Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю»


НазваТема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю»
Дата конвертації02.05.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Курсова робота

студентки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

групи 5Е денної форми навчання

Бутенко Олени Ігорівни

Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю»


Метою дослідження є аналіз узагальнення доцільного та раціонального застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української народної вишивки учнями старших класів.

Об’єктом дослідження є процес впровадження інноваційних педагогічних технології у процес вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю.

Предметом дослідження є використання інноваційних педагогічних технологій у навчальній діяльності учнів старших класів у процесі вивчення української народної вишивки.

Предметом дослідження є використання інноваційних педагогічних технологій у навчальній діяльності учнів старших класів у процесі вивчення української народної вишивки.

Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів буде більш продуктивною, ефективно буде здійснюватись процес вивчення української народної вишивки за умови оптимального вибору та застосування інноваційних педагогічних технологій.

Завдання дослідження:

Завдання дослідження:
  • Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою впровадження інноваційних педагогічних технологій.

  • Проаналізувати можливості застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю.

  • Розробити дидактичне забезпечення (плани-конспекти уроків, мультимедійна презентація відповідно до теми уроку, тестові завдання в програмі TEST-W2, творчий проект на виготовлення серветки за технікою українська народна вишивка) із застосуванням інноваційних технологій.Розділ 1” Упровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес” нашого дослідження присвячений особливостям застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальній діяльності учнів старших класів.

Розділ 1” Упровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес” нашого дослідження присвячений особливостям застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальній діяльності учнів старших класів.

На основі педагогічної, методичної та спеціальної літератури проаналізовано педагогічні і методичні аспекти підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою впровадження інноваційних педагогічних технологій: використання мультимедійних технологій (застосування мультимедійної презентації відповідно до теми уроку), які сприяють розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, їх застосування дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим, покращити якість навчання;

ігрові технології навчання (використання ділової гри), які забезпечують краще засвоєння й закріплення матеріалу; технологія індивідуалізації навчання − проектний метод (розробка творчого проекту), який сприяє забезпеченню умов розвитку індивідуальних здібностей та нахилів учнів.

ігрові технології навчання (використання ділової гри), які забезпечують краще засвоєння й закріплення матеріалу; технологія індивідуалізації навчання − проектний метод (розробка творчого проекту), який сприяє забезпеченню умов розвитку індивідуальних здібностей та нахилів учнів.

Визначено, що використання інноваційних технологій навчання на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій підвищує ефективність і якість навчання; удосконалює зміст навчання, розширює методи й організаційні форми навчального процесу; забезпечує значний науковий і методичний рівні викладання; підвищує якість і глибину між предметних зв’язків; забезпечує індивідуальний підхід у навчанні; стимулює самостійну роботу учнів; урізноманітнює наочність навчання.

У другому розділі “Особливості вивчення української народної вишивки учнями старших класів технологічного профілю ” нами було визначено основні положення історії виникнення української народної вишивки, особливості кольорової гами вишивок та їх технік за регіонами та основні мотиви української народної вишивки.

У другому розділі “Особливості вивчення української народної вишивки учнями старших класів технологічного профілю ” нами було визначено основні положення історії виникнення української народної вишивки, особливості кольорової гами вишивок та їх технік за регіонами та основні мотиви української народної вишивки.

Проаналізовано доцільність використання інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української народної вишивки учнями старших класів технологічного профілю.Використання інноваційних педагогічних технологій впливає на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Використання інноваційних педагогічних технологій впливає на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Таким чином, за рахунок використання інноваційних педагогічних технологій надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок − підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.Третій розділ “Застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю” присвячений розробці дидактичного забезпечення для проведення уроків технологій із використанням інноваційних технологій. А саме, розроблено творчий проект на виготовлення серветки за технікою українська народна вишивка із застосуванням інноваційних технологій, який сприятиме розвитку творчих та індивідуальних здібностей учнів; напрацьовано тестові завдання в програмі TEST-W2 на тему “Кольори в українській народній вишивці”, які дозволяють визначити рівні навчальних досягнень учнів; розроблено ділову гру на тему : «Українська народна вишивка», яка забезпечує краще засвоєння й закріплення навчального матеріалу.

Третій розділ “Застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю” присвячений розробці дидактичного забезпечення для проведення уроків технологій із використанням інноваційних технологій. А саме, розроблено творчий проект на виготовлення серветки за технікою українська народна вишивка із застосуванням інноваційних технологій, який сприятиме розвитку творчих та індивідуальних здібностей учнів; напрацьовано тестові завдання в програмі TEST-W2 на тему “Кольори в українській народній вишивці”, які дозволяють визначити рівні навчальних досягнень учнів; розроблено ділову гру на тему : «Українська народна вишивка», яка забезпечує краще засвоєння й закріплення навчального матеріалу.

Висновки

Висновки

Використання інноваційних технологій навчання на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій підвищує ефективність і якість навчання; удосконалює зміст навчання, розширює методи й організаційні форми навчального процесу; забезпечує значний науковий і методичний рівні викладання; підвищує якість і глибину між предметних зв’язків; забезпечує індивідуальний підхід у навчанні; стимулює самостійну роботу учнів; урізноманітнює наочність навчання.Схожі:

Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconТема: «Методика вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки» на уроках технології у процесі вивчення профільного навчання учнів старшої школи»
Енмк у процесі вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки»
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconКурсова робота на тему: діагностика навчальних досягнень учнів 10-11 класів технологічного профілю за спеціалізацією «деревообробка»
Діагностика навчальних досягнень учнів 10-11 класів технологічного профілю за спеціалізацією «деревообробка»
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconМетодичні рекомендації щодо створення педагогічних умов успішного впровадження ніт на уроках обслуговуючої праці
Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, створення яких сприяє успішному розвитку інтересу учнів до української народної вишивки...
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconОсновні завдання
Висвітлення лінгводидактичних аспектів, пов’язаних із лінгвокультурологічним підходом до вивчення української лексики учнями 5-6...
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconХудожньо-стилістичні особливості української народної вишивки Підготувала
Художньо-виражальні засоби вишивального мистецтва, його естетично-художня природа
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconНа які рівні поділяються профільні класи?
Якщо в класі фізико-математичного профілю інформатика вивчається 5 годин на тиждень, чи можливо використання програми для інформаційно-технологічного...
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconКурсова робота на тему
«педагогічні основи використання комп’ютерної техніки учнями 10-11 класів у гуртковій роботі»
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconМіж учнями 7-8 класів проводився конкурс "Кращий знавець хімії"
Учнями 5-6 класу, під керівництвом вчителя, було проведено різноманітні досліди, які підвищили інтерес учнів до вивчення даного предмету...
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconІнноваційні технології в освіті – шлях до обдарованої молоді Інноваційні технології в освіті – шлях до обдарованої молоді
Залучення до технічної творчості: лекції, семінари, практичні та лабораторні роботи, реферати, олімпіади, конференції, конкурси…
Тема: «Інноваційні педагогічні технології у процесі вивчення української народної вишивки учнями 10-11 класів технологічного профілю» iconСучасний стан та перспективи розвитку технологічного профілю навчання С. Дятленко – головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України
Особливістю навчання за загальнотехнологічним спрямуванням є те, що учні освоюють обрану спеціалізацію досконало вивчаючи певні її...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка