Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології


НазваЛекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
Дата конвертації06.05.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • ЛЕКЦІЯ №2

 • Пропедевтика

 • терапевтичної стоматології.

 • Тема: З,УБНА ФОРМУЛА. ОЗНАКИ ЗУБІВ. БОРМАШИНИ. СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАКОРДОННІ СТОМАТОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ. РЕЖИМ РОБОТИ. ЕРГОНОМІКА В СТОМАТОЛОГІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН ЗА БЛЕКОМ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН.

 • Лектор: ас. Пацкань Л.О.


Основним лікувальним втручанням у клініці терапевтичної стоматології є препарування твердих тканин зубів за допомогою борів.

 • Основним лікувальним втручанням у клініці терапевтичної стоматології є препарування твердих тканин зубів за допомогою борів.

 • Еволюційний розвиток бормашини можна зобразити так: ручні, ножні, електричні, ультразвукові, турбінні (пневматичні), лазерні бормашини.

 • Типи бормашин, які сьогодні найчастіше застосовуються:

 • - стоячі ножні нерозбірні, розбірні, складні;

 • - комбіновані ножні та з мотором;

 • - стоячі з електромотором (стаціонарні);

 • - висячі настінні з електродвигуном;

 • - портативні;

 • - турбінні;

 • - універсальні стоматологічні установки.Стоматологічні бори або бори зубні - це обертовий ріжучий інструмент, що застосовується для препарування емалі, дентину та цементу зуба. За допомогою борів препарують каріозну порожнину, розкривають порожнину зуба, розширюють вічка кореневих каналів, створюють на стінках відпрепарованої каріозної порожнини насічки і ретенційні пункти для пломб, вида­ляють (при показах) пломбувальні матеріали з порожнини.

 • Стоматологічні бори або бори зубні - це обертовий ріжучий інструмент, що застосовується для препарування емалі, дентину та цементу зуба. За допомогою борів препарують каріозну порожнину, розкривають порожнину зуба, розширюють вічка кореневих каналів, створюють на стінках відпрепарованої каріозної порожнини насічки і ретенційні пункти для пломб, вида­ляють (при показах) пломбувальні матеріали з порожнини.

 • Залежно від матеріалу, з якого їх виготовлено, бори бувають: сталеві, твердосплавні (покриті карбідовольфрамом), алмазні. Виготовляють бори для звичайних (прямого і кутового) та турбінних наконечників.

 • Бор складається зі стержня (хвостовика), шийки і головки.

 • За формою головки бори бувають: кулясті, циліндричні (фісурні), конусоподібні, колесоподібні, фініри (з дрібною насічкою), поліри (без насічок).Ергономіка - це наука, яка займається вивченням залежності між людиною та її оточенням під час праці. Назва походить від поєднання двох наук: ергології- науки про працю та її впливу на виконавця, та економіки - науки, що вивчає ефекти праці. Основною метою ергономіки в стоматології є впровадження та­ких методик праці, які дозволяють отримати найбільшу її про­дуктивність при найменших зусиллях працівника.

 • Ергономіка - це наука, яка займається вивченням залежності між людиною та її оточенням під час праці. Назва походить від поєднання двох наук: ергології- науки про працю та її впливу на виконавця, та економіки - науки, що вивчає ефекти праці. Основною метою ергономіки в стоматології є впровадження та­ких методик праці, які дозволяють отримати найбільшу її про­дуктивність при найменших зусиллях працівника.

 • Ергономіка займається, між іншим, здоров'ям, безпекою, гігієною та зручністю роботи стоматологічного колективу і навіть раціональним відпочинком.

 • Ергономіка в стоматології охоплює чотири основні проблеми:

 • людина (стоматологічний колектив та пацієнт);

 • апаратура, інструменти і матеріали;

 • організація праці в стоматологічному кабінеті;

 • умови оточення. • Зубна система людини належить до дифіодонтної системи (відбуваються дві зміни зубів: молочний прикус – 20 зубів, постійний - 32 зуба). Анатомічна фор­мула зубів молочного прикусу — 2.1.2, тобто на кожному боці як верхньої, так і нижньої щелепи є два різці, одне ікло, два моляри. Анатомічна формула зубів постійного прикусу — 2.1.2.3, тобто два різці, одне ікло, два премоляри і три моляри.

Коронки зубів мають кілька поверхонь. У групи фронтальних зубів чотири поверхні: вестибулярна, язикова, дві контактні поверхні, одна з них обернена до середньої лінії і зветься серединною поверхнею, а друга - назовні і зветься боковою поверхнею. Лінія сходження губної та язикової поверхонь утворює різальний край. У групі премолярів і молярів розрізняють присінкову поверхню, язикову, жувальну. З контактних поверхонь одна зветься передньою, друга - задньою.

 • Коронки зубів мають кілька поверхонь. У групи фронтальних зубів чотири поверхні: вестибулярна, язикова, дві контактні поверхні, одна з них обернена до середньої лінії і зветься серединною поверхнею, а друга - назовні і зветься боковою поверхнею. Лінія сходження губної та язикової поверхонь утворює різальний край. У групі премолярів і молярів розрізняють присінкову поверхню, язикову, жувальну. З контактних поверхонь одна зветься передньою, друга - задньою.

 • Зуби людини можна поділити за формою, функцією, місцеположенням і кількістю коренів на кілька груп. За формою зуби поділяються на лопатоподібні (різці), конусоподібні (ікла), циліндричні (премоляри), кубічні (моляри).

 • За функцією: група різальних зубів; група рвучих зубів група відкусуючих зубів, група жуючих зубів. За місцеположенням: фронтальні, кутові, бокові. За кількістю коренів: однокореневі, двокореневі, три- або багатокореневі.Ознака кореня: відхилення поздовжньої осі кореня від середньої лінії коронки для різців та іклів — у бокову сторону, премолярів і молярів — у дистальну; іншими словами, верхівки коренів фронтальної групи зубів відхилені від середньої лінії латерально, жувальної групи зубів — дистально.

 • Ознака кореня: відхилення поздовжньої осі кореня від середньої лінії коронки для різців та іклів — у бокову сторону, премолярів і молярів — у дистальну; іншими словами, верхівки коренів фронтальної групи зубів відхилені від середньої лінії латерально, жувальної групи зубів — дистально.

 • Ознаки кута коронки: кут, утворений різальним краєм і серединною поверхнею, більш гострий, ніж кут, утворений різальним краєм і дистальною поверхнею зубів. Така ж закономірність спостерігається для зубів жувальної групи — більш гострі кути утворені сходженням жувальної поверхні з передньою.

 • Ознаки кривизни коронки: найбільш опукла частина вестибулярної поверхні коронок зубів зміщена до середньої чи передньої (у молярів) поверхонь їх або вестибулярна поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну. Медіальний край коронки розвинений краще, ніж дистальний.

Для зручності записів результатів обстеження порожнини рота роз­роблені спеціальні схеми, які є досить різними. На сьогоднішній день існує декілька схем запису. Найчастіше використовують позначення зубного ряду у вигляді зубної формули:

 • Для зручності записів результатів обстеження порожнини рота роз­роблені спеціальні схеми, які є досить різними. На сьогоднішній день існує декілька схем запису. Найчастіше використовують позначення зубного ряду у вигляді зубної формули:

 • 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

 • 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

 • Постійні зуби в ній позначаються арабськими цифрами, а тимчасові (молочні) — римськими:

 • V IV III II I I II III IV V

 • V IV III II I I II III IV V • Огляд зубів починають з верхньої щелепи справа і позначають їх цифрою 1. Далі рухаються за ходом годинникової стрілки і позначають відповідні половини щелеп: ліву верхню — цифрою 2, ліву нижню — 3 та праву нижню — 4.

 • 1квадрант 2 квадрант

 • 4 квадрант 3 квадрант

Для схематичного занесення захворювань та стану зубів у зубну формулу використовують літерні позначення: С — карієс, Р — пульпіт, Рt; — періодонтит, П — пломба, К — штучна коронка, Н — штучний зуб незнімного (мостоподібного) протеза, X — корінь зуба, О — відсутній зуб, Т — травма (коронки зуба), Г — гіпоплазія, Ф — флюороз. Ступінь рухомості зубів указують римськими цифрами І, II або III.

 • Для схематичного занесення захворювань та стану зубів у зубну формулу використовують літерні позначення: С — карієс, Р — пульпіт, Рt; — періодонтит, П — пломба, К — штучна коронка, Н — штучний зуб незнімного (мостоподібного) протеза, X — корінь зуба, О — відсутній зуб, Т — травма (коронки зуба), Г — гіпоплазія, Ф — флюороз. Ступінь рухомості зубів указують римськими цифрами І, II або III.Інколи при описуванні каріозні порожнини позначаються латинськими літерами і класифікуються залежно від їх локалізації на поверхнях зу­бів. При цьому прийняті наступні літерні позначення різних поверхонь зубів:

 • Інколи при описуванні каріозні порожнини позначаються латинськими літерами і класифікуються залежно від їх локалізації на поверхнях зу­бів. При цьому прийняті наступні літерні позначення різних поверхонь зубів:

 • 0— оклюзійна (жувальна) поверхня;

 • І — ріжучий (інцизивний) край;

 • М — медіальна контактна поверхня;

 • D — дистальна контактна поверхня;

 • F — вестибулярна (фронтальна, губна) поверхня;

 • В — щічна (букальна) поверхня;

 • L — язикова (піднебінна, лінгвальна) поверхня.Комбіновані каріозні порожнини, які розміщені одночасно на декількох поверхнях зубів, позначаються сполученням літер, наприклад:

 • Комбіновані каріозні порожнини, які розміщені одночасно на декількох поверхнях зубів, позначаються сполученням літер, наприклад:

 • МО — медіально-оклюзійна порожнина, тобто порожнина, розміщена на жувальній та медіальній контактній поверхнях коронки зуба;

 • МОD — медіально-оклюзійно-дистальна порожнина, тобто розміще­на на жувальній, медіальній та дистальній контактних поверхнях коронки зуба;

 • МІ — медіально-інцизивна порожнина, тобто розташована на медіальній поверхні та ріжучому краї коронок фронтальних зубів;

 • FО — вестибулярно-оклюзійна порожнина, тобто розміщена на вестибулярній та жувальній поверхнях коронок бокових зубів (премолярів та молярів);

 • LО — язиково-оклюзійна порожнина, тобто розміщена на язиковій та жувальній поверхнях коронок зубів.Класифікація каріозних порожнин за Блеком

 • Клас І - каріозні порожнини, розташовані у фісурах премолярів та молярів, а також природних ямках різців і молярів.

 • Клас II - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях премолярів та молярів.

 • Клас III - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях різців та ікол без пошкодження ріжучого краю та кута коронки зуба.

 • Клас IV - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях різців та ікол з пошкодженням ріжучого краю та кута коронки зуба.

 • Клас V - каріозні порожнини, розташовані в пришийкових ділянках у всіх групах зубів.

 • У деяких американських виданнях можна зустріти додатковий VI клас для порожнин, розташованих на горбиках і ріжучих поверхнях усіх груп зубів, а, отже, в так званих карієсрезистентних зонах.знеболення;

 • знеболення;

 • розкриття (вскриття та розширення) каріозної порожнини;

 • некректомія;

 • формування порожнини для пломбування;

 • згладжування країв емалі, фініруваннязагальні правила для препарування каріозних порожнин:

 • перехід однієї стінки в іншу повинен бути під кутом (за винятком порожнин V класу);

 • краї емалі повинні бути рівними і гладкими.

 • дно каріозної порожнини повинно бути плоским або ж певною мірою повторювати форму жувальної поверхні зуба.

 • перехід дна порожнини (поверхня, обернена до пульпи) в бічну стінку повинен бути під прямим кутом;

Література:

 • Література:

 • 1. Учбова:

 • 1) Боровський Е.В., Баришева Ю.Д. Терапевтическая стоматология. М., Медицина, 1997 р.

 • 1) Данилевський М.Ф. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) навчальній посібник. Львів, світ, 1993.

 • 2) Магид К.А., Мухин Н.А. Атлас по фантомному курсу терапевтичної стоматології.

 • 2. Методична:

 • 1) Методична розробка практичного заняття для студентів по темах 1-2. Луганськ, 2001.

 • 2) Методична розробка “Стан і проблемі підготовки лікарів-стоматологів у сучасних соціально-економічних умовах. - Полтава, 2003

 • 3. Наукова:

 • 1) В.П. Неспрядько Стан та шляхи розвітку стоматологічної допомоги населенню України, Новіні стоматології, 1995 (1), стор. 10-13.

 • 2) Міжнародні принципи професійної етики стоматолога. Стоматологія - 8, 1998.

 • 4. Додаткова:

 • Мілляр В.Д. Керівництво по терапевтичній стоматології. Новгород, 2001

Схожі:

Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології
Тернопільський державний медичний університет ім І. Я. Горбачевського. Кафедра терапевтичної стоматології
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №5 Пропедевтика терапевтичнрї стоматології
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Кафедра терапевтичної стоматології
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconПропедевтика терапевтичної стоматології
Тернопільський державний медичний університет ім.І. Я. Горбачевського Кафедра терапевтичної стоматології
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
Зубна формула. Ознаки зубів. Бормашини. Сучасні вітчизняні та закордонні стоматологічні установки. Режим роботи. Ергономіка в стоматології....
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція з пропедевтики терапевтичної стоматології
Етапи розвитку терапевтичної стоматології. Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, її зв'язок з іншими стоматологічними...
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconРобота студентського наукового товариства кафедри терапевтичної стоматології Колектив кафедри терапевтичної стоматології
Підготовка та аналіз звіту про роботу снт за 2012-2013 н р. (Гасюк Н. В. червень,2013 р)
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconПідготовлено асистентом кафедри терапевтичної та дитячої стоматології
Пародонтологія як розділ терапевтичної стоматології. Пародонт. Анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонту. Захворювання пародонту....
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція з дитячої терапевтичної стоматології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету

Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconУкраїнська медична стоматологічна академія Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ”Особливості препарування твердих тканин зубів у дітей.
...
Лекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconКафедра терапевтичної стоматології


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка