Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність


НазваРозробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність
Дата конвертації30.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациирозробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;

 • розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;

 • підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та кваліфікацією;

 • конкурсному відборі та атестації державних службовців;

 • формуванні дієвого кадрового резерву;

 • організації стажування в державних органах влади;

 • розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищенню кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної діяльності."Завдання, обов'язки та повноваження",

 • "Завдання, обов'язки та повноваження",

 • "Має право",

 • "Повинен знати",

 • "Кваліфікаційні вимоги".знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

 • знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

 • вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

 • аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

 • вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

 • здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму,

 • реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму,

 • систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

 • КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

 • ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИзнання, вміння, здібності та інші якості, які необхідні для бажаної успішної професійної поведінки (Blancero, Borosky, 1996) ;

 • знання, вміння, здібності та інші якості, які необхідні для бажаної успішної професійної поведінки (Blancero, Borosky, 1996) ;

 • навички та риси, які необхідні працівнику для ефективного виконання роботи (Mansfeld, 1996);

 • поведінка, яку переважно демонструють успішні працівники, на відміну від менш успішних (Klein, 1996);

 • комплекс знань, вмінь, здібностей, мотивації, цінностей та інтересів (Fleishman,Wetrogen, Uhlman, 1995);

 • знання, навички, здібності та інші характеристики, які пов’язані з високими досягненнями в роботі (Mirabile, 1997);

 • комбінація мотивів, рис, переконань та цінностей, яка містить також певні поведінкові показники та знання, індивідуальні характеристики, які можна виміряти та які наглядно демонструють різницю між високими та низькими досягненнями в роботі (Spenser, McClelland, 1994);

 • характеристики, які відображають успішну поведінку на роботі ( Slivinski et al., 1996);

 • будь-які знання, навички або вміння, особистісні якості, які демонструються через поведінку та мають своїм результатом визначні досягнення в роботі (Bonder, 2003).особливості професії державного службовця,

 • особливості професії державного службовця,

 • специфіку органу,

 • особливості роботи на певній посаді,

 • професійно важливі знання, вміння та особистісні якості, необхідні для успішної і результативної роботи працівника.Компетентність – це вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, необхідна для успішного виконання певної роботи.

 • Компетентність – це вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, необхідна для успішного виконання певної роботи.

 • Сукупність цих характеристик, необхідних для роботи на конкретній посаді (у групі посад), називають профілем компетентності.політична компетентність

 • політична компетентність

 • 2) юридична компетентність

 • 3) економічна компетентність

 • 4) соціологічна компетентність

 • 5) психолого-педагогічна

 • компетентність

 • 6) управлінська компетентність

 • 7) діловодство

 • 8) комп‘ютерна грамотністьправозахисна діяльність

 • правозахисна діяльність

 • аналітична діяльність

 • бюджетно-фінансова діяльність

 • організаційно-управлінська діяльність

 • соціально-терапевтична та консультаційно-педагогічна діяльність

 • інформаційно-комунікаційна діяльністьнижчий рівень (VII – VI категорія)

 • нижчий рівень (VII – VI категорія)

 • середній кваліфікаційний рівень

 • ( V - IV категорія)

 • 3) високий кваліфікаційний рівень (IV – III категорії)

 • 4) найвищий кваліфікаційний рівень ( III – І категорії).

Ключові компетентності – це компетентності, які необхідні для кожної посади в організації, тобто необхідні кожному працівникові для результативної роботи. Ключові компетентності тісно пов’язані з призначенням та основними функціями організації, відображаючи те, що мають усвідомлювати і поділяти всі працівники органу.

 • Ключові компетентності – це компетентності, які необхідні для кожної посади в організації, тобто необхідні кожному працівникові для результативної роботи. Ключові компетентності тісно пов’язані з призначенням та основними функціями організації, відображаючи те, що мають усвідомлювати і поділяти всі працівники органу.

 • Компетентності посади, або функціональні компетентності – це характеристики, які вимагаються від працівника, що обіймає певну посаду. Ці компетентності є спільними для груп посад певного управлінського рівня в організації.

 • Компетентності завдання – це характеристики, які стосуються специфіки роботи на певній посаді в залежності від фахової спеціалізації (юридичне управління).складається компетентностей, які є визначальними для роботи на посаді та містить опис кожної з них, складений на основі висловлювань різних категорій працівників організації щодо характеру та змісту роботи на певній посаді;

 • складається компетентностей, які є визначальними для роботи на посаді та містить опис кожної з них, складений на основі висловлювань різних категорій працівників організації щодо характеру та змісту роботи на певній посаді;

 • є інструментом управління персоналом в державній службі та застосовується з метою забезпечення прозорості оцінювання державних службовців при відборі, призначенні, просуванні, визначенні потреб у навчанні та професійному розвитку персоналу.вимагати певної поведінки від своїх підлеглих, маючи для цього обґрунтовані та фіксовані підстави у вигляді профілю компетентності та поведінкових показників до кожної посади в своєму підрозділі;

 • вимагати певної поведінки від своїх підлеглих, маючи для цього обґрунтовані та фіксовані підстави у вигляді профілю компетентності та поведінкових показників до кожної посади в своєму підрозділі;

 • використовувати профіль компетентності для розроблення кваліфікаційних вимог, відбору та оцінювання персоналу для вирішення кадрових питань свого підрозділу;

 • нести особисту відповідальність за власний рівень професіоналізму та мати орієнтир для постійного професійного самовдосконалення.новим працівникам в організації - швидко орієнтуватися в тому, які їх дії забезпечують ефективне виконання професійних обов’язків та мати в особі своїх керівників модель успішної професійної поведінки.

 • новим працівникам в організації - швидко орієнтуватися в тому, які їх дії забезпечують ефективне виконання професійних обов’язків та мати в особі своїх керівників модель успішної професійної поведінки.

 • мати систему оплати праці, інші засоби заохочення працівників прозорими та підкріплювати внесок кожного працівника в результати роботи.

 • навчання працівників будувати на основі чітко визначених потреб органу у рівні підготовки персоналу та відповідно до вимог профілю компетентності посади, а результати навчання мати прогнозованими та контрольованими.

 • спрямовувати індивідуальний досвід та вміння кожного працівника на результативну роботу органу в цілому.Визначення управлінського рівня, тобто категорії посад, для яких буде розроблятися профіль компетентності.

 • Визначення управлінського рівня, тобто категорії посад, для яких буде розроблятися профіль компетентності.

 • Визначення функцій цієї посади в організації та стадії розвитку організації.

 • Визначення інших важливих елементів контексту роботи на даній посаді.

 • Ідентифікація релевантних категорій компетентності та груп компетентностей для відповідної посади.

 • Вибір групи експертів, які являють собою безпосередніх працівників на даній посаді (успішних та неуспішних).Збір даних від групи експертів про їх роботу на певній посаді шляхом проведення структурованого інтерв’ю та спостереження

 • Збір даних від групи експертів про їх роботу на певній посаді шляхом проведення структурованого інтерв’ю та спостереження

 • Ідентифікація способів поведінки, які відрізняють успішних та неуспішних працівників.

 • Попереднє узгодження отриманих даних (валідизація профілю) з більш широким колом працівників органу.

 • Доопрацювання профілю за результатами попереднього узгодження.

 • Затвердження остаточної редакції профілю та впровадження його в роботу.Схожі:

Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Права й обов’язки, обов’язки й права Права й обов’язки, обов’язки й права
Величальна пісня, що лунає під час урочистих зібрань і великих свят називається …
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Урок із "Захисту Вітчизни" з учнями 10-го класу Вчитель Лавренов О. В. Розділ 5: "Статути Збройних Сил України" Тема 1: "Військовослужбовці та
Визначає повсякденне життя і діяльність в/с у в/ч, загальні права та обов’язки в/с і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього...
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Права І обов'язки громадян України записані у права І обов'язки громадян України записані у …
Чи вчинить правопорушення учень 3 класу, коли перейде вулицю на червоне світло світлофора?
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Обов’язки і права пішоходів

Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Правила внутрішнього трудового розпорядку Значення посадових та робочих інструкцій
Порядок викладення змісту завдань та обов’язків має бути за ступенем важливості та частоти їх виконання: спершу наводяться основні,...
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Презентація на тему: Права та обов’язки учнів Учні мають право

Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Я дитина, але в мене вже є права та обов’язки Мета заходу

Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Конституційні права, свободи та обов’язки людини І громадянина. Вчитель правознавства Дударь Н. В ти людина, отже маєш права
Підстави припинення громадянства України внаслідок виходу з громадянства внаслідок втрати громадянства
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Права та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють їх обов\Що таке сім’я і шлюб. Що таке сім’я і шлюб
Сім’я це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка