Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв


НазваОб’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах ТПВ

 • Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах ТПВ

 • Мета дослідження:

 • - аналіз наукових досліджень газоутворення на найбільш великих полігонах ТПВ та систематизація відомостей стосовно розробки методичної основи трьох(багато) компонентної національної моделі розрахунку викидів ПГ від полігонів ТПВ в Україні;

 • - обґрунтування необхідності переходу на використання трьох(багато) компонентної національної моделі розрахунку викидів ПГ від полігонів ТПВ;

 • - проведення розрахунків викидів метану за цією моделлю для 1990-2010 рр. та їх порівняння з результатами розрахунків, що зроблені у відповідності до методів, наведених у Національному кадастрі викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні 1990-2009 рр.

Річні викиди метану від відходів, поміщених на полігонах ТПВ в по роках:

 • Річні викиди метану від відходів, поміщених на полігонах ТПВ в по роках:

 • де,Q(t) – кількість метану, що утворюється за рік t, м3; А – нормалізуючий множник; MWST – загальна кількість ТПВ утворених за рік і, т/рік; MWSF – доля ТПВ, що вивезена на полігони ТПВ за рік і; t – індекс розрахункового року; х – період в роках за які необхідно додати вхідні дані; L0,і – потенціал утворення метану в рік і, тСН4/тТПВ, що визначається за формулою:

 • де, DOC – загальна кількість органічного вуглецю в рік і, що здатний до біологічного розкладу, тС/тТПВ; DOCF – доля вуглецю, що приймає участь в реакціях розпаду; F – вміст метану в біогазі; 16/12 – коефіцієнт перерахунку викидів вуглецю у викиди метану; MCF – фактор корекції метану

 • Загальна кількість емісій метану, що потрапила за рік в атмосферу:

 • де, Q(t) – емісії метану, т; R – зібраний біогаз, т; OX – фактор окислення метануНасосний тест

 • Насосний тест

 • - Визначення газоутворення на основі обмеженої системи збору біогазу та низки експериментальних свердловин вимірювання тиску.

 • Баро-пневматичний тест

 • - Визначення газоутворення на основі окремих газозбірних свердловин та низки експериментальних свердловин вимірювання тиску.

 • Лабораторні дослідження

 • - Визначення газоутворення та основних параметрів математичної моделі на основі лабораторного аналізу зразків відходів з тіла полігону ТПВРівняння моделі:

 • Рівняння моделі:

 • де, Q(t) – кількість метану, що утворюється за рік, м3/рік; і – проміжок часу, що дорівнює 1 рік; j – проміжок часу, що дорівнює 0,1 року; L0 – потенціал утворення метану м3СН4/тТПВ; – кількість відходів, що накопичені на полігоні протягом року, т; ti,j – вік j–ї частини кількості відходів , що накопичені на полігоні протягом і-го року; MCF – фактор корекції метану; F – фактор корекції величини газоутворення в залежності від пожеж; k – постійна швидкості утворення метану, 1/рік, що визначається рівнянням:

 • де, t1/2 – період напіврозпаду категорії відходів, що розглядається, рік

проведено аналіз теоретичних та практичних досліджень газоутворення на найбільш великих полігонах ТПВ;

 • проведено аналіз теоретичних та практичних досліджень газоутворення на найбільш великих полігонах ТПВ;

 • систематизовані доступні дані досліджень газоутворення на полігонах ТПВ та дані загальнодержавної статичної бази щодо кількості та морфологічного складу ТПВ;

 • обґрунтована методична основа та визначені коефіцієнти трьох(багато)компонентної національної моделі розрахунку викидів ПГ від полігонів ТПВ в України;

 • розроблені типові розрахункові таблиці трьох(багато)компонентної національної моделі викидів ПГ від полігонів ТПВ в України;

 • проведені розрахунки викидів метану згідно національної моделі для 1990-2010 рр. та проведене порівняння отриманих результатів з розрахунками, що наведені в Національному кадастрі викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні 1990-2009 рр.;

 • оцінена кількісно невизначеність результатів інвентаризації викидів метану;

 • розроблені рекомендації щодо вдосконалення державної та адміністративної статистичної звітності по відходамОцінити національне значення показника MCF для мулових майданчиків;

 • Оцінити національне значення показника MCF для мулових майданчиків;

 • Охарактеризувати шляхи поводження з господарсько-побутовими стічними водами від сільського населення

 • Визначити специфічні коефіцієнти викидів метану при обробці ГПСВ

 • Оцінити викиди метану від поводження з ГПСВ від сільського населення за період з 1990 по 2010 р.р.;

 • Охарактеризувати основні шляхи поводження з промисловими стічними водами та визначити специфічні коефіцієнти викидів метану на основі статистичних даних та з урахуванням особливостей складу стічних вод від різних галузей промисловості;

 • Уточнити дані про об’єми забруднень (ХСК, азоту), що потрапляють у промислові стічні води за різними галузями економіки;

 • Уточнити частки органічних забруднень, виражених через ХСК, що розпадаються в анаеробних умовах при обробці стічних вод за різними галузями економіки;

 • Оцінити викиди метану від поводження з промисловими стічними водами за галузями економіки України та виділити ті, що вносять основний вклад в обсяги викидів ПГ за даною категорією;

 • Оцінити викиди закису азоту від поводження зі стічними водами від різних галузей промисловостіОцінка ступеня каналізування сільських населених пунктів;

 • Оцінка ступеня каналізування сільських населених пунктів;

 • Визначення частки ГПСВ від сільського населення, що оброблюються на центральних очисних спорудах;

 • Оцінка ступеня поширення серед сільського населення таких засобів обробки ГПСВ як септики та вигрібні ями. Визначення частки ГПСВ від сільського населення, що проходить обробку таким чином;

 • Визначення частки ГПСВ від сільського населення України, що скидається в водойми без очистки;

 • Визначення коефіцієнтів утворення метану та закису азоту при обробці ГПСВ та їх осадів

 • Визначення викидів метану та закису азоту за період 1990-2010 рр. на основі даних Держкомстату про чисельність сільського населенняВизначення обсягів виробництва основних видів продукції на основі державних статистичних даних

 • Визначення обсягів виробництва основних видів продукції на основі державних статистичних даних

 • Визначення питомого водовідведення при виробництві видів продукції та складу виробничих стічних вод

 • Оцінка потоків ХСК з виробничими стічними водами

 • Оцінка частки оброблення потоків за способами очистки (за даними Держводагенства)

 • Оцінка частки розпаду органічних забруднень на кожному етапі обробки стічних вод

 • Оцінка викидів метану за галузями промисловості за період 1990-2010 р.р.Схожі:

Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
Птнз шляхом застосування особистісно-орієнтованого навчання як умови впровадження модульного навчання
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження Об’єкт дослідження
«Технології конструкційних матеріалів» за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів (ппз) навчання (електронних посібників...
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження – технологічний процес та технічні засоби обробітку між- стовбурних смуг в інтенсивних садах

Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження – система стандартизації у сфері транспорту Об’єкт дослідження
Діяльність автомобільного транспорту України в нинішніх умовах ставить перед суспільством ряд проблем, які потребують як негайного...
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження: тварини української чорно-рябої молочної породи. Об’єкт дослідження
В господарствах України низька ефективність відтворення корів упродовж останніх років від 100 маток отримують не більше ніж 73 теляти,...
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб’єкт дослідження – технологія реструктурованих напівфабрикатів на основі прісноводної рибної. Об’єкт дослідження
Розроблення та наукове обґрунтування удосконаленої технології виготовлення реструктурованих напівфабрикатів із прісноводної риби
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconПроцес розвитку пізнавальної діяльності учнів Об’єкт дослідження
Зміст і методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій в активізації пізнавальної діяльності учнів
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconНаціональний проект «Чисте місто» Перспективи використання механізму дпп у сфері поводження з тпв
Україні галузі поводження з відходами та комплексне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища тпв
Об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв iconОб'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини. Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини
Предмет досліджень особливості впливу ростових речовин на схожість насіння гацанії гібридної та гайлардії остистої, подальший їх...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка