Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження


НазваОб’єкт дослідження Об’єкт дослідження
Дата конвертації28.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Об’єкт дослідження

 • Об’єкт дослідження

 • Предмет дослідження

 • Мета дослідження

 • Гіпотеза дослідження

 • Завдання дослідження

 • Методи дослідженняОб’єкт дослідження – процес формування технічних понять для професійної підготовки з дисципліни «Технології конструкційних матеріалів» за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів (ППЗ) навчання (електронних посібників (ЕП)) на заняттях з технологічної освіти.

 • Об’єкт дослідження – процес формування технічних понять для професійної підготовки з дисципліни «Технології конструкційних матеріалів» за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів (ППЗ) навчання (електронних посібників (ЕП)) на заняттях з технологічної освіти.

 • Предмет дослідження – умови і методи застосування мультимедійних ППЗ (ЕП) в процесі технологічного і професійного навчання.Мета дослідження – аналіз електронного посібника, створеного засобами програми Power Point, з курсу «Технологія конструкційних матеріалів». Можливості використання ЕП в навчальному процесі для створення передумов для професійної підготовки студентів з технологічної освіти, а саме: ефективного засвоєння навчального матеріалу з курсу «Технологія конструкційних матеріалів»; формування технічного мислення; розвиток пізнавальної активності студентів; створення умов для самостійності у навчанні; надання навчальній діяльності дослідницького характеру; формування інформаційної культури.

 • Мета дослідження – аналіз електронного посібника, створеного засобами програми Power Point, з курсу «Технологія конструкційних матеріалів». Можливості використання ЕП в навчальному процесі для створення передумов для професійної підготовки студентів з технологічної освіти, а саме: ефективного засвоєння навчального матеріалу з курсу «Технологія конструкційних матеріалів»; формування технічного мислення; розвиток пізнавальної активності студентів; створення умов для самостійності у навчанні; надання навчальній діяльності дослідницького характеру; формування інформаційної культури.Гіпотеза дослідження – методично обґрунтоване цілеспрямоване використання мультимедійних ППЗ (ЕП) у навчальному процесі сприяє: глибокому засвоєнню необхідного об’єму знань для майбутньої професійної діяльності студентів; ефективному формуванню технічних понять; інтересу до технологічної освіти та вивченню дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»; формуванню вмінь та навичок самостійного пошуку необхідної інформації; оцінювання власних знань. Внаслідок чого відбувається підвищення якості знань, вмінь та навичок студентів при вивчені дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» на заняттях з технологічної освіти.

 • Гіпотеза дослідження – методично обґрунтоване цілеспрямоване використання мультимедійних ППЗ (ЕП) у навчальному процесі сприяє: глибокому засвоєнню необхідного об’єму знань для майбутньої професійної діяльності студентів; ефективному формуванню технічних понять; інтересу до технологічної освіти та вивченню дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»; формуванню вмінь та навичок самостійного пошуку необхідної інформації; оцінювання власних знань. Внаслідок чого відбувається підвищення якості знань, вмінь та навичок студентів при вивчені дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» на заняттях з технологічної освіти.Завдання дослідження:

 • Завдання дослідження:

 • Зробити аналіз теорії і практики розвитку ІТ в психолого-педагогічній, методичній та спеціальній літературі.

 • Визначити дидактичні вимоги до змісту електронного підручника.

 • Дослідити ефективність застосування електронного підручника, створеного засобами програми Power Point, для формування професійних знань студентів в процесі вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів».

 • Перевірити результативність використання електронного підручника, створеного засобами програми Power Point, для вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів».Методи дослідження.

 • Методи дослідження.

 • Теоретичний аналіз у процесі визначення об’єкта, мети, предмета та завдань дослідження.

 • Визначення шляхів і засобів реалізації використання ІТ (на прикладі програми Power Point) при вивченні дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів».

 • Оцінка результату застосування ІТ при вивченні дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» в професійній підготовці студентів. • 1.1. Аналіз теорії і практики розвитку інформаційних технологій навчання в психолого-педагогічній, методичній та спеціальній літературі

 • 1.2. Дидактичні вимоги до змісту електронного підручника

 • 1.3. Формування професійних знань студентів з застосуванням електронних підручників • 1.1. Обґрунтування використання програми Power Point для створення електронних підручників

 • 1.2. Використання електронного посібника, створеного засобами програми Power Point, для викладання дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»На основі нашого дослідження ми можемо сказати, що властивості притаманні ІТ, які впроваджуються в освітній процес, дозволяють із використанням технічних і програмних засобів мультимедіа продукувати, обробляти, зберігати, передавати інформацію, представлену в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) з використанням інтерактивного програмного забезпечення.

 • На основі нашого дослідження ми можемо сказати, що властивості притаманні ІТ, які впроваджуються в освітній процес, дозволяють із використанням технічних і програмних засобів мультимедіа продукувати, обробляти, зберігати, передавати інформацію, представлену в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) з використанням інтерактивного програмного забезпечення.

 • Запропонований метод створення ЕП на основі програми PowerPoint:

 • Цілком доступний для розроблювача (викладача), що не є фахівцем у програмуванні й інших специфічних областях інформатики.

 • Дозволяє створювати мультимедійні автоматизовані навчальні системи.

 • Дає можливість створювати складні інформаційні системи за допомогою технології гіперпосилань.

 • Використовувати при створенні ЕП для самостійної роботи, який буде мати значний обсяг навчального матеріалу і складну структуру (тобто буде включати велику кількість різноманітних зв'язків).Деталізуючи програму курсу й визначаючи структуру ЕП, необхідно намагатися забезпечити якомога триваліший час життя ЕП (у плані збереження актуальності його змісту). Основні підходи до розв’язання цієї проблеми полягають у підвищенні ступеня загальності навчального матеріалу, поділі його на складові з урахуванням термінів актуальності й спрощенні умов для заміни складових.

 • Деталізуючи програму курсу й визначаючи структуру ЕП, необхідно намагатися забезпечити якомога триваліший час життя ЕП (у плані збереження актуальності його змісту). Основні підходи до розв’язання цієї проблеми полягають у підвищенні ступеня загальності навчального матеріалу, поділі його на складові з урахуванням термінів актуальності й спрощенні умов для заміни складових.

 • Зміна структури викладання дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» та використання ІТ (хоча, поки що і в недостатній мірі) дозволили підвищити якісний показник успішності.

 • Як показало наше дослідження, демонстрація на екрані підвищує інтерес до дисципліни з боку студентської аудиторії, актуалізує наявні в студентів знання по даній темі, сприяє кращому запам'ятовуванню нового матеріалу, активізує їхню пізнавальну та професійну діяльність.

 • Викладання курсу «Технологія конструкційних матеріалів» з використанням ЕП вимагає від викладачів додаткової методичної роботи. Готуючись до заняття, доводиться складати докладний сценарій його проведення та використання ІТ, при цьому вміти користуватися необхідними інструментальними засобами, які вимагають володіння спеціальними знаннями. Така робота вимагає від викладача не тільки спеціальних знань з дисципліни, що викладається, але й володіння рекомендаціями педагогічних і психологічних наук, та необхідними програмними засобами ІТ.Схожі:

Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження – система стандартизації у сфері транспорту Об’єкт дослідження
Діяльність автомобільного транспорту України в нинішніх умовах ставить перед суспільством ряд проблем, які потребують як негайного...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження: тварини української чорно-рябої молочної породи. Об’єкт дослідження
В господарствах України низька ефективність відтворення корів упродовж останніх років від 100 маток отримують не більше ніж 73 теляти,...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження – технологія реструктурованих напівфабрикатів на основі прісноводної рибної. Об’єкт дослідження
Розроблення та наукове обґрунтування удосконаленої технології виготовлення реструктурованих напівфабрикатів із прісноводної риби
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв
Тпв та систематизація відомостей стосовно розробки методичної основи трьох(багато) компонентної національної моделі розрахунку викидів...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини. Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини
Предмет досліджень особливості впливу ростових речовин на схожість насіння гацанії гібридної та гайлардії остистої, подальший їх...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб'єкт дослідження: сорти роду Gladiolus L. Об'єкт дослідження: сорти роду Gladiolus L
М. М. Гришка нан україни, яка нараховує 364 сорти, серед приватних колекцій найбільшою кількістю сортів представлена приватна колекція...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження технологія виробництва рибних кормових гідролізатів Об’єкт дослідження технологія виробництва рибних кормових гідролізатів
Визначення режимів електричного гідролізу білків, і вплив даного методу на ступінь деградації субстрату при виробництві рибних кормових...
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconОб’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
Птнз шляхом застосування особистісно-орієнтованого навчання як умови впровадження модульного навчання
Об’єкт дослідження Об’єкт дослідження iconЛюбинцівської сзш і-іііст. “ Цікаві ігри та завдання з математики ” Тема : Об'єкт дослідження
Об'єктом дослідження даної роботи є вплив гри та цікавих завдань на розвиток математичних здібностей та умінь молодших школярів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка