Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій


НазваМагістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій
Дата конвертації30.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: Екологічна оцінка СТРУКТУРИ АГРОЛАНДШАФТІВ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ на прикладі ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О.В.Музиченка

ННІ рослинництва, екології і біотехнологій

Кафедра екології агросфери та екологічного контролю

студентки М – 2 1 групи

Факультет: Екології і сталого розвитку

Дружиніна Даніела Євгеніївна

Дипломний керівник:

доц. Наумовська Олена Іванівна

Актуальність теми

Критичний агроекологічний стан, в якому перебуває нині значна частина агроландшафтів України, спричинений не тільки різким зменшенням обсягу заходів щодо підвищення родючості грунтів, але значною мірою є наслідком надмірної сільськогосподарської освоєності та розораності території, що, в свою чергу, негативно позначилося на екологічній стійкості ландшафтів і зумовило масштабну деградацію грунтового покриву.

Мета роботи: здійснити екологічну оцінку існуючої структури агроландшафтів досліджуваного господарства та розробити заходи щодо її оптимізації

 • Мета роботи: здійснити екологічну оцінку існуючої структури агроландшафтів досліджуваного господарства та розробити заходи щодо її оптимізації

 • Об’єкт досліджень: структура агроландшафтів господарства.

 • Предмет дослідження: аналіз та екологічна оцінка сучасної структури агроландшафтів господарства.

 • Програмою досліджень предбачалось: встановлення екологічної стабільності території господарства, яке дасть можливість розробити заходи щодо оптимального її використання з метою посилення відновних процесів в агросфері.Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

 • Здійснити аналіз сучасних наукових досліджень із вивчення,оцінки та оптимізації агроландшафтів.

 • Вивчити методику та умови проведення досліджень.

 • Здійснити екологічну оцінку існуючої структури агроландшафтів.

 • На основі отриманих результатів сформувати висновки та розробити рекомендації щодо оптимізації структури агроландшафтів господарства.Методи дослідження

 • Камеральний: формування програми дослідження, узагальнення фондових матеріалів, статистичних даних;

 • Польовий: робота з кадастровою картою, звітною документацією господарства щодо структури посівних площ, результати суцільного грунтово-агрохімічного обстеження с. г. угідь;

 • Науково-пошуковий: опрацювання літературних джерел;

 • Розрахунковий: комплексна агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення (методичні рекомендації за ред. Ракоїд О.О., Н.А. Макаренко).Оцінку екологічного стану агроландшафтів проводили за ступенем порушення екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі (Р) до сумарної площі екологостабілізуючих угідь (ЕСУ). Питому вагу показників Р та ЕСУ розраховували в процентах від загальної сумарної площі орних земель та екологостабілізуючих угідь за формулами (1) і (2):

Оцінку екологічного стану агроландшафтів проводили за ступенем порушення екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі (Р) до сумарної площі екологостабілізуючих угідь (ЕСУ). Питому вагу показників Р та ЕСУ розраховували в процентах від загальної сумарної площі орних земель та екологостабілізуючих угідь за формулами (1) і (2):

Sp

Р= ------------------- *100, (1)

Sp+SЕСУ

SЕСУ

ЕСУ= ------------------- *100, (2)

SP+SЕСУ

Розрахунки показали, що Р:ЕСУ становить:

Розрахунки показали, що Р:ЕСУ становить:

Р:ЕСУ(ВП НУБіП «Великоснітинське») = 93:7 %;

Р:ЕСУ(Фастівський р-н) = 58:4 %.

Далі використовуємо модифіковану п`ятибальну шкалу, що дає змогу виділити згідно з градаціями шкалу у межах області території, агроландшафти яких розрізняються за екологічним станом та стійкістю проти деградації.

Екологічний стан агроландшафтів катастрофічний.

Екологічну стійкість території визначали за коефіцієнтом екологічної стабільності ( Кес) та розраховували наступним чином

Кес= ------------------- ,

За критерій антропогенного тиску на довкілля використовували коефіцієнт антропогенного навантаження Кан :

Кан= -------------------

К(ЕС) =0,21;

К(ЕС) =0,21;

К(АН) = 4,47.

Залежно від одержаних значень Кес та Кан визначили стан екологічної стабільності території і рівень антропогенного навантаження на земельні ресурси за шкалою оцінки екологічного стану території, який є екологічно-нестабільним та рівень антропогенного навантаження високим.

Інтегральний показник деградованості грунтів (Д) :

Інтегральний показник деградованості грунтів (Д) :

Д= ------------------- ,

Який дорівнює у ВП НУБіП «Великоснітинське» та загалом у Фастівському р-ні 1,81. Можна сказати, що деградованість орних земель на території ВП НУБіП України «Великоснітинське» ім. О.В. Музиченка є помірною.

Прояв деградаційних процесів на території ВП НУБІП України «Великоснітинського навчально-дослідного господарства ім. О.В. Музиченка» та фастівського р-нуВизначення агроекологічного стану сільськогосподарських земель за комплексом показників

Агроекологічний стан сільськогосподарських земель можна визначити як середньозважене значення вихідних показників :

І= ,

де І- інтегральний показник агроекологічного стану земель, бал;

Б- показник еколого- агрохімічного стану грунтів, бал;

Д- зведений показник деградованості грунтового покриву, бал;

С- показник співвідношення ріллі до екологостабілізуючих угідь, бал;

х1-х3- коефіцієнти вагомості показників.

Інтегральний показник агроекологічного стану земель у ВП НУБіП України «Великоснітинське» дорівнює 2,78, а у Фастівському р-ні становить 2,66. Ці показник приводилися до п`ятибальної шкали для оцінки вихідних показників, що визначають агроекологічний стан орних земель. Це свідчить, що іхній екологічний стан е незадовыльним.

Інтегральний показник агроекологічного стану земель у ВП НУБіП України «Великоснітинське» дорівнює 2,78, а у Фастівському р-ні становить 2,66. Ці показник приводилися до п`ятибальної шкали для оцінки вихідних показників, що визначають агроекологічний стан орних земель. Це свідчить, що іхній екологічний стан е незадовыльним.

Висновок

1. Сучасний стан агроекосистем та їх використання потребує системного детального вивчення, розробки уніфікованої методики оцінки виникнення екологічних ризиків, а також впровадження заходів з їх оптимізації.

2. Оцінка екологічного стану агроландшафтів за ступенем порушення екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі до сумарної площі екологостабілізуючих угідь відображає катастрофічний їх стан.

3. Показники стану екологічної стабільності території і рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси відображають екологічно-нестабільний стан, а рівень антропогенного навантаження - високий.

4. Рівень процесів деградації досліджуваного господарства є помірним, про що свідчить розрахунок інтегрального показника деградованості сільськогосподарських угідь.

5. Порівняльна характеристика інтегрального показника агроекологічного стану земель у ВП НУБіП України «Великоснітинське» і Фастівському р-ні відображає незадовільний стан орних земель, що відповідає агроекологічному зонуванню території зоні використання земель у режимі їх збереження.

Рекомендації щодо оптимізації структури агроландшафтів

 • 1. Вилучення або поступове переведення з інтенсивного обробітку та переведення в еколого-стабілізуючі види угідь сильнодеградованих орних земель, що перебувають у кризовому стані і характеризуються найвищим ступенем прояву деградаціїї.

 • 2. Залучення у грунт додаткових джерел поповнення органічної речовини, що дасть змогу зменшити щорічні втрати гумусу, а внесення мінімальних доз мінеральних добрив дозволить забезпечити рівноважний баланс біогенних елементів.

 • 3. Виведення з обробітку та подальша консервація всіх деградованих і малопродуктивних орних земель наблизить структуру агроландшафтів до екологічного оптимуму, знизить антропогенний тиск на сільськогосподарські угіддя та підвищить їхню стійкість до деградації.Дякую за увагу!

Ваші запитання


Схожі:

Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconЕкологічна оцінка впливу сполук міді на етапи органогенезу рослин пшениці сорту елегія миронівська на прикладі вп нубіп україни «великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка»
Підвищення концентрації міді від 60 до 100мг/л супроводжувалося зменшенням довжини корінців дослідних рослин, що свідчить про порушення...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconВиконала: O. Г. Гpиб Кepiвник диплoмнoї poбoти
Магістерська робота на тему: Оцінка ландшафтно-екологічного профілю Лісостепової зони України з використанням сучасних індексів та...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconНні рослинництва, екології І біотехнологій нні рослинництва, екології І біотехнологій
Схема досліду з вивчення впливу сорту, терміну зберігання на зміни важливих компонентів хімічного складу та видів втрат
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconКерівник магістерської роботи Паламарчук С. П. канд с-г наук, доцент
Екологічна експертиза стану земель сільськогосподарського призначення на прикладі вп нубіп україни "Великосністинське навчально дослідне...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі вп нубіп україни навчально-дослідне господарство “Ворзель”
Вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі вп нубіп україни навчально-дослідне...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconМагістерська робота на тему
...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconМагістерська робота на тему
Оптимізація режимів руху лісотранспортуючих машин на прикладі трелювальних тракторів”
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра охорони праці та інженерної екології
Удосконалення організаційних заходів та технічних засобів для створення нормативних умов праці на дільниці майстерні вп "великоснітинське"...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут рослинництва, екології І біотехнологій
Ссср. Починаючи з кінця 80-х І особливо середини 90-х рр. ХХ ст екологічні нуо створювали новий образ екологічного громадського руху...
Магістерська робота на тему: Екологічна оцінка структури агроландшафтів та їх оптимізація на прикладі вп нубіп україни «Великоснітинське навчально-дослідне господарство» ім. О. В. Музиченка нні рослинництва, екології І біотехнологій iconРеконструкція скверу по вулиці Кооперативна в смт Володарка Київської області
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів та природокористування україни нні лісового та садово-паркового господарства...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка