Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с


НазваНовоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с
Дата конвертації27.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииНовоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року ДОГОВІР Забезпечення водопостачання «___» ___________ 201_р. с.Новоіванівка Новоіванівська сільська рада, надалі «Постачальник»,в особі сільського голови Маліновського Олександра Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» та громадянина _______________________________,надалі «Водокористувач», склали даний Договір про нижченаведе: І.П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р У. 1.Постачальник надає послуги споживачу по забезпеченню прісною підземною водою у розмірах визначеннях сумарною потужністю скважини згідно паспорту на скважину №____________________. 2.Вода подається через магістральний водогін і внутрішні комунікації споживачеві через приєднання останнього до водогону. 3.Споживач води за надані послуги по водопостачанню сплачує постачальнику абонентську плату,яка визначається, виходячи з середньозважених норм споживання на людину та господарськ­их потреб споживача. ІІ.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН Постачальнпк зобов'язується: 1 .Здійснювати подачу води згідно технічної характеристики та магістрального водогону за винятком часу на проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування і профілактики водопостачальної мережі та скважини. 2. Забезпечити захист добутої води від сторонніх домішок,крім тих,які супутні транспортній мережі. Споживач зобов'язується: 1. Утримувати внутрішню мережу водогону в належному стані і Постачальннк не несе відповідальності за несправності немагістрального водогону (підвідного та внутрішнього). 2. Недопускати підключення сторонніх споживачів до власної мережі водопослачання без повідомлення водопостачальника і постанови таких на облік, як сторона договору.При виявленні несанкціонованого (подача через тимчасовий водогін,механічним транспортом без дозволу) споживання води споживач відшкодовує вартість води у розмірі абонплати та сплачує штраф за несакціоноване водопостачання у розмірі 50(п»ятдесят) гривень. .У випадку несправності підвідного або внутрішнього водогону споживач повинен негайно повідомити постачальника про тимчасове припипення водопостачання і наступне поновлення такого для перерахунку абонплати. При цьому постачальник має право безастережної перевіркн факту тіводи у вну­трішній мережі. Постачальник має право: 1.Отримання та перевірку відомостей про кількість проживаю­чих осіб, наявності худоби ,птиці, техніки та факгу несанкціонованого підключення сторонніх осіб. 2. За несплату на протязі двох місяців споживачем плати за надані послуги відрізати від водогону з наступним ,після погашення заборгованості,підключенням за умови компенсації йо­му (постачальнику) витрат на відключення та підключення. 3.За умови нагальної потреби у випадку капітального ремонту на суму 1500 грн і більше додатково залучати, понад абонентсь­ку плату кошти невідкладний ремонт у розмірі фактичної потреби на такий ремонт пропорційно абонплаті з наступним звітом по використанню таких коштів. 4. Припинити подачу води у випадках: - необхідність ліквідації аварії на водогоні; - здійснення поточного та капітального ремонтів; - наявність заборгованості за воду,що постачається; - виявлення ушкодження на мережах (водокористувача) і нераціональне використання ним води. що постачається. У вищезазначених випадках «Постачальник» не несе матеріальної чи майнової відповідальності. Споживач має право: 1.Вимагати від постачальника у максимально стислі строки лі­квідації гехнічних несправностей (заміна насосу,пориви магістрального водогону і т. і.),що перешкоджають нормальному водопостачанню. 2.Надавати відомості про зміни у складі споживаачів води для перерахунку абонплати.Датою ,з якої проводиться перерахунок, є місяць наступний за днем подачі заяви. ІІІ. Ц І Н А Т А П О Р Я Д О К Р О З Р А Х У Н К І В 1.Тарифи на воду були розроблені згідно з плановою калькуляцією постачальника і затверджені сходом громадян від 02 травня 2008 року і складають за 1 м,3- 5,00 грн., для населення відповідно до норм споживання: - Населення (за 1 чол. в місяць) – 5 грн, - Корови - 5 грн, - ВРХ (старше 6 місяців) - 2 грн, - Свині - 1,5 грн, - Коні - 5 грн, - Птиця - 1,00грн/10шт - Автомобіль - 1,00 грн, - Трактор - 1,00 грн, -«Лакталіс» - 15,00 грн - Школа - 30,00 грн,- Дитячий садок - 10,00 грн,- С/рада,ФАП,БК - 10,00 грн, - Аміакопровод - 5,00 грн, - Магазин Гусєва А.О. - 10,00 грн, - Магазин Сапи М.В. – 5,00 грн, - Магазин ТПП - 5,00 грн - Баштанський завод «Славія» - 15,00 грн 2. Тарифи по оплаті за електроенергію склали на 31.10.2008р. – 0,5624 грн/кВт*г, на 31.10.2012р. – 0,9467 грн/кВт*г, відсоток збільшення складає 168 % ІV. В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь С Т О Р І Н 1.За несплату у встановлені терміни «Водокористувач» сплачує пеню в розмірі 0,5 % від платежу за кожний прострочений день.Час прострочення визначається кількістю календарних днів з терміну виставлення рахунка. Населення здійснює оплату за спожиту воду 3 числа наступного місяця. 2. У випадку самовільного підключення додаткових споживачів та збільшення у зв»язку з цим об»єму споживної води «Водокористувач» у трикратному розмірі сплачує «Постачальнику» за спожиту поверх обумовленого об»єму води. У цьому випадку «Постачальник» має право пипинити постачання води «Водокористувачу» до вррегулювання питання. 3.Всі спори і розбіжності, що виникають між «Сторонами», вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішити їх шляхом переговорів кожна зі сторін залишає за собою право звернутись до господарського суду. 4.При виявленні розкрадання води «Водокористувач» сплачує «Постачальнику» п»ятикратну вартість об»єму води за тарифами відпускної вартості. V. С Т Р О К Д І Ї Д О Г О В О Р У 1.Цей договір складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. 2.Договір набирає чинності з моменту його підписання «Сторонами» і діє проягом 5-ти років. Додаткові умови: 1. У випадку , якщо вода не подається на протязі до 20 днів через технічні несправності водопостачальної мережі,абонплата береться у розмірі 50% за календарний місяць. 2.Абонплата споживачеві змінюється за умови підвення тарифів на електроенергію, але не більш ніж процент підвищення такого. Додаток до договору. Розмір абонплати за використану воду поданий основним водогоном з водонапірної башти. Постачальник ___________________________________ Водокористувач ___________________________________Схожі:

Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с icon1) установчі договори (так зване "первинне законодавство"); (1) установчі договори (так зване "первинне законодавство")
Данії), 1979 р. (Греції), 1985 р. (Іспанії та Португалії) та 1994 р. (Австрії, Фінляндії та Швеції); Бюджетні Угоди 1970 та 1975...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconПлан: Договір перевезення пасажирів і вантажу
Договір, пов'язаний з транспортними послугами називається «договір перевезення пасажирів і вантажу». Відповідно до нього перевізник...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconГлобальний Договір ООН глобальний Договір ООН
Дотримання законних зобов’язань перед державою і суспільством (сплата податків, охорона здоров’я і безпека праці, права працівників,...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconДоговір, підписаний 16 березня 1669 у м. Глухові між гетьманом Дем'яном Многогрішним і московським урядом
Договір, підписаний 16 березня 1669 у м. Глухові між гетьманом Дем'яном Многогрішним і московським урядом Почесна гідність бунчукових...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconСвій статут (а якщо вимагає закон, тоді ще й договір про заснування). Свій статут (а якщо вимагає закон, тоді ще й договір про заснування)
Право встановлювати договірні відносини з іншими підприємствами і громадянами країни (фізичними особами)
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconПоложення про надання послуг (договір про обслуговування між службою та споживачем), Положення про надання послуг (договір про обслуговування між службою та споживачем), Попередній план реконструкції
Кандидатам необхідні точні та достовірні дані, щоб скласти пропозицію про належне управління і з найкращим тарифом
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с icon5. Договір про створення даної організації був укладений у 1949 р між десятьма європейськими і двома північноамериканськими країнами у 1949 р з метою забезпечення взаємної оборони. Про яку організацію йдеться ?
Договір про створення даної організації був укладений у 1949 р між десятьма європейськими і двома північноамериканськими країнами...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconПротокол міжнародний договір, який встановлює обмеження на викиди парникових газів. На сьогодні Кіотський протокол підписали 196 країн. Україна ратифікувала Кіотський протокол 4 лютого 2004 р
Кіотський протокол міжнародний договір, який встановлює обмеження на викиди парникових газів. На сьогодні Кіотський протокол підписали...
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconВерсальський мирний договір
Першій світовій війні (сша, Британією, Францією, Італією, Японією, Бельгією тощо) з одного боку, І переможеною Німеччиною з іншого....
Новоіванівська сільська рада розробила договір аренди по воді, який вступає в дію 2013 року Договір Забезпечення водопостачання 201 р с iconТема: Берестейський договір і Гетьманат П. Скоропадського


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка