Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000


НазваЛ технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000
Дата конвертації02.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Л.7. Технологія роботи споживача з програмою MS Project-2000

 • Л.7. Технологія роботи споживача з програмою MS Project-2000

 • 7.1. Основні функціональні можливості MS Project-2000


MS Project -2000 представляє собою 6 версію програмного продукту, призначеного для управління проектами в середовищі Windows.

 • MS Project -2000 представляє собою 6 версію програмного продукту, призначеного для управління проектами в середовищі Windows.

 • В сучасних умовах даний продукт вважається найбільш популярним в світі інструментом для вирішення завдань управління проектами та має нові, більш досконаліші версії.Нові версії програми придбали ряд нових функцій. Серед них:

 • Нові версії програми придбали ряд нових функцій. Серед них:

 • сумісне планування і контроль проектів;

 • розширені функції по управлінню ресурсами, зокрема закладені в стандарти ERP-систем;

 • додана функція по веденню звітних документів.7.1.1. Склад MS Project-2000

 • 7.1.1. Склад MS Project-2000

 • Включено більше 10 шаблонів, на основі яких може бути побудований план проекту, що відноситься до поширених сфер застосування (це підготовка нового виробництва, будівництво нового приміщення, модернізація застарілих енергопотужностей).

 • У даному продукті реалізована можливість поєднання візуального представлення фінансового календарного року на календарному графіку.7.1.2. Роботи

 • 7.1.2. Роботи

 • Для окремих робіт може встановлюватися пріоритет, який дозволяє сформулювати порядок їх початку і завершення.

 • Додана можливість установки пізнього допустимого терміну завершення роботи. Якщо такий термін порушується, користувач отримує відповідне попередження.

 • Для умов невизначеності ходу процесу дозволяється вказувати попередню оцінку тривалості робіт, яка, після уточнення відповідної інформації, може бути скорегована.7.1.3. Ресурси

 • 7.1.3. Ресурси

 • Введено нове поняття «Профіль доступності ресурсу». Дозволяється створювати плани, в яких доступність ресурсів змінюється перебігом часу.7.1.4. MS Project-2000

 • 7.1.4. MS Project-2000

 • Реалізовано можливість роботи з діаграмою Ганта, спрощені процедури введення змін в структуру проекту (для згортання і розгортання підлеглих робіт досить двічі клацнути кнопкою миші).

 • Вдосконалено візуальне представлення структури проекту у вигляді мережевого графіка. Програма підтримує можливість створення, призначених для користувача полів, в які можє вводитися деяка специфічна інформація (наприклад, деякі розрахункові співвідношення для обчислення витрат і вартості ресурсу).7.2. Особливості використання MS Project-2000

 • 7.2. Особливості використання MS Project-2000

 • У пакеті реалізовані всі інструментальні засоби мережевого планування й управління проектами, які розглядаються як засіби інформаційної підтримки та ухвалення управлінських рішень.

 • Застосування MS Project на стадії проектування дає можливість відповісти на наступні питання

 • 1) на скільки взагалі реальне втілення в життя даного проекту?;

 • 2) які конкретні роботи необхідно виконати для досягнення меті даного проекту?;

 • 3) який склад виконавців і які види ресурсів буде потрібний для реалізації даного проекту?;

 • 4) яка вартість проекту і як найвигідніше розподілити в часі фінансові витрати на реалізацію проекту?;

 • 5) хто повинен відповідати за ті або інші види робіт?;

 • 6) на скільки великий ризик і який можливий збиток при завершенні проекту на тій або іншій стадії?7.3. Загальна схема розробки проекту

 • 7.3. Загальна схема розробки проекту

 • Послідовність дій, які потрібно виконувати при розробці проектів за допомогою MS Project -2000.

 • 1. Опис проекту, тобто опис складу вхідних робіт і взаємозв'язків між ними.

 • Ця процедура може бути виконана як у вікні мережевої діаграми, так і в діаграмі Ганта. Обидва підходи рівноцінні, оскільки в пакеті автоматично генерується календарний план на основі мережевого графіка і навпаки, мережевий графік на основі календарного плану.

 • Після побудови календарного плану розраховується критичний шлях і візуально виділяються лежачі на ньому роботи критичного шляху.2. Установка параметрів робіт проекту

 • 2. Установка параметрів робіт проекту

 • До параметрів робіт проекту відносяться:

 • - тривалість робіт;

 • - спосіб планування («якомога раніше», «…пізніше», «з фіксованими датами початку і закінчення робіт»);

 • - вид зв'язку з попередніми роботами (закінчення однієї роботи – початок іншої;);

 • - пріоритет робіт.Для проекту в цілому задаються наступні параметри:

 • Для проекту в цілому задаються наступні параметри:

 • календар робочого часу;

 • – спосіб прив'язки тимчасових параметрів проекту до календаря (до заданої дати, до поточної дати);

 • – одиниці вимірювання тривалості і об'єму робіт;

 • – параметри розрахунку резервів часу робіт і вартості.3. Ресурсне планування проекту

 • 3. Ресурсне планування проекту

 • Щоб виконати його, можна скористатися будь-яким з двох способів:

 • 1) внесення всіх видів ресурсів до таблиці ресурсів із вказівкою їх величин та розподіл цих ресурсів між роботами проекту;

 • 2) безпосереднє призначення необхідних ресурсів на виділені роботи проекту та отримання сумарної (узагальненої) інформації про ресурси по всіх роботах.4. Після отримання первинної оцінки, переходимо до детальнішого аналізу різних варіантів розподілу ресурсів і ресурсного планування на етапе вартісного аналізу проекту.

 • 4. Після отримання первинної оцінки, переходимо до детальнішого аналізу різних варіантів розподілу ресурсів і ресурсного планування на етапе вартісного аналізу проекту.

 • 5. Аналіз процесів реалізації проектів. Він базується на відповідній методиці прогнозування критичних ситуацій. Після узгодження проекту на всіх рівнях і зі всіма зацікавленими учасниками проекту, він приймається як базовий.Потім починається етап реалізації проекту, який у свою чергу припускає організацію управління за ходом виконання робіт на основі реалізації функції оперативного контролю і своєчасного внесення можливих змін в базовий план.

 • Потім починається етап реалізації проекту, який у свою чергу припускає організацію управління за ходом виконання робіт на основі реалізації функції оперативного контролю і своєчасного внесення можливих змін в базовий план.7.4. Приклад розробки плану проекту енерговикористання в середовищі Microsoft Project 2002

 • 7.4. Приклад розробки плану проекту енерговикористання в середовищі Microsoft Project 2002

 • План виконання комплексу робіт проекту по енерговикористанню включає такі етапи і їх складові:

 • Створення плану проекту:

  • створення нового проекту;
  • введення завдань в проект;
  • визначення тривалості завдань;
  • визначення залежностей між завданнями;
  • введення ресурсів в проект;
  • призначення ресурсів завданням проекту;
  • введення вартості ресурсів;
  • розрахунок бюджету проекту;
  • завершальне збереження проекту.
 • Оптимізація плану проекту:вирівнювання завантаження ресурсів;

 • вирівнювання завантаження ресурсів;

 • аналіз критичного шляху проекту;

 • збереження базового плану.

 • введення фактичних даних в проект.

 • відстежування ходу реалізації проекту:

 • побудова ліній ходу реалізації проекту;

 • поглядання таблиці «відстежування».

 • Створення звітів:

 • поглядання статистики за проектом;

 • створення типового звіту про поточну діяльність.Розглянемо приклад створення такого проекту і відповідної програми, що складається з 2модулів, які включають розробку алгоритму і програмування кожного модуля, їх сумісну наладку і оформлення програмної документації. Задана тривалість перерахованих робіт складає:

 • Розглянемо приклад створення такого проекту і відповідної програми, що складається з 2модулів, які включають розробку алгоритму і програмування кожного модуля, їх сумісну наладку і оформлення програмної документації. Задана тривалість перерахованих робіт складає:

 • розробка алгоритму першого модуля – 6 днів;

 • розробка алгоритму другого модуля – 8 днів;

 • програмування першого модуля – 9 днів;

 • програмування другого модуля – 10 днів;

 • комплексна наладка модулів – 4 дні;

 • розробка програмної документації – 5 днів.

 • При створенні розкладу проекту дотримуватися такої ж послідовності.Створення і установка параметрів проекту

 • Створення і установка параметрів проекту

 • Вважатимемо, що аналоги створюваного проекту в світі відсутні, тому почнемо його будувати «з нуля». Для цього необхідно:

 • Натиснути на панелі інструментів основного вікна кнопку New.

 • Переконатися, що параметри проекту, встановлені по умовчанню і представлені у вікні Project Information, влаштовують розробника. В цьому випадку – натиснути кнопку Cancel, в іншому випадки, після внесення змін, натиснути кнопку OK. У полі Start Date слід вибрати вказану дату і потім натиснути OK.

 • У меню Tools вибрати команду Options і на вкладці Schedule в полі Work вказати, що об'єм годинника повинен вводитися в людино-днях, а не в людино-годинах, як пропонує MS Project по умовчанню; для цього в списку слід вибрати пункт Day.Розробка мережевого графіка проекту

 • Розробка мережевого графіка проекту

 • Для побудови мережевого графіка необхідно:

 • Перейти у вікно мережевого графіка. Для цього на панелі вибору формату проекту натиснути кнопку Network Diagram.

 • У робочому полі вікна створити блок першої роботи проекту і ввести її найменування (наприклад, Алгоритм 1), а також тривалість (у полі Dur).

 • Послідовно створити решту блоків проекту, доповнивши їх найменуваннями робіт і значеннями тривалості.

 • В результаті отриманий мережевий графік виглядатиме таким чином (див. рис. 7.1.).

Уточнення взаємозв'язку між роботами

 • Уточнення взаємозв'язку між роботами

 • При побудові мережевого графіка проекту в середовищі MS Project проводиться розрахунок його характеристик і визначається критичний шлях (блоки критичних робіт і лінії, що сполучають їх, відображаються червоним кольором). І хоча ретельніший аналіз проекту можливий тільки після призначення наявних ресурсів, вже на цьому етапі можна спробувати скоротити тривалість критичного шляху. Один з можливих способів — уточнення взаємозв'язку між роботами. Щоб внести до проекту відповідні корективи, необхідно заздалегідь виконати наступні дії:– забезпечити можливість отримувати узагальнені дані за проектом;

 • – забезпечити можливість отримувати узагальнені дані за проектом;

 • – змусити MS Project виділити на календарному графіку критичні роботи (за умовчанням він цього не робить);

 • – повторно проаналізувати роботи, включені в проект, і вирішити які з них можна сумістити в часі.Почнемо з 3 пункту. Очевидно, що не можна почати програмувати модуль до тих пір, поки не завершена розробка його алгоритму. Оскільки неможливо перейти до сумісної відладки модулів, поки не відладжений кожен з них окремо.

 • Почнемо з 3 пункту. Очевидно, що не можна почати програмувати модуль до тих пір, поки не завершена розробка його алгоритму. Оскільки неможливо перейти до сумісної відладки модулів, поки не відладжений кожен з них окремо.

 • Разом з тим, до оформлення програмної документації можна приступити, наприклад, після успішного завершення основних тестових прогонів розробленої програми. Припустимо, що на їх проведення піде перший день з чотирьох, відведених на комплексну відладку. Таким чином, між двома останніми роботами проекту можемо встановити тип зв'язку Start-to-Start із затримкою останньої роботи на один день.Отже, найближчий план дій виглядає таким чином:

 • Отже, найближчий план дій виглядає таким чином:

 • Перейти у вікно календарного графіка. Для цього на панелі вибору формату проекту потрібно клацнути на кнопці Gantt Chart; вид вікна для створюваного нами проекту приведений на рис. 7.2.

 • Щоб мати можливість отримувати узагальнені дані за проектом, слід в меню Tools вибрати команду Options і на вкладці View встановити прапорець Project summary task (Складена робота проекту); клацнути на кнопці ; вікно Gantt Chart прийме вигляд, показаний на рис. 7.3.наприклад «Критичні»);

 • наприклад «Критичні»);

Для виділення критичних робіт, необхідно:

 • Для виділення критичних робіт, необхідно:

 • – клацнути правою кнопкою миші на вільній ділянці календарного графіка і в контекстному меню вибрати команду Bar Styles (це приведе до відкриття однойменного діалогового вікна);

 • –вибрати перший вільний осередок в стовпці Name і ввести в ній найменування типу робіт, що цікавить нас (найменування може бути довільним,

 • –клацнути в сусідній ячійці стовбця Appearance і в нижній частині вікна за допомогою елементів управління, що є на вкладці Bars, встановити відповідний стиль символу для критичних робіт (для чорно-білого малюнка скористаємося яким-небудь добре помітним штрихуванням);– клацнути в сусідній ячійці стовбця Show For... Task і за допомогою списку, що розкривається, вибрати тип робіт, що цікавить нас, — Critical ; потім клацнути на кнопці ОК; після цього всі критичні роботи проекту опиняться виділені на календарному графіку за допомогою вибраного стилю (результат показаний на рис. 7.2).

 • – клацнути в сусідній ячійці стовбця Show For... Task і за допомогою списку, що розкривається, вибрати тип робіт, що цікавить нас, — Critical ; потім клацнути на кнопці ОК; після цього всі критичні роботи проекту опиняться виділені на календарному графіку за допомогою вибраного стилю (результат показаний на рис. 7.2).

 • Двічі клацнути лівою кнопкою миші на лінії зв'язку, що сполучає дві останні роботи і в діалоговому вікні Task Dependency, що відкрилося, скоректувати тип зв'язку, як було вказано вище.Схожі:

Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconСпоживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст та класифікації

Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconЦілі і завдання роботи з педкадрами (випливають з освітніх потреб суспільства та педагога)
Технологія рефлексивного управління – технологія управління за результатом – особистісно орієнтована технологія створення ситуації...
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconІ. Вступ І. Вступ ІІ. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя
Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання...
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconProject Activities Напрями роботи проекту

Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconПотреби споживача Тема №2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника Після вивчення теми ви знатимете
Потреби споживача Тема №2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconТехнологія організації групової навчальної діяльності. Комп'ютерно-інформаційна технологія
Здійснення навчально- виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого підходу до навчання й виховання учнів, упровадження...
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconКороткий опис основного результату роботи у формі, спрямованій на потенційного споживача

Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 icon1. Запустіть Business Intelligence Development Studio Запустіть Business Intelligence Development Studio
Переконайтеся, що в розділі Типи проектів (Project Types) виділено пункт Проекти бізнес-аналітики (Analysis Services Projects), після...
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconПроектна технологія Проектнi технології як стимул до самостійної роботи учнів
Сутність проектної технології Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки XХ ст американський педагог Дж. Дьюї та його послідовник...
Л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 л технологія роботи споживача з програмою ms project-2000 iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка