефективність становить 93%-97%.

 • Суть методу полягає в спостереженні та інтерпретації одночасно трьох основних симптомів (вагінального слизу, базальної температури, стану шийки матки), які супроводжують плідний період жінки. Такі спостереження дозволяють кожній жінці дітородного віку, незалежно від індивідуальних особливостей її організму і фізіологічного стану, чітко окреслити період потенційної плідності і виключити в ці дні статеву близькість (якщо не планується зачаття) чи навпаки, успішно використати їх для зачаття.

 • 1. Симптом слизуМісцевий негормональний контрацептивЗапліднення

 • У чоловічому організмі виробляється сперма, яка містить запліднюючі клітини - сперматозоїди. В яєчниках жінки формується яйцеклітина, вона виходить в черевну порожнину в середині менструального циклу, цей процес називається овуляція. Після цього яйцеклітина потрапляє в маткові труби. Під час статевого акту сперматозоїди потрапляють в організм жінки, проникають в порожнину матки, маткові труби. Якщо в цей момент в матковій трубі знаходиться зріла яйцеклітина, з великою вірогідністю може відбутися зачаття.Імплантація

 • Запліднена яйцеклітина прикріплюється до внутрішньої стінки матки і починає рости, поступово перетворюючись в зародок. Якщо запліднення не відбулось, через кілька днів яйцеклітина і тканини, які покривають стінки матки, відторгаються і виходять з матки у вигляді кров’яних виділень - тобто наступає менструація. Таким чином, для успішного зачаття сперматозоїди мають потрапити до піхви, зустрітися в матковій трубі зі зрілою яйцеклітиною, яка після запліднення прикріплюється до слизової оболонки внутрішньої стінки матки. • Кожний із засобів контрацепції спрямовується на виключення однієї з ланок цього процесу. Жоден з засобів не дає абсолютної гарантії запобігання вагітності. Сучасні контрацептиви, такі як гормональні пероральні таблетки, мають дуже високу ефективність.Гормональна контрацепція -

 • Найефективніший засіб попередження вагітності за умови регулярного вживання гормональних протизаплідних фармакологічних засобів.

УСКЛАДНЕННЯ АБОРТІВ

 • Запальні захворювання геніталій

 • Безпліддя

 • Невиношування

 • Кровотечі

 • Патологічний перебіг пологів

 • Гормональні порушення

 • Пухлини статевих органівШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ АБОРТІВ

 • Статеве виховання

 • Моральні засади сім”ї

 • Санітарна освіта

 • Санітарна культураОснови статевого виховання

 • Проведення бесід серед школярів

 • Залучення засобів радіомовлення, телебачення, преси

 • Видання спеціальної літератури, адаптованої до читача-підлітка

 • Забезпечення своєчасного вивчення основ анатомії, фізіології та гігієни статевих органів

Схожі:

Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconПланування сім”ї доцент лимар л.Є
Забезпечення своєчасного вивчення основ анатомії, фізіології та гігієни статевих органів
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconПланування сім”ї І репродуктивне здоров”я доцент кафедри акушерства та гінекології фпо
Будь-яке суспільство має бути зацікавленим у відтворенні та збереженні повноцінного людського потенціалу
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconСемінар стратегічне планування І керівництво (Ярослав Кінах) київ 02. 2001 що таке стратегічне планування
Внесення правок до стратегічного планування з метою досягнення поставлених цілей порівняння статегічного І звичайного планування
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconПланування: планування: Календарне планування
Опрацювати методи різниці лівої та правої частин нерівностей на більш складних прикладах
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconПланування діяльності підприємства і роль в ньому перспективного планування Вдовенко Юрій
Проблеми планування на підприємстві в умовах трансформації економічної системи країни
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconПлан проведення педради: пп форми взаємодії школи та сім’ї (Ціник О. В.)
Ефективні форми взаємодії школи та сім’ї (із досвіду роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників (Ажнюк Г. В.)
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconМетодологія визначення критичних для якості чинників Приклад застосування
Процес: Інформування школярів і жінок репродуктивного віку щодо методів планування сім’ї
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconДоцент Лимар Л.Є. Розгинальні передлежання: І ступінь передньоголовне
Пологи при розгинальних, тазових передлежаннях плода, поперечних положеннях. Біомеханізм пологів. Акушерський травматизм. Невідкладна...
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconМілтон Селігман
Родини це своєрідні цикли, ланцюжки взаємодій, і всі члени сім'ї впливають один на одного. Фахівці, що допомагають дітям, мають усвідомлювати...
Служба планування сім”Ї. Форми природнього планування сім”Ї. Доцент лимар л.Є iconФармацевтична опіка при застосуванні пероральних гормональних контрацептивів
Планування сім'ї є однією з актуальних медико­соціальних проблем. Її вирішення сприяє зниженню материнської і дитячої смертності,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка