Сергій Яременко


НазваСергій Яременко
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

 • Сергій Яременко

 • заступник директора

 • адміністративно-фінансового

 • департаменту


МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • Конвенція ООН проти корупції (підписана 11.12.03 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V)

 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 27.01.99 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V)

 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 04.11.99 та ратифікована згідно із Законом України від16.03.05 № 2476-ІV)

 • Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом Міністрів на 106 сесії 11.05.2000)Україна співпрацює

 • Україна співпрацює

 • з міжнародними інституціями

 • Transparency International

 • Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО)

 • Стамбульський план дій ОЕСР з боротьби проти корупціїГрупа держав Ради Європи проти корупції (GRECО)

 • Група держав Ради Європи проти корупції (GRECО)

 • Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) утворено у 1999 році. У її складі 49 держав Європи

 • З 1 січня 2006 року України приєдналась до GRECO, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції, і стала 40-им членом GRECO

 • У березні 2007 року на 32-ому пленарному засіданні GRECO затверджено Звіт про результати оцінювання щодо стану корупції в Україні, який містить 25 рекомендаційСтамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Глави делегацій Азербайджану, Вірменії, Грузії, Російської Федерації, Таджикистану та України на 5-й щорічній зустрічі Антикорупційної мережі для перехідних економік 10 вересня 2003 року у Стамбулі (Туреччина) прийняли План дій з боротьби проти корупції як основу для створення ефективних та прозорих систем публічної служби, розвитку доброчесності в ділових операціях та підтримки активної участі громадськості в процесі реформСтамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • У зв’язку прийняттям Україною Стамбульського плану дій за результатами проведеного оцінювання міжнародними експертами надано Україні 24 рекомендації у сфері боротьби проти корупціїНОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ

 • НОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ

 • 7 квітня 2011 року Верховною Радою України прийнято закони:

 • "Про засади запобігання і протидії корупції“ (№ 3206)

 • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (№ 3207)

 • Набрав чинності з 01.07.11, крім ст. 11 та 12 (набирають чин. з 01.01.12)Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”

 • Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Безпосереднє підпорядкування

 • Близькі особи

 • Конфлікт інтересів

 • Корупційне правопорушення

 • Корупція

 • Неправомірна вигода

 • Члени сім'їОбмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • використання службового становища (ст. 6)

 • сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7)

 • одержання дарунків (пожертв) (ст. 8)

 • робота близьких осіб (ст.9)

 • після звільнення з посади або припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10)

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад

 • Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад

 • Спецперевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на посади, зазначені у п.1 ч.1 ст. 4

 • Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

 • 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за кор. правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

 • 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за кор. правопорушення;

 • 3) достовірності інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

 • 4) наявності в особи корпоративних прав;

 • 5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за минулий рік за формою, що додається до цього ЗаконуСтаття 13. Кодекси поведінки

 • Стаття 13. Кодекси поведінки

 • Загальні вимоги до поведінки публічних службовців, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом

 • Законами та іншими НПА можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб • І.Загальні положення

 • ІІ. Загальні обов'язки державного службовця

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІV. Запобігання проявам корупції

 • Посадовим особам ОМС рекомендовано керуватися зазначеними правиламиСтаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані:

 • уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів

 • повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересівІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів

 • У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин

 • Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівникаСтаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить Мін’юст.

 • Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5)

 • За ініціативою фіз. осіб, об'єднань громадян, юр. осіб може проводитися громадська антикор. експертиза НПАСтаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом • Національна антикорупційна

 • стратегія на 2011-2015 роки –

 • затверджена Указом Президента України від 21.10.11 № 1001Основні причини виникнення та поширення корупції в Україні:

 • Основні причини виникнення та поширення корупції в Україні:

 • Недостатній рівень доброчесності посадовців

 • Недосконалість адміністративних процедур

 • Наявність широкого спектра дискреційних повноважень

 • Невідповідність оплати праці посадовців обсягу їх повноважень

 • Несприятливий режим підприємницької діяльності

 • Низька ефективність репресивних антикорупційних заходів

 • Толерантність суспільства до проявів корупції

 • Сприйняття корупції як засобу досягнення бажаного результату • Дякую за увагу!Схожі:

Сергій Яременко iconДеякі питання нового антикорупційного законодавства Сергій Яременко
Конвенція ООН проти корупції (підписана 11. 12. 03 та ратифікована згідно із Законом України від 18. 10. 06 №251-V)
Сергій Яременко iconКонцепція стратегії розвитку інтелектуального потенціалу україни бублик Сергій Григорович Здіорук Сергій Іванович відділ гуманітарної політики

Сергій Яременко iconСергій Прошак – Сергій Прошак
Пошуки і впровадження методик і технологій, які спроможні зробити навчання математики приємною роботою для учня
Сергій Яременко iconСергій Павлович Корольов
Академік В. Котельников так охарактеризував роль головного конструктора: «Якщо Костянтин Ціолковський був фундатором теорії космічного...
Сергій Яременко iconЄсенін Сергій Олександрович
Сергій Олександрович Єсенін народився 3 жовтня (21 вересня) 1895 р в селі Константіново Рязанської губернії в заможній селянській...
Сергій Яременко iconУбогов Сергій Геннадійович Убогов Сергій Геннадійович
Ректор Одеського національного медичного університету, віце-президент Національної академії медичних наук України, академік намн...
Сергій Яременко iconПрезентація на тему: “ Письменники рідного краю. Сергій Єфремов ” Підготувала учитель
Катеринопільщини. Але нам, жителям села Пальчик, особливо близькими і дорогими є Сергій Олександрович і Петро Олександрович Єфремови....
Сергій Яременко iconУмова. На випускному вечорі восьмирічної школи редактор стінгазети сказав Василю, Паньку та Сергію: "Ви завжди писали в газету як "Око", "Перо" І "Пильний".
Око", "Перо" І "Пильний". А ну, вгадайте, хто як підписувався?". Василь сказав, що Сергій, мабуть, підписувався "Перо". Сергій вважав,...
Сергій Яременко iconКолосок Художник Сергій Олена

Сергій Яременко iconПрограма Доповідач Баранець Сергій


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка