Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності


НазваСистема аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності
Дата конвертації28.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

 • Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально – виховного процесу. • Методична робота становить цілісну систему взаємопов'язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу, на розвиток ініціативи і творчості кожного педагога зокрема і загалом – на підвищення результативності навчально – виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні і вихованні.* Організація та спрямування роботи педагогічних працівників на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій навчання та виховання, досягнення сучасної педагогічної науки, інноваційних методик і технологій;

 • * Організація та спрямування роботи педагогічних працівників на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій навчання та виховання, досягнення сучасної педагогічної науки, інноваційних методик і технологій;

 • * Створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • * Підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого вчителя, психолого-педагогічного семінару, творчих груп, методичних об'єднань, організація методичних тижнів;

 • * Поширення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників через систематизацію досвіду роботи та створення посібників, участь в семінарах, “ круглих столах ”, публікації матеріалів та участь у виставках “ Освіта Черкащини ”

 • Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер, робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію методичної проблеми школи • Планування методичної роботи базується на

 • основі діагностики; аналізу інформації про стан

 • професійної компетентності педагогічних працівників,

 • їхніх потреб та пропозицій.

 • Моделювання динамічної структури, змісту й форм

 • методичної роботи відбувається з урахуванням

 • результатів аналізу, освітніх потреб суспільства,

 • методичної проблеми школи.Колективними формами методичної роботи є:

 • Колективними формами методичної роботи є:

 • Педагогічна рада;

 • Інструктивно – методичні наради;

 • Психолого-педагогічний семінар

 • Школи професійної майстерності та передового педагогічного досвіду;

 • Конференції;

 • Педагогічні читання;

 • Предметні та тематичні тижні;

 • Методичні виставки;

 • Огляд методичної літератури;

 • “ Круглий стіл “Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально – виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення й поширення кращого педагогічного досвіду, науково – технічної та педагогічної інформації

 • Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально – виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення й поширення кращого педагогічного досвіду, науково – технічної та педагогічної інформаціїІндивідуальними формами методичної роботи є:

 • Індивідуальними формами методичної роботи є:

 • Діагностування;

 • Наставництво;

 • Самоосвіта;

 • Індивідуальні консультації;

 • Творчі звіти;

 • Розробка методичних посібників;

 • Практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у виховній роботі;

 • Фестиваль педагогічних ідей та інновацій

 • Робота над індивідуальною методичною темою;

 • Атестація педагогічного працівника;

 • Курси підвищення кваліфікації;

 • Взаємовідвідування виховних заходів та уроківКонсультація – практикум;

 • Консультація – практикум;

 • Проблемний стіл;

 • Методичні “ посиденьки ”;

 • Методичний калейдоскоп;

 • Методична мозаїка;

 • Методичний ринг;

 • Методична естафета;

 • Методичний міст;

 • Методичні оперативкиСпільна робота громадськості, школи і сім'ї у становленні особистості учня

 • Спільна робота громадськості, школи і сім'ї у становленні особистості учня

 • Роль сім'ї у профілактиці відхилень у поведінці учнів

 • Вихователь і батьки: відносини партнерства і співробітництва у вихованні через діалогічне спілкуванняРодинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини

 • Родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини

 • Умови успішного виховання дітей в родині

 • Єдність вимог батьків та педагогів у ставленні до дітейФізичне вдосконалення, розвиток потреб у здоровому способі життя і вироблення відповідного ставлення до свого здоров'я

 • Фізичне вдосконалення, розвиток потреб у здоровому способі життя і вироблення відповідного ставлення до свого здоров'я

 • ВІД КОЖНОГО УЧИТЕЛЯ ТВОРЧИЙ УРОКПроведено спільно з класними керівниками, вчителями трудового навчання, , соціального педагога

 • Проведено спільно з класними керівниками, вчителями трудового навчання, , соціального педагога

 • Трудове виховання як засіб попередження і подолання відхилень у поведінці учнів

 • Допомога учням у визначенні сенсу життя в умовах соціально – економічних змін, нових форм господарювання, вироблення шанобливого ставлення до власної праці та праці інших людейАналіз роботи методичного об'єднання за минулий рік та завдання на 2011 – 2012 н.р.

 • Аналіз роботи методичного об'єднання за минулий рік та завдання на 2011 – 2012 н.р.

Громадянське виховання підлітків як соціально – педагогічна проблема

 • Громадянське виховання підлітків як соціально – педагогічна проблема

 • Шляхи формування національної свідомості

 • Виховання поваги до державних символів

 • Виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностейРозвиток духовності учня на основі засвоєння досягнень вітчизняної та світової культури

 • Розвиток духовності учня на основі засвоєння досягнень вітчизняної та світової культури

 • Формування основ естетичної культури, розвиток естетичного досвіду особистості, її художніх здібностей

 • Створення умов для вільного розвитку особистості учня, його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльностіЕкологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості

 • Екологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості

 • Форми та методи формування екологічної культури дитини

 • Участь дітей в міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах екологічного спрямування • “ Насильство неповнолітніх як гостре соціальне явище ”

 • “ Чинники виховання здорової особистості ”Інноваційні технології навчання та виховання

 • Інноваційні технології навчання та виховання

 • Методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2011-2012 році, планування виховної роботи

 • 3. Моделювання виховних заходів по ціннісному ставленні особистості до себеВпровадження нових технологій навчання та виховання

 • Впровадження нових технологій навчання та виховання

 • Вивчення особистості учня, вивчення учнівського колективуМоніторинговий підхід як об'єктивна модель вимірювання якості виховання

 • Моніторинговий підхід як об'єктивна модель вимірювання якості виховання

 • Моніторингові дослідження в класних колективах

 • Обговорення моніторингових досліджень • Нетрадиційна самопідготовка. Якою вона має бути?

 • Як залучити пасивних учнів до активної роботи на уроці?

 • Як залучити пасивних учнів до проведення виховних заходів?

 • Чи потрібна нам система рейтингу? • “Я набув досвіду ( обговорення та

 • аналіз уроків, відвіданих протягом року)” • Сучасні педагогічні технологіїСхожі:

Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconЗ 16 бібліотечних працівників – всі жінки; з 16 бібліотечних працівників – всі жінки
Групові форми роботи мобільніші І динамічні. У них створюються оптимальні умови для пошукової, дослідницької діяльності, творчих...
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconРівень задач є другим рівнем системної моделі інформаційної аналітичної системи та становить систему (сукупність) задач

Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconНапрями діяльності: Напрями діяльності
Надання гімназистам знань з основ організації та проведення науково-дослідницької роботи
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconРоманишин Михайло Павлович Рівень знань за останні три роки
Активізація пізнавальної та творчо-пошукової діяльності учнів на уроках української мови та літератури у старших класах
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconДо компетенції лабораторії належить
Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Київській області це діагностичний, методичний, метрологічний, випробувальний...
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconРозвиток пізнавального мислення через організацію пошуково-дослідницької діяльності

Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconЧому вас навчатимуть?
Фахівець у галузі менеджменту повинен досконало знати всі грані організаційно-управлінської, комерційної та аналітичної діяльності...
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconВизначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення; визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення
Ндд) в школі та її значення; визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconУрок як форма організаційної работи існує з 17 століття Урок як форма організаційної работи існує з 17 століття
Через зміст навчання (поведінку, думки, вчинки історичних осіб, літературних героїв, біографії поетів, письменників, вчених, практичне...
Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності iconН. Р. Петрощук, завідувач нмц профільного навчання
Основні напрями дослідницької діяльності учнів як засіб фундаменталізації змісту природничої освіти у профільній школі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка