Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій


НазваДосвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій
Дата конвертації30.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииТренінг — це запланований навчальний процес, призначений для покращення практичних навичок та набуття нових знань на підставі власного досвіду з метою зміни поведінки

 • Тренінг — це запланований навчальний процес, призначений для покращення практичних навичок та набуття нових знань на підставі власного досвіду з метою зміни поведінкинабуття практичних навичок (в основному, шляхом виконання вправ)

 • набуття практичних навичок (в основному, шляхом виконання вправ)

 • збільшення знань (розширення розуміння теоретичних питань)

 • навчання на досвіді інших

 • зміна відношення і поведінкиІдентифікація і аналіз тренінгових потреб

  • Ідентифікація і аналіз тренінгових потреб
  • Проектування тренінгу
  • Проведення тренінгу
  • Оцінка тренінгу


Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально

 • Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуальноОсобисті дані про майбутніх учасників

 • Особисті дані про майбутніх учасників

 • Мотивація: чи учасники хочуть вчитися, чи бачать потребу розвитку і навчання

 • Рівень навичок, якими володіють майбутні учасникиРівень знань стосовно даного питання

 • Рівень знань стосовно даного питання

 • Досвід (історія роботи; досвід, пов’язаний з темою, що розглядатиметься; стаж роботи на даній позиції; минулий досвід, пов’язаний з навчанням)

 • Стиль навчання (яким чином найкраще навчається і любить навчатися)Передбачає вибір:

 • Передбачає вибір:

 • змістовного наповнення тренінгу

 • послідовності тренінгових подій

 • методу оцінки

 • візуальних засобів

 • інших засобів, що сприяють навчанню (роздаткові матеріали, фільми і т. п.)

 • доступних засобів (тренінгові матеріали, обладнання, приміщення, бюджет)

 • місця та часу проведення тренінгу • Мотивація: чи учасники хочуть вчитися, чи бачать потребу розвитку і навчання

 • Зацікавлення: як подати цікаво матеріал, щоб викликати інтерес до навчання

 • Рівень теоретичних знань та практичних навичок, якими повинні володіти учасники після навчанняВступна частина (знайомство, правила, очікування)

 • Вступна частина (знайомство, правила, очікування)

 • Основна частина (послідовні пасивні, активні, інтерактивні форми навчання залежно від мети тренінгу)

 • Оцінка тренінгуВступ і знайомство учасників

 • Вступ і знайомство учасників

 • Правила тренінгу

 • ОчікуванняПрезентація мети і завдань тренінгу

 • Презентація мети і завдань тренінгу

 • Знайомство краще проводити в ігровій формі, щоб зняти психологічні бар’єри учасників тренінгуСвоєрідне формування групи, де виробляються спільні норми для ефективної взаємодії учасників тренінгу

 • Своєрідне формування групи, де виробляються спільні норми для ефективної взаємодії учасників тренінгу

Програма тренінгу побудована таким чином, що надана інформація закріплюється через практичні вправи з використанням інтерактивних методик навчання (визначення послідовних форм навчання для досягнення мети тренінгу)

 • Програма тренінгу побудована таким чином, що надана інформація закріплюється через практичні вправи з використанням інтерактивних методик навчання (визначення послідовних форм навчання для досягнення мети тренінгу)

Скажи мені - і я забуду

 • Скажи мені - і я забуду

 • Покажи мені - і я запам'ятаю

 • Дай мені діяти самому - і я навчуся • Пасивна – особа, що навчається виступає в ролі <об’єкту> навчання (слухає та дивиться)

 • Активна – особа, що навчається виступає <суб’єктом> навчання (самостійна робота, творчі завдання)Лекції

 • Лекції

 • Презентації (PowerPoint)

 • Демонстрації (фільми)

 • Програмні інструкціїПрактичні заняття

 • Практичні заняття

 • Самостійні заняття

 • Творчі завданняІнтерактивна - inter (спільна), act (дія). Процес навчання здійснюється у умовах постійної, активної взаємодії всіх учасників навчання

 • Інтерактивна - inter (спільна), act (дія). Процес навчання здійснюється у умовах постійної, активної взаємодії всіх учасників навчання

 • Використання інтерактивної моделі навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових, ділових ігор, спільне вирішення проблемІнтерактивна методика тренінгової програми ґрунтована на переконанні, що люди ефективніше вчаться, коли відчувають ціннісне значення своїх власних знань та досвіду й коли мають змогу поділитися ними в комфортному середовищі

 • Інтерактивна методика тренінгової програми ґрунтована на переконанні, що люди ефективніше вчаться, коли відчувають ціннісне значення своїх власних знань та досвіду й коли мають змогу поділитися ними в комфортному середовищі • Дискусія

 • Кейси (ситуаційні вправи)

 • Мозкові штурми

 • Проекти (робота в групах)

 • Ділові ігри

 • Рольові ігри

 • Інтерактивне відео

 • Експериментальні методи індивідуальної тренерської роботи (коучингу)

 • …..(від лат. Discussio - розгляд, дослідження) - обговорення якого-небудь спірного питання, проблеми

 • (від лат. Discussio - розгляд, дослідження) - обговорення якого-небудь спірного питання, проблеми

 • Її ціль як методу полягає в одержанні аргументованих точок зору чи позицій на заданий предмет чи проблемуколи навчальна мета полягає в заохоченні критичного мислення чи поліпшення навичок спілкування

 • коли навчальна мета полягає в заохоченні критичного мислення чи поліпшення навичок спілкування

 • коли необхідно “самостійно відкрити” нові ідеї

 • коли необхідно сформувати чи змінити відношення до проблеми з боку учасників тренінгуПриклади, які наводяться в кейсах, засновані на реальних ситуаціях, і проблеми, які містяться в них, мають бути проаналізовані, вивчені і вирішені учасниками тренінгу. Це повинно навчити їх як діяти в окремих реальних ситуаціях

 • Приклади, які наводяться в кейсах, засновані на реальних ситуаціях, і проблеми, які містяться в них, мають бути проаналізовані, вивчені і вирішені учасниками тренінгу. Це повинно навчити їх як діяти в окремих реальних ситуаціяхце метод, використовуваний для генерації ідей. Мозковий штурм втягує в обговорення всіх присутніх, виявляє нові, незвичайні ідеї, створює безліч варіантів, стимулює синергію в групі, перешкоджає передчасній оцінці ідей. Всі члени групи вносять свої ідеї; записуючий (рекодер) фіксує ці ідеї в порядку надходження

 • це метод, використовуваний для генерації ідей. Мозковий штурм втягує в обговорення всіх присутніх, виявляє нові, незвичайні ідеї, створює безліч варіантів, стимулює синергію в групі, перешкоджає передчасній оцінці ідей. Всі члени групи вносять свої ідеї; записуючий (рекодер) фіксує ці ідеї в порядку надходженнявтягнути в процес обговорення всіх

 • втягнути в процес обговорення всіх

 • розробити творчі, інноваційні ідеї

 • розробити варіанти, що задовольняють інтереси, включаючи зовсім невідомі варіанти

 • збільшити можливості вибору варіантів метод дає змогу всім учасникам діяти, практикувати необхідні навички, в т. ч. навички співробітництва, міжособистісного спілкування, для підвищення активності, якщо треба розв’язати завдання, з яким важко впоратись індивідуально, і якщо наявні ресурси для взаємного обміну

 • метод дає змогу всім учасникам діяти, практикувати необхідні навички, в т. ч. навички співробітництва, міжособистісного спілкування, для підвищення активності, якщо треба розв’язати завдання, з яким важко впоратись індивідуально, і якщо наявні ресурси для взаємного обмінузастосовуються для того, щоб в ігровій формі засвоїти навчальний матеріал та практичні навички

 • застосовуються для того, щоб в ігровій формі засвоїти навчальний матеріал та практичні навички

 • Блоки проведення:

  • інформаційний
  • імітаційний, ігровий
  • експертний, оцінювальний


У рольовій грі двоє чи більш осіб грають ролі за сценарієм на навчальну тему

 • У рольовій грі двоє чи більш осіб грають ролі за сценарієм на навчальну тему

 • ПЕРЕВАГИ:

 • спонукальна і розважальна

 • привертає увагу групи

 • імітує реальний світдопомогти змінити відношення людей

 • допомогти змінити відношення людей

 • дозволити людям побачити наслідки своїх дій стосовно інших

 • дати можливість побачити, як інші люди можуть почуватися/поводитися у визначеній ситуаціїстворити безпечне оточення, в якому учасники можуть розглядати такі проблеми, які в реальному житті їм може бути незручно обговорювати

 • створити безпечне оточення, в якому учасники можуть розглядати такі проблеми, які в реальному житті їм може бути незручно обговорювати

 • дозволити розглянути альтернативні підходи в роботі із ситуаціями

Ігри для знайомства для початку тренінгу

 • Ігри для знайомства для початку тренінгу

 • Ігри для зняття психологічних бар’єрів та розвантаження учасників

 • Ігри для привернення уваги, зацікавленості учасників

 • Ігри для перевірки засвоєного матеріалу, оцінки і завершення тренінгу

Зворотній зв’язок завжди надається за правилом: „що було добре і що, на ваш погляд, можна було б покращати, що планується застосувати у практичній роботі по завершенню тренінгу”

 • Зворотній зв’язок завжди надається за правилом: „що було добре і що, на ваш погляд, можна було б покращати, що планується застосувати у практичній роботі по завершенню тренінгу”Шерінг (давати висловлюватись учасникам протягом тренінгу)

 • Шерінг (давати висловлюватись учасникам протягом тренінгу)

 • Дебрифінг (підсумкове обговорення вправ і підбиття результатів)

 • Анкетування по завершенню навчання

 • Анкетування через визначений термін для вивчення як впроваджуються і застосовуються знання, навички, вміння

Реакція: наскільки навчання сподобалось учасникам

  • Реакція: наскільки навчання сподобалось учасникам
  • Розуміння: які факти, прийоми, методи роботи були засвоєні в результаті навчання
  • Поведінка: як, в результаті навчання, змінилась поведінка і дії учасників у робочому оточенні
  • Результат: які результати навчання суттєві для організації
  • Повернення інвестицій: наскільки фінансово виправданим було навчання. Результати проведення тренінгу у фінансовому вимірі


Контрольний список для тренера:

 • Контрольний список для тренера:

 • Запрошення учасникам

 • Тренінгові оточення

 • Тренінгові матеріали

 • Обладнання

Навчальні програми за модулями навчання в РТЦ

 • Навчальні програми за модулями навчання в РТЦ

 • Посібники для тренерів

 • Лекції, презентації, відеоматеріали

 • Роздаткові, методичні матеріали

 • Інтерактивне спілкування тренерів

Модератором

 • Модератором

     • Tренерами
 • Користувачами

Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

 • Укладач презентації:

 • О. Башун, менеджер тренінгових центрів програми “Бібліоміст”

 • obashun@irex.orgСхожі:

Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconСамоосвіта вчителя Самоосвіта
Основна форма підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та педагогічного досвіду...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconТри шляхи ведуть до знань: Три шляхи ведуть до знань
«Три шляхи ведуть до знань: «Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів це найбільш благородний шлях, шлях наслідування найлегший і...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconІнформації 3 Економія коштів Джерела інформації Інформація про земельні ділянки для наповнення і роботи корпоративної бази знань надана житомирською філією служби державного земельного кадастру України База знань База знань База знань
Методи та підходи створення корпоративної бази знань на прикладі системи земельного кадастру
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconМетою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності,
...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconРозробка та впровадження інноваційних технологій щодо організації колективних форм методичної роботи Доповідач
На етапі розробки такої педради основна проблема поділяється на кілька питань, які пропонується розробити творчим групам викладачів,...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconТема досвіду: Психологічний супровід навчально-виховного процесу в днз автор досвіду
А ситуація, що склалася в нашому суспільстві на сучасному етапі характеризується погіршенням не тільки кількісних а й якісних характеристик...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconНасамперед – сукупність знань, навичок і досвіду персоніфікований термін, спрямований на конкретну людину, якісну характеристику
Хто і на яких засадах визначає необхідність підвищення рівня професійної компетентності?
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconСтруктурування знань – необхідна умова якісного навчання

Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconЗвіт по результатах вихідного тесту проведеного через 6 місяців після закінчення обов’язкових тренінгів в тц в рамках програми "Бібліоміст" (квітень-червень 2011) Тип опитування: Тип опитування
Анкета складається з трьох розділів окремо для кожного модуля: (1) демографічні дані про респондента; (2) оцінка знань; (3) оцінка...
Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій iconВпровадження інформаційних технологій в початковій школі сш №304 з 2007 року – 6 років досвіду
Передача досвіду творчої групи вчителів сш №304 вчителям шкіл району, які розпочали викладання курсу "Комп’ютерна азбука " та "Сходинки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка