Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики»


НазваДержавний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики»
Дата конвертації06.05.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


Оновлений Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики»
Стрижневими особливостями нового Державного стандарту початкової загальної освіти є:

 • формування ключових компетентностей молодших школярів;

 • екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту;

 • вивчення іноземної мови з 1 класу;

 • використання здоров’язбережувальних технологій;

 • формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційнокомунікаційної компетентності.Державний освітній стандарт Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіямиНове поняття “писемність” (за матеріалами ЮНЕСКО)

 • Читання – знаходження нових даних шляхом пошуку і різних джерелах, спостереження, збирання, реєстрації тощо

 • Писання – уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види подання повідомлень і всі засоби масової інформації

 • Рахування – уміння проектувати (конструювати) об'єкти і діїОсобливості нового курсу

 • Вперше в Україні (на базі багаторічного впровадження в Києві)

 • Пропедевтичний курс (105 годин (35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану))

 • Вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу)

 • Формує ІКТ-компетентності (ключову та предметну)

 • Формує міжпредметні компетенції

 • Робота за ПК не більше 15 хв за урок (ділення уроку на теоретичну та практичну частини)Мета курсу

Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основні завдання курсу

формування
 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій;

 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.Предметна ІКТ–компетентність передбачає формування у учнів

 • умінь застосовувати комп’ютер у навчанні та повсякденному житті;

 • здатності раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

 • готовності вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань;

 • здатності співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань.Умови реалізації мети та завдань курсуХарактеристика умов навчання

 • При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.

 • Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв.Характеристика умов навчання

 • З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

 • Пропонується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та демонстраційне портфоліо.Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнівХарактеристика умов навчання

 • Однією з важливих складових програми є інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких відбувається закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу.

 • Передбачено, що учні мають здійснювати вибір із запропонованих життєвих ситуацій (тем), придумувати свою тематику життєвих ситуацій; планувати та коригувати план дослідження; виявляти готовність відкрито висловлювати та відстоювати свої думки; вчитись слухати та чути партнера, з повагою визнавати право кожного на власну точку зору; навчитись презентувати результат індивідуального чи колективного дослідження.Характеристика умов навчання

 • Програмою передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів у 3-ому і 4-ому класах. У ході створення цих проектів учні повинні ознайомитися з основними принципами проектної діяльності і реалізувати всі ІКТ-компетентності, набуті в процесі вивчення цього курсу. При вивченні теми «Створення проектів» можна виконати з учнями:

  • кілька комплексних проектів наприкінці навчального року;
  • один комплексний проект наприкінці навчального року (не менше 3 годин), а решту годин розподілити на виконання міні-проектів протягом навчального року.


Зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівВиди діяльності

 • ігрова,

 • навчально-ігрова,

 • практичне експериментування,

 • конструювання,

 • художня діяльність,

 • дослідження,

 • співпраця в парі,

 • групова взаємодія.Перелік підручників, які визнані переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів ЗНЗ та отримали гриф «Рекомендовано МОНмолодьспорт України»

 • Сходинки до інформатики

  • Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О. (ТОВ «Видавничий дім «Освіта»);
  • Потапова Ж.В., Лабага О.П., Чижевська С.М. (ТОВ «Далечинь»);
  • Коршунова О.В. (ТОВ «Видавництво «Генеза»);
  • Зарецька І.Т., Корнієнко М.М., Крамаровська С.М. (ТОВ «Видавництво «Ранок»).


Схожі:

Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов, після впровадження нової редакції Державного стандарту базової...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconТиповий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання зокрема передбачає
Програма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти в дію! Система роботи Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
Цільовий проект на 2011-2016 рр., розроблений педагогами школи, спрямований на вивчення та впровадження нового Державного стандарту...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової освіти. Освітня галузь " Технологія ". Журн., " Початкова освіта " №1 2001 р., стр. 28

Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті мон молоді І спорту України
З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики»,...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти, розроблений
Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових,...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової середньої освіти
Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011р. №462 затверджено новий Державний стандарт початкової середньої освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти
Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...
Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Методика викладання предмету «Сходинки до інформатики» iconДержавний стандарт початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів
Навчально-виховний процес у перших класах здійснюють досвідчені дипломовані спеціалісти початкової школи, які разом з вихователями...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка