Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром…


НазваКаждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром…
Дата конвертації28.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииКаждый из нас управляет миром…

 • Каждый из нас управляет миром…

 • Камень на дороге управляет повозкой…

 • Ребенок еще говорить не умеет, а уже управляет родителями…

 • Собака управляет хозяином, а кошка собакой…

 • Все управляют всеми…

 • Не стыдно управлять миром – стыдно делать это плохо…

 • Из древнекитайской притчи

Органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації

 • Існуючі виклики глобалізації:

  • Підвищення інтенсивності комунікації між людьми
  • Поширення сучасних технологій, фінансових ринків, масової культури
  • Конкуренція між країнами та між підприємствами
  • Крім того – конкуренція між місцевими громадами й органами місцевого самоврядування:
  • - створення умов для економічного розвитку,
  • - створення умов високої якості життя
  • Можлива відповідь - модернізація управління в органах місцевого самоврядування


Органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації

 • Модернізація місцевого самоврядування – що це означає?

  • Поліпшення у сфері надання послуг,
  • Поліпшення у сфері організації та управління:
   • Стратегічне планування,
   • Стратегічне управління,
   • Управління за результатами (і моніторинг),
   • Лідерство
   • Вдосконалення методів роботи,
   • Управління якістю
  • Їх використання не позбавлене проблем – успіх залежить від організаційної культури, дієвої внутрішньої комунікації, кваліфікації працівників та, насамперед, наявності сильного ЛІДЕРСТВА


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Нове управління суспільством(з 1980-х років – дотепер)

  • Основний напрям реформ державного сектора у країнах США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ін.
  • Відповідь на поглиблення економічних та соціальних проблем, масштабні дефіцити бюджету державного сектора
  • впровадження ринкових механізмів та інструментів у державних установах та методах поточного управління ними
  • Основне поняття: „відповідальність за результати” – тобто результати підлягають оцінюванню з допомогою індикаторів ефективності роботи із застосуванням методів аудиту якості, підписання з менеджерами контрактів про надання послуг тощо.


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Нове управління суспільством – різні масштаби реформ у різних країнах:

  • Реформа управління в центральних органах влади
  • Реформа управління в органах місцевого самоврядування
 • Роль центральних органів влади у модернізації управління у сфері місцевого самоврядування:Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Модель, застосована у Великої Британії, – крайній, але успішний варіант програми модернізації:

  • Більш як 25 років реалізації (з 1980 р. – дотепер)
  • Розпочатий із впровадження оцінювання віддачі від витрачених коштів („Цінність за Гроші” (Value for Money)) і обов'язкового оголошення конкурсних тендерів на надання державних послуг
  • Нинішній етап – Підхід з позицій максимальної віддачі від витрачених коштів (“Найкраща Вартість” (Best Value)):
   • Якість послуг є не менш важливою, ніж ціна
   • Органи місцевого самоврядування мають чутливо реагувати на потреби своїх місцевих громад і відповідати перед ними
   • (Органи місцевого самоврядування реагують на потреби центральних органів влади і відповідають перед ними)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Досвід Великої Британії:

  • Свідома довготермінова політика модернізації державного сектора (ініційована Партією консерваторів і продовжена Лейбористською партією)
  • „Білі документи” й “Зелені документи” – громадські обговорення
  • Система державних і недержавних інституцій, яка підтримує модернізацію управління
   • Служба заступника Прем'єр -міністра
   • Комісія з аудиту
   • Управління міжнародного розвитку й допомоги
   • Асоціація органів місцевого самоврядування
  • Формування сучасних інструментів управління:
   • Розроблення „традиційних” інструментів управління: (стратегій тощо)
   • Системи оцінювання ефективності (національні та місцеві показники)
   • Широке використання систем раціоналізації управління (навчання на кращих прикладах)
   • Системи управління якістю (ISO, EFQM)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Канада, Нова Зеландія, Австралія:

  • Свідоме та іновативне використання досвіду США та Великої Британії, хоча фактично, реформи в усіх цих країнах відбувалися паралельно
  • Підкреслення вирішального значення „підвищення якості послуг” та концепції ‘Управління ефективністю’:
   • індикатори для оцінювання ефективності надання послуг (послуг для зовнішніх клієнтів та внутрішніх послуг, що надаються іншим органам місцевого самоврядування)
   • підписання „контрактів про надання послуг” з вищими менеджерами
  • Широке застосування систем раціоналізації роботи (навчання на найкращих прикладах)
  • Порівняно добре вивчені результати цих реформ
  • Висновок: кожна країна розробила власну модель стимулювання модернізації державного управління, залежно від історичного досвіду, політики та організаційної культури.


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Польща:

  • Приклад великої Європейської країни, що має короткий досвід модернізації державного управління
  • Закріплене в законі відокремлення центральних органів влади від місцевих
  • Як наслідок:
   • Відсутність зацікавленості центральних органів влади у поліпшенні управління на місцевому рівні (на рівні міст)
   • Реформи місцевого та регіонального самоврядування - це історія успіху польської трансформації
   • Цього значного успіху досягнуто переважно внаслідок істотної децентралізації державних коштів, що виділяються органам місцевого самоврядування та власним зусиллям їхніх лідерів


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Польща:

  • Масовий і всенародний рух за модернізацію управління – використання сучасних інструментів управління:
   • Традиційні інструменти: стратегії розвитку міст
   • Довгострокове фінансове та інвестиційне планування
   • Використання державних та комерційних позик для поліпшення інфраструктури міст
   • Комерціалізація та приватизація муніципальних служб
   • Програмно-цільове бюджетування
   • оцінювання ефективності (система SAS, внутрішні міські критерії)
   • Системи управління якістю (ISO, EFQM, CAF)
   • Заходи з інституційного розвитку (у поєднанні з усіма зазначеними вище)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Україна та Польща - спільні риси:

  • Процес модернізації місцевого самоврядування розпочато уже кілька років тому
   • Українські міста виглядають інакше, ніж раніше !!!
   • Прогрес пов'язаний із швидкістю та масштабами децентралізації державних фінансів, що виділяються органам місцевого самоврядування
  • Використовуються сучасні інструменти управління:
   • Стратегії соціально-економічного розвитку
   • Комерціалізація деяких муніципальних служб
   • Поліпшення прямого надання послуг клієнтам
   • Поліпшення комунікації з громадянами, кооперація з НГО
   • Впровадження програмно-цільового підходу в бюджетному процесі
   • Управління якістю (сертифікація в ISO)


Учасники виконання місії управління в муніципальному утворенні

СТРАТЕГІЯ ГРОМАДИ

 • СТРАТЕГІЯ ГРОМАДИ

Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • Основні елементи стратегічного управління:

  • Розроблення стратегічного плану розвитку
  • Процес підготовки, з’ясування цілей та індикаторів успіху
  • Виконання планів:
   • Цілі (зі стратегічного плану)
   • Програми
   • Проекти
   • Результативне фінансове управління
   • Належне управління проектами
   • Управління змінами в організації (комунікація, належне управління людськими ресурсами, мотивація, виконання)


Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • У якому випадку ця стратегія працюватиме?

  • Стратегічні цілі, поділені на
   • операційні цілі, поділені на:
    • Цілі програм / проектів (та їхній моніторинг)
   • і пов'язані з:
     • - Персональними цілями (річними / квартальними планами), контроль яких здійснюється шляхом:
     • Періодичного оцінювання ефективності роботи персоналу
     • і
     • - Використання результатів оцінювання персоналу для ухвалення управлінських рішень, підвищення та звільнення з посади працівників


Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • Зв'язок між впровадженням стратегії та організаційною культурою:

  • Означення: Організаційна культура - це сума методів забезпечення управління та спільної роботи в організації. Це спільні переконання, а також писані й неписані стратегії та процедури, які визначають спосіб поведінки та вирішення проблем організацією та її працівниками.
 • Ефективне стратегічне управління потребує такої організаційної культури, яка допомагає:

  • поширювати стратегічне мислення по всій організації
  • забезпечувати розуміння стратегічних цілей працівниками оранізації
  • заохочувати неперервний процес удосконалення навичок управління
  • підвищувати мотивацію працівників
  • поглиблювати співпрацю із зацікавленими сторонами та клієнтами,
  • розвивати навички, пов'язані із впровадженням стратегій.


Управління ефективністю, як операційна форма стратегічного управління

 • Основні елементи управління ефективністю:

  • Процес з'ясування і формулювання загальної перспективи розвитку та цінностей місцевого самоврядування
  • Процес з'ясування й погодження загальних стратегічних і операційних цілей
    • Для органа місцевого самоврядування в цілому
    • Для кожного головного департаменту
  • Процедури доведення бачення та ціностей, а також стратегічних та операційних цілей до всіх працівників
  • Процеси доведення цілей до відома всіх розташованих нижче рівнів організації таким чином, щоб вони мали стосунок до відділів, секцій, груп та індивідів
  • Пов’язування операційних цілей з конкретними індикаторами, стандартами та цільовими індикаторами ефективності
  • Процедури моніторингу та перегляду на відповідних рівнях організації
  • Відповідні схеми оцінювання та заохочення ефективності роботи персоналу.


Система моніторингу показників результатів діяльностіСхожі:

Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconТе, що не вбиває нас, робить нас сильнішими! Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!
Педагогічні працівники не ознайомлені з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів...
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconВід сивої давнини, аж до сьогодення…
Бога нет, он придуман, но идея Бога, заложенная в мозгах миллионов, материальна и управляет людьми
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconІ чудовий, І радісний час. Школа двері для нас відчиняє І запрошує в затишний клас!
Вчителю добрий, Нас научили Ви, Нас Ви ростили, Дай Боже щастя, Вам, справжня людина, Щоб мали терпіння, Щоб мали сили
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconМи – найкращий 1 клас! Полюбуйтеся на нас! Ось наша вчителька іде і нас, як тих курчат, веде! Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа! Ми прийшли у 1 клас!
Ми найкращий 1 клас! Полюбуйтеся на нас! Ось наша вчителька іде і нас, як тих курчат, веде!
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconРідній Дніпропетровщині 80років: від минулого до сьогодення
Поведе нас берегом стежечка крута, за містком з'єднаємо радісні вуста. Лиш із неба синього у вечірній час глянуть зорі яснії з заздрістю...
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconКорпорація Ell-tour
Роше Культивирует, Производит и Распространяет продукцию без посредников, самостоятельно контролируя каждый этап. Именно поэтому,...
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconПредмети навколо нас
Багато предметів, які нас оточують мають схожу форму: системний блок, цеглина, сірникова коробка, пенал, ящик для посилок тощо
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconПрезентація публікації присвяченої Г. С. Сковороді Філософія
...
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconДитячі фобії дошкільного віку (від трьох до шести років) Страх
Звучить банально, але так воно і є. Він попереджає нас про небезпеку, тим самим попереджаючи і захищаючи нас від неї. Страх невід'ємна...
Каждый из нас управляет миром… Каждый из нас управляет миром… iconПідсумки роботи лікувально-профілактичних закладів
Смертність від хвороб системи крообігу (на 10 тис дор нас.) в тому числі (на 10 тис дор нас.)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка