Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011


НазваНормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011
Дата конвертації19.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель

 •  

 • Energy Industry Forum 2011

 • 30 червня 2011 р.


Забезпечення раціонального використання енергії для технічного розвитку України

 • Забезпечення раціонального використання енергії для технічного розвитку України

 • Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі комплексної оцінки будівельних об’єктів з урахуванням всіх систем і комплектів будівлі та циклів їх життєдіяльностіПодальший розвиток нормативної бази

 • Подальший розвиток нормативної бази

 • Забезпечення дієвості процедур енергетичної паспортизації будівель

 • Підготовка та реалізація пілотних проектів із створенням технологічного комплексу з впровадження енергоефективних будівельних конструктивних рішень, виробів та обладнання1994-1996 р.р. – підвищення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків в 2-2,5 рази;

 • 1994-1996 р.р. – підвищення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків в 2-2,5 рази;

 • 2006-2007 р.р. – Введення в дію нового покоління норм з енергоефективності;

 • 2008-2010 р.р. - Створення системи норм та стандартів з регламентації вимог до показників енергоефективності будинків

 •  

системне реформування нормативної бази із забезпечення енергоефективності будівельних об’єктів

 • системне реформування нормативної бази із забезпечення енергоефективності будівельних об’єктівСистемні нормативні документи з енергоефективності будинків

 • Наведені принципово нові вимоги при проектуванні теплоізоляції будинків – вимоги до питомих тепловитрат будинку в цілому.

 • Встановлено поняття енергоефективності будинку та введена класифікація будинків за показником енергоефективності, що дозволяє на якісно новому рівні проводити комплексну оцінку енергетичних показників будинківСистемні нормативні документи з безпеки будинків

 • Забезпечення виконання основної вимоги здійснюється за рахунок використання комплексу заходів, пов’язаних зокрема із:

 • - використанням об’ємно-планувальних рішень будівельних об’єктів та конструктивних рішень та обладнання, що забезпечують необхідні параметри теплового комфорту;

 • - проектуванням конструктивних рішень елементів теплоізоляційної оболонки з урахуванням змін теплофізичних характеристик матеріалів в процесі експлуатації виробів. • Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення їх енергоефективності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будинків:

 • - доказ відповідності проекту (або будинку що приймається в експлуатацію чи вже експлуатується ) нормативним вимогам,

 • - контроль енергоефективності в процесі експлуатації,

 • - мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання;.

 • Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його вартості на ринку житла.ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель”

 • ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель”

 • ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції ”;

 • ДСТУ-Н Б А.2.2-8:2010 “Проектування. Правила складання розділу з енергоефективності при проектуванні житлових і громадських будинків” • Інтерфейс програмного продукту

Згідно рішення НТР Мінрегіонбуду України від 27.11.2008 р., № 173 «Про стан та заходи по удосконаленню роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі» при ДП НДІБК створений

 • Згідно рішення НТР Мінрегіонбуду України від 27.11.2008 р., № 173 «Про стан та заходи по удосконаленню роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі» при ДП НДІБК створений

 • Науково-технічний центр з питань енергоефективності у будівництві • Нормативне запровадження енергоефективних рішень в будівництві повинне передбачати комплексне вирішення проблем енергозбереження в будівлях і спорудах. Реальне зниження енергоспоживання можливо досягти при одночасному запровадженні енергоефективних рішень огороджувальних конструкцій і інженерних систем, а також систем комплексного обліку і автоматичного регулювання енергоспоживання, впровадженні енергопаспортизації і енергоаудиту. Такий підхід покладено при формуванні заходів щодо нормативно-правового забезпечення в Програмі.Нормативно-правове забезпечення в Плані заходів визначено як окремий пріоритетний напрямок розвитку.

 • Нормативно-правове забезпечення в Плані заходів визначено як окремий пріоритетний напрямок розвитку.

 • Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до правової системи Європейського Союзу

 • Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським співтовариством та їх державами-членами від 14 червня 1994 року визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства, однією з яких є технічні правила і стандарти.

 • Пріоритетні напрями державної політики у сфері використання енергетичних ресурсів повинні відповідати Директивам Європейського Парламенту та Ради 2010/31/ЄС, 2006/32/ЄС, 2004/8/ЄС, 2003/30/ЄС, 2002/91/ЄС, 2001/77/ЄСЗавданням України, що з 2011 р. є членом Європейського енергетичного співтовариства, є створення та прийняття Національного плану дій з енергоефективності у житловому та громадському секторі та подальше реформування нормативної бази за цим напрямком

 • Завданням України, що з 2011 р. є членом Європейського енергетичного співтовариства, є створення та прийняття Національного плану дій з енергоефективності у житловому та громадському секторі та подальше реформування нормативної бази за цим напрямком

До першочергових завдань технічного комітету належить здійснення розробки національних стандартів гармонізованих з європейськими по регламентації методів оцінювання показників енергоефективності інженерного обладнання будинків, теплових параметрів внутрішнього середовища, тощо (кількість стандартів EN, що слід віднести до першочергових складає порядку 20. Загальна кількість стандартів EN за цим напрямком складає більш 60)

 • До першочергових завдань технічного комітету належить здійснення розробки національних стандартів гармонізованих з європейськими по регламентації методів оцінювання показників енергоефективності інженерного обладнання будинків, теплових параметрів внутрішнього середовища, тощо (кількість стандартів EN, що слід віднести до першочергових складає порядку 20. Загальна кількість стандартів EN за цим напрямком складає більш 60)

 •    

Схожі:

Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 icon1. Нормативне забезпечення використання ікт в освіті. Нормативне забезпечення використання ікт в освіті
Підвищення кваліфикац вчителів та підвищення рівня володіння інноваційними технологіями
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconНормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти: Нормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти
Національна рамка кваліфікацій це системний і структурований за певними рівнями узагальнений опис кваліфікацій, що є загальновизнаними...
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconНормативне забезпечення організації проведення поглиблених медичних оглядів учнів: Нормативне забезпечення організації проведення поглиблених медичних оглядів учнів
Сафарова І. В., головний спеціаліст відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу; забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно...
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconНаціональне законодавство у сфері енергоефективності у сфері енергоефективності діє більше 200
На даний час в сфері енергоефективності діють 50 національних стандартів групи "Енергозбереження"
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconСанація фасадів будівель Санація фасадів будівель
На практиці вимоги дбн в 6-31: 2006 «Конструкції будівель І споруд. Теплова ізоляція будівель» На практиці вимоги дбн в 6-31: 2006...
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconРегламент (R) – включає до себе нормативне, організаційне й адміністративне забезпечення політичної дії. Сюди належать і комунікативні мережі Цей вектор визначає „правила гри” та інфраструктуру середовища.
Регламент (R) включає до себе нормативне, організаційне й адміністративне забезпечення політичної дії. Сюди належать і комунікативні...
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconЗакон України «Про Єдиний митний тариф», №760-v від 16. 03. 2007, Закон України «Про податок на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно закону №760-v від 16.
Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі
Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconПроектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси

Нормативне забезпечення енергоефективності житлових та громадських будівель Energy Industry Forum 2011 iconНормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти
Національна рамка кваліфікацій (нрк) це системний І структурований за певними рівнями узагальнений опис кваліфікацій, що є загальновизнаними...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка