Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти


НазваЗабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти
Дата конвертації24.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациизабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

 • упровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів;

 • розроблення єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання;

 • використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.«Мови і літератури»

 • «Мови і літератури»

 • «Математика»

 • «Природознавство»

 • «Суспільствознавство»

 • «Мистецтво»

 • «Технології»

 • «Основи здоров’я і фізична культура»• на посилення предметів інваріантної складової;

 • • на посилення предметів інваріантної складової;

 • • на вивчення додаткових курсів;

 • • на проведення індивідуальних та групових занять.розміщені на сайтах

 • розміщені на сайтах

 • МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua

 • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.Усього на викладання предмета програмою відведено 35 годин:

 • Усього на викладання предмета програмою відведено 35 годин:

 • I півріччя – 16 годин для засвоєння основ фонологічного аспекту мови;

 • ІІ півріччя – 19 годин на засвоєння звуко-буквених співвідношень.Урок - турнір

 • Урок - турнір

 • Урок - гра

 • Урок - КВК

 • Урок - екскурсія

 • Урок - конкурс

 • Урок - мрія

 • Урок - проект тощо

З 2012/2013 н. р. домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури.

 • З 2012/2013 н. р. домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури.

 • Якщо вчитель обирає таку форму контролю, то оформлює його оцінювання в журналі відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах»

 • Якщо вчитель не проводить домашній контрольний твір, то колонка з надписом «Домашній твір» у журналі відсутня.Відповідно до листа МОНМСУ від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» «учитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо

 • Відповідно до листа МОНМСУ від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» «учитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо

  • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.
 • Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», має самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу».Чинними є лише програми, вміщені до збірників:

 • Чинними є лише програми, вміщені до збірників:

  • ЗБІРНИК КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011.
  • ЗБІРНИК КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ / ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ТАРАНІК-ТКАЧУК К.В. – К.: ГРАМОТА, 2011.
Усі записи на сторінках класного журналу здійснюються російською мовою

 • Усі записи на сторінках класного журналу здійснюються російською мовою

5 – 9 класи: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» офіційний сайт МОНМСУ

 • 5 – 9 класи: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» офіційний сайт МОНМСУ

 • Не користуватися Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи », Перун, 2005.

 • 10 – 11 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 11 класи. Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2010.

 • Програми курсів за вибором, рекомендованих МОНМСУ (Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010). 2 частина.(Лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11 – 1652).Календарне планування – у навчальних програмах, окремих брошурах на основі навчальних програм.

 • Календарне планування – у навчальних програмах, окремих брошурах на основі навчальних програм.

 • Структуру і форму поурочних планів учителі визначають самі. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 • Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо повинні мати гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 • Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу учителі перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні оцінки, учитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення зошита.

У 10-му класі назва предмета «Правознавство»;

 • У 10-му класі назва предмета «Правознавство»;

 • у 9-му – «Правознавство (практичний курс)».

 • Не припустимо робити запис у журналі 10-го класу «Громадянська освіта: Правознавство».Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології

 • Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології

 • ЛИШЕ

 • 7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009.Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним.

 • Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним.

 • Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і НАВПАКИ: програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

 • Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і НАВПАКИ: програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

 • Курс за вибором(факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися упродовж двох років. • Рівень стандарту, академічний рівень

 • Враховуючи зміст і структуру навчальних програм з біології та хімії, рекомендуємо спланувати вивчення екології у другому семестрі так:1 година тижневого навантаження.

 • На вивчення біології рекомендуємо виділити у І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 годину на тиждень.

здійснюватиметься відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказами МОН України:

 • здійснюватиметься відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказами МОН України:

 • від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»

 • від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»

академічний рівень та рівень стандарту0,5 години на тиждень,

 • академічний рівень та рівень стандарту0,5 години на тиждень,

 • профільний рівень1 година на тиждень

 • Бажано вивчати предмет протягом навчального року.

Враховуючи особливості структури програми та підручників з математики, недоцільно здійснювати календарне планування безпосередньо у навчальній програмі.

 • Враховуючи особливості структури програми та підручників з математики, недоцільно здійснювати календарне планування безпосередньо у навчальній програмі.

 • Послідовність викладення навчального матеріалу у календарному плануванні здійснюється відповідно до підручника.1. Учитель може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

 • 1. Учитель може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

  • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • посібник включено до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНМСУ для використання в ЗНЗ.
 • 2. Учитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», має самостійно складати конспект уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

У 2012–2013 навчальному році

 • У 2012–2013 навчальному році

 • 1 КЛАС програма «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011р.)

 • Навчальний матеріал програми розподілений не за видами спорту, а ЗА «ШКОЛАМИ».

 • 2-4 КЛАС – програма «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, «Ранок», 2006 р.).

 • 5-11 КЛАСпрограма «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи» авт. Круцевич Т. Ю. та ін. (посібник „Фізична культура в школі. 5-11 класи.

 • Для керівників навчальних закладів, класних керівників, методистів та учителів фізичної культури, батьків”, за ред. С.М. Дятленка, «Літера. ЛТД», 2011).Наказ Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства.

 • Наказ Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.06.12 № 751 “Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту”.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.12 № 916 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012 / 2013 навчальному році”.Телефони:

 • Телефони:

  • 731-12-34
  • 731-46-93
 • Електронна адреса:

  • center_ekspert@ukr.net


Схожі:

Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconЗабезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Богдан С. В., керівник районного методичного об’єднання вчителів початкових класів Районний семінар учителів першого класу
Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Богдан С. В., керівник районного методичного об’єднання вчителів початкових...
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconБачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.)
Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного...
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconНормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти: Нормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти
Національна рамка кваліфікацій це системний і структурований за певними рівнями узагальнений опис кваліфікацій, що є загальновизнаними...
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолоді та спорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconІнструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconПрограма "Сходинки" Мета створення: задоволення потреб населення Вінницької області в освітніх послугах для дітей дошкільного віку
О. В. Нюковська, методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних...
Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов, після впровадження нової редакції Державного стандарту базової...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка