У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру


НазваУ навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру
Дата конвертації06.05.2013
Розмір539 b.
ТипПрограма


Презентація творчої групи вчителів початкових класів


Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив закладу: «Формування духовно-моральної компетентності особистості учня в умовах школи культури здоров’я» Науково-методична проблема, над якою працює шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів: «Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах в умовах школи культури здоров’я» Науково-методична проблема, над якою працює шкільна творча група вчителів початкових класів: «Вивчення та впровадження в навчальний процес нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів (1 – 4класи)»

Відповідно до вимог Державного стандарту структура змісту початкової освіти охоплює: 1) різні рівні знання про навколишній світ (факти, уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності (правила, вказівки, алгоритми дій, плани); людину, природу, суспільство; 2) способи навчальної діяльності (уміння і навички); 3) досвід творчої діяльності; 4) цінності.У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру:

  • предметних компетентностей (учень розпізнає, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює тощо).

  • ключових компетентностей (вміння вчитися, інформаційно-комунікативна, загально-культурна, здоров'язбережувальна, громадянська, соціальна), які формуються на міжпредметній основі.Загальнонавчальні уміння і навички Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять: ♦ навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); ♦ загально мовленнєві (формування умінь висловлюватись, працювати з текстовою інформацією); ♦ загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати, відтворювати і застосовувати й перетворювати навчальний матеріал); ♦ контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).Організаційне засідання Тема : Організація навчально-виховного процесу з учнями згідно з навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. Мета: Організувати роботу з учнями, обговорити та затвердити роботу вчителів згідно нової програми, визначити основні напрямки роботи на наступний навчальний рік.Розглядались такі питання: 1. Організація навчально-виховного процесу у 1 класі у 2012-2013 н.р. 2. Основні напрямки методичної роботи у 2012-2013н.р. 3. Обговорення та затвердження роботи класних керівників згідно з навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів 4. Огляд нормативних документів МОНмолодьспорту України, розгляд нових публікацій методичного характеру 5. Опрацювання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 6. Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти 7. Анкетування вчителів початкових класів з метою з’ясування труднощів у роботі 8. Опрацювання навчального посібника – Сучасний урок: теорія і практика моделювання / Т.І.Чернецька. – К.: ТОВ «Прайм-друк», 2011:-складові мети уроку за реалізації компетентнісного підходу;- спосіб моделювання уроку в площині сучасного бачення процесу навчанняЗасідання № 1 Тема : Опрацювання та впровадження нової програми та підручників в навчальний процес для учнів 1 класу Мета: - шляхом створення творчого колективно-учительського проекту з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу; - надати допомогу вчителям 1-х класів з питання впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспортуУкраїни від 12.09.2011р. №1050 ) Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. Форма проведення: семінар-практикум.План роботи 1. Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів, 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів, 2006року для 1-х класів (математика, українська мова, природознавство, образотворче мистецтво 2. Презентація «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи» , 2011рік 3. Презентація «Упровадження нового змісту навчання математики в 1-му класі» 4. Презентація «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» , 2011рік 5. Презентація «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи» , 2011рік 6. Аналіз підручників для 1 класу: «Буквар» (автори: М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко); «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В.Оляницька); «Природознавство» (автор І. Грущинська); «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк); «Образотворче мистецтво» (С.К. Трач, М.І. Резніченко); «Трудове навчання» (автори:В.Сидоренко,Н.Котелянець) 7. Інформаційне повідомлення на тему: «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу»1 КЛАС - Навчально-організаційні вміння і навички - Загальномовленнєві вміння і навички - Загальнопізнавальні вміння - Контрольно-оцінні вмінняЗасідання № 2 Тема : Опрацювання та впровадження нової програми та підручників в навчальний процес для учнів 2 класу Мета: - шляхом створення творчого методичного рингу з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу; - надати допомогу вчителям 2-х класів з питання впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспортуУкраїни від 12.09.2011р. №1050 ) Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. Форма проведення: методичний рингПлан роботи 1. Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів 2006року для 2-х класів (математика, українська мова, природознавство) 2. Презентація «Упровадження нового змісту навчання математики в 2-му класі» 3. Дискусія в групах «Плюси і мінуси»: - «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи». 2 клас , 2011рік - «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи». 2клас, 2011рік - «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи». 2 клас, 2011рік 4. Інформаційне повідомлення на тему: «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу» 5. Підсумок засідання.2 КЛАС - Навчально-організаційні вміння і навички - Загальномовленнєві вміння і навички - Загальнопізнавальні вміння - Контрольно-оцінні вмінняЗасідання № 3 Тема : Опрацювання та впровадження нової програми та підручників в навчальний процесс для учнів 3 класу Мета: - шляхом створення творчого колективно-учительського проекту з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 3 класу; - надати допомогу вчителям з питання впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 ) Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. Форма проведення: педагогічний консиліумПлан роботи 1. Робота в мікрогрупах. Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів, 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів, 2006року для 3-х класів (математика, українська мова, природознавство) 2. Презентація першої групи «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи», 2011рік 3. Презентація другої групи «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» , 2011рік 4. Презентація третьої групи «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи» , 2011рік 5. Інформаційне повідомлення «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класу» 6. Підсумок засідання.Засідання №4 Тема : Опрацювання та впровадження нової програми та підручників в навчальний процесс для учнів 4 класу Мета: - шляхом створення творчого колективно-учительського проекту з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу; - надати допомогу вчителям з питання впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 ) Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. Форма проведення: методичний фестивальПлан роботи 1. Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів, 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів, 2006року для 4-х класів (математика, українська мова, природознавство) 2. Виступ «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи» , 2011рік 3. Виступ «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» , 2011рік 4. Виступ «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи» , 2011рік 5. Інформаційне повідомлення «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класу» 6. Підсумок роботи творчої групи за рік: випуск методичного довідника для вчителів початкових класів з проблеми: «Реалізація Державного стандарту загальної початкової освіти через впровадження нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів.»Робота між засіданнями:

  • Опрацювання навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів: українська мова, математика, природознавство, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я 2011року

  • Виробити практичні стратегії впровадження нової програми у навчальний процес.

  • Проведення відкритих уроків у 1-х класах:

( Ляшенко Н.А. Урок математики «Склад числа 10».

Пономаренко В.Г. Урок читання «Про Осінь і букву «ес». Урок-подарунок від Осені» )

Урок у 1-б класіВиступи на міських семінарахСхожі:

У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconУ державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності

У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи
Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами, у програмі предмета "Природознавство" визначено...
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconАналіз успішності учнів 3-11 класів за І семестр 2011 – 2012 н р. Якість знань учнів за результатами рівня навчальних досягнень по класах
Результати рівня навчальних досягнень учнів І семестр 2011 2012 н р. 1- 4 класи
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconВінницький оіпопп як І кожний обласний заклад післядипломної педагогічної освіти України має свою оригінальну структуру, визначає мету І завдання, які враховують особливості,
Вінницький оіпопп як І кожний обласний заклад післядипломної педагогічної освіти України має свою оригінальну структуру, визначає...
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconДержавний стандарт головний нормативний документ, який регулює роботу початкової школи, державні вимоги до освіченості учнів

У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconЗагальна кількість учасників 2011 рік – 297 учнів
Про підсумки обласних олімпіад з предметів загальноосвітньої підготовки серед учнів птнз у 2011 році
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconСтруктура вікна Microsoft Power Point. Створення презентації за допомогою майстра автозмісту. Створення презентації на основі порожньої презентації. Презентація до відкритого лабораторного заняття
Презентації, які створюються за допомогою гіпертекстових посилань мають розгалужену структуру і можуть використовуватися в узагальненні...
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconНауково-методичні засади конструювання змісту курсу біології
Напн україни полягає в забезпеченні загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки полягає в забезпеченні загальноосвітньої...
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconУкраїнська школа на шляху до якісної освіти
На відміну від чинного стандарту нова редакція повинна визначати не лише державні вимоги до освіченості учнів, але й зобов’язання...
У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру iconПовідомлення про помилку у дружній формі; якщо система передбачає пояснення причини помилки, то це має здійснюватися з урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх підготовки; можливість порівняння відповіді з правильною
Організація ефективного управління системою контролю за рівнем знань учнів з базових дисциплін у процесі підготовки до зовнішнього...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка