Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення


НазваПоняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення
Дата конвертації01.05.2013
Розмір762 b.
ТипПрезентации

Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення.

 • Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення.

 • Множину можна уявити, як сукупність зібрання деяких предметів, об’єднаних за певною характеристичною ознакою.

Якщо кожен елемент множини А є елементом іншої множини В, то кажуть, що А є підмножиною В і записують: , якщо при цьому допускається, що множина А включає у себе всі елементи множини В, то записують .

 • Якщо кожен елемент множини А є елементом іншої множини В, то кажуть, що А є підмножиною В і записують: , якщо при цьому допускається, що множина А включає у себе всі елементи множини В, то записують .

 • Таким чином:Інколи співвідношення між множинами зручно ілюструвати за допомогою кругів (які часто називають кругами Ейлера-Венна).

 • Інколи співвідношення між множинами зручно ілюструвати за допомогою кругів (які часто називають кругами Ейлера-Венна).Множини бувають скінченними і нескінченними.

 • Множини бувають скінченними і нескінченними.

 • Скінченна множина містить певну кількість елементів.

 • Наприклад:

 • А={1; 5; 8; 17}.

 • B - множина учнів в класі.

 • Нескінченна множина містить безліч елементів. Наприклад:

 • N, Z, Q, I, R, C.

 • B - множина точок на прямій.Перетином множин А і В називається множина С , що складається з усіх тих і лише тих елементів, які входять до складу кожної з даних множин А і В і є спільною частиною множин А і В.

 • Перетином множин А і В називається множина С , що складається з усіх тих і лише тих елементів, які входять до складу кожної з даних множин А і В і є спільною частиною множин А і В.Об’єднанням двох множин А і В називається така множина С, яка складається з усіх елементів множин А і В і лише з них.

 • Об’єднанням двох множин А і В називається така множина С, яка складається з усіх елементів множин А і В і лише з них.Різницею двох множин А і В називається така множина С, яка складається з усіх елементів множини А, які не належать множині В.

 • Різницею двох множин А і В називається така множина С, яка складається з усіх елементів множини А, які не належать множині В.A={1;5;8;15}; B={3;5;7;15;18}; C=AUB; D=AB

 • A={1;5;8;15}; B={3;5;7;15;18}; C=AUB; D=AB

 • Знайдіть C і D.

 • 2. Чи існують такі множини А, В і С, для яких виконуються усі 3 умови AB≠Ø; AC=Ø; (AB)\C=Ø.

 • 3. A={3;19;125}; B={7;13;125}; C=AB; Зі скількох елементів складається множина С.

 • 4. A={хліб, молоко, цукерки, печиво, кава} – множина товарів у магазині.

 • В1={масло, печиво, цукор} – множина товарів, які хоче придбати перший покупець.

 • В2={молоко, хліб, печиво} – множина товарів, які хоче придбати другий покупець.

 • Який із двох покупців зможе задовольнити свої потреби у магазині?

 • 5. Яка із множин A={1; 3.5; 9;}; B={1;7;8;9;19}; C={-1; 0; 7; 8; 15;} є підмножиною множини натуральних чисел N.

 • 6.А- множина квадратів усіх цілих чисел. Які із чисел 1; 16; 5; -4; 0.3; 8; 25 є елементами цієї множини.

 • Нехай А – множина коренів рівняння х2 − 3х + 2 = 0 , а В = {0; 2}.

 • Знайти AB, АUВ.

 • 8. Яка із двох множин є підмножиною іншої (Q≠Ø):

 • а) Р та РQ ;

 • б) Р та PUQ .При розв’язуванні багатьох практичних задач доводиться вибирати з деякої сукупності об’єктів елементи, що мають ту або іншу властивість, розміщуватися ці елементи в певному порядку, з’ясовувати скількома способами можна це зробити і т.ін. оскільки в таких задачах мова іде про ті або інші комбінації об’єктів то такі задачі називають комбінаторними.

 • При розв’язуванні багатьох практичних задач доводиться вибирати з деякої сукупності об’єктів елементи, що мають ту або іншу властивість, розміщуватися ці елементи в певному порядку, з’ясовувати скількома способами можна це зробити і т.ін. оскільки в таких задачах мова іде про ті або інші комбінації об’єктів то такі задачі називають комбінаторними.

 • Розділ математики, в якому вивчають комбінаторні задачі, називають комбінаторикою. У комбінаториці розглядається вибір і розміщення елементів деякої скінченної множини на основі якихось умов.

У загальному вигляді має місце таке твердження:

 • У загальному вигляді має місце таке твердження:

 • Якщо елемент множини А можна вибрати m способами, а елемент множини В – n способами, то елемент множини А або В можна вибрати m+n способами.В загальному вигляді має місце таке твердження:

 • В загальному вигляді має місце таке твердження:

 • Якщо елемент множини А можна вибрати m способами, а після цього елемент множини В – n способами, то А і В можна вибрати (m ∙ n) способами.Повторюючи наведені міркування декілька разів, одержуємо, що правила суми і добутку можна застосовувати при виборі довільної скінченної кількості елементів.

 • Повторюючи наведені міркування декілька разів, одержуємо, що правила суми і добутку можна застосовувати при виборі довільної скінченної кількості елементів.

 • Отже, якщо доводиться вибирати або перший елемент, або другий, або третій і т. д. елемент, способи вибору кожного елементу додають, а коли доводиться вибирати набір у який входить і один, і другий, і третій, і т. д. елемент, способи вибору перемножують.У комбінаториці розглядається вибір і розміщення елементів деякої скінченної множини на основі якихось умов.

 • У комбінаториці розглядається вибір і розміщення елементів деякої скінченної множини на основі якихось умов.Множина, кожному елементу якої поставлений у відповідність певний номер називаеться впорядкованою.

 • Множина, кожному елементу якої поставлений у відповідність певний номер називаеться впорядкованою.

 • Будь-яку впорядковану множину, що містить більше одного елемента можна впорядкувати декількома способами.

 • Впорядковані множини вважаються різними, якщо вони складаються з різних елементів або мають різний порядок одних і тих же елементів.

 • Різні впорядковані множини, що відрізняються лише порядком елементів (тобто можуть бути отримані з однієї множини) називаються перестановками цієї множини.

Комбінаторика – розділ дискретної математики, присвячений розв’язанню задач про вибір та розміщення елементів скінченної множини, згідно з заданими правилами, для створення певних комбінаторних конфігурацій.

 • Комбінаторика – розділ дискретної математики, присвячений розв’язанню задач про вибір та розміщення елементів скінченної множини, згідно з заданими правилами, для створення певних комбінаторних конфігурацій.

Правило суми стверджує:

 • Правило суми стверджує:

 • якщо множина А складається з n елементів, а множина В з k, то вибрати елемент множини А або В можна n+k способами.Правило добутку стверджує:

 • Правило добутку стверджує:

 • Якщо елемент множини А можна обрати n способами, а елемент множини В – k способами, то існує n∙k способів сформувати комбінацію з двох елементів, взявши один із них з множини А, а другий з множини В.Повторюючи наведені міркування декілька разів, одержуємо, що правила суми і добутку можна застосовувати при виборі довільної скінченної кількості елементів.

 • Повторюючи наведені міркування декілька разів, одержуємо, що правила суми і добутку можна застосовувати при виборі довільної скінченної кількості елементів.

 • Отже, якщо доводиться вибирати або перший елемент, або другий, або третій і т. д. елемент, способи вибору кожного елементу додають, а коли доводиться вибирати набір у який входить і один, і другий, і третій, і т. д. елемент, способи вибору перемножують.У комбінаториці розглядається вибір і розміщення елементів деякої скінченної множини на основі якихось умов.

 • У комбінаториці розглядається вибір і розміщення елементів деякої скінченної множини на основі якихось умов.Множина, кожному елементу якої поставлений у відповідність певний номер називаеться впорядкованою.

 • Множина, кожному елементу якої поставлений у відповідність певний номер називаеться впорядкованою.

 • Будь-яку впорядковану множину, що містить більше одного елемента можна впорядкувати декількома способами.

 • Впорядковані множини вважаються різними, якщо вони складаються з різних елементів або мають різний порядок одних і тих же елементів.

 • Різні впорядковані множини, що відрізняються лише порядком елементів (тобто можуть бути отримані з однієї множини) називаються перестановками цієї множини.Перестановки множини А (позначається Pn) – це множини, що складаються з тих самих елементів, що й А, але розставлених у різному порядку.

 • Перестановки множини А (позначається Pn) – це множини, що складаються з тих самих елементів, що й А, але розставлених у різному порядку.Будь-яка впорядкована підмножина з k елементів даної n-елементної множини називається розміщенням з n елементів по k.

 • Будь-яка впорядкована підмножина з k елементів даної n-елементної множини називається розміщенням з n елементів по k.Сполученням з n елементів по k називається будь-яка невпорядкована, k - елементна підмножина даної n - елементної множини.

 • Сполученням з n елементів по k називається будь-яка невпорядкована, k - елементна підмножина даної n - елементної множини.

Схожі:

Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconМножина. Її елементи Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення

Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconЧислові функції та їх властивості Поняття функціональної залежності є основне поняття всієї вищої математики
Якщо кожному значенню змінної Х з деякої множини d відповідає єдине значення змінної У, то таку відповідність називають
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconОсновні правила та формули диференціювання Виконали: студенти 7 групи І курсу економічного факультету
Поняття похідної є одним з основних понять математичного аналізу. Розділ математики, в якому вивчається поняття похідної та її застосування...
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconОзначення
Означення зазвичай служать для скорочення, спрощення та збільшення наочності подальших означень, теорем та доведень. Служать одним...
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconГ. М. Возняк Готуємося до уроку
Означення поняття "більше", "менше". Пприклади Знаки нерівностей. Порівняння двох чисел. Приклади Означення числової нерівності....
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconГіпертонічна хвороба (ГХ) або есенціальна гіпертензія – захворювання, при якому підвищення ат не зв’язано з первинним органічним пошкодженням органів або систем
Гіпертонічна хвороба (ГХ) або есенціальна гіпертензія захворювання, при якому підвищення ат не зв’язано з первинним органічним пошкодженням...
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення icon1. Розглянути означення і поняття геометричної ймовірності
Коли ми розглядали класичне означення ймовірності, ми мали справу завжди з скінченним числом елементарних подій, але іноді результатів...
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconЛекція Множини та операції над ними
Порядок елементів у множині не є суттєвим. Множини {3,4,5,6} і {4,5,6,3} являють собою одну й ту саму множину
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconТема №3 Упорядковані підмножини даної множини. Розміщення
Ви вже знаєте, скільки n-елементних упорядкованих множин можна утворити з усіх n елементів деякої множини
Поняття множини є первинним поняттям математики, якому не дається означення iconПоняття статі і гендера
Стать визначає, є людина чоловіком чи жінкою. Вона зумовлена структурою генів і є поняттям біологічним

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка