Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій


НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій
Дата конвертації28.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

Магістерська програма: ”Екологічний контроль в агросфері: моніторинг, паспортизація, експертиза”

Спеціалізація: “Екологія та охорона навколишнього середовища” Спрямування:дослідницьке

Тема магістерської роботи: “Аналіз стану діяльності громадських екологічних організацій в Україні”

Студент М-2 2 групи

голованов василь олегович

Дипломний керівник:

канд.с.-г.наук., д.п.н. - Рідей Наталія Михайлівна

Мета роботи було проаналізувати діяльність незалежних громадських організацій та зробити висновки про їх стан в Україні. Аналіз основних проблем залучення діяльності екологічних громадських організацій і визначення дієвих напрямів їх вирішення в Україні. Об’єкт досліджень: Незалежні громадські організації в Украйні. Предмет досліджень: Діяльність незалежних громадських організацій Методи та методики дослідження: Аналіз і синтез, конкретизація, інформаційний підхід, системний підхід, культурологічний підхідЗавдання

Завдання

 • Обґрунтувати доцільність діяльності незалежних громадських організацій;

 • Розглянути особливості незалежних громадських організацій;

 • Дослідити специфіку діяльності міжнародних незалежних громадських організацій;

 • Зробити висновок про ефективність діяльності незалежних громадських організацій.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Екологічні рухи та діяльність незалежних громадських екологічних організацій мають значний вплив на формування екологічної свідомості та культури населення. Саме тому у моєї дипломній роботі будуть висвітленні питання специфіки діяльності таких організацій, їх мита, основні цілі та засоби їх досягнення.Кожний має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції України)

Сьогодні в Україні діє понад 500 екологічних неурядових організацій (НУО), активних на місцевому та національному рівнях. Екологічні НУО в Україні – явище доволі нове, незважаючи на багаторічну історію товариств охорони природи (практично єдиного об’єднання громадян у сфері охорони довкілля, яке діяло в часи СССР). Починаючи з кінця 80-х і особливо середини 90-х рр. ХХ ст. екологічні НУО створювали новий образ екологічного громадського руху в Україні.

Зростання кількості об’єднань громадян в Україні у 2008-2012 рр.Державні екологічні організації

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, що реалізує екологічну політику держави, є Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України).

Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

До основних завдань МінпрИроди України є:

 • формування державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, , екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної безпеки

 • реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної безпеки

Національні і регіональні організації України з охорони навколишнього середовища

  • Державна екологічна інспекція України;
  • Державна служба геології та надр України;
  • Державне агентство водних ресурсів України;
  • Державне агентство екологічних інвестицій України.


До основних завдань Державних організацій відносять:

1). Державна екологічна інспекція України:
  • внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища
  • реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища
  • інші завдання, визначені законами України та покладені на неї

2). Державна служба геології та надр України:
  • внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
  • реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.


3) Державне агентство водних ресурсів України:

3) Державне агентство водних ресурсів України:
 • внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

 • реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

4) Державне агентство екологічних інвестицій України:
 • реалізація державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, а також внесення пропозицій щодо її формування;

 • виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

 • створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

 • провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГРОМАДСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

 • Спостереження

 • Порівняння

 • Розрахунок

 • Вимірювання

 • Експеримент

 • Узагальнення

 • АбстрагуванняДіяльність громадських екологічних об’єднань та організацій

Діяльність екологічних організацій є одним з найпотужніших чинників формування екологічної свідомості наших співвітчизників. Поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти і свідомості, екологічне просвітництво є домінуючими в роботі екологічних громадських організацій світу та України.

Серед найбільш відомих та впливових екологічних організацій та об`єднань виділяють такі:

Всеукраїнська екологічна ліга(ВЕЛ)

Метою діяльності є:– радикальне поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян;– формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку;– побудова громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики;– захист законних екологічних, соціальних, економічних та спільних інтересів членів ВЕЛ.

Жіноча екологічна неурядова організація МАМА-86
 • Робити свій внесок до процесу розвитку демократії участі в Україні шляхом залучення громадян України, насамперед, жінок, до своїх просвітницьких та лобіювальних програм, спрямованих на захист їхніх прав на чисте та здорове навколишнє середовище.

 • Розширяти практичну допомогу жінкам і дітям в сфері поліпшення здоров'я і навколишнього середовища, зміцнюючи їхнє прагнення проявляти ініціативу та взаємодопомогу.Етико-правові аспекти діяльності громадських екологічних організацій

Діяльність екологічних рухів та громадських організацій вимагає від суспільної свідомості перенести гуманне ставлення на все навколишнє середовище, яке починає сприйматися як живе, наділена суб´єктністю, душею, рідною людині та заслуговує на людське ставлення. Саме їх активна участь виступає головною силою у ствердженні основних принципів екологічної етики у життєдіяльності суспільства.

СТАН РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ МІСЦЕВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯН

Доцільність існування місцевих самоорганізацій громадян обумовлена, по-перше, прагненням створити реальні можливості для розгортання місцевої демократії, бажанням наблизити процес прийняття рішень про надання відповідних громадських послуг до їх споживачів через залучення членів територіальної громади до безпосередньої участі у вирішенні окремих питань місцевого значення, а по-друге, намаганням розвантажити органи місцевого самоврядування від вирішення тих питань місцевого значення, які можуть бути успішно вирішені самим населенням, передавши право приймати рішення з цих питань разом з правом розпоряджатися відповідними фінансово-матеріальними ресурсами до повноважень органів самоорганізації населення.

ВИСНОВОК

Останніми роками в Україні спостерігається стійка позитивна тенденція розвитку громадських організацій. Це відбивається, як у зростанні їх кількості, так і у покращенні якісних показників: розширенні видів діяльності, зміцненні матеріально-технічної бази, підвищенні організаційної спроможності.

Дякую за увагу!

Дякую за увагу!


Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально – науковий інститут якості біоресурсів та безпеки життя факультет захисту рослин кафедра фітопатології ім. В. Ф. Пересипкіна
Національний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально науковий інститут якості біоресурсів та...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України
В ботанічних садах м. Києва та перспективи їх використання в озелененні виконала студентка Р. Ю. Мамонова
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНні рослинництва, екології І біотехнологій нні рослинництва, екології І біотехнологій
Схема досліду з вивчення впливу сорту, терміну зберігання на зміни важливих компонентів хімічного складу та видів втрат
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Національний університет біоресурсів І природокористування україни порівняльний аналіз вимог міжнародних та вітчизняних нормативних...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України Факультет харчових технологій та управління якістю продукції апк
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та іхтіології
Природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсі І природокористування україни технічний навчально-науковий інститут факультет інженерії агробіосистем Студент магістратури Савченко Олександр Юрійович
Розробка прогресивної машинної технології переробки овочів з дослідженням процесу і забезпеченням корозійної стійкості деталей мийної...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра охорони праці та інженерної екології
Удосконалення організаційних заходів та технічних засобів для створення нормативних умов праці на дільниці майстерні вп "великоснітинське"...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Рибогосподарський факультет

Національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій iconКабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І лісогосподарського машинобудування ілюстраційні матеріали до магістерської роботи Волянської Людмили Михайлівни на тему: дослідження робочого процесу двигуна,
Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка