"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку


Назва"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку
Дата конвертації01.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


: "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку»

 • : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку»

 • реєстр. № 0110V000385

 • Тема виконується 2010-2011рр.


 • Науковий керівник теми

 • д.і.н., професор,

 • Заслужений діяч науки і техніки

 • А.М.Михненко

 • Відповідальний виконавець

 • д. держ. упр., професор

 • В.Ф.МартиненкоНДР розробляється у межах Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку” та підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

 • НДР розробляється у межах Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку” та підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядуванняІнтеграція економіки України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей політичного, геостратегічного, фінансового, екологічного соціального, інформаційного, інноваційного вимірів. Управління процесом інвестування в умовах інтеграції та глобалізації економіки потребує розробки превентивного механізму, який спроможний передбачати суперечності інвестиційного розвитку, ідентифікувати ризики, управляти ризиками, розробляти інструменти їх контролю та розв’язання проблем суспільного розвитку.

 • Інтеграція економіки України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей політичного, геостратегічного, фінансового, екологічного соціального, інформаційного, інноваційного вимірів. Управління процесом інвестування в умовах інтеграції та глобалізації економіки потребує розробки превентивного механізму, який спроможний передбачати суперечності інвестиційного розвитку, ідентифікувати ризики, управляти ризиками, розробляти інструменти їх контролю та розв’язання проблем суспільного розвитку.Розроблення механізму формування інвестиційного потенціалу національної економіки в умовах інтеграції України в ЄС

 • Розроблення механізму формування інвестиційного потенціалу національної економіки в умовах інтеграції України в ЄС1. Методологічний етап.

  • 1. Методологічний етап.
  • 2. Аналітичний етап.
  • 3. Встановлення мети інвестування суспільного розвитку.
  • 4. Прогнозування майбутніх бажаних та можливих результатів суспільного розвитку.
  • 5. Визначення повноважень та відповідальності суб’єктів господарювання.
  • 6. Формування об’єктів інвестування.
  • 7. Інвентаризація наявних та встановлення необхідних інвестиційних ресурсів суспільного розвитку.
  • 8. Визначення рушійних сил інвестиційної діяльності.
  • 9.Розробка стратегії й тактики досягнення поставлених цілей.
  • 10.Розробка механізму гарантій реалізації стратегії й тактики.
  • 11. Формування системи оцінки ефективності інвестиційного потенціалу.


Визначено, що інвестиційний потенціал суспільного розвитку являє собою синергетичний результат дії механізму управління інвестиційним процесом, основною функцією якої є упорядкування та структуризація у часі та просторі суб’єктів та об’єктів господарської діяльності, правових, соціальних, організаційних, природних, грошових, фінансових, виробничих, гуманітарних, духовно-моральних, інтелектуально-інформаційних, інноваційних, інфраструктурних, екологічних та інших ресурсів у виробництві, інвестиційних і споживчих товарів, коли результат взаємодії інтелектуальних та інвестиційних ресурсів утворює нову властивість, якої не було в окремо взятих ресурсах. Це результат взаємодії комплексу суперечливих чинників, зміст яких ідентифіковано, ризики встановлені, механізми управління ризиками розроблені на базі якісних та кількісних констант

 • Визначено, що інвестиційний потенціал суспільного розвитку являє собою синергетичний результат дії механізму управління інвестиційним процесом, основною функцією якої є упорядкування та структуризація у часі та просторі суб’єктів та об’єктів господарської діяльності, правових, соціальних, організаційних, природних, грошових, фінансових, виробничих, гуманітарних, духовно-моральних, інтелектуально-інформаційних, інноваційних, інфраструктурних, екологічних та інших ресурсів у виробництві, інвестиційних і споживчих товарів, коли результат взаємодії інтелектуальних та інвестиційних ресурсів утворює нову властивість, якої не було в окремо взятих ресурсах. Це результат взаємодії комплексу суперечливих чинників, зміст яких ідентифіковано, ризики встановлені, механізми управління ризиками розроблені на базі якісних та кількісних константІнвестиційні ресурси суспільного розвитку – це законодавчо-нормативні, організаційні, фінансові, техніко-технологічні, інформаційні, інтелектуальні, системні, соціальні, духовно-моральні

 • Інвестиційні ресурси суспільного розвитку – це законодавчо-нормативні, організаційні, фінансові, техніко-технологічні, інформаційні, інтелектуальні, системні, соціальні, духовно-моральні

 • Інвестиційні ресурси відрізняються від інвестиційного потенціалу тим, що вони становлять невпорядковану множину, а інвестиційний потенціал формується з упорядкованої, структуризованої множини.

 • Критичною системоутворюючою складовою є механізм державного управління, який надає інвестиційним ресурсам нових властивостей, які можуть бути більшими або меншими від суми вхідних складових – це головний системний ресурс на базі якого здійснюється упорядкування та структуризація у часі і просторі діяльності суб’єктів господарської діяльності та інвестиційних ресурсівІнвестиційне середовище суспільного розвитку - це сфера взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу, умови якої формуються інтегративними соціальними, правовими, організаційними, економічними, фінансовими, екологічними, інституціональними, техніко-технологічними, інформаційно-інтелектуальними, духовно-моральними, національно-етнічними чинниками, функцією яких є постачання та утворення необхідних інвестиційних ресурсів, перетворення їх на інвестиційний потенціал, який має бути достатнім для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб.

 • Інвестиційне середовище суспільного розвитку - це сфера взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу, умови якої формуються інтегративними соціальними, правовими, організаційними, економічними, фінансовими, екологічними, інституціональними, техніко-технологічними, інформаційно-інтелектуальними, духовно-моральними, національно-етнічними чинниками, функцією яких є постачання та утворення необхідних інвестиційних ресурсів, перетворення їх на інвестиційний потенціал, який має бути достатнім для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб.

 • Інвестиційне середовище - це єдине ціле із функціонально визначеними складовими, які в процесі взаємодії утворюють синергетичний результат, що не є лінійною сумою кількісних вхідних параметрів процесу вкладання капіталу. Інвестиційне середовище має властивості позитивного та негативного опору, сила якого формує синергетичний результат його функціонування.Зясовано, що чинне інноваційне законодавство не забезпечує регулювання правовідносин у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, тому характеризується як неповне, недосконале і не відповідає принципу достатності. Вади законодавства - це відсутність цілісної кодифікованої системи законів, які мають врегулювати правовідносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та здійснити правове, організаційне, фінансове забезпечення інфраструктури, що супроводжує інвестиційно-інноваційну діяльність.

 • Зясовано, що чинне інноваційне законодавство не забезпечує регулювання правовідносин у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, тому характеризується як неповне, недосконале і не відповідає принципу достатності. Вади законодавства - це відсутність цілісної кодифікованої системи законів, які мають врегулювати правовідносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та здійснити правове, організаційне, фінансове забезпечення інфраструктури, що супроводжує інвестиційно-інноваційну діяльність.Основним завданням процесу вкладання інвестиційних ресурсів в економіку держави є забезпечення простого та розширеного відтворення. Аналіз сучасного стану процесу відтворення свідчить про те, що темпи виведення основних засобів виробництва перевищують темпи їх введення, що свідчить про призупинення простого відтворення в Україні. Для забезпечення простого відтворення в Україні потрібно понад 4трлн. грн.

 • Основним завданням процесу вкладання інвестиційних ресурсів в економіку держави є забезпечення простого та розширеного відтворення. Аналіз сучасного стану процесу відтворення свідчить про те, що темпи виведення основних засобів виробництва перевищують темпи їх введення, що свідчить про призупинення простого відтворення в Україні. Для забезпечення простого відтворення в Україні потрібно понад 4трлн. грн.Рушійними силами інвестиційної діяльності є пізнані суперечності суспільного розвитку, ідентифіковані ризики, розроблені механізми управління ризиками. Суперечності суспільного розвитку – це об’єктивні суперечності інтересів держави, підприємств та громадян. Суперечності інтересів держави, підприємств, громадянина у тому, що їх фінансове забезпечення залежить від величини додаткової вартості, яка за відповідний час (рік) становить в економіці 100%, тобто, якщо 20% додаткової вартості розподілено на забезпечення одних потреб, то на забезпечення потреб інших суб’єктів залишилося 80% нерозподіленої вартості. Суперечність інтересів зумовлює ризик паразитизму, коли певна частина знов утвореної вартості перерозподіляється між основними виробничими суб’єктами несправедливо, адміністративно, суб’єктивно, непрозоро, кулуарно. Ризик має мати макроекономічні (науково-обгрунтовані) та самоорганізаційні (ринкові) механізми управління. Відсутність науково-обгрунтованих механізмів управління ризиками зумовлює народження відповідних проблем.

 • Рушійними силами інвестиційної діяльності є пізнані суперечності суспільного розвитку, ідентифіковані ризики, розроблені механізми управління ризиками. Суперечності суспільного розвитку – це об’єктивні суперечності інтересів держави, підприємств та громадян. Суперечності інтересів держави, підприємств, громадянина у тому, що їх фінансове забезпечення залежить від величини додаткової вартості, яка за відповідний час (рік) становить в економіці 100%, тобто, якщо 20% додаткової вартості розподілено на забезпечення одних потреб, то на забезпечення потреб інших суб’єктів залишилося 80% нерозподіленої вартості. Суперечність інтересів зумовлює ризик паразитизму, коли певна частина знов утвореної вартості перерозподіляється між основними виробничими суб’єктами несправедливо, адміністративно, суб’єктивно, непрозоро, кулуарно. Ризик має мати макроекономічні (науково-обгрунтовані) та самоорганізаційні (ринкові) механізми управління. Відсутність науково-обгрунтованих механізмів управління ризиками зумовлює народження відповідних проблем.Основний ризик, який зумовлюється даними суперечностями – паразитизм суб’єктів у суспільстві, який виявляється у процесі розподілу додаткової вартості між суб’єктами господарювання. Паразитизм держави полягає у тому, що вона для забезпечення потреб державного бюджету може застосовувати адміністративні а не економічні інструменти, що буде призводити до несправедливого перерозподілу додаткової вартості. Паразитизм держави може мати різноманітні форми: корупція, бюрократизм, суб’єктивізм. Паразитизм підприємств може виявлятися у тому, що вони будуть намагатися не сплачувати податків, приховувати прибуток, займатися тіньовою діяльністю. Паразитизм громадян може виявлятися у тому, що вони можуть отримувати приховані доходи і не сплачувати податків (наприклад,зарплата в конвертах). Ризик паразитизму суб’єктів господарської діяльності має зніматися відповідними макроекономічними (суспільними, організаційними, законодавчо-нормативними) механізмами управління ними

 • Основний ризик, який зумовлюється даними суперечностями – паразитизм суб’єктів у суспільстві, який виявляється у процесі розподілу додаткової вартості між суб’єктами господарювання. Паразитизм держави полягає у тому, що вона для забезпечення потреб державного бюджету може застосовувати адміністративні а не економічні інструменти, що буде призводити до несправедливого перерозподілу додаткової вартості. Паразитизм держави може мати різноманітні форми: корупція, бюрократизм, суб’єктивізм. Паразитизм підприємств може виявлятися у тому, що вони будуть намагатися не сплачувати податків, приховувати прибуток, займатися тіньовою діяльністю. Паразитизм громадян може виявлятися у тому, що вони можуть отримувати приховані доходи і не сплачувати податків (наприклад,зарплата в конвертах). Ризик паразитизму суб’єктів господарської діяльності має зніматися відповідними макроекономічними (суспільними, організаційними, законодавчо-нормативними) механізмами управління нимиНа цьому етапі суб’єкти господарювання розробляють законодавчо-нормативні, організаційні, фінансові, техніко-технологічні, інформаційні, соціальні, інноваційні, духовно-моральні та ін. гарантії досягнення поставленої мети. На законодавчо-нормативному рівні ці гарантії мають мати форму договорів між різними суб’єктами реалізації у часі і просторі своїх завдань в інвестиційному процесі.

 • На цьому етапі суб’єкти господарювання розробляють законодавчо-нормативні, організаційні, фінансові, техніко-технологічні, інформаційні, соціальні, інноваційні, духовно-моральні та ін. гарантії досягнення поставленої мети. На законодавчо-нормативному рівні ці гарантії мають мати форму договорів між різними суб’єктами реалізації у часі і просторі своїх завдань в інвестиційному процесі.Інвестиційний потенціал суспільного розвитку має мати розроблений механізм оцінки, який на превентивних засадах буде здійснювати завчасний прогноз порушень інвестиційної діяльності на усіх етапах формування. Основними складовими системи оцінки є критерії, показники та міра оцінки, суб’єкти та об’єкти оцінки, механізм оцінки

 • Інвестиційний потенціал суспільного розвитку має мати розроблений механізм оцінки, який на превентивних засадах буде здійснювати завчасний прогноз порушень інвестиційної діяльності на усіх етапах формування. Основними складовими системи оцінки є критерії, показники та міра оцінки, суб’єкти та об’єкти оцінки, механізм оцінкиРезультати НДР доповідалися на науково-практичних конференціях, семінарах, застосовуються в навчальному процесі при підготовці та оновленні робочих програм із таких дисциплін: “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку”, “Запобігання та протидія корупції”. Використовуються при проведенні занять в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі у відділі підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Результати НДР доповідалися на науково-практичних конференціях, семінарах, застосовуються в навчальному процесі при підготовці та оновленні робочих програм із таких дисциплін: “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку”, “Запобігання та протидія корупції”. Використовуються при проведенні занять в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі у відділі підвищення кваліфікації державних службовців. • Опубліковано та підготовлено до публікації 30 статей та навчальний посібник “Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту”Схожі:

\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку icon"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку
Державне управління та місцеве самоврядування" та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку icon“Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ” “Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ”
України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей геостратегічного, політичного, фінансового, екологічного,...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconСтратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави
Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconАктуальність даної теми полягає в тому, що посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку вимагає підвищення ефективності економічного потенціалу суб’єктів господарювання та покращення їх матеріально-технічної бази. Актуальність
«економічного потенціалу» підприємства; вивчити склад і провести аналіз факторів, які впливають на формування економічного потенціалу...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconВідповідальний виконавець: к ю. н. М. В. Кармаліта Фактори, що впливають на формування податкового потенціалу
Для оцінки податкового потенціалу необхідно знати кількісні параметри чотирьох величини: бази оподаткування офіційної та тіньової...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconОсобливості навчальної програми “Сходинки до інформатики” 1 вересня 2013рік Тенденції розвитку освіти
Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconТрудова діяльність, як основа формування креативного мислення мета розкриття індивідуального розвитку особистості, її творчого потенціалу
Формуючи креативне мислення дітей в трудовій діяльності керуйся китайським прислів'ям
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconПрограма врядування та сталого розвитку зміцнення інституційного потенціалу місцевих партнерів громадсько-приватних секторів, для розробки місцевих планів сталого розвитку
Посилення управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні – Підтримка впровадження програмно-цільового методу формування та виконання...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconФормування Формування
«Формування «Формування життєвої компетентності дитини раннього віку в процесі всебічного розвитку за сферами Базової програми розвитку...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconЕкономічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ ст на початку ХХІ ст
Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ ст на початку ХХІ ст

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка