Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії


НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії
Дата конвертації30.04.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році

 • Кондратова Л.Г.

 • старший викладач кафедри теорії

 • та методики виховання ЗОІППО,

 • кандидат педагогічних наук


“Національне виховання, — як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856—1940), — забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...”.

 • “Національне виховання, — як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856—1940), — забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...”.Основними складовими виховання, реалізація яких забезпечує гармонійний розвиток особистості, є:Зміст виховання:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави ( патріотизм, національна самосвідомість, розвинена правосвідомість, політична культура, міжетичні відносини)

 • Ціннісне ставлення до людей ( моральна активність, чуйність, чесність, працелюбність, милосердя, гідність, справедливість, ввічливість, делікатність, тактовність)Ціннісне ставлення до природи ( екологічне виховання, усвідомлення функцій природи, збереження багатств, відповідальність, здатність гармонійного існування)

 • Ціннісне ставлення до природи ( екологічне виховання, усвідомлення функцій природи, збереження багатств, відповідальність, здатність гармонійного існування)

 • Ціннісне ставлення до себе

 • (усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, уміння дотримуватись правил здорового способу життя )

 • Ціннісне ставлення до мистецтва ( естетичне виховання, здатність сприймати твори, прагнення здійснювати творчу діяльність, ставлення до мистецтва)

 • Ціннісне ставлення до праці ( ставлення до фізичного, психічного, соціального “я”)Керівникам організації виховного процесу в загальноосвітніх закладах освіти слід звернути на наступні аспекти виховної роботи:

 • ► Усунення багатьох проблем в роботі з важковиховуємими підлітками, яке може відбутися завдяки ґрунтовній роботі керівників виховного процесу щодо надання методичного супроводу для класних керівників;

 • ► Активізацію роботи з батьківською громадськістю, завдяки впровадженню активних форм взаємодії та пропагуванню кращих педагогічних ідей та організації батьківської педагогічної освіти.► Оновленню форм і методів морально-духовного виховання школярів та формування системи життєвих цінностей, яке стає основою для формування особистості дитини, її духовної культури.

 • ► Оновленню форм і методів морально-духовного виховання школярів та формування системи життєвих цінностей, яке стає основою для формування особистості дитини, її духовної культури.

 • ► розширення можливостей у організації позакласної виховної роботи, яка повинна бути спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду.

 • ► підвищення ефективності виховного процесу, яке дозволяє досягнути співвідношення між метою виховання і результатами, досягнутими у процесі формування особистості, соціальних груп.Вихованість

 • комплексна характеристика особистості, яка враховує наявність і рівень сформованості в неї суспільно значущих якостей.  Серцевиною вихованості є — моральні якості

 • (рівень набутого морального

 • досвіду, моральної зрілості).   Результати процесу виховання

 • різні, оскільки залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх ставлення до навколишнього світу, виховних впливів, однолітків, батьків, педагогів.

 •      Рівень вихованості — ступінь сформованості в учня відповідно до вікових можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками вихованості. Критерії вихованості

 •  — ознаки, за допомогою яких роблять висновок про рівень вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу.

 • Критерієм вихованості кожної особистості є не лише знання законів, правил, норм поведінки, а конкретні дії відповідно до визнаних норм і правил. Такі критерії не можуть бути універсальними, бо в кожному конкретному соціальному середовищі є свої норми і правила, а отже, і показники вихованості людини. При цьому слід враховувати вік, рівень соціального досвіду людини тощо. Рекомендації МОН України

 • Стан виховної діяльності в начальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.Процес переходу від традиційних виховних заходів передбачає проведення випереджальних, прогностичних експериментів з розбудови та проектування перспективних виховних систем у навчальних закладах шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, що спрямоване на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення.

 • Процес переходу від традиційних виховних заходів передбачає проведення випереджальних, прогностичних експериментів з розбудови та проектування перспективних виховних систем у навчальних закладах шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, що спрямоване на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення.На допомогу вихователю:

 • Програма “ Проектування виховної системи навчального закладу: теорія, практика, технології ”(авт.В.М.Оржеховська, С.В.Зінченко, Г.Г.Ковганич)Питання для обговорення в закладах освіти:

 • розбудова і моделювання виховних систем в навчальних закладах;

 • науково-методичне забезпечення компетентних практичних дій педагогів щодо створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів та молоді;

 • розробка перспективного плану науково-методичного забезпечення відповідно до регіональних ( районних, міських) можливостей;використання проектно-програмних технологій у системі науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу;

 • використання проектно-програмних технологій у системі науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу;

 • організація та проведення науково-дослідної та експериментальної роботи з метою створення мережі шкіл національного відродження на засадах народної педагогіки;

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.Завдання методичним службам області на навчальний рік:

 • Провести організаційно - методичні наради районів (міст) щодо обговорення шляхів до розбудови і моделювання виховних систем в навчальних закладах.

 • Провести районні семінари (конференції) з питань:

 • науково-методичне забезпечення процесу створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів та молоді;

 • узагальнення досвіду шкіл з питань використання проектно-програмних технологій та методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу.Обласні семінари та конференції з питань організації виховної роботи на 2009-2010 н.р.

 • “ Особливості організації виховної роботи в старшій школі ” - лютий 2010р. на базі Шевченківського району

 • “ Педагогічні умови розбудови і моделювання виховних систем в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах ”- квітень 2010р на базі МГУ Хортицького району.Теми пропонованих виїзних семінарів для районів області кафедри виховання на 2010 рік

 • Семінар – тренінг “ Оновлення форм і методів виховної роботи ” ( за основними виховними орієнтирами);

 • Семінар – практикум “ Педагогічні умови розбудови і моделювання виховної системи сучасної школи ” ( за рекомендаціями МОН України );

 • Науково-практичні семінари за обраною темою районуНовинки року

 • Створення сторінки для методичних служб області на сайті ЗОІППО www.zoippo.zp.ua (кафедра теорії та методики виховання), на якій можна знайти матеріали обласних семінарів, нормативно – правові документів з питань виховної роботи

 • www.mon.gov.ua – сайт МОН, розділ виховна робота

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconВимоги щодо організації виховної роботи в новому 2008-2009 навчальному році Старший викладач кафедри теорії та методики виховання Л. Г. Кондратова
Народна педагогіка (літописці, Я. Мудрий, В. Мономах, Б. Хмельницький, П. Сагайдачний, Г. Сковорода, Т. Шевченко, С. Русова, Г. Ващенко,...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики І. Б. Гарус, методист
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconКондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії та методики виховання, кандидат педагогічних наук
Навчальний предмет " Художня культура " входить до освітньої галузі " Естетична культура "
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconОновлення форм і методів в діяльності класного керівника Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії та методики виховання
Педагогічним працівником, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями та їх батьками
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо експертизи виховної роботи Методист методичного кабінету Соломон С. М
Експертиза планування виховної роботи на навчальний рік. (Педагогічне проектування виховного процесу)
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році програмами, сайт Наказ Міністерства
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconПро підсумки діяльності системи освіти району у 2010 – 2011 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення регіону та пріоритетні завдання щодо розвитку її доступності в новому 2011 – 2012 навчальному році
Про підсумки діяльності системи освіти району у 2010 2011 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення регіону...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас авт. Коваленко О. Я

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка