Методи об'єктно-орієнтованого програмування 2007 Бублик В. В. Кафедра мультимедійних систем, кімн. 204/1


НазваМетоди об'єктно-орієнтованого програмування 2007 Бублик В. В. Кафедра мультимедійних систем, кімн. 204/1
Дата конвертації05.05.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


МЕТОДИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ - 2007

 • Бублик В.В.

 • Кафедра мультимедійних систем, кімн. 204/1

 • Консультації: вівторок, середа 15-16 год.

 • http://emerecu.ukma.kiev.ua/efolio


Лекція 11. Проектні взірці

 • Проектний взірець − придумайте кращий переклад для design pattern!

 • Взірець передбачає творчість, зразок для наслідування; шаблон − тупе копіюванняРекурентні співідношення

 • x0 = a;

 • xk = f(xk-1), k=1,2,…

 • xn ?

 • Програмний взірець:

 • x := a;

 • повторювати n разів

 • x := f(x);Звідки беруться взірці?

 • «Проза — один із двох основних типів літературної творчості» Вікіпедіа

 • Журден: «Я і не підозрював, що вже більше сорока років розмовляю прозою» Мольєр, Міщанин у дворянстві

 • Надійне і якісне програмування, досягнуте за допомогою гнучкого проектування, кристалізується у взірцях для наслідуванняГнучке проектування

 • Гнучке проектування покликане забезпечити створення програмних систем, які будуть легко адаптуватися до зміни умов їх застосування

 • Мета гнучкого проектування − уникнути необхідності повторної розробки програмної системиПричини перепроектування

 • Залежність від програмної або технічної платформи

 • Залежність від конкретної реалізації

 • Залежність від закладених в систему алгоритмів

 • Сильна спряженість класів

 • Створення об'єкту жорстко фіксованого типу

 • Розширення функціональності за рахунок створення похідних класівІнструменти розробки

 • Бібліотеки підпрограм або класів: викликаються клієнтським кодом

 • Каркаси програмних систем (software framework): приймають в себе клієнтський код і управляють ним

 • Проектні взірці (design pattern) описують спосіб вирішення цілого класу абстрактних проблемТипи проектних взірців

 • Базові (fundamental)

 • Патерни породження

 • Структурні

 • Патерни поведінки

 • Паралелізму та конкурентності

 • іншіInterface: cтабільний невіртуальний інтерфейс

 • class SomeInterface {

 • public:

 • void something(){do_smthng();}

 • virtual ~SomeInterface() {};

 • private:

 • virtual void do_smthng() = 0;

 • };

 • class AnyActualiser: public SomeInterface {

 • private:

 • virtual void do_smthng();

 • };Delegate: делегування поведінки

 • Заміна відкритого успадкування вкладенням (агрегацією)Delegate: просте делегування

 • class Window //: public Rectangle,Square, Circle {

 • private:

 • Frame* _frame; // Delegee

 • public:

 • Window() : _frame( new Rectangle ) {}

 • virtual ~Window();

 • int area() { return _frame->area();}

 • int perimeter() {return _frame->perimeter();}

 • void doCircle() {

 • delete _frame;_frame = new Circle();}

 • void doRectangle(){…}

 • void doSquare(){…}

 • };Delegate: розумне делегування

 • class Window //: public Rectangle,Square, Circle {

 • private:

 • Frame* _frame; // Delegee

 • public:

 • Window() : _frame( new Rectangle ) {}

 • virtual ~Window();

 • Frame* operator->() {return _frame;}

 • void doCircle() {

 • delete _frame;_frame = new Circle();}

 • void doRectangle(){…}

 • void doSquare(){…}

 • };Adapter: пристосування(обгортка) класу

 • Перетворює інтерфейс класу в інтерфейс, зрозумілий клієнтуAdapter: клієнт

 • // Програма обробки даних

 • void client(Container & cont)

 • {

 • cont.put('a');

 • cont.get();

 • cont.discard();

 • return;

 • }Adapter: клієнтський інтерфейс

 • template

 • class Container

 • {

 • public:

 • const T& get() const{return doGet();}

 • void put(const T& x){doPut(x);}

 • void discard() {doDiscard();}

 • virtual ~Container(){};

 • private:

 • virtual const T& doGet() const=0;

 • virtual void doPut(const T& x)=0;

 • virtual void doDiscard() =0;

 • };Adapter: власне адаптер

 • template

 • class Adapter: public Container {

 • private:

 • Stack _adaptee;

 • virtual const T& doGet()const{

 • return _adaptee.top();

 • }

 • virtual void doPut(const T& x) {

 • _adaptee.push(x);}

 • virtual void doDiscard(){

 • _adaptee.pop();

 • }

 • };Bridge: відокремлення абстракції від реалізації(й)

 • Відокремлення абстракції від реалізації з метою відособленої розробкиProxy: замінник (сурогат) об'єкту

 • Служить сурогатом іншого об'єкту і управляє доступом до ньогоProxy: інтерфейс класу

 • class Calculator {

 • public:

 • double& x();

 • double& y();

 • double add();

 • double sub();

 • double mul();

 • double div();

 • double root();

 • virtual ~Calculator();

 • };Proxy: справжній об'єкт

 • class RealCalculator: public Calculator {

 • double add(){return _x=_x + _y;}

 • double sub(){return _x=_x - _y;}

 • double mul(){return _x=_x * _y;}

 • double div(){return _x=_x / _y;}

 • double root(){ return _x = real_root(_x);}

 • double& x(){return _x;}

 • double& y(){return _y;}

 • double _x;

 • double _y;

 • };Proxy: замінник об'єкту

 • class CalculatorProxy: public Calculator {

 • double add(){return _x=_x + _y;}

 • …………………………………………….

 • double root(){

 • if (_realCalculator == 0)

 • _realCalculator =

 • new RealCalculator(_x,_y);

 • _x =_realCalculator-> root();

 • return _x;

 • }

 • RealCalculator * _realCalculator;

 • double _x;

 • double _y;

 • };Proxy: клієнт

 • // Початок роботи з проксі

 • CalculatorProxy calc;

 • calc.x()=10;

 • calc.y()=26;

 • calc.add();

 • // виклик, що приводить до звернення

 • // до справжнього об'єкту

 • calc.root();

 • cout<Proxy: замінник (сурогат) об'єкту

 • Діаграма об'єктів часу виконанняSingleton: одинак

 • Гарантує унікальність екземпляру класу і надає точку доступу до ньогоSingleton: небезпечний щодо видалення

 • class Singleton {

 • private:

 • static Singleton * _self;

 • protected:

 • ~Singleton(){};

 • public:

 • static Singleton * instance(){

 • if (_self==0)

 • _self = new Singleton;

 • return _self;

 • }

 • void free(){ delete _self;}

 • };Singleton: проблема видалення

 • Singleton * s, *t;

 • s=Singleton::instance();

 • t=Singleton::instance();

 • s->free();

 • // t->free();Singleton: безпечніший щодо видалення

 • class SingleBase

 • {

 • protected:

 • static SingleBase* _self;

 • static int _refcount;

 • SingleBase(){};

 • virtual ~SingleBase(){};

 • public:

 • void free();

 • static SingleBase* instance();

 • };Singleton: підрахунок посилань

 • void SingleBase :: free()

 • {

 • --_refcount;

 • if(_refcount==0)

 • {

 • delete _self;

 • _self=NULL;

 • }

 • }Singleton: похідний клас

 • class SingleThing: public SingleBase {

 • protected:

 • SingleThing(){}

 • ~SingleThing();

 • public:

 • static SingleBase* instance() {

 • if(_self==0)

 • _self = new SingleThing();

 • ++_refcount;

 • return _self;

 • }

 • };Singleton: приклад використання

 • SingleBase *p =

 • SingleThing::instance();

 • SingleBase *q =

 • SingleThing::instance();

 • SingleBase *r =

 • AnotherSingleThing::instance();

 • p->free();

 • q->free();

 • r->free();Singleton Мейерса: шаблон

 • template class AnySingle

 • {

 • public:

 • static T& instance()

 • {

 • static T theSingleInstance;

 • return theSingleInstance;

 • }

 • };Singleton Мейерса: конкретизація

 • class OnlyOne : public AnySingle

 • {

 • friend class AnySingle;

 • private:

 • OnlyOne(){cout<<"OnlyOne is born\n";};

 • public:

 • ~OnlyOne(){cout<<"OnlyOne dies\n";}

 • void exist()

 • {

 • cout<<"OnlyOne exists: "<

 • }

 • };Singleton Мейерса: застосування

 • OnlyOne & one=

 • AnySingle::instance();

 • OnlyOne & second=

 • AnySingle::instance();

 • one.exist();

 • // 004D21CE

 • second.exist();

 • // 004D21CE

 • AnotherOnlyOne & another=

 • AnySingle::instance();

 • another.exist();

 • // 004D21D4Factory Method: фабричний метод

 • Породження класівFactory Method: шаблон фабрики

 • template

 • class class_creator

 • {

 • public:

 • static Root* create()

 • {

 • return new T;

 • }

 • };Factory Method: фабрика вікон

 • class Window //: public Rectangle,Square, Circle {

 • private:

 • Frame* _frame; // Delegee

 • public:

 • Window() : _frame

 • (class_creator

 • ::create()) {}

 • Frame* operator->() {return _frame;}

 • void doCircle() {

 • delete _frame;

 • _frame =

 • class_creator::create() ();}

 • };Iterator: управління поведінкою

 • Послідовний доступ до всіх елементів складеного об'єкту (контейнера) • Верона (Італія). Арена, І ст.Висновок

 • Програмуйте, спираючись на інтерфейси, а не реалізацію

 • Не забувайте про дятлівСхожі:

Методи об\Лекція Принцип інкапсуляції Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Принцип інкапсуляції
Методи об\Лекція Ієрархія об’єктів: композиція і агрегація Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Ієрархія об’єктів: композиція...
Методи об\Твердо запам'ятайте це
Найважливіше правило об'єктно-орієнтованого програмування на С++ звучить так: відкрите успадкування означає, що один клас є різновидом...
Методи об\Відкритого успадкування
Поліморфізм ― це центральна тема об'єктно-орієнтованого програмування, але стосується вона лише такого відкритого успадкування
Методи об\Спадкування, похідні класи
Спадкування це один з основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування, який дозволяє створювати об'єкти, що спадкують свої...
Методи об\Дослідження моделі фрагментів програмного коду на предмет плагіату Виконав: студент гр. Ік-53 Доля В. А. Мета роботи
При реалізації експериментальних досліджень розроблених алгоритмів був застосований ряд методів об'єктно-орієнтованого проектування...
Методи об\Кафедра Інформаційних систем і програмування Актуальність теми
Після того, як всі модулі програми запрограмовані, виробляється їх почергове тестування і відладка
Методи об\Навчально-виховний процес Навчально-виховний процес
Відділення обчислювальної техніки та програмування: секція мультимедійних систем, комп’ютерної графіки та ігрових програм. Фізико-математичне...
Методи об\Особливості технології візуального програмування в ObjectWindows – об'єктно-орієнтованому середовищі для Microsoft Windows

Методи об\Особливості роботи у середовищі візуального проектування і об’ктно-орієнтованого програмування Delphi


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка