Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1


НазваЗолочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1
Дата конвертації27.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗолочівська гімназія№1;

 • Золочівська гімназія№1;

 • Гур’євокозачанська ЗОШ І-ІІІст.

 • Одноробівська ЗОШ І-ІІІст.Якість керівництва з боку адміністрації навчальних закладів, планування та виконання програми з предмету;

 • Якість керівництва з боку адміністрації навчальних закладів, планування та виконання програми з предмету;

 • Методична підготовка викладача;

 • Стан навчально-матеріальної бази;

 • Навчальні досягнення учнів.Організація НВП

 • Організація НВП

 • Планування НВП

 • Здійснення НВП

 • Внутрішкільний контрольНормативне та навчально-методичне забезпечення предметів;

 • Нормативне та навчально-методичне забезпечення предметів;

 • Навчально-матеріальна база;

 • Кадрове забезпечення предметів;

 • Якість календарно-тематичного та поурочного планування;

 • Ведення шкільної документації;

 • Виконання навчальних програм;

 • Робота з обдарованими дітьми;

 • Нормативне та навчально-методичне забезпечення предметів;

 • Навчально-матеріальна база;

 • Кадрове забезпечення предметів;

 • Якість календарно-тематичного та поурочного планування;

 • Ведення шкільної документації;

 • Виконання навчальних програм;

 • Позаурочна робота;

 • Створення умов для підвищення професійної компетентності;

 • Вивчення рівня роботи вчителів;

 • Створення умов для підвищення професійної компетентності;

 • Вивчення рівня роботи вчителів.Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, від 20 квітня 2011 р. № 462;

 • -Державний стандарт початкової загальної освіти , № 1/9-695 від 06.12.2005;

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій ,основній та старшій школі у 2012/13 н.р. МОНСМ України ;

 • -Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році» МОНМС України ;

 • -Наказ МОНМСУ від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

 • -Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах та в 5-11 класах (2011 р .Наказ ГУОН від 05.10.11 №526).В перевірених школах користуються підручниками , які надіслані при розподілі КВНЗ “ХАНО” і які є в наявності в навчальних закладах району

 • В перевірених школах користуються підручниками , які надіслані при розподілі КВНЗ “ХАНО” і які є в наявності в навчальних закладах району

 • Кабінет для проведення уроків музичного мистецтва є тільки в Золочівській гімназії №1.

 • Для проведення уроків музичного мистецтва в Гур’євокозачанській та Одноробівській загальноосвітніх школах використовуються класні кімнати.Перевірка показала , що в навчальних закладах предмет «Музичне мистецтво» викладаються у відповідності з типовими навчальними планами в об`ємі , передбаченому навчальними програмами. Основою структурування програми є змістові лінії Державного стандарту з освітньої галузі «Мистецтво» .

 • Перевірка показала , що в навчальних закладах предмет «Музичне мистецтво» викладаються у відповідності з типовими навчальними планами в об`ємі , передбаченому навчальними програмами. Основою структурування програми є змістові лінії Державного стандарту з освітньої галузі «Мистецтво» .Календарні плани погоджені з адміністраціями шкіл.

 • Календарні плани погоджені з адміністраціями шкіл.

 • Навчальний матеріал складений відповідно до програми, на основі аналізу навчально-матеріальної бази .

 • Поурочні плани на день перевірки наявні у всіх вчителів.У поурочних планах:

 • У поурочних планах:

 • чітко формулювати виховну мету, керуючись «Основними орієнтирами виховання»;

 • зазначати форми та методи вивчення нового матеріалу;

 • матеріал для самостійного вивчення підбирати

 • диференційовано.На день перевірки кількість уроків відповідає календарним планам.

 • На день перевірки кількість уроків відповідає календарним планам.

 • Класні журнали ведуться відповідно до "Науково-методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 та 5-11 класах(2011 р)”.Варто зазначити, що на належному науково-методичному, фаховому рівні, майстерно володіючи інтерактивними методами та прийомами організації навчально-виховного процесу, домагаються результативності уроків вчителі: Титаренко А.М.,(Золочівська гімназія №1), Гур’єва Н.М., Жеглова О.М.(Гур’євокозачанська ЗОШ І-ІІІст.), також ці вчителі володіють грою на музичних інструментах.

 • Варто зазначити, що на належному науково-методичному, фаховому рівні, майстерно володіючи інтерактивними методами та прийомами організації навчально-виховного процесу, домагаються результативності уроків вчителі: Титаренко А.М.,(Золочівська гімназія №1), Гур’єва Н.М., Жеглова О.М.(Гур’євокозачанська ЗОШ І-ІІІст.), також ці вчителі володіють грою на музичних інструментах.Вчителі Одноробівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на уроках музичного мистецтво користуються аудіо записами музичних творів, не володіють грою на музичних інструментах.

 • Вчителі Одноробівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на уроках музичного мистецтво користуються аудіо записами музичних творів, не володіють грою на музичних інструментах.

 • Недостатньо уваги приділяють аналізу музичних творів.

 • Деякі учні не вміють інтерпретувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології.В Золочівській гімназії №1 та Одноробівській ЗОШ І-ІІІ ст. приділяється увага внутрішкільному контролю викладання предмета.

 • В Золочівській гімназії №1 та Одноробівській ЗОШ І-ІІІ ст. приділяється увага внутрішкільному контролю викладання предмета.

 • Данне питання розглядалося на засіданнях педагогічних рад та на нараді при директору.

 • Ведеться моніторинг навчальних досягнень учнів зі словесним узагальненням.В Гур’євокозачанській ЗОШ І-ІІІст. недостатньо приділяється увага здійсненню внутрішкільного контролю викладання даного предмету.

 • В Гур’євокозачанській ЗОШ І-ІІІст. недостатньо приділяється увага здійсненню внутрішкільного контролю викладання даного предмету.

 • керівником школи, відвідується та аналізується незначна кількість уроків музичного мистецтва у 1-8 класах.

 • Адміністрацією закладу освіти не дається глибокого аналізу з відповідними якісними рекомендаціями відвіданих уроків.

 • Відсутній моніторинг навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва.

 • Перспективним планом роботи навчального закладу не передбачено вивчення стану викладання цього предмету та обговорення на засіданнях педагогічних рад та нарадах при керівнику школи.МАХ-28 б

 • МАХ-28 б

 • Золочівська гімназія №1.- 21 б достатній рівень

 • Одноробівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 19 б достатній рівень

 • Гур’євокозачанська ЗОШ І-ІІІст. 18 б

 • середній рівеньПродовжити роботу щодо виконання вимог до сучасного уроку музичного мистецтва, впровадження інноваційних технологій навчання.

  • Продовжити роботу щодо виконання вимог до сучасного уроку музичного мистецтва, впровадження інноваційних технологій навчання.
  • Постійно.
  • Працювати над підвищенням власного науково-методичного рівня. Постійно
  • Працювати над удосконаленням методики проведення уроків в умовах особистісно орієнтованого підходу до навчання.
  • Постійно
  • При написанні поурочних планів, чітко формувати виховну мету.
  • Постійно
  • Правильно добирати учбовий матеріал до кожного розділу уроку;
  • Постійно
  • Об’єктивність оцінювальної діяльності вчителя.
  • Постійно


1.Спрямувати роботу вчителів музичного мистецтва на подальше впровадження активних методів та форм роботи на уроці. Постійно

 • 1.Спрямувати роботу вчителів музичного мистецтва на подальше впровадження активних методів та форм роботи на уроці. Постійно

 • 2. Спланувати проведення предметних тижнів з музичного мистецтва та художньої культури.

 • з 2013/2014 н.р.

 • 3. Покращити позакласну роботу з обдарованими дітьми. з 2013/2014 н.р.1.Вивчити можливості покращення навчально-матеріальної бази для викладання музичного мистецтва. До 01.09.2013

 • 1.Вивчити можливості покращення навчально-матеріальної бази для викладання музичного мистецтва. До 01.09.2013

 • 2. Покращити внутрішкільний контроль за станом викладання предмету «Музичного мистецтва» у 1-8 класах.

 • До 01.03.2013

 • 3. Покращити самоосвітню роботу вчителів музики шляхом опрацювання фахової преси.

 • До 01.04.2013Спланувати і провести серію відкритих уроків для ознайомлення нефахівців та молодих спеціалістів з методикою викладання музичного мистецтва у 1—8 класах. Провести майстер-клас на базі Золочівської гімназії №1 для вчителів музики.

 • Спланувати і провести серію відкритих уроків для ознайомлення нефахівців та молодих спеціалістів з методикою викладання музичного мистецтва у 1—8 класах. Провести майстер-клас на базі Золочівської гімназії №1 для вчителів музики. • Дякую за увагу!Схожі:

Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconХарківська гімназія №65 Харківська гімназія №65
Один із основних напрямів сучасного вдосконалення змісту освіти у школах європейських країн є пристосування навчальних програм до...
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconЗаклади освіти: Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2
Вивчити стан навчально-виховного процесу з предмету "Трудове навчання" та "Технології"
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconПриватна Лінгвістична гімназія Приватна Лінгвістична гімназія
Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання,...
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconБілоцерківська гімназія №2 білоцерківської міськоі ради киіївськоі області
Білоцерківська гімназія №2 білоцерківської міськоі ради киіївськоі області портфоліо
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconБілоцерківська гімназія №2 білоцерківської міськоі ради киіївськоі області
Білоцерківська гімназія №2 білоцерківської міськоі ради киіївськоі області портфоліо
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconЛ. Е. Генденштейн "Фізика 8", Харків, "Гімназія", 2008

Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconГімназія №1 (заповнені лише розділи “Новини” та «зно») Гімназія №1 (заповнені лише розділи “Новини” та «зно»)

Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconКоманда Харківського навчально-виховного комплексу №45 «Академічна гімназія» Дзержинського району

Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconГімназія №267 м. Києва Експеримент
Соціально-етичний маркетинг у педагогічній організації культурного дозвілля школярів
Золочівська гімназія№1; Золочівська гімназія№1 iconРобота учня 10-б класу Кіровоградського облкомплесу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Сільвейстрова Олексія Володимировича
Робота учня 10-б класу Кіровоградського облкомплесу (гімназія-інтернат школа мистецтв) Сільвейстрова Олексія Володимировича

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка