Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі


НазваОб’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі
Дата конвертації02.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииОб’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі.

 • Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі.

 • Предмет дослідження – особистісно-орієнтоване навчання учнів як умова застосування модульного навчання на заняттях спеціальних дисциплін швейного виробництва в професійно-технічних навчальних закладах.

 • Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні можливості підвищення ефективності навчального процесу у ПТНЗ шляхом застосування особистісно-орієнтованого навчання як умови впровадження модульного навчання.Гіпотеза дослідження: якщо правильно розроблено методики навчання, які відповідають вимогам кредитно-модульної системи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, створені відповідні умови з урахуванням індивідуального підходу до кожного учня, то застосування модульного навчання сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань зі спеціальних дисциплін швейного виробництва у ПТНЗ.Для реалізації мети й перевірки висунутої гіпотези були визначені такі завдання дослідження:

 • Вивчити та проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці.

 • Розкрити особливості та потенційні можливості модульного навчання як одного із принципів кредитно-модульної системи організації навчального процесу у професійно-технічному навчальному закладі.

 • Представити типові навчальні програми зі спеціальних дисциплін швейного виробництва з урахуванням принципу модульності у процесі особистісно-орінтованого навчання.

 • Експериментально перевірити ефективність модульного навчання.

 • Розглянути природну вентиляційну систему з метою дотримання охорони праці і санітарно-гігієнічних вимог.Методи дослідження:

 • вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури;

 • спостереження;

 • бесіди з учителями, учнями, керівниками професійно-технічних училищ;

 • аналіз відвіданих уроків;

 • дослідно-пошукова робота.РОЗДІЛ 1

 • МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИМодульне навчання є одним із принципів упровадження КМСОНП, який передбачає оволодіння змістовими модулями і виявлення специфічного для модульного навчання використання методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна пізнавальна діяльність студента.

 • Модульне навчання є одним із принципів упровадження КМСОНП, який передбачає оволодіння змістовими модулями і виявлення специфічного для модульного навчання використання методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна пізнавальна діяльність студента.Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

 • Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

 • Модуль – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми, що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи).Змістовий модуль — це окрема самостійна частина дисципліни (тема, розділ, кілька тем або розділів), що логічно об'єднує систему навчальних елементів за змістом, результатами і є складовою одного з оцінювальних блоків знань студентів.

 • Змістовий модуль — це окрема самостійна частина дисципліни (тема, розділ, кілька тем або розділів), що логічно об'єднує систему навчальних елементів за змістом, результатами і є складовою одного з оцінювальних блоків знань студентів.

 • Організація навчального процесу — система заходів, які охоплюють розподіл навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, складання розкладу занять, консультацій, видів модульного, семестрового та підсумкового контролю. Організація навчального процесу забезпечується навчальними підрозділами університету (навчальним відділом, факультетами, кафедрами).РОЗДІЛ 2

 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯРезультати проведеного експерименту в експериментальній групі дають змогу стверджувати, що поетапне і зв’язне вивчення матеріалу сприяє кращому його засвоєнню.

 • Результати проведеного експерименту в експериментальній групі дають змогу стверджувати, що поетапне і зв’язне вивчення матеріалу сприяє кращому його засвоєнню.

 • По закінченню вивчення певного модуля з теми, студенти проходять тестування, а під час його вивчення отримують бали, які є стимулом для кращого засвоєння матеріалу і надають реальну картину досягнень кожного студента.РОЗДІЛ 3

 • ОХОРОНА ПРАЦІВисновки

 • Модульна система навчання орієнтована на те, щоб вона як дидактичний засіб органічно ввійшла в процес навчання. Це вимагає дотримання вимог, які враховують її специфічну мету й одночасно загальні цілі навчального процесу: освітні, розвиваючі, виховні.

 • У системі модульного навчання епізодичність учіння просто неможлива. Чіткі графіки засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання лабораторних робіт примушують студента працювати і бути постійно готовим до тестування, виконання контрольних завдань та перевірки самостійної пізнавальної діяльності. Він заздалегідь знає, що за своєчасне та якісне виконання отримає визначену кількість балів.Модульне навчання надає навчальному процесу максимальної гнучкості, індивідуальності, безперервності, посилює його демократизацію, задовольняє потреби громадян у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

 • Модульне навчання надає навчальному процесу максимальної гнучкості, індивідуальності, безперервності, посилює його демократизацію, задовольняє потреби громадян у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

 • Мета фахової підготовки підпорядкована загальним завданням навчання, виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і перспективними соціальними потребами, переходом до нового інформаційного суспільства.Безумовно, впровадження нового спонукає до переосмислення системи цінностей, певної ломки стереотипів, психологічної переорієнтації кадрів, а це процес складний і досить тривалий.

 • Безумовно, впровадження нового спонукає до переосмислення системи цінностей, певної ломки стереотипів, психологічної переорієнтації кадрів, а це процес складний і досить тривалий.

 • До того ж модульна система – це добре відома професійній освіті технологія, яку потрібно викристалізувати, акцентуючи увагу на тих аспектах, методах і підходах, яких вимагає сьогодення.

 • Модульне навчання надає навчальному процесу максимальної гнучкості, індивідуальності, безперервності, посилює його демократизацію, задовольняє потреби громадян у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

Схожі:

Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconВступ вступ
Розділ організація та здійснення вивчення «спеціальної технології» у професійно-технічному навчальному закладі
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconПлануюча документація центру на рік
Організація правової освіти та правового виховання в державному професійно-технічному навчальному закладі "Міжрегіональний центр...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconОб’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв об’єкт дослідження – процес газоутворення на полігонах тпв
Тпв та систематизація відомостей стосовно розробки методичної основи трьох(багато) компонентної національної моделі розрахунку викидів...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconІнформація про навчальний курс Питання безпеки дітей в Інтернеті залишається актуальним для навчального закладу. Все більше з`являються ризиків, на які можуть натрапити діти, подорожуючі Інтернетом через шкільні комп`ютери. Навчальний курс
Навчальний курс «Основи безпечної роботи з ікт в навчальному закладі» має відповідний гриф Міністерства освіти І науки, молоді та...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Під час проведення обласних семінарів для керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Управлінська компетентність керівника навчального закладу»
Відсутність демократичних стійких традицій у навчальному закладі та управлінні ним
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconОб’єкт дослідження Об’єкт дослідження
«Технології конструкційних матеріалів» за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів (ппз) навчання (електронних посібників...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconОб’єкт дослідження – технологічний процес та технічні засоби обробітку між- стовбурних смуг в інтенсивних садах

Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconПедагогічні умови використання інформаційного освітнього середовища у фаховій підготовці учнів процесійно-технічних навчальних закладів Об'єкт дослідження
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити умови використання інформаційного освітнього середовища...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconОб’єкт дослідження – система стандартизації у сфері транспорту Об’єкт дослідження
Діяльність автомобільного транспорту України в нинішніх умовах ставить перед суспільством ряд проблем, які потребують як негайного...
Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі. Об’єкт дослідження – навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі iconПрактикум "Туристично-краєзнавча робота в дошкільному навчальному закладі"
Семінар-практикум "Туристично-краєзнавча робота в дошкільному навчальному закладі"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка