Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст


НазваCom-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст
Дата конвертації30.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


COM-сервери та інтерфейси. Класифікація

 • 2005


Зміст

 • Класифікація COM-серверів:

  • внутрішній сервер (in-process server);
  • зовнішній або локальний сервер (out-of-process server або local server);
  • віддалений сервер (remote server).
 • Маршалінг. Повноважні представники проксі (proxies) та стаби (stubs).

 • Стандартний маршалер COM.

 • Класифікація зв'язувань з сервером автоматизації:

  • пізнє (з використанням змінних типу variant);
  • раннє (interface-зв'язування);
  • dispinterface-зв'язування.
 • Класифікація інтерфейсів COM-серверів:

  • дуальні;
  • IDispatch-інтерфейси;
  • IUnknown-інтерфейси.


Класифікація COM-серверів

 • COM забезпечує прозорість доступу та прозорість місця розташування. Проте доступ до інтерфейсних методів та забезпечення їх виконання може вимагати різних засобів (механізмів) COM, залежно від того, де сервер розташований.

 • Можливі варіанти відповідають наступній класифікації серверів:

  • Внутрішній сервер (in-process server)
  • Зовнішній або локальний сервер (out-of-process server або local server)
  • Віддалений сервер (remote server)


Внутрішній сервер

 • Внутрішній сервер (in-process server) це спеціальна (не кожна – ActiveX Library) бібліотека DLL, яка запускається (функцією Win32 API LoadLibrary) в тому ж процесі, що і клієнт, а отже у цьому випадку використовується єдиний і для клієнта, і для сервера адресний простір – значення вказівника на інтерфейс є безпосередньо доступним клієнту.

 • Таким чином, клієнт взаємодіє з in-process сервером, використовуючи прямі виклики (у тому ж адресному просторі) до інтерфейсу COM. (Проте, при помилці у сервері може “вилетіти” весь процес, тобто й клієнт).Зовнішній та віддалений сервериРоль повноважних представників (proxies)Маршалінг та демаршалінг

 • Подібна технологія з використанням proxy та marshalling packet є традиційною при здійсненні викликів віддалених процедур (RPC Remote Procedure Calls).

 • (Обмеження: типи, сумісні з RPC-маршалінгом).

 • LRPC (Lightweight Remote Procedure Call) – тип міжпроцесного зв'язку, який є, по суті, спеціальним випадком RPC.До створення proxies (Midl.exe F.idl)Стандартний маршалінг автоматизації

 • У багатьох випадках при розробці серверів автоматизації можна не перейматися проблемами маршалінгу, покладаючись на так званий стандартний маршалінг автоматизації (зі стандартними proxy).

 • Зокрема, майстер Delphi генерує модулі для підтримки об'єктів автоматизації з орієнтацією саме на використання стандартного маршалінгу.

 • Але поруч з плюсами є й мінуси – обмеження на типи, що можуть використовуватись інтерфейсними методами (по суті, треба враховувати два обмеження: типи, що підтримуються маршалінгом RPC та типи, сумісні з автоматизацією).

 • Загалом, майстер обмежується такими типами Delphi: Smallint, Integer, Single, Double, Currency, TDateTime, WideString, IDispatch, SCODE, WordBool, OleVariant, IUnknown, Byte.

 • Зауважимо, тип String відсутній.Стандартний маршалер автоматизації oleaut32.dll (бібліотека COM)oleaut32.dll стандартний маршалер автоматизації

 • IOutConv = interface(IDispatch)

 • ['{19A5F624-FFFB-11D7-A3E5-444553540000}']

 • function Conv(USD: Double): Double; safecall;

 • end;Класифікація зв'язувань з сервером автоматизації

 • Класифікація зв'язувань:

  • пізнє (з використанням змінних типу variant);
  • раннє (interface-зв'язування);
  • dispinterface-зв'язування.


Пізнє зв'язування

 • var V:variant;

 • . . .

 • V:= CreateOleObject('Pr_Dlg.Conv_Dlg');

 • V.Method(. . .);

 • V.Abracadabra(1, ‘будь-що’);

 • // компіляція успішна!!

 • 1) GetIdsOfNames(...) // “Method” ---> dispid

 • рядок ---> число

 • 2) Підготовка структури типу TDispParams з параметрами

 • 3) Invoke(dispid, … , DispParams, … )GetIdsOfNames, Invoke та IDispatchІнтерфейс IMy, успадкований від IDispatchІнтерфейс IMy та його реалізаціяПізнє зв'язування (інтерфейс IMy)Раннє зв'язування

 • друге, транслюється безпосередньо у виклик підпрограми, що реалізує цей метод (без звертань до методів GetIdsOfNames та Invoke, використовуючи угоду про вказівники на інтерфейси, тобто структуру пам'яті з таблицею методів).Раннє зв'язування (інтерфейс IMy)PrDLLConv_TLB.pas

 • сonst { Component class GUIDs } Class_DLLConv: TGUID =

 • '{19A5F622-FFFB-11D7-A3E5-444553540000}';

 • type { Forward declarations: Interfaces }

 • IDLLConv = interface;

 • IDLLConvDisp = dispinterface;

 • { Forward declarations: CoClasses }

 • DLLConv = IDLLConv;

 • { Dispatch interface for DLLConv Object }

 • IDLLConv = interface(IDispatch)

 • ['{19A5F621-FFFB-11D7-A3E5-444553540000}']

 • function Conv(USD: Double): Double; safecall;

 • end;

 • { DispInterface declaration for Dual Interface IDLLConv }

 • IDLLConvDisp = dispinterface

 • ['{19A5F621-FFFB-11D7-A3E5-444553540000}']

 • function Conv(USD: Double): Double; dispid 1;

 • end;

 • { DLLConvObject }

 • CoDLLConv = class

 • class function Create: IDLLConv;

 • class function CreateRemote(const MachineName: string):

 • IDLLConv;

 • end;Диспінтерфейс (dispinterface) та dispinterface-зв'язування

 • Вимоги до dispinterface-зв'язування схожі на випадок раннього зв'язування: контролеру автоматизації повинен бути відомим опис диспінтерфейсу (наприклад, в результаті імпортування бібліотеки типу). А трансляція оператора dispinterface-зв'язування схожа на випадок пізнього зв'язування, тільки тут здійснюється “економія” на кроці з використанням GetIdsOfNames – dispid є відомим на фазі компіляції.

 • Фрагмент з PrDLLConv_TLB.pas:

 • { DispInterface declaration for Dual Interface

 • IDLLConv }

 • IDLLConvDisp = dispinterface

 • ['{19A5F621-FFFB-11D7-A3E5-444553540000}']

 • function Conv(USD: Double): Double; dispid 1;

 • end;Диспінтерфейс (dispinterface) та dispinterface-зв'язування

 • Використання dispinterface-зв'язування (фрагмент клієнтської програми):

 • var DispInterf: IDLLConvDisp;

 • ...

 • DispInterf := CreateOleObject('PrDLLConv.DLLConv') as

 • IDLLConvDisp;

 • Res:=DispInterf.Conv(Temp);

 • -----------------------------------------------------

 • WMethodName: WideString;

 • PMethodName: PWideChar;

 • ClassID: TGUID;

 • ...

 • ClassID := ProgIDToClassID('PrDLLConv.DLLConv');

 • WMethodName := 'Conv';

 • PMethodName := PWideChar(WMethodName);

 • ??? OLECHECK(DispInterf.GetIDsOfNames(ClassID,

 • @PMethodName, 1, 0,@DispID));//переривання!Диспідентифікатори (dispid)Варіанти зв'язувань з сервером автоматизації. Приклад

 • var V:variant;

 • ...

 • V:= CreateOleObject('PrDLLConv.DLLConv');

 • Res:=V.Conv(Temp);

 • var Interf: IDLLConv;

 • ...

 • Interf := CreateOleObject('PrDLLConv.DLLConv') as IDLLConv;

 • Res:=Interf.Conv(Temp);

 • var DispInterf: IDLLConvDisp;

 • ...

 • DispInterf := CreateOleObject('PrDLLConv.DLLConv') as

 • IDLLConvDisp;

 • Res:=DispInterf.Conv(Temp);Варіанти зв'язувань з сервером автоматизації. Порівняння

 • Внутрішній сервер:

 • Зовнішній сервер:Варіанти зв'язувань з внутрішнім сервером автоматизації. Порівняння

 • Домінують витрати на реалізацію циклу!Класифікація інтерфейсів COM-серверівКласифікація інтерфейсів COM-серверів

 • Класифікація інтерфейсів COM-серверів:

 • а) дуальні інтерфейси;

 • б) IDispatch-інтерфейси (наприклад, MS Word, MS Excel тощо);

 • в) IUnknown-інтерфейси. а) б) в)ДодатокЗовнішній сервер: proxy-об'єкти, маршалінг

 • Отже, в обох адресних просторах створюються proxy-об'єкти:

  • "stub"("заглушка") – представник клієнта в адресному просторі сервера (зокрема, саме він має справу з реальним вказівником на інтерфейс);
  • "proxy" – представник сервера в адресному просторі клієнта.


Віддалений сервер

 • Віддалений сервер (remote server) – це програмний додаток, що виконується на іншій (віддаленій) машині в мережі (використовується термін distributed COM – розподілений COM, DCOM).

 • У цьому випадку при створенні COM-об'єкту бібліотека COM звертається до менеджера управління сервісами SCM. SCM клієнтської машини делегує виконання цієї задачі SCM віддаленої машини.Віддалений серверNDR та OBJREF (object reference) DCOM

 • Для забезпечення взаємодії машин (можливо з різними форматами даних!) виконується маршалінг параметрів виклику ORPC (Object RPC) з використанням мережного формату NDR (Network Data Representation) зі стандарту DCE (Distributed Computing Environment) RPC. Однак вказівники на інтерфейси не мають підтримки з боку NDR, то ж як вони передаються?

 • 1) Якщо вказівник на інтерфейс посилається на об'єкт у тому ж процесі, проблем не виникає: вказівник передається, як є.

 • 2) Якщо вказівник на інтерфейс посилається на об'єкт в іншому процесі на тій же машині, то передається вказівник відповідного процесу.

 • 3) Якщо ж вказівник на інтерфейс посилається на об'єкт, розташований на іншій машині, то передається конструкція OBJREF (object reference).Структура OBJREF та рядок зв'язування (string binding)

 • Відповідно до протоколу DCOM до складу OBJREF входять:

  • OXID (8-байтовий ідентифікатор експортера об'єктів – Object Exporter Identifier);
  • GUID інтерфейса;
  • GUID об'єкта;
  • рядок зв'язування (string binding) вирішувача OXID на машині, де виконується об'єкт.
 • Кожен вирішувач OXID підтримує таблицю OXID-ідентифікаторів з їх рядками зв'язувань – string binding, що містять, зокрема, IP-адресу, протокол, порт.

 • Саме рядок зв'язування string binding з об'єктом клієнт повинен отримати перш робити виклики ORPC. (Складно, але забезпечується гнучкість при роботі з різними мережевими протоколами).Remote Procedure Calls (RPC)

 • RPC (початок 80-х, Sun Microsystems) – частина стандарту Середовища Розподілених Обчислень (Distributed Computing Environment DCE), прообраз ОО проміжного шару (middleware):

  • IDL (одна і та сама абревіатура в RPC, COM, CORBA!);
  • UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol);
  • RPCGEN (Unix RPC) генерує обидва proxy (клієнтський та серверний).
 • Microsoft : MS RPC, MS IDL (MS MIDL).Реєстр. HKEY_CLASSES_ROOT\Реєстр. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\Реєстр. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\Реєстр. HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\Реєстр. HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\

Внутрішні та зовнішні сервери: порівняння модулей автоматизаціїDispinterface (IDL)Dispinterface (IDL)Сумісність з автоматизацією IDL-типівСхожі:

Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconCom-сервери та інтерфейси. Класифікація 2007 Зміст
Проте доступ до інтерфейсних методів та забезпечення їх виконання може вимагати використання різних
Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconCom-сервери та інтерфейси. Класифікація 2007 Зміст
Проте доступ до інтерфейсних методів та забезпечення їх виконання може вимагати використання різних
Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconCom-сервери та інтерфейси. Класифікація 2003-2009 Зміст
Проте доступ до інтерфейсних методів та забезпечення їх виконання може вимагати використання різних
Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст icon?? www ?? Глобальна мережа Internet
Сервери здатні зберігати та надсилати інформації за запитами інших компютерів, водночас відповідаючи на дасятки або сотні запитів....
Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconТема: Мережеві архітектури. Вивчення протоколів. Мережеві підключення
Клієнти – це робочі станції, які використовують ресурси сервера і надають зручні інтерфейси користувачам. Інтерфейси користувача...
Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconТехнологія corba. Вступ 2005 Зміст

Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconСтворення та використання corba-об'єктів 2005 Зміст

Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconСтандартні угоди com. Створення com-об’єктів 2005 Зміст

Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconCorba об'єктні адаптери. Portable Object Adapter (poa) 2005 Зміст

Com-сервери та інтерфейси. Класифікація 2005 Зміст iconСтандартні угоди в com. Класифікація com-серверів 2003 Зміст


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка