Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент


НазваВиразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ВИРАЗКОВА ХВОРОБА

 • К.м.н. Криськів О.І., доцент

 • кафедри терапії і сімейної медицини ФПО


Виразкова хворобаце захворювання, яке характеризується виникненням виразкового дефекту в слизовій оболонці шлунка і/або дванадцятипалої кишки, в основі якого лежить запальний процес, зумовлений зниженням її захисних властивостей і/або підвищенням агресивності шлункового вмісту у зв’язку із

 • Виразкова хворобаце захворювання, яке характеризується виникненням виразкового дефекту в слизовій оболонці шлунка і/або дванадцятипалої кишки, в основі якого лежить запальний процес, зумовлений зниженням її захисних властивостей і/або підвищенням агресивності шлункового вмісту у зв’язку із

 • персистенцією

 • гелікобактерної

 • інфекції, а також

 • впливом багатьох

 • інших внутрішніх і

 • зовнішніх факторів.Класифікація виразкової хвороби за МКХ-10

 • К 25 Виразка шлунка. Включені: ерозія (гостра) шлунка, виразка (пептична) пілоричної частини або шлунка.

 • К 26 Виразка дванадцятипалої кишки. Включені: ерозія (гостра) дванадцятипалої кишки, постпілоричної частини.

 • К 27 Пептична виразка неуточненої локалізації. Включені: гастродуоденальна виразка, пептична виразка.

 • К 28 Гастроєюнальна виразка. Включені: виразка (пептична) або ерозія анастомозу, шлунково-ободовокишкова, шлунково-тонкокишкова, шлунково-порожньокишкова, порожньокишкова, крайова, співустя.МОЗ України, Український НДІ гастроентерології Уніфікована клініко-статистична класифікація хвороб органів травлення (2004 р.)

 • ВИРАЗКА ШЛУНКА

 • Ендоскопічні прояви захворювання: активна; та, що рубцюється; зарубцьована.

 • Локалізація: кардіальний, субкардіальний, пілоричний відділи, мала або велика кривизна.

 • Наявність Нр: асоційована чи не асоційована з Нр.

 • Ускладнення: гостра кровотеча, крововтрата (ступінь), перфорація, перфорація і кровотеча, пенетрація (підшлункова залоза, малий сальник, печінка), стеноз.МОЗ України, Український НДІ гастроентерології Уніфікована клініко-статистична класифікація хвороб органів травлення (2004 р.)

 • ВИРАЗКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

 • Ендоскопічні прояви захворювання:

 • активна; та, що рубцюється; зарубцьована.

 • Локалізація: цибулина,

 • позацибулинна ділянка ДПК .

 • Наявність Нр: асоційована

 • чи не асоційована з Нр.

 • Ускладнення: гостра кровотеча, крововтрата

 • (ступінь), перфорація, перфорація і кровотеча, пенетрація (підшлункова залоза, гепатодуоденальна зв’язка, жовчний міхур, печінка), стеноз.КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ надання медичної допомоги хворим на неускладнену виразкову хворобу та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки

 • Директор Департаменту

 • організації і розвитку медичної допомоги населенню В.М.Таран

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

 • Наказ МОЗ України

 • 13.06.2005 N 271

 • 1. Сфера дії протоколу — загальнотерапевтичні та гастроентерологічні відділення усіх рівнів.

 • 2. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

 • Абсолютна більшість хворих з неускладненими пептичними виразками повинна лікуватись та обстежуватись амбулаторно. Показаннями для госпіталізації (протягом 10-14 днів) є:

 • - підозра на ускладнення виразкової хвороби (ВХ);

 • - вперше виявлені пептичні виразки при відсутності можливості амбулаторного обстеження;

 • - ВХ з різко вираженим больовим та диспепсичним синдромом, що погано піддається лікуванню в амбулаторних умовах;

 • - ВХ при наявності супутньої патології;

 • - проведення антигелікобактерної терапії при підвищеному ризику виникнення алергічних реакцій.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • 3. Ознаки та критерії діагностики захворювання

 • Критерії діагностики:

 • - Ендоскопічно підтверджений виразковий дефект у 12-палій кишці або шлунку (доброякісність шлункової виразки повинна бути підтверджена морфологічним дослідженням множинних біоптатів)

 • 4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

 • Діагностика обов’язкова:

 • - Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) — “золотий стандарт” діагностики — проводиться у всіх випадках для верифікації діагнозу (при дуоденальних виразках — одноразово для діагностики, при виразках шлунку — проводиться повторно для контролю за загоєнням виразки).Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • Діагностика обов’язкова:

 • Біопсія слизової оболонки (СО) для діагностики Нр: а/ проведення швидкого уреазного тесту (антральний відділ шлунку) - експрес-метод; б/ морфологічного дослідження СО (по 2 біоптати з антрального відділу та тіла шлунку) - для діагностики Hp, атрофії, дисплазії або неоплазії, виключення рідкісних та атипових причин виразкування СО;

 • Тест на наявність Hp — строго

 • обов’язково у кожного хворого

 • з пептичною виразкою – одноразово

 • Загальний аналіз крові — одноразово

 • - Аналіз калу на приховану кров — одноразово.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • Лікування:

 • При виразковій хворобі (пептичних виразках, пов’язаних з Hp-інфекцією) основною стратегією лікування є проведення “потрійної” антигелікобактер-ної терапії протягом 7 днів у відповідності до Маастрихтського консенсусу 2-2000.

 • Nota bene! Через 4 тижні після проведеного лікування необхідно провести контроль за ерадикацією Hp за допомогою дихального тесту з С-сечовиною або визначення фекального антигену Hp.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • При відсутності ерадикаціїї Hp застосовують другу лінію лікування відповідно до Маастрихтського консенсусу 2 - 2000.

 • Примітка:

 • Після проведення потрійної терапії більшість практичних лікарів призначає “доліковування” антисекреторним засобом (ІПП або Н –гістаміно-блокатором) у стандартній дозі протягом 2-х тижнів (при виразках 12-п.к.) або 3-6 тижнів (при виразках шлунку), хоча сам Маастрихтський консенсус цього спеціально не рекомендує.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • 2. Лікування Hp-негативних пептичних виразок. Основною стратегією лікування є призначення антисекреторних препаратів:

 • - ІПП протягом 3-4 тижнів при дуоденальних виразках, 4-8 тижнів — при виразках шлунку

 • або

 • - Н2-гістаміноблокатори протягом 3-4 тижнів при дуоденальних 2 виразках, 4-8 тижнів — при виразках шлунку (у теперішній час у вигляді монотерапії застосовуються рідко)

 • або

 • - локально-діючі препарати (у вигляді монотерапії застосовуються рідко, в основному, при виразках шлунку).Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • 5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту

 • Рентгенологічне дослідження шлунку — при наявності ЕГДС у теперішній час практично повністю втратило своє значення при неускладненій ВХ та застосовується, в основному, при підозрі на наявність ускладнень, в першу чергу — при стенозі вихідного відділу шлунку;

 • - Дослідження секреторної функції шлунку (інтрагастральна pH-метрія) — має значення для вибору оптимальної схеми лікування;

 • - УЗД ОЧП;

 • - Біохімічне дослідження крові;

 • - Визначення групи крові, резус-фактору;

 • - Коагулограма.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • 6. Середня тривалість лікування — 14-28 днів (в залежності від локалізації виразки).

 • 7. Критерії ефективності лікування, очікувані результати лікування.

 • Кардинальна кінцева мета лікування — вилікування хворого через етіологічне лікування та усунення основної причини (в першу чергу — Hp-інфекції), швидке зняття симптомів захворювання, досягнення загоєння виразки, попередження розвитку рецидивів та ускладнень, добра переносимість та безпека лікування, зменшення термінів лікування, частих повторних ЕГДС (при дуоденальних виразках) та госпіталізацій.Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)

 • Перфоративна

 • виразка шлункаВиразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та/або 12-палої кишки (продовження)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ

 • Виразкова хвороба шлунка та виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;

 • Гастрит з підвищеною секрецією;

 • Симптоматичні виразки шлунка та ДПК;

 • Рак шлунка;

 • Функціональна диспепсія.  Гострі дуоденальні виразки і ерозії виникають:

 • 1. при стресах; 

 •  

 • 2. при масивних опiках (виразки Курлiнга);

 • 3. при ураженнях центральної нервової системи (виразки Кушинга);

 • 4. у результатi прийому лiкiв (ацетилсалiцилова кислота, НПЗП, гормони), алкоголю, токсичних речовин;

 • 5. у хворих похилого вiку ("старечi виразки");

 • 6. при ряді захворювань внутрішніх органів (великі виразки шлунка при атеросклерозу черевному відділу аорти);

 • 7. Ендокринні виразки (гастринома, гіперпаратиреоз).Тактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі загостренняТактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі загострення (продовження)Тактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі неповної ремісіїТактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі неповної ремісії (продовження)Тактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі ремісіїТактика ведення хворих на виразкову хворобу у фазі ремісії (продовження)АЛЬТЕРНАТИВНА ЕРАДИКАЦІЙНА ТЕРАПІЯ Н. руlоrі

 • При неефективності лікування І і ІІ ліній застосовують такі схеми:

 • ІПП + амоксицилін у великих дозах (3 г/добу) протягом 10-14 днів;

 • ІПП + амоксицилін + рифабутин (або левофлоксацин) протягом 7-10 днів;

 • ІПП + вісмут + тетрациклін + фуразолідон протягом 7 днів.РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ Нр ЗА МААСТРИХТОМ-4 (2011 р.)ПРИЧИНИ НЕВДАЛОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКИ

 • 1. Раніше нерозпізнана рефлюксна хвороба при виразці, що зарубцювалась;

 • 2. Резистентність штамів Н. pуlоrі до антибактеріальної терапії;

 • 3. Неповне виконання програми лікування внаслідок побічних ефектів або недисциплінованість хворого;

 • 4. Загострення інфекції або реінфекція;

 • 5. Супутня терапія нестероїдними протизапальними препаратами, проведена по інших показаннях;

 • 6. Поява дуоденальної виразки з іншим патогенезом (не асоційованої з Н. pуlоrі)ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА/СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ (В ЗАГАЛЬНО ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ)ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА/СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ (В ЗАГАЛЬНО ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ)

 • ПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ: підозра на ускладнення ВХ; вперше виявлені ВХ при відсутності можливості амбулаторного лікування; ВХ з різко вираженим больовим і диспепсичним синдромом; ВХ із наявною супутньою патологією; проведення антиНр-терапії при підвищеному ризику виникнення алергічних реакцій;

 • ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ: ускладнені ВХ (перфорація, кровотеча, ВХ із порушеним гемостазом на фоні лікування, стеноз, пенетрація, підозра на малігнізовану виразку шлунка).Схожі:

Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconВиразкова хвороба. Гастрити, ускладнення
Виразкова хвороба. Гастрити, ускладнення "Основні симптоми та синдроми при захворюваннях шлунка та кишківника. Методи клінічного,...
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconГерх функціональна диспепсія виразкова хвороба к мед н. доцент Смачило І. В. План лекції
Основний симптом (герх) печію щодня відчувають від 7 до 11% дорослого населення
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconСучасні підходи до лікування виразкової хвороби Доцент кафедри терапії І сімейної медицини фпо
...
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconК. м н. Криськів О.І., доцент кафедри терапії і сімейної

Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconЗахворювання органів травлення у дітей старшого віку: гастрит, дуоденіт, виразкова хвороба

Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconХронічні захворювання шлунка та 12 – палої кишки. Хронічний гастрит, дуоденіт. Виразкова хвороба. Лектор: к м. н. Шульгай О. М
Хронічні захворювання шлунка та 12 палої кишки. Хронічний гастрит, дуоденіт. Виразкова хвороба. Лектор: к м н. Шульгай О. М
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconЛекція виразкова хвороба шлунка І дванадцятипалої кишки, ускладнена прободінням: особливості кисневого балансу при перитоніті та периопераційної інтенсивної терапії гнатів в. В
Лекція виразкова хвороба шлунка І дванадцятипалої кишки, ускладнена прободінням: особливості кисневого балансу при перитоніті та...
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconПредмет і завдання медичної генетики
Зумовлені спадковою схильністю і дією провокуючих факторів зовнішнього середовища (цукровий діабет, виразкова хвороба, пухлини)
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconІсторія мікробіології
За останні роки для багатьох захворювань, які вважались неінфекційними, доведено, що вони спричиняються мікробами, наприклад, виразкова...
Виразкова хвороба к м. н. Криськів О.І., доцент iconГастрити виразкова хвороба апендицит
Гастрит за перебігом може бути гострим і хронічним. Гострий гастрит це катаральне запалення слизової шлунка

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка