Курсова робота на тему


НазваКурсова робота на тему
Дата конвертації27.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Курсова робота на тему:

 • «ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ УЧНЯМИ 10-11 КЛАСІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ»


Об’єкт дослідження – позаурочна робота з учнями загальноосвітньої школи. Предмет дослідження – процес формування творчих здібностей учнів у гуртковій засобами ІКТ. Мета дослідження розробити методику формування творчих здібностей учнів у гуртковій роботі комп’ютерною технікою.Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що шляхом використання засобів ІКТ у гуртковій роботі забезпечується розвиток творчих здібностей учнів.

 • Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що шляхом використання засобів ІКТ у гуртковій роботі забезпечується розвиток творчих здібностей учнів.

 • Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

 • Розкрити теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей учнів.

 • Дослідити стан і проблеми розвитку творчих здібностей учнів 10-11 класів у гуртковій роботі.

 • Визначити педагогічні основи використання засобів ІКТ у гуртковій роботі.

 • Розробити методику проведення занять гуртка «Ансамбль жіночої краси» засобами ІКТ.Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних засобів ІКТ з предмету технології, аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.

 • Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних засобів ІКТ з предмету технології, аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ • Психолого-педагогічні умови ефективності розвитку творчої особистості:

 • створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі виконання учнями будь-яких творчих завдань;

 • організація діяльності учнів з розв’язання творчих завдань здійснюється з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності тощо;

 • вирішення творчих завдань пробуджує в кожного учня дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягення поставленої метиОсновні критерії творчої діяльності виступають:

 • Основні критерії творчої діяльності виступають:

 • усвідомлення премету інтересу, яке детермінує поведінку індивіда;

 • чітко виражена потреба в занятті саме даною діяльністю;

 • емоційна зацікавленність у процесі творчого пошуку розв’язання різних проблем.РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІОсновні напрямки організації дослідницької діяльності у гуртковій роботі

 • Основні напрямки організації дослідницької діяльності у гуртковій роботі

 • Перший напрямок – це прогнозування пізнавальної діяльності за змістом, або передбачення всього того, що створює сприятливі умови для ефективного, глибокого і міцного засвоєння системи наукових знань у галузі «Технологія».

 • Другий напрямок – це прогнозування дослідницької діяльності за її методами, або передбачення підвищення рівня складності дослідницьких учнівських проектів від елементарного до складнішого і вищого.ІКТ створюють умови :

 • ІКТ створюють умови :

 • забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної та творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, мультимедійних презентацій, фото-, відеодокументів тощо;

 • доступу до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та наукової інформації, високої швидкості її отримання та варіативності способів аналітичної обробки;

 • конструктивного змістового діалогу з користувачем; утворення з ним єдиного функціонального предметно орієнтованого освітнього середовища (тобто комп’ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості особистості, впливає на її пам’ять, емоції, мотиви та інтереси, але й змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої діяльності особистості).Використання засобів ІКТ з доцільним:

 • Використання засобів ІКТ з доцільним:

 • засіб навчання;

 • технічний засіб;

 • зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення складових елементів і системи зв’язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення;

 • ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат і перевіряти їх правомірність тощо.Завдання застосування ІКТ у гуртковій роботі:

 • Завдання застосування ІКТ у гуртковій роботі:

 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

 • забезпечення індивідуалізації навчального процесу;

 • підвищення наочності навчального процесу;

 • пошук інформації з різноманітних джерел;

 • моделювання досліджуваних процесів або явищ;

 • організація колективної й групової роботи;

 • контроль навчальних досягнень.Засоби ІКТ:

 • Засоби ІКТ:

 • медіатеку, яка включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні програми;

 • Інтернет-бібліотеку, яка надає широкі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу;

 • дистанційне навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах;

 • каталоги інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію;

 • структурована електронна бібліотека пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін;

 • електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих вихованців гуртків, творчих об’єднань різних напрямів позашкільної освіти конкретного навчального закладу, текстові, фото- відеоматеріали про їх творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.Педагогічні завдання навчального гуртока «Ансамбль жіночої краси»:

 • Педагогічні завдання навчального гуртока «Ансамбль жіночої краси»:

 • формування знань знайомство вихованців гуртка з правилами техніки безпеки, матеріалами (тканини, нитки, фурнітура) й обладнанням для заняття рукоділлям, основами оздоблення одягу;

 • засвоєння умінь та навичок навчити прийомам роботи з інструментами та обладнанням;

 • розвиток творчих здібностей особистості;

 • формування ціннісних орієнтацій особистості;

 • позитивна соціалізація особистості , вибору шляхів допрофесійної підготовки та самоосвіти.У процесі роботи навчального гуртка «Ансамбль жіночої краси» ми розробили виходячи із проектної технології презентацію для вчителя, яка розкриває суть роботи гуртка

 • У процесі роботи навчального гуртка «Ансамбль жіночої краси» ми розробили виходячи із проектної технології презентацію для вчителя, яка розкриває суть роботи гурткаВисновки

 • Гурткова робота дає можливість враховувати і розвивати здібності і нахили учнів. У цьому одна з її переваг перед звичайними заняттями. Різноманітність пристроїв, які вивчаються та використовуються в гуртках, різний рівень складності і трудомісткості питань і завдань, необхідність широких теоретичних і практичних знань дають змогу шляхом продуманого добору тем задовольнити інтереси всіх членів гуртка незалежно від їхніх знань, досвіду і здібностей.Обґрунтовано методику використання засобів ІКТ, зокрема мультимедійних презентацій. Навчальний матеріал, який подано у вигляді мультимедійних комп’ютерних презентацій у програмі Microsoft PowerPoint, забезпечує візуалізацію навчальної інформації, її динамічність і доступність при високому науковому рівні, легкість сприйняття й високі естетичні якості.

 • Обґрунтовано методику використання засобів ІКТ, зокрема мультимедійних презентацій. Навчальний матеріал, який подано у вигляді мультимедійних комп’ютерних презентацій у програмі Microsoft PowerPoint, забезпечує візуалізацію навчальної інформації, її динамічність і доступність при високому науковому рівні, легкість сприйняття й високі естетичні якості.

 • Використання мультимедійних презентацій дає змогу учням працювати в індивідуальному темпі, повноцінно засвоювати та закріплювати основні вміння та навички, дозволяє ефективно керувати процесом навчання та робити його більш різнобічним, інтересним та захоплюючим, що так необхідно для сучасного процесу вивчення предмету технології у гуртковій роботі.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Схожі:

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: “експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду” Виконав: Якименко Д. О
Курсова робота на тему: "експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду"
Курсова робота на тему iconКурсова робота з курсу “Промисловий маркетинг” на тему: “Розробка гіпотези маркетингової стратегії для зат “умз”(«мтс»)

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
«методика навчання учнів старших класів оздобленню виробів у процесі профільного навчання за спеціалізацією «деревообробка»
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: використання засобів
«використання засобів сучасного програмного забезпечення на уроках предмету «технології»
Курсова робота на тему iconЛекція 7 курсова, дипломна, магістерська роботи як форми наукової роботи курсова робота
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного...
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...
Курсова робота на тему iconНаукова робота «Нетрадиційні джерела енергії» Дослідницька робота на тему

Курсова робота на тему iconКонцепція ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті
Курсова робота студента групи а освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочної форми навчання мазура віталія
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
«педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка