Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування


НазваОрганізмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування
Дата конвертації28.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛитература


 • Організмовий рівень реалізації генетичної інформації.

 • Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування.

 • Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище.


Актуальність теми:

 • Знання закономірностей успадкування моногенних хвороб необхідні лікарю при проведенні медико-генетичного консультування з метою визначення вірогідності народження хворих дітей в сім'ї.Мета лекції:

 • Вивчити генетичні закономірності форм взаємодействія генів і їх прояви при різних типах успадкування необхідні лікарю при медико-генетичному консультуванні, для вирішення проблем профілактики спадкових хвороб.Питання лекццї

   • 1. Основні поняття і терміни сучасної генетики.
   • 2. Основні закономірності успадкування:
   • - Гіпотеза чистоти гамет,
   • - Закони Менделя,
   • - Аналізуюче схрещування,
   • - Множинні алелі,
   • - Летальні гени.
   • 3. Взаємодія алельних і неалельних генів.
 • 4. Мінливість

 • Фенотипна мінливість

 • Генотипна мінливість

 • Комбінативна мінливість

 • Мутаційна мінливістьЛитература

 • 1. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т.1. С. 161-180.

 • 2. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 83-125.

 • 3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк. 1987. – С. 77-92.Грегор Иоган МЕНДЕЛЬГенетика – наука про спадковість і мінливість

 • Медична генетика - вивчає спадкову патологію людини.

 • Спадковість - властивість організмів передавати свої ознаки й особливості розвитку потомству.

 • Мінливість - властивість організмів набирати нових ознак або втрачати попередні в процесі розвитку.

 • Генотип - сукупність всіх генів організму.

 • Фенотип - сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак організму.Основні понятия генетики

 • Гени, що визначають альтернативні ознаки, називаються алельними. Вони розташовані в однакових локусах гомологічних хромосом (А і а).

 • Гомозиготний організм - в обох гомологічних хромосомах знаходяться однакові алелі гени (АА або аа).

 • Гетерозиготний організм -

 • в обох гомологічних хромосомах

 • знаходяться різні алельних гени (Аа).

 • Геном - гаплоїдний набір генів.Гібридологічний метод

 • Схрещування організмів з однією або декількома парами альтернативних ознак;

 • Моногибридне - схрещування, в якому батьківські особини аналізуються тільки по одній парі альтернативних ознак;

 • Дигибридне - з двох;

 • Полігібрідне - по багатьох парах.І закон Менделя

 • Закон одноманітності першого покоління. При схрещуванні гомозиготних батьківських форм в першому поколінні потомства всі особи однотипні (одноманітність за генотипом і за фенотипом).

 • P : ♀ AA x ♂ aa

 • G : A a

 • F1: AaІІ закон МенделяЗакон чистоти гамет

 • Алельнs гени, перебуваючи у гетерозиготному стані, не зливаються, не замінюють один одного і, не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети. Гамети є «чистими»: вони несуть тільки один ген з двох алелей гена.Aaналізуюче схрещування

 • Особина, генотип якої неясний схрещується з рецесивною формою.

 • Генотип організму з рецесивним ознакою - гомозиготний за рецесивним гену.

 • Якщо потомство - однорідне (Аа),-аналізована особина була гомозиготна. Якщо сталася розщеплення (Аа, аа) - особина була гетерозиготна.Повне домінуванняНеповне домінування

 • Властивість неповного домінування мають гени спадкових аномалій (серповидноклітинна анемія, атаксія Фрідрейха, цистинурия)Серповидноклітинна анемія

 • Ген серповидноклітинної анемії кодує аномальний гемоглобін, що виявляється і у гетерозигот (життєздатні), а гомозиготи гинуть у ранньому дитинстві.3 закон Менделя

 • При схрещуванні гомозиготних особин, що відрізняються двома (і більше) парами альтернативних ознак, у другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо гени цих ознак розміщені в різних парах хромосом.Множинні алелі Успадкування груп крові АВ0Переливання крові

 • I (0) – універсальний донор;

 • IV (AB) – універсальний реціпієнт.Взаємодія алельних генів 1 – зверхдомінування (Аа > АА)

 • 2 - повне домінування 3 - неповне домінуванняКодомінуванняВзаимодія неалельних генівЭпістаз

 • Один ген (епістатичний - супресор, інгібітор) пригнічує дію іншого, (гіпостатіческой) неалельних гена.

 • Бомбейський феномен - незвичайне спадкування групи крові.П о л і м е р і яКількісна і якісна специфіка проявів генів в ознаках.

 • Пенетрантність - частота фенотипического прояви гена в популяції особин - носіїв цього гена.

 • Експресивність - фенотипічніпрояв гена, або вираженість дії гена.

 • Плейотропія - здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинне дію гена)МінливістьСпадкова мінливість

 • Спадкова мінливість - мінливість, яка характеризується зміною генотипу внаслідок мутацій або перекомбінації генів під час злиття гамет, при заплідненні тощо. Зміни, викликані спадковою мінливістю, успадковуються. Спадкова мінливість приймається синтетичною теорією еволюції як основа природного добору. Спадкова мінливість буває комбінативною та мутаційною.Комбінативна мінливість

 • Комбінативна мінливість - поява нових поєднань ознак внаслідок рекомбінації генів. Причини комбінативної мінливості:Мутаційна мінливість

 • Мутаційна мінливість зумовлює зміну структури спадкових одиниць (генів, хромосом) та успадкування цих змін.

 • Геномні (зміна кількості хромосом)

 • Поліплоїдія (3n, 4n тощо)

 • Гетероплоїдія (n+1, 2n+2 тощо)

 • Хромосомні

 • делеція - випадання ділянки хромосоми (втрачання певних спадкових властивостей);

 • дуплікація - подвоєння ділянки хромосоми;

 • інверсія - поворот ділянки хромосоми на 180°;

 • транслокація - перенесення ділянки хромосоми на іншу хромосому;

 • генні (зачіпання структури гена - мутону - ділянки, що складається з двох нуклеотидів).Неспадкова (модифікаційна) мінливість

 • Модифікаційна мінливість - мінливість, що характеризується зміною фенотипу під дією умов навколишнього середовища. Зміни у більшості випадків носять адаптивний характер.Класифікація мутацій за впливом на життєдіяльність :

 • корисні

 • нейтральні

 • летальні

 • напівлетальні

 • умовно летальніТератогени

 • Тератогени – фактори середовища, що викликають природжені вади розвитку

 • Тератогенез (від грец. téras, грец. tératos —потвора і грец. genésis — генез)— формування аномалій в результаті порушень процесу ембріонального розвитку, обумовлених несприятливим впливом різних чинників.АЛКОГОЛЬНИЙ СИНДРОМ ПЛОДААнтимутагенез

 • Антимутагенез - процес запобігання закріплення (становлення) мутації, тобто повернення первинно пошкодженої хромосоми або гени в початковий стан.Штучний антимутагенез

 • 1) вітаміни 2) амінокислоти 3) китайський лимонник

 • 4) жень-шень

 • 5) родіола рожева

 • 6) денне світло

Схожі:

Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування icon«Медична біологія» Організмовий рівень реалізації генетичної інформації
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconТема: Організмовий рівень організації генетичної інформації Лектор: доцент кафедри медичної біології
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconТема лекції: “Організмовий рівень організації генетичної інформації
Спадковість і мінливість фундаментальні властивості живого. Основні поняття генетики: генотип, фенотип, спадковість, мінливість,...
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconТема: Взаємодія генів Лектор: доцент кафедри
Групи крові системи аво успадковуються за типом множинних алелей, ІV група крові за типом кодомінування. Знання закономірностей успадкування...
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconІнформація на організменому рівні. Взаємодія генів Слайд-лекція Питання лекції: Медична генетика як розділ генетики людини Взаємодія генів і класичні типи успадкування у людини
Відносна роль генетичних (G) і середовищних (Е) факторів у розвитку хвороб людини
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування icon«Медична біологія» Організмовий рівень реалізації генетичної інформації
Медична біологія / за ред. В. П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. Вінниця: нова книга, 2004. С. 150-163
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconЗакономірності успадкування ознак План: Поняття і терміни сучасної генетики. Основні закономірності успадкування: гіпотеза чистоти гамет
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconВідкритого успадкування
Поліморфізм ― це центральна тема об'єктно-орієнтованого програмування, але стосується вона лише такого відкритого успадкування
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconЗакономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини
Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування iconВзаємодія генів Типи взаємодії генів Епістаз – переважання одного гена над іншим
При схрещуванні чорнозернистого вівса у потомстві одержалось розщеплення на 12 чорнозернистих, 3 сірозернистих та 1 з білими зернами....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка