“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”


Назва“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
Дата конвертації05.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • (В.Трапезніков).

 • Основне завдання обласного управління охороною здоров’я – стратегія розвитку охорони здоров’я краю, вирішення, замість вузьких лікувальних питань, соціально-медичних та економічних проблем в галузі охорони здоров’я.Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є індивідуальна карта амбулаторного хворого та історія стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.

 • Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є індивідуальна карта амбулаторного хворого та історія стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.На базовому рівні доцільно користуватись:

 • На базовому рівні доцільно користуватись:

 • переліком хвороб (туберкульоз, злоякісні новоутворення, доброякісні новоутворення, хвороби ендокринної системи розлади харчування, обміну речовин, в т. ч. цукровий діабет, хвороби нервової системи, глаукома, хвороби системи кровообігу, в т. ч. ревматизм, гіпертонічна хвороба, ІХС, стенокардія, церебро-васкулярна хвороба, хвороби органів дихання, в т. ч. пневмонія, бронхіт хронічний та емфізема, бронхіальна астма, хвороби органів травлення, в т. ч. виразкова хвороба і гастрит, хвороби сечостатевої системи, в т. ч. нефрит, хвороби жіночих статевих органів, кістково-м’язової системи, травми та отруєння);

 • віковими групами (0-14, 15-19, 20-44, 45-64 та 65 років і ст.).Процесом

 • Процесом

 • в системі інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я єВиходом

 • Виходом

 • системи інформаційного забезпечення є критерії, аналітичні таблиці, залежності, закономірності, що випливають із аналізу статистичного та іншого матеріалу.

Автоматизація – засіб, за допомогою якого забезпечується якісне виконання функцій управління.

 • Автоматизація – засіб, за допомогою якого забезпечується якісне виконання функцій управління.

– передбачає виконання з допомогою ЕОМ певних обчислювальних функцій. В цьому випадку ЕОМ є своєрідним автоматичним арифмометром, а обчислювальний центр, де вона стоїть і експлуатується – фабрикою автоматизованого рахунку.

 • – передбачає виконання з допомогою ЕОМ певних обчислювальних функцій. В цьому випадку ЕОМ є своєрідним автоматичним арифмометром, а обчислювальний центр, де вона стоїть і експлуатується – фабрикою автоматизованого рахунку.- пов’язаний із впровадженням в управління автоматизованих інформаційних систем (АІС), з допомогою яких частина інформації попередньо, згідно заданих програм, обробляється ЕОМ та використовується на АІС.

 • - пов’язаний із впровадженням в управління автоматизованих інформаційних систем (АІС), з допомогою яких частина інформації попередньо, згідно заданих програм, обробляється ЕОМ та використовується на АІС.

– це власне автоматизовані системи управління (АСУ). Характерною їхньою ознакою є така спільна робота людини і машини, де вона виступає як рівноправні партнери. Машина не лише обробляє інформацію, а й приймає рішення, хоча останнє слово залишається за людиною.

 • – це власне автоматизовані системи управління (АСУ). Характерною їхньою ознакою є така спільна робота людини і машини, де вона виступає як рівноправні партнери. Машина не лише обробляє інформацію, а й приймає рішення, хоча останнє слово залишається за людиною.це – людино-машинна система управління, що забезпечує досягнення поставлених перед системою цілей і максимально використовує можливості основних її компонентів – людина і машина.

 • це – людино-машинна система управління, що забезпечує досягнення поставлених перед системою цілей і максимально використовує можливості основних її компонентів – людина і машина.Центр збору, обробки інформації та прийняття рішень (ЦЗОІ –ПР) – це певна система збору інформації, обчислювальні засоби для її зберігання, обробки та аналізу (ЕОМ різних типів) та люди, що приймають остаточні рішення (працівники апарату управління).

 • Центр збору, обробки інформації та прийняття рішень (ЦЗОІ –ПР) – це певна система збору інформації, обчислювальні засоби для її зберігання, обробки та аналізу (ЕОМ різних типів) та люди, що приймають остаточні рішення (працівники апарату управління).

Управління, управлінська діяльність, є елементом і складовою частиною виробничих стосунків, обумовлених суспільним характером праці, представляє складний і специфічний вид діяльності, неможливий для успішного виконання без відповідної підготовки, використання тільки простих схем, прийомів і правил роботи.

 • Управління, управлінська діяльність, є елементом і складовою частиною виробничих стосунків, обумовлених суспільним характером праці, представляє складний і специфічний вид діяльності, неможливий для успішного виконання без відповідної підготовки, використання тільки простих схем, прийомів і правил роботи.Для консультативно-діагностичних центрів:

 • Для консультативно-діагностичних центрів:Каеф(л.п.) – коефіцієнт обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) консультативно-діагностичного центру.

 • Каеф(л.п.) – коефіцієнт обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) консультативно-діагностичного центру.

 • ВАОФ(н) – фактичне (нормативне) число випадків амбулаторного обслуговування.

 • Дф(н)ПК – фактична (нормативна) частка хворих з покращенням групи здоров’я.

 • Сф(н) – фактична (нормативна) складність випадків амбулаторного обслуговування.

 • ТНф(н) – фактичне (нормативне) число днів тимчасової непрацездатності.

 • Дф(н)пг – фактична (нормативна) частка хворих з погіршенням групи здоров’я.

 • Зф(н) - фактична (нормативна) частка хронічних хворих, що мали загострення.

 • Вф(н) - фактична (нормативна) вартість лікування 1-го хворого.

Ксеф(лв) – показник обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) стаціонару.

 • Ксеф(лв) – показник обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) стаціонару.

 • Лд - кількість ліжко-днів хворих, що лікувались у лікаря.

 • Дфод – частка хворих, що одужали.

 • Сф – показник складності хворих, що лікуються у лікаря (визначається згідно структури клініко-статистичних груп або іншим чином)

 • Днпз – нормативна частка хворих, що виписуються без змін.

 • Днпг - нормативна частка хворих, що виписуються з погіршенням.

 • Вн – нормативні витрати на лікування одного хворого.Тнр – нормативна пересічна тривалість лікування одного хворого.

 • Тнр – нормативна пересічна тривалість лікування одного хворого.

 • Нл – нормативне число ліжок на 1 посаду лікаря відповідно фаху.

 • Зл – зайнятість ліжка.

 • Д1 – відрізок часу, за який визначена оцінка (місяць, квартал, тощо, в частках одиниці, за одиницю приймається 265 днів).

 • Д2 – частка терміну, на протязі якого лікар був відсутній у відділенні (хвороба, відрядження, тощо).

 • Днод – нормативна частка хворих, що виписуються після одужання.

 • Сн – нормативна складність хворих.

 • Дф – частка хворих, що виписані з погіршенням.

 • Вф – вартість

 • Тфр – пересічна тривалість лікування 1 хворого у лікаря.

Схожі:

“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconІнформаційне забезпечення управління охороною здоров’Я “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconЗакон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24. 06. 2004 №1859-іv; Закон України "Про захист населення І територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від 08. 06. 2000 №1809-ііі
Організація управління силами цивільного захисту за умов виникнення надзвичайних ситуацій. Загальні принципи управління. Підготовка...
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconОрганізація захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними актами тероризм (від латинського «terror» страх)
Організація захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними актами
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconЛекція №2 Тема: організація як об’єкт управління сутність організацій Організація
Складні організації здійснюють чіткий горизонтальний розподіл за рахунок утворення
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” icon„План дій 2003 комюніке (2003) 284 остаточне Комісії – План подальших дій “ (Комюніке Комісії Раді єс та Європарламенту)
Модернізація законодавства про господарські товариства та посилення корпоративного управління в єс
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconМолекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації Питання теми
Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК І рнк, просторова організація, властивості
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconУправління варто розглядати як наукову дисципліну, що має предмет, теорію, закони, принципи, функції і методи, використання яких дозволяє конкретизувати і доповнювати її ціль, задачу та зміст
Управління охороною здоров'я це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє...
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconРішення наступних завдань: Реалізація підприємством функції управління щодо поточних фінансових потреб зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: дослідження
Поточні фінансові потреби та політика щодо управління ними важливі з позиції забезпечення безперервності та ефективності поточної...
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconЗначення діловодства у здійсненні процесу управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління
Документування запис за встановленими формами управлінських рішень та дій у цілях їх закріплення та передачі
“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій” iconОрганізація допрофільного та профільного навчання Живченко Л. А
Реалізація профільного навчання можлива за умови комплексного розв’язання питань, пов’язаних із

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка