Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Дата конвертації24.02.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 14 листопада 2008 р., Миколаїв


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності із СВ і ІSО 26000, чиї інтереси найбільш враховані в рамках партнерства, проблеми взаємовідносин;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із СВ і ІSО 26000 на регіональному і національному рівнях.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище на основі прозорої і етичної поведінки організації, яка:

 • допомагає сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства;

 • зважає на очікування зацікавлених сторін;

 • не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки

 • поширена в усій організації і практикується у відносинах організації (в рамках сфери свого впливу)

 • Керівництво із соціальної відповідальності (ISO 26000), версія 4.2ISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • створення умов для працівників;

 • дотримання законодавства;

 • відповідальність перед суспільством;

 • реалізація соціальної політики, благодійна діяльність;

 • розвиток місцевої громади, формування соціальної відповідальності бізнесу.ПРАКТИКА КСВ

 • права людини (71%);

 • соціальне залучення і соціальний розвиток (58%).

 • організаційне управління – 45%,

 • екологічні питання – 48%,

 • трудові практики – 46,5%,

 • питання споживачів – 43%,

 • практики чесного введення бізнесу – 40,5%.ПРАКТИКА КСВ

 • соціальне залучення і соціальний розвиток (надання адресних послуг соціально незахищеним верствам населення; створення „Школи громадянської дії”; діяльність місцевих ГО, тренінги, навчання, спільні соціальні проекти; благодійництво; сприяння розвитку підприємницької діяльності; надання коштів на навчання, безпроцентні позики;

 • організаційне управління (колдоговори; семінари;гранти, дотримання правових норм);

 • права людини (проекти з „адвокасі”, соціальні пакети працівникам, дотримання законодавства про працю; тренінги з питань правової обізнаності, захист прав дитини шляхом підготовки батьків до виховання дітей-сиріт);

 • трудові практики (виплата преміальних, дотримання вимог законодавства про працю і колдоговори, волонтерські загони, додаткові робочі місця, тренінги і семінари);

 • екологічні питання (екологічно безпечні технології, дотримання вимог екологічної безпеки, спільні екологічні проекти, конкурси, надання міні-грантів та навчання);

 • питання споживачів (стандарти, надання інформації, дотримання принципів „прозорості”, моніторинг реалізації проектів і компаній);

 • практики чесного введення бізнесу (дотримання законодавства, підтримки компаній „адвокасі”.

 • ******ПРАКТИКА КСВ

 • впровадження таких компонентів як „соціальне залучення і соціальний розвиток” в області знаходиться на рівні значно вищому, ніж в середньому по вибірці дослідження,

 • а компоненту „питання споживачів” і „практики чесного введення бізнесу” - на нижчому рівні, ніж в середньому по вибірці дослідження.ЗАХОДИ

 • проект „Благодійний сезон – 2008”

 • конкурс малих грантів “Місто в кожному із нас”

 • „СТО СПОРТИВНИХ ПРОЕКТІВ” ОК РУСАЛ

 • круглі столи „Мотивація бізнесу до соціальної відповідальності” (2005 р.)

 • „Соціальна відповідальність влади та бізнесу в регіоні” (2006 р.), майстер-клас „Корпоративна філантропія: нові бізнес та соціальні технології” (2007), семінар-практикум „ЗМІ і корпоративна соціальна відповідальність”

 • „Стратегічне соціальне партнерство і мобілізація ресурсів та зусиль місцевої громади для ефективного соціального розвитку м. Миколаєва”, який був реалізований у 2006-2007 рр. за підтримки Європейського Союзу.ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ

 • участь у тренінгах, семінарах, форумах, „круглих столах” (100%);

 • засоби масової інформації, в т.ч. Інтернет – ресурси (90%);

 • спеціальна література (60%);

 • від колег (20%).ЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • з ІSO 26000;

 • питань мотивації бізнесу до участі у соціальних програмах розвитку.ТРЕНІНГИРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІМИКОЛАЇВ: ВРАХОВАНІ ІНТЕРЕСИ

 • громадських організацій;

 • органів державної влади;

 • бізнес-компаній;

 • організацій споживачів,

 • дослідницьких інститутів

 • профспілок.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ

 • бізнес: втручання місцевих органів влади, бюрократизм, корупція, нечесне введення бізнесу, нерозуміння з боку колег;

 • органи влади: небажання бізнесу надавати благодійну допомогу, бюрократизм, недосконалість законодавства, невідповідність його реаліям та різна інтерпретація законодавчих актів, низький рівень життя населення;

 • споживачі: проблеми з бізнес структурами;

 • громадські організації: низький професійний рівень представників громадських організацій та бізнесу, низький рівень мотивації до впровадження соціальної відповідальності;

 • дослідницькі організації: недосконалість законодавства в частині відповідальності за випуск неякісної продукції та екстремізм (вредительство) споживачів.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках діяльності комісій/рад при обласних державних адміністраціях;

 • (обов’язкова участь представників облдержадміністрацій,

 • проведення масштабної інформаційної кампанії,

 • розробки і запровадження

 • ефективного механізми

 • виконання рішень,

 • залучення до роботи людей,

 • які мають досвід коаліційної діяльності.РОБОЧА ГРУПА: СКЛАД

 • представники бізнесу („Сандора”, „Океан”, „Русал”, НГЗ, Велам, Морпорт, „Заря”, „Нибулон”, „Дельта-Лоцман”, „Альфа України”, Чорноморський суднобудівний завод, Торгово-промислова палата),

 • органи влади (управління охорони здоров’я, управління у справах ветеранів, органи юстиції);

 • громадські організації (ММФ „Ласка”, „Фонд розвитку міста Миколаєва”, обласна рада інвалідів);

 • профспілки, організації споживачів.

 • ******

 • Жоден з опитаних представників організацій не зазначив можливість входження до цих робочих груп дослідницьких інституцій.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • широка просвітницьку кампанію: , тренінги, семінари, „круглі столи” (команда національних тренерів);

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовжити серію семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів - рейтингуванняРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами

 • зацікавлених сторін можлива і в рамках

 • створення робочих груп при ВНЗ

 • Основні функції:

 • готувати і розглядати інформаційно-аналітичні матеріали з питань розвитку соціальної відповідальності;

 • готувати пропозиції, зауваження і доповнення до місцевих програм соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією, охорони навколишнього середовища, розвитку соціального партнерства;

 • популяризація практик впровадження соціальної відповідальності;

 • звертатися до вищих органів влади з пропозиціями щодо змін діючого законодавства;

 • розробляти стратегії розвитку суспільства, регіону та містаРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани ВУЗів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 14 листопада 2008 р., МиколаївСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconФормувати екологічну культуру учнів Формувати екологічну культуру учнів
Розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconАхім Штайнер
Не служить вона й альтернативою сталому розвитку. Швидше, це засіб реалізації курсу на такий розвиток на національному, регіональному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка