І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу)


НазваІ етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу)
Дата конвертації29.04.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандартІ етап: початкова школа (випускник 4 класу).

 • І етап: початкова школа (випускник 4 класу).

 • ІІ етап: основна школа (випускник 9 класу, у тому числі вечірньої та заочної форм навчання незалежного від вікового цензу).

 • ІІІ етап: старша (старша профільна) школа (11 клас (12 клас вечірньої та заочної форм навчання незалежного від вікового цензу)).

 • Пріоритет: Вимоги навчальних програм + Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів…Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 «Деякі питання організації виховної роботи».

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 «Деякі питання організації виховної роботи».

 • Увага! Основні орієнтири виховання учнів 1–11-х класів… - формування ціннісних орієнтацій, а не здійснення екологічного чи іншого виховання, не писати слово «заходи».Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 № 462.

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 № 462.

 • Зміст освіти. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.Різні рівні знання про навколишній світ (факти, уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності; людину; природу; суспільство.

 • Різні рівні знання про навколишній світ (факти, уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності; людину; природу; суспільство.

 • Способи навчальної діяльності учнів (уміння та навички).

 • Досвід творчої діяльності.

 • Цінності.Опанував ключові компетентності:

 • Опанував ключові компетентності:

 • вміння вчитися (КЛЮЧОВА!);

 • інформаційно-комунікативна;

 • загальнокультурна;

 • здоров’язбережувальна;

 • громадянська;

 • соціальна.

 • (Необхідно знати зміст чинних навчальних програм, змістові лінії та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів).Навчально-організаційні (раціональні способи організації навчання).

 • Навчально-організаційні (раціональні способи організації навчання).

 • Загальномовленнєві (уміння висловлюватися; робота з текстовою інформацією).

 • Загальнопізнавальні (спостереження; розмірковування; запам'ятовування; відтворення; застосовування; перетворення навчального матеріалу).

 • Контрольно-оцінні (способи перевірки, самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу.

 • Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу.

 • Навчальні предмети варіативної складової робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (30 предметів національного рівня).Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392.

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392.

 • (Стосується лише 5-х класів основної школи (базової загальної середньої освіти).

 • (Зміст освіти. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів).1. Громадянська компетентність.

 • 1. Громадянська компетентність.

 • 2. Загальнокультурна компетентність.

 • 3. Здоров’язбережувальна компетентність.

 • 4. Іформаційно-комунікаційна компетентність.

 • 5. Ключова компетентність.

 • 6. Комунікативна компетентність.7. Міжпредметна естетична компетентність.

 • 7. Міжпредметна естетична компетентність.

 • 8. Міжпредметна компетентність.

 • 9. Предметна (галузева) компетентність (їх у кожному предметі різна кількість. АЛЕ: ЗНАТИ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ).

 • 10. Мистецька компетентність.

 • 11. Проектно-технологічна компетентність.

 • 12. Соціальна компетентність.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.Покращення якості навчання учнів із конкретного базового навчального предмета.Ян Амос Коменський (1592–1670):

 • Ян Амос Коменський (1592–1670):

 • клас (50-60 осіб);

 • навчальний план;

 • навчальна програма;

 • підручники;

 • екзамени;

 • оцінки;

 • канікули;

 • хронометраж уроку та перерви.Г.В. Єльникова: «Урок відрізок навчально-виховного процесу, обмежений певними рамками часу, в якому здійснюється взаємодія учня та вчителя по засвоєнню змісту освіти, розвитку особистості учня, шляхом використання визначених форм, методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності та забезпечується досягнення поставленої мети у вигляді реального результату».

 • Г.В. Єльникова: «Урок відрізок навчально-виховного процесу, обмежений певними рамками часу, в якому здійснюється взаємодія учня та вчителя по засвоєнню змісту освіти, розвитку особистості учня, шляхом використання визначених форм, методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності та забезпечується досягнення поставленої мети у вигляді реального результату».О.І.Пометун, Г.О.Фрейман: не дають прямого визначення. «…Навчання на уроці предметним компетентностям; … навчання предмета; …відібрати й структурувати у вигляді курсів і уроків …інформацію, побудувати викладання предмета так, щоб учні через його зміст одержали найбільш оптимальну й ефективну освіту, виховання і розвиток».

 • О.І.Пометун, Г.О.Фрейман: не дають прямого визначення. «…Навчання на уроці предметним компетентностям; … навчання предмета; …відібрати й структурувати у вигляді курсів і уроків …інформацію, побудувати викладання предмета так, щоб учні через його зміст одержали найбільш оптимальну й ефективну освіту, виховання і розвиток».Мета відвідування випливає з:

 • Мета відвідування випливає з:

 • Навчальної програми.

 • Відповідної галузі Державного стандарту.

 • Щорічних інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

 • Чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Розділу плану роботи ЗНЗ на навчальний рік.Аналіз (випливає з мети; чому навчили учнів; конкретика).

 • Аналіз (випливає з мети; чому навчили учнів; конкретика).

 • Оцінка рівня проведення.

 • Рекомендації з термінами їх виконання.Єдина обласна методична тема у 2013 році «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 • Єдина обласна методична тема у 2013 році «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 • У навчальному закладі не ототожнювати єдину педагогічну тему та методичну тему.наявність і використання у навчально-виховному процесі нормативно-правових документів, науково-методичних рекомендацій, що забезпечують та регламентують зміст організаційно-методичної роботи.

 • наявність і використання у навчально-виховному процесі нормативно-правових документів, науково-методичних рекомендацій, що забезпечують та регламентують зміст організаційно-методичної роботи.Планування діяльності, тематика питань для розгляду на засіданні методичної ради загальноосвітнього навчального закладу, ефективність реалізації прийнятих рішень.

 • Планування діяльності, тематика питань для розгляду на засіданні методичної ради загальноосвітнього навчального закладу, ефективність реалізації прийнятих рішень.

 • Зміст діяльності усіх діючих предметних методичних об’єднань. Якість їх роботи.

 • Результати вивчення стану викладання навчальних предметів, виконання навчальних програм. Якість наданих рекомендацій та ступінь їх виконання, вплив на якість навчання учнів.Практичне використання вчителями методичних рекомендацій, розроблених комунальним вищим навальним закладом «Харківська академія неперервної освіти».

 • Практичне використання вчителями методичних рекомендацій, розроблених комунальним вищим навальним закладом «Харківська академія неперервної освіти».

 • Участь учителів, адміністрацій шкіл у різноманітних методичних заходах (районних (міських), обласних конференціях, семінарах, інших методичних заходах.Контроль адміністрації за станом ведення записів у класних журналах учителями, дотримання вчителями науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів.

 • Контроль адміністрації за станом ведення записів у класних журналах учителями, дотримання вчителями науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів.Результативність відвідування адміністрацією навчальних занять у вчителів, подальший вплив цієї роботи на покращення якості навчально-виховного процесу за різними формами навчання.

 • Результативність відвідування адміністрацією навчальних занять у вчителів, подальший вплив цієї роботи на покращення якості навчально-виховного процесу за різними формами навчання.Контактний телефон: 731-27-01

 • Контактний телефон: 731-27-01

 • kerivni_kadry@ukr.net

 • Завідувач Центру: М.Татаринов

 • Методисти Центру: О.Кравчук; Л.Сировацька

 • Дякую за увагу!Схожі:

І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconПро затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926
Структура знвк «Вибір» знз I-III ступенів: I ступень- початкова школа II ступень- основна школа III ступень- старша школа
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconI ступінь початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь старша школа,
Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconI ступінь початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь старша школа,
Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconБлагодатненська школа Вчитель: Варава І. В. 2013 Минуле вже нам не підвладне, але майбутнє залежить від нас
Благодатному збудована в 1902 році з ініціативи валків, підприємця Ярошилова. Це була двокласна школа, яку відвідували також діти...
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconБатьки остапа вишні
Чечва на Полтавщині в багатодітній (17 дітей) селянській родині; початкова освіта Зіньківська двокласна школа
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconПочаткова школа – перша нота шкільного життя
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconБібліотека хзош I-III ступенів №143
Педагогічні працівники цікавляться методичною літературою. Серед них періодичні видання “Все для вчителя”, “Позакласний час”,”Початкова...
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconВітаємокращихчитачів !
М,Островського відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач року 2013”, де наш район представляли Купрієнко Тетяна,...
І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconЗвіт про виконане завдання. 3-й етап планування роботи і розподіл обов'язків; 4-й етап оперативне керівництво (уз­годження, облік, контроль); 5-й етап аналіз ефективності і підбиття підсумків роботи

І етап: початкова школа (випускник 4 класу). І етап: початкова школа (випускник 4 класу) iconУроку: 1-й етап: «Стажування» 1-й етап: «Стажування» 2-й етап: «Експертиза речових доказів»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка