Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування


НазваОбґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипОбґрунтування


Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування


На порядку денному сучасного етапу розвитку місцевого та регіонального самоврядування є муніципальний менеджмент, сучасні форми і методи управління місцевої влади.

 • На порядку денному сучасного етапу розвитку місцевого та регіонального самоврядування є муніципальний менеджмент, сучасні форми і методи управління місцевої влади.

 • Разом з демократичними реформами відбувається становлення нового типу місцевого менеджменту, основою якого є інтереси місцевого населення.

 • Найсучаснішим інструментом для реорганізації апарату органів місцевого самоврядування є гармонізовані європейські стандарти серії ISO 9000. Бо саме вони головним чином направлені на визнання та задоволення потреб споживачів тобто місцевих мешканців.

 • Вісім принципів стандарту ISO 9001-2000 передбачають наступні дії та перевагиОрієнтація на споживача

 • Дії:

 • Розуміння всього діапазону потреб і очікувань споживачів щодо послуг які вони мають получати в органах місцевого самоврядування.

 • Забезпечення збалансованого підходу до потреб і очікувань споживачів й суспільства в цілому.

 • Доведення потреб і очікувань споживачів до відомості всіх співробітників організації.

 • Вимір задоволеності споживача й дії згідно з результатами виміру.

 • Керування відносинами зі споживачем.Переваги:

 • При формулюванні політики й стратегії - потреби споживача й інших зацікавлених сторін стають зрозумілими для всіх в організації.

 • При встановленні цілей і показників - досягається їхній безпосередній зв'язок із потребами й очікуваннями споживача.

 • При оперативному керуванні - поліпшення показників організації веде до задоволення споживача.

 • При керуванні людськими ресурсами – гарантована обізнаність персоналу про вимоги споживачів і вміння їх задовольняти.Лідерство

 • Дії:

 • Постійна активність і власний приклад.

 • Здатність почувати зміни в зовнішнім середовищі й реагувати на них.

 • Облік потреб усіх зацікавлених осіб, включаючи споживачів, співробітників, місцеве співтовариство й суспільство в цілому

 • Ясне бачення майбутнього розвитку регіону.

 • Створення поділюваних усіма цінностей і моделей етичних ролей на всіх рівнях в організації.

 • Створення атмосфери взаємної довіри й вигнання страху.

 • Спонукання співробітників до прояву ентузіазму й визнання їхнього внеску.

 • Ведення відкритого й чесного обміну інформацією.Переваги:

 • При формулюванні політики й стратегії - установлюється й широко обговорюється ясне бачення майбутнього розвитку регіону.

 • При встановленні цілей і показників - установлене бачення організації трансформується у вимірні цілі й показники.

 • При оперативному керуванні - залучені люди з делегованими повноваженнями досягають цілей організації

 • При керуванні людськими ресурсами - створюється мотивована, добре інформована й стабільна робоча команда.Залучення персоналу

 • Дії:

 • Наділення необхідними повноваженнями для розв'язувані проблеми та відповідальністю за їхнє рішення.

 • Активний пошук можливостей для вдосконалень.

 • Активний пошук можливостей для підвищення своїх компетенції, знань і досвіду.

 • Вільний обмін знаннями й досвідом у командах і групах.

 • Зосередження на створенні цінності для споживачів.

 • Зміна в кращу сторону громадської думки, місцевих співтовариств і суспільства в цілому про органи місцевого самоврядування.Переваги:

 • При формулюванні політики й стратегії - активна й ефективна участь людей у впровадженні політики організації

 • При встановленні цілей і показників - люди є спільником у власності на організаційні цілі.

 • При оперативному керуванні - люди залучені в прийняття відповідних рішень і в процес поліпшення.

 • При керуванні людськими ресурсами - люди задоволені виконанням своєї роботи й активні у своєму професійному росту й розвитку, та почувають свою відповідальність за дію всієї організації.Процесний підхід

 • Дії:

 • Визначення саме того процесу, за допомогою якого досягається бажаний результат.

 • Визначення й вимір входів і виходів цього процесу.

 • Виявлення інтерфейсу (способу «спілкування») процесу з функціональними підрозділами організації.

 • Оцінювання можливих ризиків, їхніх наслідків для споживачів, постачальників, і інших зацікавлених осіб процесу.

 • Установлення чіткої відповідальності, повноважень і обліку для керування процесом.

 • Виявлення внутрішніх, і зовнішніх споживачів, постачальників, і інших зацікавлених осіб процесу.

 • Розгляд при розробці процесів їхніх етапів, дій, потоків, методів контролю, потреб у навчанні, устаткування, інформації, матеріалів і інших ресурсів, необхідних для досягнення бажаного результату.Переваги:

 • При формулюванні політики й стратегії - реалізація певних процесів приведе до більше передбачуваних результатів, кращому використанню ресурсів, більше коротким тимчасовим циклам і меншим витратам.

 • При встановленні цілей і показників - розуміння можливостей процесів породжує амбіційні цілі й показники.

 • При оперативному керуванні - використання процесного підходу до всіх операцій передбачає зниження витрат, попередження помилок, скорочення тимчасових циклів і більше передбачуваний результат.

 • При керуванні людськими ресурсами - установлюються ефективні по витратах процеси: прийом на роботу, навчання, тренування, узгодження цих процесів із потребами організації.Системний підхід

 • Дії:

 • Визначення системи за допомогою виявлення або розробки процесів, що впливають на задані цілі.

 • Структурування системи для досягнення мети найефективнішим способом.

 • Розуміння взаємозв'язку процесів у системі.

 • Постійне поліпшення системи за допомогою виміру й оцінювання.

 • Установлення обмежень на ресурси до початку дійПереваги:

 • При встановленні цілей і показників - цілі й показники окремих процесів погодяться із ключовими завданнями організації.

 • При оперативному керуванні - широкий огляд ефективності процесів дозволяє зрозуміти причини виникаючих проблем і вжити своєчасних заходів.

 • При керуванні людськими ресурсами - краще розуміння ролей і відповідальності при досягненні загальних цілей, при цьому, знижуючи бар'єри між підрозділами й поліпшуючи командну роботу.Постійне поліпшення

 • Дії:

 • Постійне поліпшення процесів надання послуг - ціль усіх співробітників органу місцевого самоврядування.

 • Застосування основних концепцій поліпшення - поступового й проривного

 • Використання періодичного оцінювання за встановленими критеріями досконалості для виявлення областей потенційного поліпшення.

 • Постійне підвищення працездатності й ефективності всіх процесів.

 • Просування попереджуючих дійПереваги:

 • При формулюванні політики й стратегії - створення й реалізацію більше прогресивних планів розвитку завдяки інтеграції постійного поліпшення зі стратегічним і бізнес – плануванням.

 • При встановленні цілей і показників - установлення реалістичних цілей поліпшення й забезпечення ресурсами їхніх досягнень

 • При оперативному керуванні - залучення співробітників організації в постійне поліпшення процесів.

 • При керуванні людськими ресурсами - забезпечення всіх співробітників організації інструментарієм і підтримка прояву ентузіазму в справі поліпшення процесів надання послугПрийняття рішень на основі факторів

 • Дії:

 • Забезпечення прозорості, точності, надійності й доступності даних та інформації.

 • Аналіз даних і інформації за допомогою підходящих методів.

 • Розуміння цінності відповідних статистичних методів

 • Прийняття рішень і проведення дій на основі балансу між результатами логічного аналізу, досвіду й інтуїції в межах чинного законодавства.Переваги:

 • При встановленні цілей і показників - використання реально отриманих даних і інформації для встановлення реальних, завдань та показників.

 • При оперативному керуванні - дані й інформація як основа для розуміння показників, процесів і систем при керівництві поліпшенням, і запобіганням майбутніх проблем.

 • При керуванні людськими ресурсами - аналіз даних і інформації з таких джерел, як анкетування, і аналіз пропозиції персоналу веде до формулювання політики в області людських ресурсівСтворення взаємовигідних відносин із постачальником

 • Дії:

 • Виявлення й відбір основних постачальників комунальних послуг для задоволення потреб споживачів.

 • Ясний і відкритий обмін інформацією. Надання повної інформації споживачам про основні переваги вибраних постачальників.

 • Спільне досягнення чіткого розуміння вимог споживача.

 • Обмін інформацією й планами на майбутнє.Переваги:

 • При формулюванні політики й стратегії – заключення угод з постачальниками на взаємовигідних умовах за рахунок підвищення іміджу постачальників комунальних послуг завдяки надання інформації про їхні переваги.

 • При встановленні цілей і показників - установлення реальних цілей і показників завдяки партнерським відносинам із постачальниками.

 • При оперативному керуванні - створення й керування відносинами з постачальником для забезпечення надання своєчасних, якісних послуг у повному обсязі та уникнення проблемних.

 • При керуванні людськими ресурсами - розробка й удосконалення можливостей постачальника за допомогою його навчання й спільних зусиль по вдосконалюваннюСхожі:

Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconЄвропейська хартія місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління...
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconВпровадження системи управління якістю в Лозівській міській раді Впровадження системи управління якістю в Лозівській міській раді
Тетяні Валеріївні в тому, що вона пройшла навчання в обсязі 40 акад/год за програмою «Внутрішній аудит» і може виконувати функції...
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconВітаємо учасників семінару! Управління землями
Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління...
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconСистема управління якістю Мотиви впровадження Як впровадити? Що таке сертифікат iso 9001?
Взаємовигідні стосунки з постачальниками для чого нам система управління якістю? для чого нам система управління якістю?
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconСистема якісного муніципального управління органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації
Крім того конкуренція між місцевими громадами й органами місцевого самоврядування
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconРозпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування "
Виконання розпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого...
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconОбґрунтування необхідності створення програми. Обґрунтування необхідності створення програми. Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу
Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconПро проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconТ рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування
Знання, яке надає громадська думка органам управління для прийняття політичних рішень, можна кваліфікувати
Обґрунтування необхідності впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування iconРозроблено профіль компетенцій фахівця з питань регіонального управління
Це вимагатиме від державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування фундаментальних знань з питань регіонального...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка