Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні


НазваПрезентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 • Стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні


За ініціативи

 • За ініціативи

 • Комітету Ради Європи

 • з питань місцевої та

 • регіональної демократії

 • та Конгресу місцевих і регіональних влад Ради ЄвропиЕфективне управління -

 • це багатогранна концепція, яка враховує принципи, правила та практики, розроблені в усьому світі. Стратегія враховує роботу, виконану іншими міжнародними організаціями, а саме: Організації з питань економічної співпраці та розвитку, ООН та Світового Банку. А також враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини та верховенства права.

 • На основі цього пропонуємо 12 принципів ефективного демократичного управління. • 12 принципів

 • ефективного

 • демократичного

 • управління • Відповідність вимогам та очікуванням громадян

 • Чесне проведення виборів, репрезентативність та участь

 • Ефективність та результативність

 • Відкритість та прозорість

 • Верховенство права

 • Етична поведінка

 • Компетентність та потенціал

 • Інноваційність та відкритість до змін

 • Сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати

 • Раціональне управління фінансами

 • Права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія

 • Відповідальність1 принцип Відповідність вимогам та очікуванням громадян

 • Micцeві вибори проводяться відкрито та чесно, віповідно до міжнародних стандартів та без фальсифікацій.

 • Громадяни беруть активну участь у громадському житті на місцевому piвнi.

 • Bci чоловіки та жінки можуть мати право голосу при прийнятті рішень безпосередньо або через легітимно представлені посередницькі структури, що представляють їхні інтереси. Така загальна участь ґрунтується на принципах свободи волевиявлення, зборів та об'єднань.

 • Bci голоси, включаючи тих людей, які належать до менш захищених та найбільш вразливих груп, будуть почутими та врахованими у процесі прийняття рішень, включаючи рішення щодо питань про надання pecypciв.

 • Завжди прагнути досягти консенсусу в питаннях на користь вciєї громади та щодо засобів та шляхів її отримання.

 • Рішення приймаються відповідно до волі більшості, водночас, поважаючи права та законні інтереси меншості.2 принцип Чесне проведення виборів, репрезентативність та участь

 • Завдання, правила, структури та процедури адаптуються до вимог та очікувань громадян.

 • Надаються комунальні послуги. Відповіді на запити i скарги даються у чітко визначений термін.3 принцип Ефективність та результативність

 • Результати відповідають затвердженим завданням.

 • Наявні ресурси використовують настільки ефективно, наскільки це можливо.

 • Системи управління оцінюють за відповідними критеріями, що збільшує ефективність та результативність послуг.

 • Регулярно проводять аудити для оцінки та покращення діяльності4 принцип Відкритість та прозорість

 • Рішення приймаються та вводяться в дію відповідно до нормативно-правових актів.

 • Існує громадський доступ до всієї інформації, яка не вважається закритою за виключенням передбаченого законом (як наприклад, захист власності та забезпечення чесності процедури закупівель).

 • Вся інформація про рішення, реалізацію політики та результати, стає доступною громадськості, що дає їй змогу ефективно слідкувати за діяльністю місцевої влади та долучатися до неї.5 принцип Верховенство права

 • Органи місцевої влади дотримуються закону та постанов суду.

 • Нормативно-правові акти приймаються та вводяться в дію відповідно до процедур, передбачених законом.6 принцип Етична поведінка

 • На першому місці – добробут громади, а потім вже приватні інтереси.

 • Існують ефективні засоби для запобігання та боротьби з yciмa формами корупції.

 • Про конфлікти інтересів оголошується вчасно. Особи, залучені до конфлікту, повинні утриматися від участі у прийнятті відповідних рішень.7 принцип Компетентність та потенціал

 • Професійні навички тих, хто здійснює управління, постійно вдосконалюються для покращення результатів їхньої роботи.

 • Посадовців заохочують до постійного покращення їхньої роботи.

 • Розробляють практичні методи та процедури для підвищення кваліфікації та отримання кращих результатів.8 принцип Інноваційність та відкритість до змін

 • Ведеться пошук нових та ефективних шляхів вирішення проблем, новітні методи щодо надання послуг використовуються найефективнішим чином.

 • Існує готовність реалізовувати пілотні програми та вивчати досвід інших.

 • Створюється клімат, який заохочує до змін задля досягнення результатів.9 принцип Сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати

 • Постійно береться до уваги сталий розвиток громад. Bci проблеми (екологічні, структурні, фінансові, економічні, соціальні) потрібно вирішувати сьогодні, а не перекладати на наступне покоління.

 • Сьогоднішні політики враховують інтереси майбутніх поколінь.

 • Має бути план стратегічного розвитку місцевої громади з розумінням того, що е необхідним для такого розвитку.

 • Існує розуміння історичних, культурних та соціальних складностей, на якому ґрунтується ця перспектива.10 принцип Раціональне управління фінансами

 • Тарифи не повинні перевищувати вартості послуг, що надаються, коли йдеться про важливі комунальні послуги.

 • Управління фінансами здійснюється виважено, враховуючи зобов'язання по кредитах та їхнє використання, під час оцінки ресурсів, прибутків та резервів та при використанні непередбачених прибутків.

 • Спільно з громадою розробляються багаторічні бюджетні плани.

 • Ризики оцінюють та уникають належним чином, включаючи оприлюднення консолідованих рахунків та, у державно-приватних партнерствах – шляхом спільного реалістичного розподілу ризиків;

 • Місцева влада бере участь в організації заходів щодо міжмуніципальної солідарності, чесного розподілу витрат і пільг, а також скорочення ризиків (системи вирівнювання, міжмуніципальна співпраця тощо).11 принцип Права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія

 • В межах сфери впливу місцевої влади права людини поважають та захищають. Ведеться боротьба з дискримінацією за будь-якими ознаками.

 • Культурну багатогранність вважають цінністю. Постійно докладають зусиль для того, щоб на рівні місцевої громади враховувалися інтереси усіх i кожного.

 • Пропагують соціальну взаємодію та інтеграцію незахищених груп.

 • Зберігають доступ до основних послуг, особливо для найбільш незахищених верств населення.12 принцип Відповідальність

 • Bci учасники процесу прийняття рішень (колективних та індивідуальних) відповідають за свої рішення.

 • Про рішення звітують, їх пояснюють та санкціонують, якщо необхідно.

 • Існують ефективні засоби захисту від неналежного управління та засоби протидії місцевій владі, яка порушує права громадян.Зобов'язання країн з реалізації принципів ефективного демократичного управління

 • Органи місцевої влади буде запрошено добровільно взяти на себе зобов’язання перед своїми громадянам виконувати свої повноваження та обов’язки згідно 12 принципами ефективного демократичного управління. Очікується, що вони публічно оголосять про свою готовність це зробити та візьмуть на себе відповідальність.

 • Уряди та органи місцевої влади домовляться про засоби та способи виконання завдань Стратегії та пропагування реалізації 12 принципів ефективного управління.Схожі:

Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconСтратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні Конференція
Місцева влада постійно покращує своє врядування у відповідності до 12 принципів, викладених нижче
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconСтратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави
Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій...
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconДобре врядування – це необхідна вимога на всіх рівнях державного управління. Добре врядування – це необхідна вимога на всіх рівнях державного управління
На місцевому рівні воно є життєво важливим, оскільки місцева влада найближча до громадян та надає їм основні послуги, і саме на цьому...
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconВзаємодія громадянського суспільства та влади на місцевому рівні Львів, 21-22 квітня 2008 року
Більш широке залучення нуо до впровадження політики на регіональному та місцевому рівнях
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconПрограма врядування та сталого розвитку зміцнення інституційного потенціалу місцевих партнерів громадсько-приватних секторів, для розробки місцевих планів сталого розвитку
Посилення управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні – Підтримка впровадження програмно-цільового методу формування та виконання...
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconЗвіт про ндр доповіді на науково-практичних конференціях
Визначені тенденції та особливості розвитку антикризового управління охороною громадського здоров’я на місцевому рівні з урахуванням...
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconОрганізаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління закладами освіти презентація підготовлена директором мзш і-іііст.№83 Круковською М. П
Управлінська діяльність вплив на керовану систему через виконання сукупності функцій з метою отримання ефективного результату діяльності...
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconСтратегія патентування і комерціалізація результатів наукових розробок Професор Олександр Слободянюк
Стратегія управління обєктами інтелектуальної власності: від наукової ідеї до успіху на ринку
Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconСпівпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід

Презентація європейської концепції стратегія інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні iconСпівпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка