Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с


НазваГлинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с.

 • Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с.

 • Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник / Л.Б. Кащеєв, С.В. Коваленко, С.М. Коваленко. – Х. : Веста, 2011. – 192 с.

 • Кершан Б., Новембер А.,Струн Дж. Основы компьютерной грамотности: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 254 с.

 • Руденко В.Д. та ін. Курс інформатики (частина 2). Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник / За ред. В.М. Мадзігона і В.Ю. Бикова. – К.: Фенікс, 2002. – 200 с.

 • Язык компьютера: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.М. Курочкина. – М. : Мир, 1989. – 240 с.

 • Програмуємо на Delphi. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://www.heel.org.ua.

 • Професійні програми для розробників. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://www.delphiworld.narod.ru.
Історія розвитку мов програмування.

 • Історія розвитку мов програмування.

 • Поняття програми, алгоритму, блок-схеми. Правила створення алгоритмів.

 • Поняття Pascal-програми, її структура.

 • Середовище Borland Delphi, його структура.

 • Поняття проекту.

 • Основні етапи і прийоми роботи в середовищі Borland Delphi. Коди типових помилок.

 • Основні поняття та елементи мови Pascal.

 • Скалярні стандартні типи даних.

 • Арифметичні операції та вирази.Програмування – складання інструкцій для комп'ютера. Мова програмуванняце набір слів, спеціальних знаків і команд, які є “зрозумілими” для комп'ютера.

 • Програмування – складання інструкцій для комп'ютера. Мова програмуванняце набір слів, спеціальних знаків і команд, які є “зрозумілими” для комп'ютера.

 • Транслятор (компілятор)мовний процесор, який прочитує програму, складену мовою програмування і виконує її переклад на машинний код (електричні сигнали, що складаються з нулів і одиниць). Саме машинний код і виконується комп'ютером.

 • Мови програмування високого рівня – це мови програмування, які дозволяють конструювати набори машинних команд без використання двійкових символів. Їхній синтаксис близький до синтаксису людської мови.C, С+, С#, Delphi (найбільш розповсюджені мови для розробки комп'ютерних продуктів);

 • C, С+, С#, Delphi (найбільш розповсюджені мови для розробки комп'ютерних продуктів);

 • Java (може працювати під різними операційними системами);

 • скриптові мови (використовують для розв'язування нескладних задач. Наприклад, мови Python, Perl).В основу ідеології середовища швидкої розробки або RAD-системи (Rapid Application Development) покладено технології візуального проектування і об'єктно-орієнтованого програмування. Ідея: середовище розробки бере на себе значну частину рутинної роботи, завдання програміста – конструювання діалогових вікон і створення функцій обробки подій.

 • В основу ідеології середовища швидкої розробки або RAD-системи (Rapid Application Development) покладено технології візуального проектування і об'єктно-орієнтованого програмування. Ідея: середовище розробки бере на себе значну частину рутинної роботи, завдання програміста – конструювання діалогових вікон і створення функцій обробки подій.Програмування – це створення програми або послідовності інструкцій, які повинен виконати комп'ютер.

 • Програмування – це створення програми або послідовності інструкцій, які повинен виконати комп'ютер.створення ескізу виробу;

 • створення ескізу виробу;

 • підготовка необхідних матеріалів і інструментів;

 • виконання роботи;

 • внесення виправлень, скасування недоліків.Алгоритм – послідовність дій, які потрібно виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття відповідних результатів.

 • Алгоритм – послідовність дій, які потрібно виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття відповідних результатів.

 • Позначення дій в алгоритмі називається командами або інструкціями.

зрозумілість;

 • зрозумілість;

 • результативність (обов'язкове здобуття результату після реалізації алгоритму);

 • однозначність (кожна команда в алгоритмі має бути чіткою й однозначною);

 • дискретність (алгоритм задає послідовність дій, чітко відокремлених одна від одної);

 • виконуваність (кінцевий результат можна одержати, причому за скінчений час);

 • масовість (можливість застосування певного алгоритму до цілого класу однотипних задач).Програма – реалізований певною мовою програмування алгоритм, призначений для його подальшого автоматичного виконання комп'ютером.

 • Програма – реалізований певною мовою програмування алгоритм, призначений для його подальшого автоматичного виконання комп'ютером.словесно-формульний;

 • словесно-формульний;

 • графічний у вигляді блок-схеми;

 • запис навчальною алгоритмічною мовою (наприклад, РАЯ, УАМ тощо).Блок-схема – це графічне зображення, яке демонструє послідовність основних кроків виконання програми.

 • Блок-схема – це графічне зображення, яке демонструє послідовність основних кроків виконання програми.

лінійна (операції виконуються послідовно, по черзі їх запису);

 • лінійна (операції виконуються послідовно, по черзі їх запису);

 • розгалужена (існує умова, залежно від виконання якої є кілька напрямків обчислень. Якщо напрямків два, то це простий розгалужений алгоритм, якщо більше – складний);

 • циклічна (процес з одним або більше блоками, що повторюються).ЗАГОЛОВОК

 • ЗАГОЛОВОК

 • program <ім'я програми>;

 • РОЗДІЛИ ОПИСОВОЇ ЧАСТИНИ

 • usesприєднання бібліотек та модулів;

 • label оголошення міток (позначок);

 • const – оголошення сталих;

 • typeопис типів;

 • var оголошення змінних;

 • procedureоголошення процедур користувача;

 • functionоголошення функцій користувача.

 • ВИКОНУВАНА ЧАСТИНА (інструкції програми)

 • begin

 • <розділ команд>

 • end.Коментар слугує для пояснення роботи програми. Він розташовується у будь-якому місці програми і не впливає на хід її виконання.

 • Коментар слугує для пояснення роботи програми. Він розташовується у будь-якому місці програми і не впливає на хід її виконання.

 • Текст коментарю записується:

 • у фігурних дужках: {текст коментарю};

 • у круглих дужках із зірочками: ( текст коментарю );

 • однорядковий коментар записується після подвійного слешу: // текст коментарю.Приєднання модулів у конкретній програмі здійснюють за допомогою команди

 • Приєднання модулів у конкретній програмі здійснюють за допомогою команди

 • uses <список назв модулів>;

 • Процедури і функції модуля SysUtils можна застосовувати за замовченням (не оголошуючи). Саме з цього модуля компілятор бере процедури read, readln, write, writeln, стандартні функції sin, cos тощо.

 • Директива компілятора команда, що слугує для керування режимами компіляції. Записується у фігурних дужках, починаючи з символу $.вікно форми;

 • вікно форми;

 • головне меню;

 • панель інструментів;

 • палітра компонентів (Component Palette);

 • інспектор об’єктів (Object Inspector);

 • редактор коду програм (Code Editor).файл проекту *.dpr;

 • файл проекту *.dpr;

 • файл модуля *.pas;

 • файл форми *.dfm;

 • файл ресурсів програми *.res;

 • файл параметрів проекту *.dof (для Windows);

 • файли параметрів середовища *.drf, *.dsk, *.dsm.Запуск середовища візуального програмування Delphi: Пуск → Programs → Borland Delphi. Отримаємо чотири вікна.

 • Запуск середовища візуального програмування Delphi: Пуск → Programs → Borland Delphi. Отримаємо чотири вікна.

 • Створення консолі: File → New → Other → Concole Application.

 • Видалення рядка

 • { TODO -oUser -cConsole Main: Insert code here }.

 • Прописування замість нього необхідних операторів.Збереження файлу програми в окремій папці: File → Save Project As;

 • Збереження файлу програми в окремій папці: File → Save Project As;

 • під іменем, яке вводиться англійськими літерами (попередньо необхідно видалити запропоновану комп'ютером назву Project1.dpr) → Save ;Запуск програми на виконання. Способи:

 • Запуск програми на виконання. Способи:

 • головне меню → Run;

 • клацнути на кнопці Run панелі інструментів;

 • натиснути на функціональну клавішу F9;Для закінчення сеансу роботи і виходу з середовища потрібно виконати File Exit або закрити вікно середовища.

 • Для закінчення сеансу роботи і виходу з середовища потрібно виконати File Exit або закрити вікно середовища.

 • Для роботи з програмою, що вже є на диску, виконують File Open Project або натискають Ctrl+F11. У діалоговому вікні обирається необхідна папка з проектом, а у ній – файл з розширенням *.dpr. Текст програми буде занесено у вікно коду програми.

 • Якщо потрібна додаткова інформація, натискають на клавішу F1 або обирають команду Help головного меню.3 Unknown identifier (Невідомий ідентифікатор). Цей ідентифікатор не був описаний.

 • 3 Unknown identifier (Невідомий ідентифікатор). Цей ідентифікатор не був описаний.

 • 4 Duplicate identifier (Повторення ідентифікатора).

 • 5 Syntax error (Синтаксична помилка).

 • 14 Invalid file name (Недопустиме ім’я файлу). Ім’я файлу неправильне або вказано неіснуючий шлях.

 • 26 Type mismatch (Невідповідність типів).

 • 42 Error in expression (Помилка у виразі).

 • 85 ’’;’’ expected (Очікується символ ’’;’’).

 • 94 ’’.’’ expected (Очікується символ ’’.’’).

 • 104 File not open for input (Файл не відкритий для введення).

 • 105 File not open for output (Файл не відкритий для виведення).

 • 153 Unknown command (Невідома команда).

 • 200 Division by zero (Ділення на нуль).

 • 215 Arithmetic overflow error (Помилка під час виконання арифметичної операції).Алфавіт мови → Слова → Речення → Текст

 • Алфавіт мови → Слова → Речення → ТекстАлфавіт → Слова → Команди → Програма

 • Алфавіт → Слова → Команди → ПрограмаЛатинські літери (26 великих і 26 маленьких), причому компілятор однаково сприймає великі і малі літери;

 • Латинські літери (26 великих і 26 маленьких), причому компілятор однаково сприймає великі і малі літери;

 • Арабські цифри від 0 до 9;

 • Знаки арифметичних операцій: +, -, *(множення), / (ділення);

 • Знаки відношення: =, <, >, >= (не менше), <= (не більше), < > (не дорівнює);

 • Синтаксичні знаки: крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, пропуск ( _ ), лапки, знак питання, знак оклику;

 • Дужки: круглі, квадратні, фігурні;

 • Спеціальні символи: $, %, #, @, & та ін.службові (зарезервовані або ключові слова) призначені для написання команд;

 • службові (зарезервовані або ключові слова) призначені для написання команд;

 • ідентифікатори (імена користувача);

 • стандартні імена - проміжні між службовими словами та іменами користувача.and - і

 • and - і

 • array - масив

 • begin - початок

 • case - вибір

 • const - сталі

 • div - ділення без остачі

 • do - виконати

 • downto - униз до

 • else - інакше

 • end - кінець

 • file - файл

 • for - для

 • function - функціяІдентифікатори – імена, які утворює користувач і які він надає різним об'єктам: сталим, змінним, програмам, підпрограмам тощо.

 • Ідентифікатори – імена, які утворює користувач і які він надає різним об'єктам: сталим, змінним, програмам, підпрограмам тощо.ім'я може складатися лише з латинських літер, цифр і символу “_” (риска знизу);

 • ім'я може складатися лише з латинських літер, цифр і символу “_” (риска знизу);

 • ім'я не може бути службовим словом;

 • цифра не може бути першим символом в імені;

 • літери можуть бути малими або великими (вони рівноправні);

 • бажано, щоб імена були короткими (до 8 символів);

 • пропуски в іменах не допускаються;

 • два різні об'єкти не можна позначати одним іменем. • a

 • Array

 • Z21

 • _ahy

 • AlfaНазви стандартних типів даних: integer (цілий), real (дійсний), boolean (логічний), char (символьний), text (текстовий файл) тощо.

 • Назви стандартних типів даних: integer (цілий), real (дійсний), boolean (логічний), char (символьний), text (текстовий файл) тощо.

 • Назви стандартних сталих: false (хибність), true (істинність), maxint (максимальне ціле), pi (число π) тощо.

 • Назви стандартних функцій: abs (модуль числа), sin, cos, arctan, exp, ln , sqr (квадрат числа), sqrt (квадратний корінь з числа) тощо.

 • Назви стандартних процедур, наприклад, для введення і виведення даних: read, readln, write, writeln тощо.Оголошення сталих

 • Оголошення сталих

 • const <ім'я сталої> = <значення>;

 • Оголошення змінних

 • var <ім'я змінної>: <тип>;Цей розділ містить команди, призначені для перетворення даних

 • Цей розділ містить команди, призначені для перетворення данихкоманди записують одну під одною, роблячи пропуски між словами і відступи від лівого краю для наочності;

 • команди записують одну під одною, роблячи пропуски між словами і відступи від лівого краю для наочності;

 • команди відокремлюють символом “ ; “;

 • короткі команди можна розміщувати в одному рядку;

 • одну довгу команду можна записувати у декількох рядках, не розриваючи слів;

 • після слова begin та перед end символ “ ; “ можна не писати;

 • текст програми закінчується крапкою.Приєднання модулів у конкретній програмі здійснюють за допомогою команди

 • Приєднання модулів у конкретній програмі здійснюють за допомогою команди

 • uses <список назв модулів>;

 • Процедури і функції стандартного модуля SysUtils можна застосовувати за замовченням (не оголошуючи). Саме з цього модуля компілятор бере процедури read, readln, write, writeln, стандартні функції sin, cos тощо.Призначена для надання значення змінній. Цю дію позначають двома символами := (читається як “присвоїти”, “надати”).

 • Призначена для надання значення змінній. Цю дію позначають двома символами := (читається як “присвоїти”, “надати”).<ім'я змінної> := <вираз>

 • <ім'я змінної> := <вираз>

 • Вираз – це запис мовою програмування правої частини деякої формули, призначеної для перетворення даних.

 • Дія команди: обчислюється вираз, і результат присвоюється зазначеній змінній.

 • За допомогою команди присвоєння і виразів записують традиційні математичні, фізичні тощо формули:

 • S:=v*t; sin(2α):=2*sin(α)*cos(α) тощо.Дані цілого типу (тип integer).

 • Дані цілого типу (тип integer).

 • Дані дійсного типу (тип real).

 • Дані символьного типу (тип char).

 • Дані логічного типу (тип boolean).Цілочислові типи:

 • Цілочислові типи:

 • Оголошення цілих змінних:

Дані, значеннями яких є дійсні числа, належать до дійсного типу даних (real).

 • Дані, значеннями яких є дійсні числа, належать до дійсного типу даних (real).

 • Дійсні типи:

 • Singl, real, double, extended

 • Над даними дійсного типу виконуються такі операції: *, /, +, -.

 • Оголошення дійсних змінних:

 • var a1,a2,a3…: real;Символьні дані – це символи, взяті у лапки. Наприклад:

 • Символьні дані – це символи, взяті у лапки. Наприклад:

 • ‘a’, ‘e’, ‘5’, ‘%’, ‘B’, ‘)’.

 • На множині Сhar введені відношення: =,<>,<,>,<=,>=var a1,a2,a3…: char;

 • var a1,a2,a3…: char;

характеризується лише двома значеннями: false (хибність) і true (істинність).

 • характеризується лише двома значеннями: false (хибність) і true (істинність).

 • Множина boolean впорядкована, тобто:

 • false< true

 • Оголошення логічних змінних

 • var a1,a2,a3…: boolean;На множині boolean задані відношення:

 • На множині boolean задані відношення:

 • =,<>,<,>,<=,>= і такі логічні операції:

 • not – логічне заперечення;

 • and – логічний добуток;

 • or – логічна сума.Арифметичний вираз описує правило обчислення значення деякої величини. Він може містити числа, змінні, функції, з'єднані символами арифметичних операцій (наприклад, математичні і фізичні формули, закони, рівняння тощо).

 • Арифметичний вираз описує правило обчислення значення деякої величини. Він може містити числа, змінні, функції, з'єднані символами арифметичних операцій (наприклад, математичні і фізичні формули, закони, рівняння тощо).Правило пріоритетів операцій.

 • Правило пріоритетів операцій.

 • Спочатку виконуються операції вищого пріоритету:

 • обчислюються аргументи і всі функції;

 • операції множення і ділення, цілочислового ділення div і визначення остачі mod;

 • додавання і віднімання.

 • Операції одного пріоритету виконуються послідовно зліва направоПравило дужок.

 • Правило дужок.

 • Для задання потрібного порядку виконання операцій використовуються круглі дужки.

 • Правило лінійного запису.

 • Чисельники і знаменники дробів, індекси записуються в одну лінію.

 • Правило коректних імен.

 • У арифметичних виразах використовувати тільки латинські імена (літеру чи слово).Призначені для записування різноманітних умов. Вони складаються для пошуку потрібної інформації.

 • Призначені для записування різноманітних умов. Вони складаються для пошуку потрібної інформації.

 • Питання до задач, в яких складаються логічні вирази, потрібно формулювати так, щоб на них можна було б однозначно відповісти: “так” або “ні”. Тоді відповідь логічного виразу набуває одне з двох можливих значень: true або false.Дії в дужках.

 • Дії в дужках.

 • Обчислення значень функцій, виконання логічної операції not (не).

 • *, /, div, mod, and.

 • +, -, or.

 • <, >, <=, >=, <>, =.Схожі:

Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconЛітература Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconКультин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconУрок 2) (Turbo Pascal 0)
Організувати цикл проходження по масиву та додавання елементів величини-суматора
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconПідпрограми-функції (Turbo Pascal 0) Інформатика-11
При розробці програм іноді з’являються повторювані групи дій або виникає необхідність поділити програму на окремі модулі. Для цього...
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconПідпрограми-процедури (Turbo Pascal 0) Інформатика-11
При розробці програм іноді з’являються повторювані групи дій або виникає необхідність поділити програму на окремі модулі. Для цього...
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconУрок 1) (Turbo Pascal 0)
Якщо треба зберігати чи обробляти багато числових даних, то незручно заводити для цього стільки змінних величин. Тут І знадобиться...
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconБоржомі Відбивання та заломлення світла
Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. Х.: Вид група. «Основа», 2007. 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с icon144 144 ось знову день, як мить пробігла

Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconВид-во «Ранок», 2011. 160 с.: іл. Астрономічний енциклопедичний словник / За загальною редакцією І. А. Климишина та А. О. Корсунь. Львів: лну-гао нану, 2003. 547 с. Isbn 996-613-263-X
Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт навч закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг ред. Я....
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с iconRound Trip проектування з використанням Rose Delphi Link (rdl). (Приклад) 2006 Rose Delphi Link


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка