Українські регіони різні. Українські регіони різні


НазваУкраїнські регіони різні. Українські регіони різні
Дата конвертації29.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииУкраїнські регіони різні.

 • Українські регіони різні.

 • Відмінності між регіонами носять політичний, економічний та світоглядний характер, та випливають з:

  • Не сформованості національної ідеї, перманентних виборів, незбалансованої політичної реформи, пропорційних виборів до місцевих рад та посилення на цій основі регіонального егоїзму;
  • Диспропорцій в економічному розвитку регіонів;
  • Соціокультурних відмінностей мешканців різних регіонів;
  • Не співпадіння соціальної та культурної частин місцевих та національних еліт тощо.
Нинішня державна регіональна політика є не ефективною.

 • Нинішня державна регіональна політика є не ефективною.

 • Завдання, що ставились перед державою концепцією державної регіональної політики 2001 року не досягнуті.

 • Інструменти державної регіональної політики, що застосовуються не приносять реального зростання власних фінансових можливостей регіонів.

 • Регіональна політика, що оперує лише економічними показниками не може вирішити питання єдності суспільства.Запровадити нову державну регіональну політику, здатну стати адекватною відповіддю України на глобальні зовнішні та внутрішні виклики.

 • Запровадити нову державну регіональну політику, здатну стати адекватною відповіддю України на глобальні зовнішні та внутрішні виклики.

 • Змінити філософію діяльності органів державної влади на національному рівні та розуміння своєї місії органами місцевого самоврядування. • Мета нової державної регіональної політики:

 • Забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної згуртованості та економічної єдності держави.Аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики;

 • Аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики;

 • Розробка стратегій, програм, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави та регіонів ;

 • Моніторинг виконання заходів, одержання результатів та досягнення впливу – розробка на цій основі державного реагування;

 • Впровадження заходів державного реагування.

Для реалізації Концепції державної регіональної політики(КДРП).

 • Для реалізації Концепції державної регіональної політики(КДРП).

 • Для наповнення реальним змістом низки інструментів, напрацьованих під час роботи на проектом КДРП.Рамковий – встановлює загальні підходи щодо законодавчого закріплення реалізації державної регіональної політики, які будуть розкриті у спеціальних законах.

 • Рамковий – встановлює загальні підходи щодо законодавчого закріплення реалізації державної регіональної політики, які будуть розкриті у спеціальних законах.

 • Прямої дії – частина норм є нормами прямої дії і підлягають застосуванню від часу введення в дію.Цілі державної регіональної політики:

 • Цілі державної регіональної політики:

  • створення умов для збалансованого розвитку регіонів;
  • інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, економічному, інформаційному та культурному просторі;
  • ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей;
  • підвищення конкурентноздатності регіонів.


Конституційності та законності – відповідності Конституції та законам України, актам Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

 • Конституційності та законності – відповідності Конституції та законам України, актам Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

 • Координації – просторового узгодження секторальних політик, цілей, пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

 • Єдності – неодмінності забезпечення просторової, політичної, економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності України;

 • Децентралізації – збалансованого розподілу владних повноважень з управління розвитком територій між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з передачею відповідних ресурсів;

 • Деконцентрації – перерозподілу владних повноважень у межах системи органів виконавчої влади – від центральних до місцевих;

Державна стратегія регіонального розвитку (стратегії регіонального розвитку) розробляється на строк сім років, з синхронізацією цього строку із відповідними семирічними бюджетними періодами Європейського Союзу та визначає:

 • Державна стратегія регіонального розвитку (стратегії регіонального розвитку) розробляється на строк сім років, з синхронізацією цього строку із відповідними семирічними бюджетними періодами Європейського Союзу та визначає:

  • пріоритети, основні цілі та напрями регіонального розвитку;
  • пріоритети міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
  • заходи з підвищення конкурентоспроможності;
  • механізми її реалізації;
  • систему моніторингу її реалізації.
 • Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку та стратегій регіонального розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів їх реалізації, що містять конкретні програми та проекти.

Мета створення:

 • Мета створення:

  • забезпечення врахування регіональних аспектів у діяльності органів державної влади, узгодження інтересів заінтересованих сторін у ході розроблення та реалізації державної регіональної політики.
 • До складу входять представники:

  • органів державної влади;
  • місцевого самоврядування;
  • громадських, ділових асоціацій, об'єднань, тощо;
  • наукових кіл тощо.
 • Повноваження:

  • затвердження (погодження) програмних документів державної регіональної політики;
  • контроль їх реалізації;
  • погодження рішень органів державної влади у сфері регіональної політики тощо.


Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що створюється на засадах партнерства між державним, приватним та неурядовим секторами та:

 • Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що створюється на засадах партнерства між державним, приватним та неурядовим секторами та:

  • розробляє за власною ініціативою або за дорученням Стратегії розвитку регіону та плану її реалізації;
  • здійснює попередній відбір програм і проектів регіонального розвитку;
  • забезпечує реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку;
  • організовує заходи з залучення інвестицій в економіку регіону;
  • організовує навчання та надає консультаційну допомогу з питань регіонального розвитку тощо.
 • У кожному регіоні може бути створена і функціонувати лише одна Агенція регіонального розвитку у розумінні цього Закону.Бюджетне вирівнювання;

 • Бюджетне вирівнювання;

 • Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

 • Об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіонального розвитку, міжнародних інституцій;

 • Цільові державні інвестиції;

 • Фінансування державних та регіональних цільових програм, у тому числі програм подолання депресивності територій;

 • Угоди щодо регіонального розвитку;

 • Фінансування програм та проектів регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку, який є концентрованим, орієнтованим на Державну стратегію регіонального розвитку механізмом.Проблема впровадження “справедливого” розподілу податків між регіонами.

 • Проблема впровадження “справедливого” розподілу податків між регіонами.

 • Державні субвенції не мають концентрованого характеру, “розмащуються” по всіх регіонах.

 • Угоди регіонального розвитку не мають чітких параметрів зростання спроможності регіону та гарантованого фінансування.

 • Бюджетне фінансування, розраховане на рік, що не прийнятно для довготривалих проектів тощо.Формування коштів за рахунок:

 • Формування коштів за рахунок:

  • п'яти відсотків від податку на прибуток підприємств за винятком підприємств комунальної власності, що надходить до Державного бюджету України;
  • міжнародної допомоги та інших договорів;
  • благодійних внесків та добровільних пожертвувань;
  • коштів позик;
  • повернених коштів та отриманих доходів тощо.
 • Фінансування на принципах:

  • відповідності системі документів державної регіональної політики;
  • конкурсного відбору з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
  • ефективності використання залучених ресурсів;
  • майбутньої самодостатності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти Державного фонду регіонального розвитку;
  • адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування.
Моніторинг реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, виконання заходів з відстеження, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу;

 • Моніторинг реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, виконання заходів з відстеження, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу;

 • Конкретний перелік індикаторів визначається Методикою проведення моніторингу, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

 • З метою забезпечення моніторингу кожний нормативно-правовий акт у сфері регіональної політики повинен містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.Впровадження положень цього законопроекту дозволить:

 • Впровадження положень цього законопроекту дозволить:

  • забезпечити підвищення якості надання суспільних послуг;
  • створити інституційну та нормативно правову основу співпраці публічного та приватного секторів;
  • забезпечити фінансову, інформаційну, кадрову та організаційну підтримку інноваційному підприємництву та розвитку кластерів.
Схожі:

Українські регіони різні. Українські регіони різні iconДопомогти дітям засвоїти українські назви свійської птиці; допомогти дітям засвоїти українські назви свійської птиці
Діти стоять у колі, кожен з учнів називає своє ім’я так, як йому хотілось би, щоб його називали, і говорить слова вітання, ввічливі...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconСпортивні новини в Україні "Українські отамани" вийшли у плей-офф Всесвітньої серії боксу
Українські отамани" попри усі складнощі вийшли у чвертьфінал Всесвітньої серії боксу. У заключному турі групового раунду наші бійці...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconКонкурентоздатні регіони у глобалізованій економіці Гжегож Горжеляк euroreg, Варшавський університет

Українські регіони різні. Українські регіони різні iconРізні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища
Частота коригування програм навчальних предметів не відповідає швидкості зміни змісту інформаційних потоків
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconУкраїнські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої Україна у складі Великого князівства Литовського
України до складу вкл збереження державності, тому автор не хоче вдаватися в подробиці цієї полеміки. Варто лише сконцентрувати увагу...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconЛекція Україна під владою Литви та Польщі в XIV xvi ст. Початок Литовсько-польської експансії на Україну у XIV ст. Українські землі під владою Литви та Польщі у XV xvi ст
В 40-х роках ХІV ст українські землі зазнали розчленування. Після війни 1351-1352 рр між Польщею І литвою Галичина залишилась під...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconУкраїнські захисні споруди не зможуть врятувати населення у разі війни або стихійного лиха
Українські захисні споруди не зможуть врятувати населення у разі війни або стихійного лиха. До літа 2008-го року мало хто думав,...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconПредставлення моделей. Представлення моделей
Для представлення будь-якої моделі необхідні основні синтаксичні елементи і способи їх з'єднання. Тип використовуваного синтаксису...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconПід терміном «ріст» розуміють збільшення довжини, об
Формування вищої нервової діяльності в різні періоди життя людини (розвиток пускових рефлексів, вищих психічних реакцій, памяті,...
Українські регіони різні. Українські регіони різні iconТема: Українські


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка