Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль


НазваВнутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль
Сторінка1/3
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации
  1   2   3


ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ — ЦЕ:

 • всестороннє вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в школі з метою координування його відповідно до поставлених завдань перед навчальним закладом;

 • система перевірок спрямована на встановлення відповідності навчально-виховного процесу та його результативності вимогам суспільства, які відображені у відповідних директивних та нормативних документах.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 • 1. Цілеспрямованість і плановість, систематичність і оперативність.

 • 2. Принциповість і об'єктивність в оцінці діяльності вчителя, класного керівника.

 • 3. Диференційований підхід.

 • 4. Наукова обгрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і пропозицій.

 • 5. Дійсність, ефективність (перевіряється якість проведення навчально-виховної роботи і підвищення рівня якості знань учнів).

 • 6. Гласність.

 • 7. Виховна значущість.ОСНОВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 • 1. Спостереження.

 • 2. Перевірка документації.

 • 3. Аналіз і самоаналіз уроку, проведеного заходу.

 • 4. Бесіда.

 • 5. Письмові перевірки.

 • 6. Графічна перевірка.

 • 7. Анкетування.

 • 8. Тестування.

 • 9. День опитування.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • 1. Контролюючому не варто обговорювати невдалі моменти та негативні наслідки роботи колеги під час бесід з третіми особами. Помилки та недоліки можуть мати тимчасовий характер, атому не слід створювати негативний образ колеги в очах оточуючих.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • 2. Повідомлення колективу про результати контролю — це перший вихід інформації про контроль, раніше відомої‘ лише контролюючому та підконтрольному. Необхідно наперед повідомити колегу, якого контролювали, про зміст повідомлення за результатами контролю. Те, що в повідомленні викличе його заперечення, не повинно виноситися на загальне обговорення колективу.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Під час контролю перевіряючий повинен досконало розібратися в особливостях класів та реальних навчальних можливостях дітей, перш ніж винести на судження колективу свої висновки про результати роботи колеги.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • В основу контролю завжди мають бути покладені співставлення результатів роботи одного і того ж самого вчителя в тому ж самому класі в різні періоди навчального року; співставлення результатів роботи різних учителів в однакових умовах контролю з урахуванням відмінностей у навчальних можливостях учнів, але аж ніяк не порівняння результатів роботи того, кого контролюють, зі своїм рівнем роботи, а також з роботою будь-яких інших учителів, не задіяних у даній ситуації контролю.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • . Контролюючому слід утримуватися при аналізі уроку від висловлювань про своє ставлення до фактів. Він повинен аналізувати та оцінювати їх через призму реальних взаємозв'язків та характеристикЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Під час контролю ініціатива повністю належить тому, кого контролюють. Він повинен повністю показати свої знання та вміння, тому не слід втручатися в його дії, нав'язувати йому свій аналіз уроку, вимагати від нього суворо фіксованої послідовності обговорення, часто перебивати його запитаннями, дозволяти собі різкі висловлювання, передчасні оцінки тощо.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Висновки контролюючого повинні бути досконало обгрунтованими та витікати з реальних дій та фактів, які мали місце. Повідомляти про свої висновки слід у тактовній формі. Висновки про результати контролю не повинні звучати категорично.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Контролюючий повинен демонструвати високу культуру та компетентність з питань, що підлягають контролю.Недоліки при відвідуванні уроків

 • Відвідування має нерегулярний, епізодичний характер.

 • Не проводиться якісна всебічна підготовка до відвідування уроку.

 • Часто не визначається мета відвідування.

 • Не завжди проводиться аналіз уроку.

 • Висновки не завжди чи не повністю відповідають меті відвідування.

 • Висновки неконкретні, скупі.

 • За висновками не простежується основного — результативності уроку.

 • Для аналізу уроків використовується єдина (часто й неадаптована) схема.

 • Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні.

 • Висновки не можуть бути використані для подальшого планування організації методичної роботи з педагогами, вдосконалення всієї системи навчально-виховної роботи.

 • Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, даних на попередніх уроках.Пам'ятка

 • Пам'ятка

 • з вивчення стану викладання навчальних предметів

 • 1.Навчально-методичне і технічне забезпечення.

 • Відповідність обладнання кабінету до типових вимог, забезпечення наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення саморобних навчально-наочних посібників.

 • Забезпечення технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.

 • Систематизація обладнання, наочних посібників та роздаткового матеріалу.

 • Стан зберігання обладнання, навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

 • Забезпечення учнів підручниками.2.Підготовка вчителя до уроку.

 • 2.Підготовка вчителя до уроку.

 • Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання предметів та їх реалізація у практичній діяльності.

 • Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.

 • Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; до­цільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями).

 • Стан поурочного планування.

 • Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

 • Самоосвітня робота вчителя.3.Навчально-виховна робота на уроці

 • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Ступінь перебудови навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.

 • Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.

 • Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.

 • Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя, поєднання традиційних і нетрадиційних методів роботи.

 • Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст самостійних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань.

 • Рівень з'ясування причин неуспішності та стан роботи щодо її подолання. • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку.

 • Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці.

 • Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.

 • Використання наочності, технічних засобів навчання.

 • Систематизація знань, умінь і навичок школярів.

 • Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу.

 • Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.

 • Рівень та результативність роботи вчителя з батьками учнів.

 • Робота вчителя зі зміцнення здоров'я учнів. Попередження перевантаження на уроках, фізкультхвилинки, контроль за правильністю посадки учнів за партами чи столами.3.Навчально-виховна робота на уроці

 • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Методика контролю та оцінки рівня навчальних досягнень школярів.

 • Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.

 • Ефективність застосування методів, форм, прийомів та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів.

 • Об'єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень школярів.

 • Впровадження інноваційних технологій.

 • Впровадження перспективного та прогресивного ПД.

 • Стан самоосвітньої діяльності (педагогічного всеобучу).

 • Рівень інтересу учнів до предмета. Наявність системи роботи вчителя з виховання у школярів інтересу до предмета.

 • Організація індивідуальної роботи з обдарованими та слабовстигаючими дітьми

 • Стан ведення учнівської документації.

 • Стан ведення класних журналів, журналів гурткової роботи.

 • Робота із зміцнення навчально-матеріальної бази з предмета.Позакласна робота з предмета

 • 4.Позакласна робота з предмета, наприклад, з української мови.

 • Організація факультативних занять гуртка знавців, клубів, товариств юних любителів рідної мови тощо (охоплення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).

 • Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, тижнів української мови, організація лекторіїв тощо.

 • Результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах знавців рідної мови імені П. Яцика, ро­боті МАН.

 • Профорієнтаційна робота на базі кабінету української мови і літератури.Результативність навчально-виховної роботи вчителя

 • Результативність навчально-виховної роботи вчителя

 • Рівень сформованості в учнів умінь самостійно застосовувати знання на практиці

 • Стан виконання навчальної програми.

 • Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програм з предметів.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИСНОВКІВ ДО УРОКІВ

 • ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИСНОВКІВ ДО УРОКІВ

 • 1. Продумувати у комплексі та конкретизувати у плані уроку завдання навчання, розвитку та виховного впливу.

 • 2. Ретельніше продумувати не тільки навчальну мету, але й розвивальну та виховну. У зв'язку з цим опрацювати добірку матеріалів у методичному кабінеті «Рекомендації вчителю» — вимоги до визначення мети та завдань уроку.

 • 3. Конкретизувати мету та завдання уроку, пов'язуючи їх зі змістом навчального матеріалу.

 • 4. Поглиблювати практичні вміння та навички у використанні інноваційних форм і методів роботи.

 • 5. Застосовувати наочність, яка привернула б увагу учнів до матеріалу, що вивчається та продумати її місце у структурі уроку.

 • 6. Використовувати у системі методів навчання елементи проблемності через систему відповідних прийомів.

 • 7. Продумувати і правильно використовувати контрольно-корекційну функцію уроку як стимулюючу роль навчальної роботи.

 • 8. Ретельно продумувати методи та прийоми роботи над навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку.10.Продумувати систему вправ, належну практичну спрямованість уроку.

 • 10.Продумувати систему вправ, належну практичну спрямованість уроку.

 • 11. Продумувати систему запитань, які спонукали б до висновків, зіставлень, аналізу.

 • 12. Приділити увагу добору дидактичного матеріалу (елементи новизни, факти для порівняння, зіставлення, висновків), подбати про його виховне значення (матеріали методичного кабінету школи «На допомогу вчителю»).

 • 13. Практикувати випереджувальні завдання, продумувати їх систему, значення.

 • 14. Продумувати систему роботи з підручником, передбачати самостійну роботу (відбір матеріалу для ілюстрації, виписування з підручника орфограм, правил, законів тощо).

 • 15. Передбачити систему тренувальних вправ, що містять не тільки аналіз явищ, законів, а й творчі вправи.

 • 16. Звернути увагу на розвиваюче навчання — розвиток розумових здібностей учнів (мислення, мови, уяви, пам'яті тощо) шляхом добору відповідних методів та форм роботи.

 • 17. Покращити використання підручника як первинного джерела знань, як засобу організації самостійної роботи учнів.19.Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашнього завдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.

 • 19.Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашнього завдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.

 • 20. Зосереджуватись над правильними прийомами праці з учнями (опрацювати матеріал «Типи, структура, методика уроку в школі» (за ред. В. П. Онищука).

 • 21. Звернути увагу на оволодіння прийомами педагогічної технології.

 • 22. Продумувати систему домашніх завдань для циклу уроків, спираючись на індивідуальний підхід та диференційоване навчання.

 • 23. Розробити цикл можливих інтегрованих тем.

 • 24. Звернути увагу на використання гри як методу організації навчально-виховного процесу.

 • 25. Звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності.

 • 26. Систематично працювати над запобіганням неуспішності учнів.Недоліки уроку

 • нехтування вчителем підготовкою плану проведення уроку;

 • не приділяється належна увага мотивації і інтересу учнів до уроку;

  1   2   3

Схожі:

Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconВнутрішньошкільний контроль це всебічне вивчення та аналіз навчально-виховного процесу в школі з метою координування всієї роботи відповідно до поставлених завдань

Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconСильні; Сильні; Слабкі
Наше відношення до самих себе позитивне тією мірою, в якій ми контролюємо своє життя і, навпаки, негативне коли втрачаємо над ним...
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconПопередній контроль: Попередній контроль
Якість управління: належне використання суспільних коштів з огляду на поняття економії, ефективності та продуктивності
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconВнутрішкільний контроль Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, директор цмспс внутрішкільний контроль є
Ефективне здійснення завдань внутрішкільного контролю можливе за умов дотримання важливих вимог
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconІнформації про корпоративне управління Позитивні результати: Позитивні результати: усвідомлення неминучості відношень „акціонер-менеджер контроль фінансових потоків контроль розвитку ринку

Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconНапрямок діяльності шкільного волонтерського руху: “Планета здоров’я”
Гаряче харчування-шлях до здорового організму забезпечення окремих дітей дієтичним харчуванням; контроль за якістю продуктів харчування;...
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconТехнологія розчинів для ін'єкцій і контроль їх якості. Технологія розчинів для ін'єкцій і контроль їх якості
Фільтрування розчинів з наповненням флаконів, перевірка на відсутність механічних включень
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconРосія: контроль над Східною Галичиною, Північною Буковиною і Закарпаттям. Росія: контроль над Східною Галичиною, Північною Буковиною і Закарпаттям
Українці у складі російської та австро-угорської армій мусили воювати по обидва боки фронту
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconКонтроль біоритмічних параметрів спортсмена в режимі реального часу. Контроль біоритмічних параметрів спортсмена в режимі реального часу
Аналіз техніки виконання вправ, швидкісних характеристик та просторового положення спортсмена
Внутрішньошкільний контроль внутрішньошкільний контроль iconІнформації на порталі освітньої мережі та контроль її оновлення на кінець навчального року Григоренко Олександр Григорович, методист-координатор зі створення єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області
Актуалізація інформації на порталі освітньої мережі та контроль її оновлення на кінець навчального року

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка