Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці


НазваВідділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці
Дата конвертації06.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 • Система роботи з охорони праці

 • та безпеки життєдіяльності

 • в закладах освіти


освіти району

 • Мета:

 • надати методичні рекомендації щодо:

 • організації і координації роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці;

 • планування роботи з безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму;

 • контролю за функціонуванням системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму;

 • обліку, аналізу та оцінки показників стану безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму та функціонування системи роботи з охорони праці;

 • стимулювання за наслідки роботи з питань безпеки життєдіяльностіСистема роботи з безпеки життєдіяльності

 • Крок 1. Організація та координація

 • роботи

 • Крок 2. Планування роботи

 • Крок 3. Навчання

 • Крок 4. Контроль

 • Крок 5. Облік, аналіз, висновки

 • Крок 6. СтимулюванняКрок 1. Організація та координація роботи

 • Організація і координація роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму

 • повинна передбачати:

 • формування структури управління безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • створення служби безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • визначення посадових обов’язків керівників структурних підрозділів

 • прийняття та реалізація управлінських рішень (накази, розпорядження, вказівки, рекомендації).Формування структури управління безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • Органом управління на першому рівні у будь яких умовах

 • є роботодавець.

 • Органом управління на другому (третьому) рівнях є керівник структурного підрозділу.

 • Управлінська інформація складається з:

 • Забезпечення безпеки навчально-виробничого процесу

 • Забезпечення безпечного стану будівель та споруд

 • Забезпечення пожежної безпеки

 • Забезпечення безпеки навчально-виробничого обладнання

 • Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці

 • Наявності засобів індивідуального захисту

 • Оптимальний режиму праці, навчання та відпочинку

 • Лікувально-профілактичного обслуговування працюючих, учнів та вихованців

 • Управлінські рішення доводяться до об’єкта управління у вигляді наказів, розпоряджень, приписів, планів робіт тощо.Створення служби безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладі

 • З чого почати ?

 • Наказ про створення служби охорони праці в закладі

 • Керівник закладу розробляє та затверджує Положення про службу (відповідно до Типового)

 • Згідно з вимогами чинного законодавства керівник розробляє і затверджує посадові інструкції на кожного працівника служби охорони праці

 • Скласти та затвердити у керівника перелік нормативно-правових актів, що поширюються на всі структурні підрозділи закладу

 • Скласти план роботи служби та затвердити його у керівника закладуСлужба охорони праці в закладі

 • Функції :

 • Опрацьовує (розробляє) ефективну цілісну систему управління безпекою життєдіяльності, охорони праці в закладі

 • Організовує забезпечення працюючих нормативною документацією, розробкою документації; навчання протягом всього етапу впровадження системи управління

 • Визначає небезпечні та шкідливі виробничі фактори; ооцінює ризики

 • Визначає цілі та завдання; оопрацьовує профілактичні заходи

 • Впроваджує систему аудиту

 • Забезпечує можливість постійного корегування заходівДля організації дієвої системи роботи з охорони праці необхідно

 • І. Опрацювати:

 • 1. Положення про систему управління охороною праці (згідно ст.13 Закону України “Про охорону праці”)

 • 2. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці ( розробляється і затверджується у закладі на основі Типового). В якому чітко повинно бути визначено, де проводяться:

 • вступний інструктаж з працівниками ( в кабінеті з охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням технічних засобів)

 • позаплановий інструктаж (на робочому місці або в кабінеті ОП)

 • 3. Перелік робіт підвищеної небезпеки для ведення яких необхідне проведення щорічної перевірки знань з ОП

 • 4. Перелік професій, посад та видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з ОП (керівник закладу затверджує і розсилає у всі структурні підрозділи)

 • 5. План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

 • 6. Програму та тривалість вступного інструктажу з ОП (затвердженого керівником закладу)ІІ. Організувати розробку:

 • Інструкцій з охорони праці відповідно до Переліку необхідних інструкцій з охорони праці ( у 2 примірниках)

 • Переліку професій працівників, списку працівників, які підлягають медичним оглядам та плану-графіка проведення періодичних медичних оглядів

 • ІІІ. Завести :

 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (цього вимагає п.5.1. “Положення про розробку інструкцій з ОП”)

 • Журнал обліку видачі інструкцій (п.5.3. даного Положення)

 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з ОП (запис робиться у відповідному журналі а також у наказі про прийняття працівника на роботу)

 • Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ( у кожному структурному підрозділі)Визначення посадових обов’язків керівників структурних підрозділів

 • Директор – служба – керівники структурних підрозділів

 • (заступник з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, заступник з адміністративно-господарської роботи)

 • Посадові інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт.

 • Посадова інструкція повинна складатись із розділів:

 • Загальні положення

 • Завдання та обов’язки

 • Права

 • Відповідальність

 • Повинен знати

 • Кваліфікаційні вимоги

 • Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 • Робочі інструкції мають п'ять розділівКрок 2. Планування роботи

 • Розробка детальних планів у досягненні поставлених цілей, визначення завдань структурним підрозділам закладу освіти.

 • Організація виконання завдань щодо планування, оцінки та аудиту політики

 • Координація роботи спеціалістів, які задіяні в реалізації політики

 • Гарантія участі та включення робітників у систему управління охороною праці

 • Досягнення відповідного рівня стану умов та безпеки праці у відповідності із вимогами нормативно-правових актівЩо включає в себе планування?Плани

 • План роботи школи з охорони праці

 • План роботи школи з безпеки життєдіяльності

 • План виховної роботи (включені питання профілактики дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті)Накази

 • Про розподіл обов'язків між адміністрацією ЗНЗ

 • Про режим роботи НЗ

 • Про створення правил внутрішнього розпорядку

 • Про створення служби з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про організацію режиму харчування учнів

 • Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців)

 • Про медичне обстеження працівників та учнів ЗНЗ

 • Про організацію роботи з охорони праці

 • Про збереження життя і здоров'я учнів

 • Про проведення внутрішнього аудиту охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про створення постійно-діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про організацію навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про створення комісії для розслідування нещасних випадків

 • Про затвердження інструкцій з ОП, БЖД, що діють в ЗНЗ

 • Про організацію чергування в закладі

 • Про організацію та проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підведення підсумків проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підготовку закладів освіти в осінньо-зимовий період

 • Про організацію та проведення новорічних свят

 • Про проведення заходів з оздоровлення учнів

 • Про затвердження графіка відпусток працівників ЗНЗЗаходи 1. Комплексні заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року 2. Комплексні заходи щодо підготовки закладу в осінньо-зимовий період

 • 3. Комплексні заходи з охорони праці

 • правові (права, обов'язки, гарантія та юридична відповідальність за порушення в галузі охорони праці)

 • соціально-економічні (соціальний захист, система фінансування профілактичних заходів)

 • організаційно-технічні (норми, що забезпечують усунення впливу на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів, виникнення нещасних випадків на виробництві та аварій)

 • санітарно-гігієнічні (норми, що забезпечують усунення професійних захворювань)

 • лікувально-профілактичні (обов'язкові медичні огляди, медична допомога та ін.)Крок 3. Навчання включає в себе:

 • Ознайомлення посадових осіб із документацією, принципами та завданнями СУОП

 • Проведення компетентними особами

 • Здійснення з відповідною періодичністю

 • Навчання посадових осіб з безпеки життєдіяльності та охорони праці (інструктажі – 1 раз на 6 місяців, перевірка знань – 1 раз на три роки)

 • Навчання осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки (стажування (дублювання) на робочому місці, інструктажі – 1 раз на 3 місяці, перевірка знань - щорічно)

 • Навчання новопризначених працівників (протягом місяця, з дня прийому на роботу)

 • Навчання учнів, вихованців – інструктажі, бесіди, пам'ятки, тренінги, практичні заняття

 • Проведення практичних тренувальних занять

 • Передбачення оцінки знань

 • Документального оформленняІнструктажі

 • Для працівників:

 • Вступний

 • Первинний

 • Повторний

 • Цільовий

 • ПозаплановийКрок 4. Контроль

 • Система контролю в навчально-виховних закладах передбачає:

 • Оперативний контроль з боку керівників робіт, майстрів виробничого навчання (вчителів праці), викладачів кабінетів підвищеної небезпеки

 • Контроль з боку служби охорони праці закладу

 • Внутрішній аудит

 • Зовнішній аудитАудит безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • Це систематична перевірка для визначення відповідності дій і пов’язаних з ним результатів із запланованими заходами, ефективності виконання цих заходів та їх відповідності для досягнення курсу і завдань організації

 • Об’єктами аудиту є всі структурні підрозділи з яких складається навчально-виховний заклад , кабінети підвищеної небезпеки, кабінети ручної праці, навчально-виробничі майстерні і навчальний заклад в цілому.Періодичність проведення планового внутрішнього аудиту

 • Комплексний – два рази на рік. В процесі підготовки закладу до роботи в новому навчальному році та роботи в осінньо – зимовий період (орієнтовно серпень, березень)

 • Цільовий – один раз на три місяці. В рамках «Тижня охорони праці» за графіком аудиторських перевірок в закладі.

 • Оперативний – щоденно перед початком робочого дня здійснює відповідальний за стан охорони праці в структурному підрозділі (кабінеті підвищеної небезпеки, класі, майстерні).

 • Під час обстеження аудитори повинні скласти протоколи оглядів з визначенням термінів усунення зауважень

 • Аудитор - спеціаліст який має кваліфікацію для проведення перевірок менеджменту охорони праці і призначений адміністрацією закладу для підготовки й проведення внутрішнього аудиту, включаючи оформлення всіх необхідних документівКрок 5. Облік, аналіз, висновки

 • Облік нещасних випадків з працівниками на виробництві та в побуті (щоквартально, щорічно)

 • Облік нещасних випадків з учнями, вихованцями в навчально-виховному процесі та в побуті (щомісяця, щоквартально, щорічно)

 • Облік пожеж, ДТП та інших шкідливих факторів (щоквартально, щорічно)

 • Аналіз дитячого та дорослого травматизму (два рази на рік – у констатуючій частині наказів та у вступі до планів на наступний рік; на нарадах, педрадах, на ШМО (РМО), на засіданнях ПК, на зборах трудового колективу, на батьківських зборах)

 • Аналіз виконання планів, наказів, заходів

 • Огляд – конкурс серед закладів освіти області на кращу роботу з питань організації роботи з безпекки життєдіяльності та охорони праціКрок 6. Стимулювання

 • Матеріальне

 • Диференційована система преміювання

 • Види заохочень визначаються колективним договором

 • Моральне

 • Почесна грамота

 • ПодякаНаслідки

 • Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовні керівництво та схильність до організації діяльності з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладі.

 • Наслідками організації системи управління безпекою життєдіяльності та охорони праці повинні стати:

 • виховання свідомого ставлення учасників навчально-виховного процесу до свого здоров'я та безпеки життя

 • формування гігієнічних навичок, надання першої долікарської допомоги

 • вміння діяти у надзвичайних ситуаціях

 • зменшення травмувань учнів, вихованців в навчально-виховному процесі, побуті

 • зменшення рівня виробничого, побутового травматизму та професійних захворюваньІ наостанок…

 • Успіх в житті і в праці залежить від деяких ключових факторів:

 • Дозвольте своїм почуттям повністю дослідити і зрозуміти реальність, яка вас оточує

 • Не робіть поспішних і тому не вірних висновків

 • Будьте достатньо сміливими, щоб прийняти рішення

 • Прийнявши рішення, дійте впевнено і без сумнівів

 • Зосередьтесь і вкладіть в ці дії всю вашу силу і енергію

 • Не бійтеся припускатися помилок

 • І успіх Вам гарантованоСхожі:

Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Художня культура світу 11 клас Арабо-мусульманський культурний регіон
Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Художня культура світу 11 клас
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconРайонні (міські) відділи освіти, що підлягали тематичному вивченню Відділ освіти Барвінківської райдержадміністрації
Барвінківської рда та відділ освіти Близнюківської рда); порушуються терміни проведення повторних інструктажів з охорони праці (відділ...
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconМіністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені олеся гончара моє кредо
Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня...
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconМіністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені олеся гончара моє кредо
Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня...
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Братської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Чим розвиненіші компетенції, тим вищим є рівень реалізації професійної діяльності
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Канівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Степанецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Чередник Ольга Петрівна Цифрові технології Роздивись, пригадай

Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Кам’янської райдержадміністрації методичний кабінет Методичне об’єднання вчителів географії
Активізація розумової діяльності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках географії
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Кам’янської райдержадміністрації методичний кабінет
Керівник методичного об’єднання вчитель Кам’янської загальноосвітньої школи Сердюк Ольга Петрівна
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconОлеся гончара девіз «Добре жить тому, чия душа І дума добро навчилась любить» Тарас Шевченко
Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня...
Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праці iconВідділ освіти Кам’янської райдержадміністрації методичний кабінет
Методичне об’єднання вчителів біології працює над проблемою: Керівник методичного об’єднання: вчитель Кам’янської загальноосвітньої...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка