Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р


НазваКафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р
Дата конвертації05.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Кафедра заснована у серпні 1995 р.

 • Кафедра заснована у серпні 1995 р.

 • Головним своїм завданням викладачі кафедри вважають постійний пошук нових форм і методів організації навчальної роботи зі слухачами та формування у них інтересу до проблем політики, влади, управління, аналізу державної політики, етнонаціонального розвитку, розуміння психології політики та набуття практичних навичок щодо їх вирішення.

 • Колектив кафедри постійну увагу приділяє змісту навчальних курсів намагаючись наблизити його до реальної практики реформування українського суспільства. У зв’язку з цим у перелік навчальних дисциплін було введено модулі, які є оригінальними розробками викладачів кафедри.Для покращення методичного забезпечення навчальних курсів колектив кафедри розробив і підготував навчальні посібники, методичні розробки практично до всіх модулів навчального курсу.

 • Для покращення методичного забезпечення навчальних курсів колектив кафедри розробив і підготував навчальні посібники, методичні розробки практично до всіх модулів навчального курсу.

 • Підготовлено також навчальні посібники і методичні матеріали для дистанційного навчання.

 • Важливий напрям діяльності кафедри – науково-дослідна робота.Валерій Андрійович Ребкало, завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член експертної ради ВАК України, член Правління товариства “Знання” України, нагороджений почесною грамотою КМУ

 • Валерій Андрійович Ребкало, завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член експертної ради ВАК України, член Правління товариства “Знання” України, нагороджений почесною грамотою КМУ

 • Марія Іванівна Пірен, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Міжнародним біографічним інститутом США визнана “Жінкою-вченим світу 2000 р.”, брала участь у розробці програми соціально-психологічної служби Збройних сил України, член спеціалізованих вчених рад

 • Едуард Андрійович Афонін, доктор соціологічних наук, професор, Президент українського товариства сприяння соціальним інноваціям, почесний громадянин міста Лінкольн (США), член редколегій наукових журналів, член спеціалізованих вчених рад, член науково-експертної коллегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України, фундатор вітчизняної наукової школи архетипіки

 • Валерій Володимирович Тертичка, доктор наук з державного управління, професор, заступник завідувача кафедри, директор Інституту аналізу політики та стратегій, головний редактор науково-практичного журналу “Суспільна політика та стратегічний менеджмент” (“Journal of Policy and Strategic Public Management”), експерт NISPAcee, член редколегій наукових журналівВалерія Володимирівна Голубь, доктор наук з державного управління, професор, заступник завідувача кафедри з методичної роботи, член спеціалізованих вчених рад

 • Валерія Володимирівна Голубь, доктор наук з державного управління, професор, заступник завідувача кафедри з методичної роботи, член спеціалізованих вчених рад

 • Володимир Миколайович Козаков, доктор наук з державного управління, професор, член спеціалізованих вчених рад

 • Марія Миколаївна Логунова, кандидат філософських наук, доцент, заслужений працівник освіти України, нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України, почесною грамотою Головного управління державної служби України, відзнакою мера м.Києва

 • Валерій Андрійович Шахов, кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

 • Геннадій Леонідович Рябцев, к.т.н., доцент, доцент кафедри • Лілія Василівна Гонюкова, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри

 • Володимир Олександрович Купрій, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

 • Мірошниченко Юрій Романович, кандидат політичних наук, доцент кафедри

 • Вернудіна Ірина Володимирівна, доктор філософських наук, доцент кафедриКонцептуальні засади взаємодії політики й управління

 • Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 • “Державна політика: аналіз та впровадження в Україні” модуль “Основи аналізу державної політики”

 • “Стратегічне планування”

 • “ Суспільно-політичні реформи”

 • “Розроблення та аналіз державної політики”

 • “Становлення і розвиток демократії: світовий досвід для України”“Аналіз державної політики” (спільно з кафедрою економічної політики)

 • “Аналіз державної політики” (спільно з кафедрою економічної політики)

 • “Політичні інститути і процеси”

 • “Владно-управлінські відносини в умовах трансформації суспільства”

 • “Управління на загальнодержавному рівні”

Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

 • Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

 • Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна

 • Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу

 • Політична психологія та іміджелогія

 • Етнополітичні процеси в сучасній УкраїніСоціокультурні детермінанти політики і управління

 • Соціокультурні детермінанти політики і управління

 • Особливості інституалізації владно-управлінських відносин в Україні

 • Політико-адміністративні відносини в структурі державної влади

 • Суспільно-політичні групи і соціальне партнерство в системі владно-управлінських відносин

 • Політична етика в системі владно-управлінських відносин

 • Маркетинг і менеджмент в діяльності органів державної влади і управління в УкраїніДержавно-владні відносини

 • Державно-владні відносини

 • Креативність й етика аналізу державної політики (включає модуль ”Ґендерні аспекти аналізу державної політики”)

 • Порівняльний аналіз вироблення політики у США/Канаді, країнах ЄС та Україні (готується спільно з кафедрою європейської інтеграції)

 • Методологічні засади аналізу впливу глобалізації на державну політику

Лекції, лекції-бесіди

 • Лекції, лекції-бесіди

 • Тренінґи

 • “Круглі столи”

 • Ділові та рольові ігри

 • Аналіз конкретних ситуацій (case-studies)

 • Брейн-стормінґи

 • Колоквіуми

 • Дискусії та диспути

 • Індивідуальні завданняРозвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні

 • Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні

 • Управлінська еліта та шляхи її формування в Україні

 • Владні відносини і механізм політичного реформування суспільства

 • Стратегічне прогнозування і планування

 • Аналітичні документи у сфері державної політики

 • Концептуальні засади взаємодії політики і управлінняКолектив кафедри здійснив наукову розробку теми “Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження”.

 • Колектив кафедри здійснив наукову розробку теми “Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження”.

 • За результатами дослідження підготовлено 1 монографія, 1 підручник, 3 навчальних посібники, 3 методичних рекомендацій, низку статей, інших публікацій.

 • Колектив кафедри досліджує також наукову проблему “Державна політика і демократичне урядування: сутність і механізми взаємодії”.Докторантура: захищено 8 і підготовлено 6 докторських дисертації

 • Докторантура: захищено 8 і підготовлено 6 докторських дисертації

 • Аспірантура: захищено 25 і підготовлено 16 кандидатських дисертацій

 • Навчається 7 докторантів, 22 аспіранти та 3 здобувачі

 • Слухачі проходять професійне стажування в Адміністрації Президента, Верховній Раді Україні, Кабінеті Міністрів України, комітетах, адміністраціях, радах тощоБільше 50 монографій

 • Більше 50 монографій

 • Близько 100 навчально-методичних посібників і підручників

 • Курси з дистанційного навчання

 • Міжнародні проекти

 • Наукова експертиза програм, проектів та консультування органів влади і місцевого самоврядуванняСхожі:

Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconКафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р
Кафедра є засновником (шляхом відокремлення) кафедри "Політичної аналітики і прогнозування"
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconЗаснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р. Заснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р
Кафедра стала першим в Україні навчальним підрозділом вищого навчального закладу. Він був спеціально створений для розроблення навчальних...
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconПрезентація з дисципліни “Міжнародні організації” На тему
Групи Світового Банку, заснована в 1988 році. Місцезнаходження Вашингтон. Нараховує 175 членів. Україна стала членом багі з 1995...
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconСоціально-економічний розвиток регіонів України Січень-серпень 2007 року
У січні-серпні поточного року промислове виробництво зростало у 26 регіонах, з яких у 19 темпами вищими за минулорічні, а в 3 вдалося...
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р icon1980 р. – школа заснована 1980 р. – школа заснована
Виховна: виховання особистості учня в умовах гуманізації та соціалізації навчально-виховного процесу
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconВивезена до Німеччини в серпні 1943. Вивезена до Німеччини в серпні 1943
У суботу робили до 12 години дня. У суботу І вихідні дні нас харчували 1 раз о 12 годині дня. Ходили їсти на завод. У вихідні дні...
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4 (до грудня 2011 р кафедра економічної теорії...
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconВ серпні 1653 польський король оголосив про осінній похід проти України в серпні 1653 польський король оголосив про осінній похід проти України
Незалежна зовнішня політика (узгодження лише у стосунках з Туреччиною та Польщею)
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconЗаснована у 1994 і зареєстрована у 1998 студентами Заснована у 1994 і зареєстрована у 1998 студентами
Проходив навколо трьох аес україни: Рівненської, Хмельницької І южноукраїнської у квітні-червні 2012
Кафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р iconБібліотека заснована 01 вересня 1983 року Бібліотека заснована 01 вересня 1983 року
Основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях 5859 примірників

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка