Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»


НазваКурсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»
Дата конвертації27.04.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:

 • «ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ»


Об’єкт дослідження:

 • використання дидактичних матеріалів вчителем трудового навчання у навчальній діяльності СЗШ.Гіпотеза дослідження:

 • полягає в тому, що мотивація і пізнавальний інтерес учнів до навчання значно підвищиться за умов реалізації таких шляхів використання ІКТ на уроках трудового навчання:

 • усвідомлення вчителем трудового навчання шляхів використання ІКТ для розробки дидактичних і методичних матеріалів;

 • володіння вчителем технологією створення і методикою використання дидактичних і методичних матеріалів на уроках трудового навчання;

 • систематичне й педагогічно виправдане застосування на уроках трудового навчання дидактичних і методичних матеріалів як засобів наочності, актуалізації, пояснення, повторення, перевірки, узагальнення, систематизації знань учнів на уроках трудового навчання.Завдання дослідження:

 • Проаналізувати сучасний стан розробленості досліджуваної проблеми в теорії і на практиці.

 • Визначити шляхи використання ІКТ з метою розробки дидактичних та методичних матеріалів з трудового навчання.

 • Розробити засобами ІКТ дидактичні матеріали для уроків трудового навчання.РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАВизначено види дидактичних засобів навчання, а саме

 • об'єкти навколишнього середовища, взяті в натуральному вигляді або препаровані для навчальних завдань (живі і засушені рослини, тварини, машини та їх частини);

 • діючі моделі (машин, механізмів, апаратів, споруд та ін.);

 • макети і муляжі (рослин і їх плодів, технічних установок і споруд, організмів і окремих органів та ін.);

 • прилади та засоби для демонстраційних експериментів;

 • графічні засоби (картини, малюнки, географічні карти, схеми);

 • технічні засоби навчання (діапозитиви, діафільми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи та ін.);

 • підручники і навчальні посібники;

 • прилади для контролю знань і умінь учнів;

 • комп'ютери.Визначено основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріаліва саме:

 • принципу доступності;

 • принципу самостійної діяльності;

 • принципу індивідуальної спрямованості;

 • принципів наочності і моделювання;

 • принципу міцності;

 • принципу пізнавальної мотивації;

 • принципу проблемності.Дидактичні матеріали це:

 • роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, шаблони сценаріїв презентацій, публікацій, веб-сайтів, якими користуватимуться учні з метою засвоєння навчального матеріалу. Вчителі створюють їх з метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, формування практичних навичок, перевірки набутих знань тощо. принципу пізнавальної мотивації;РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯВизначено дидактичні матеріали для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Word

  • інструкції для виконання завдань;
  • інструкції для роботи з приладами, пристроями;
  • алгоритм проведення експерименту;
  • картки з вправами для розв'язання завдань;
  • картки з описом понять та явищ;
  • списки контрольних питань і тести;
  • засоби самооцінювання;
  • довідникові матеріали, формули;
  • таблиці, графіки й діаграми даних;
  • статті та оповідання з певної теми;
  • малюнки й креслення;
  • анімації перебігу процесів і явищ;
  • форми для анкетування, опитування, тестування, перевірки й самоперевірки.


Визначено приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:

 • розрахунки різного рівня складності з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • розрахунок з допомогою міліметрової сітки площ і периметрів фігур та визначення співвідношень між площами і периметром різних фігур, проектування будівель, парків тощо;

 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

 • шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;

 • плакати і креслення великих розмірів;

 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів;

 • результати класифікації, впорядкування й фільтрації даних.Висновки

 • На основі аналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури з проблеми дослідження встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:

 • Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:

 • підвищенню мотивації до навчання;

 • унаочненню навчального матеріалу з ТН;

 • підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;

 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між природничо-математичними і технічними науками;

 • динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;

 • створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями, навичками тощо.

Схожі:

Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconЗастосування графічних редакторів для створення дидактичних матеріалів з трудового навчання

Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconТема: Застосування графічних редакторів для створення роздаткових дидактичних матеріалів з трудового навчання

Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» icon«розробка дидактичних матеріалів для викладання трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconДипломна робота на тему: «технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»
«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій...
Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconТема: «застосування інтерактивних технологій навчання на уроках трудового навчання»
Теоретичні основи формування в учнів спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання
Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconМета: розглянути умови ефективного застосування мультимедіа в процесі трудового професійного навчання
Завдання: визначити дидактичні умови застосування сучасних мультимедійних технологій на уроках трудового навчання
Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconЗастосування програмних засобів мережевих технологій для контролю знань учнів на уроках трудового навчання

Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» iconТема : Формування творчих задатків учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій
Формування творчих задатків учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій
Курсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання» icon”Здійснення контролю знань учнів на уроках трудового навчання у 5-9 класах сзош засобами інформаційних технологій ”
Здійснення контролю знань учнів на уроках трудового навчання у 5-9 класах сзош засобами інформаційних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка