Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту


НазваТехнологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Проект впровадження педагогічної інновації

Впровадження ІКТ на уроках в початкових класах

Технологічний паспорт проектуАвтор-розробник проекту:Тема проекту

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школіІ етап – проблемно - пошуковийПроблематизація

 • Розроблення даного проекту зумовлено необхідністю вносити вчителем в навчальний процес нових методів подачі інформації, пошуку нових підходів до подачі знань учням.

 • З приходом дитини до школи змінюється її соціальний статус. Головним обов’язком стає навчання, а ігрова діяльність відходить на другий план. На жаль, інтерес до навчання поступово знижується. Відзначається й низька мотивація та самодисципліна.

 • Вчитель повинен організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

 •  Допомогти у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

 •  Цілепокладання

Мета:

формувати готовність

до впровадження

інформаційно-комуні-

каційних технологійЗавдання

 • Зібрати та систематизувати науково-методичний матеріал щодо застосування ІКТ на уроках у початковій школі

 • Ознайомитися з досвідом колег, які застосовують ІКТ, апробувати, адаптувати та впровадити її в практику роботи

 • Узагальнити власний досвід застосування даної технології

 • Виготовити та зібрати дидактичний матеріал щодо організації і проведення уроків з використанням ІКТ.ІІ етап – науково - дослідницький

Мета:

обгрунтувати спосіб

вирішення проблеми з

допомогою інновації.Теоретичний аспект: систематизація та аналіз зібраного матеріалу про педагогічну інновацію. Цільове призначення ІКТ – всебічний розвиток школяраКонцептуалізація

 • Концептуальні ідеї .

 • Забезпечує доступ учнів до нетрадиційних джерел інформації.

 • Підвищує мотивацію навчання учнів.

 • Створює можливості для творчої діяльності в інформаційному просторі, формує професійні навички.

 • Дає можливість реалізувати нові форми та методи навчання.

 • Висвітлення проблем, пов'язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито в роботах вітчизняних та російських дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко.

 • Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як важливі-

 • ший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у роз-

 • в’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у фор-

 • муванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних та

 • комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів. • Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

 • Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.

   • Об'єктом методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Предметом методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування інформаційно-комунікаційних технологій підвищує ефективність навчання.
   • Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і
   • свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу .Також ІКТ сприяє розвитку самостійності і
   • творчих здібностей учнів, забезпечує зворотній зв’язок в процесі навчання, робить навчання
   • цікавішим, а головне, ефективним. ІКТ дозволяє моделювати досліджувані процеси або
   • явища,створювати сприятливу атмосферу для спілкування, посилює міжпредметні
   • зв'язки, робить урок більш наочним і цікавим. Грамотне використання будь-яких
   • засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості
   • дитини: інтелекту, пам'яті, уваги , є для дітей потужним мотиваційним стимулом.
   • Тому комп’ютер має великі можливості щодо вдосконалення навчального
   • процесу.


Практичний аспект: самоаналіз педагогічного досвіду

 • Дана технологія використовується вчителями епізодично, зокрема надається перевага її елементам. Це – окремі методи, форми роботи, які вчитель застосовує на традиційному уроці. Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки.

 • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:
 • - демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);

 • - індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);

 • - комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації і індивідуальної роботи).

 • Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів.

 • Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути забезпечений персональним комп’ютером.

 • Як показують дослідження, якість знань учнів підвищувалася, коли вони самостійно

 • засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК, а вчитель при цьому

 • виконував роль організатора і координатора навчального процесу.Прогнозування

 • Кількісні показники

 • Збільшення кількості школярів, які обиратимуть доступ до нетрадиційних джерел інформації в процесі навчальної діяльності, обиратимуть активну життєву позицію.

Якісні показники
 • Розвиток особистісних якостей учнів у процесі навчальної діяльності.

Очікувана результативність

Для учнів:
 • формування вміння свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі;

 • підвищення зацікавленості та у мотивації до навчання;

 • ініціативність і відповідальність;

 • вміння ставити цілі і їх досягати;

формування ціннісного ставлення до знань.

Для вчителя:
 • співпраця вчителя і учнів на уроці;

 • підвищення ефективності уроку;

 • можливість реалізувати нові форми і методи навчання.ІІІ етап – практико – орієнтований

 • Мета: розробити персонал-технологію досягнення передбачуваного результату.МоделюванняКонструювання

І технологічний етап.

Визначеня місця технологічного уроку в системі уроків

за календарно-тематичним плануванням.

ІІ технологічний етап.

Розробка поурочних планів уроків з використанням даної даної технології.

ІІІ технологічний етап.

Апробація на практиці розроблених технологічних уроків.

ІV технологічний етап.

Здійснення самоаналізу ефективності застосування ІКТ на на практиці.
 • V технологічний етап.

Узагальнення власного досвіду упровадження даної

технології.ІV етап – упроваджувально – результативний

 • Мета: упровадити інновацію в практикуПрограмування Термін реалізації проекту: 2013-2016 навчальні роки

І етап. Підготовчий (2013рік)

ІІ етап. Моделювальний (2014-2015рік)

ІІІ етап. Узагальнювальний (2016рік)

Планування і реалізація ІКТ у 2012-2013 н.р.

Джерело зображення

http://internet-net.ru/wp-content/uploads/2011/03/Informatsionnyie-tehnologii-300x214.jpg

http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/03/13/77053.jpg


Схожі:

Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconАвтор проекту Автор проекту
Створення умов для формування творчих здібностей дошкільника засобами театрального мистецтва
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconПроект впровадження педагогічної інновації Інформаційні технології навчання. Ікт на уроках у початкових класах
Автор-розробник проекту: Виноградова Наталія Василівна, спеціаліст І категорії, вчитель початкових класів Попельниківської зош І-ІІІ...
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconПлан проекту Автор навчального проекту: Мішукова Ніна Андріївна
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Охтирської міської ради Сумської області
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconДипломної роботи Автор роботи I. Ідея розробки >II. Ціль та зміст проекту III. Основні завдання проекту >IV. Життєвий цикл розроблюваного програмного продукту

Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconПрограма для тестування знань і самостійної роботи "Тезаурус" автор проекту к т. н., доцент Паламарчук Є. А. Початок роботи проекту 2002 р
Відсутність необхідності інсталяції програми незалежність її від версії операційної системи
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconУрок 11 Методи Теорії розв’язання винахідницьких задач Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області план історична довідка про трвз
Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconУрок 10 Методи розвитку творчого мислення Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області План уроку Мозковий штурм. Його мета та цілі
Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області
Технологічний паспорт проекту Автор-розробник проекту iconУрок 25 тиск середовища та його підтримка автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області план тренінгового заняття
Автор проекту: Саханюк С. А., психолог-методист Луцького нвк №9 Волинської області

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка