Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ)


НазваНітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ)
Дата конвертації06.05.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος — позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff — удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ).

 • Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος — позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff — удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ).


У праці «Хімічний трактат про повітря і вогонь» шведський хімік К. Шеєле описав отримання та властивості «вогняного повітря» і зазначив, що атмосферне повітря складається з двох «видів повітря»: «вогняного» — кисню і «флогістованого» — азоту. Проте пріоритет відкриття кисню належить Джозефу Прістлі, тому що праця Шеєле була опублікована тільки у 1777 році.

 • У праці «Хімічний трактат про повітря і вогонь» шведський хімік К. Шеєле описав отримання та властивості «вогняного повітря» і зазначив, що атмосферне повітря складається з двох «видів повітря»: «вогняного» — кисню і «флогістованого» — азоту. Проте пріоритет відкриття кисню належить Джозефу Прістлі, тому що праця Шеєле була опублікована тільки у 1777 році.

 • У 1772 році азот (під назвою «зіпсованого повітря») як просту речовину описав Даніель Резерфорд, він опублікував магістерську дисертацію, де вказав основні властивості азоту (не реагує з лугами, не підтримує горіння, непридатний для дихання). Саме Даніель Резерфорд і вважається першовідкривачем азоту.Загальний вміст азоту в земній корі становить 1·10−2 % за масою. Основна його маса знаходиться в повітрі, у вільному молекулярному вигляді — N2. Сухе повітря містить в середньому 78,09 % за об'ємом (або 75,6 % за масою) вільного азоту. У відносно малих кількостях вільний азот знаходиться в розчиненому стані у водах океанів. В вигляді сполучень з іншими елементами (зв'язаний азот) входить в склад всіх рослинних і тваринних організмів.

 • Загальний вміст азоту в земній корі становить 1·10−2 % за масою. Основна його маса знаходиться в повітрі, у вільному молекулярному вигляді — N2. Сухе повітря містить в середньому 78,09 % за об'ємом (або 75,6 % за масою) вільного азоту. У відносно малих кількостях вільний азот знаходиться в розчиненому стані у водах океанів. В вигляді сполучень з іншими елементами (зв'язаний азот) входить в склад всіх рослинних і тваринних організмів.

Азот — безбарвний газ без запаху і смаку. Кипить при температурі −195,8 °C, замерзає при −209,86 °C. Азот не підтримує ні дихання, ні горіння. У воді розчиняється мало. Його розчинність при 20 °C становить 1,54 см3 на 100 г води (кисню — 3,1 см3). Тому розчинене у воді повітря багатше на кисень, ніж атмосферне.

 • Азот — безбарвний газ без запаху і смаку. Кипить при температурі −195,8 °C, замерзає при −209,86 °C. Азот не підтримує ні дихання, ні горіння. У воді розчиняється мало. Його розчинність при 20 °C становить 1,54 см3 на 100 г води (кисню — 3,1 см3). Тому розчинене у воді повітря багатше на кисень, ніж атмосферне.

 • Азот належить до головної підгрупи п'ятої групи періодичної системи Менделєєва. Порядковий номер його 7. Атоми азоту мають на зовнішній електронній оболонці п'ять електронів. Тому вони можуть приєднувати три електрони, яких їм бракує для утворення повністю заповненої вісьмома електронами оболонки, і відновлюватись до іонів N3− або втрачати п'ять валентних електронів, перетворюючись у позитивно заряджені іони N5+ і проявляючи при цьому свою максимальну позитивну валентність. Атоми азоту також можуть втрачати і меншу кількість електронів, проявляючи при цьому позитивну валентність 1+, 2+, 3+ і 4+ .

 • Молекули азоту двоатомні, обидва атоми міцно зв'язані між собою трьома спільними електронними парами.

 • Щоб розкласти молекулу азоту на атоми, треба витратити значну кількість енергії. Тому азот при звичайних умовах хімічно досить пасивний.У лабораторних умовах чистий азот зазвичай одержують шляхом розкладу при нагріванні розчину нітриту амонію за реакцією:

 • У лабораторних умовах чистий азот зазвичай одержують шляхом розкладу при нагріванні розчину нітриту амонію за реакцією:

 • NH4NO2 = N2↑ + 2H2O

 • У промисловості азот у великих кількостях добувають з повітря за допомогою азотних станцій.

 • Ще один з лабораторних способів — пропускання аміаку над оксидом міді (II) при температурі ~700 °C:

 • 2NH3 + 3CuO → N2↑ + 3H2O + 3Cu

 • Аміак беруть з його насиченого розчину при нагріванні. Кількість CuO в 2 рази більше розрахункового. Безпосередньо перед застосуванням азот очищають від домішок кисню та аміаку пропусканням над міддю та її оксидом (II) (теж ~ 700 °C), потім сушать концентрованою сірчаною кислотою і сухим лугом. Процес відбувається досить повільно, але газ виходить досить чистий.Основні сфери застосування газоподібного азоту

 • Основні сфери застосування газоподібного азоту

 • вугільна промисловість, при дегазації виробіток і гасінні пожеж

 • пожежна безпека житлових, промислових споруд, офісів, банків тощо

 • освоєння свердловин у нафтогазовидобувній промисловості

 • продування газопроводів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт

 • забезпечення вибухопожежобезпеки при видобутку, перевезенні, зберіганні, переробці нафтопродуктів і хімічних речовин

 • тривале і безвідходне зберігання сільськогосподарської продукції, у тому числі насіння і зерна в регульованому газовому середовищі

 • харчова промисловість, при виробництві олії, жирів, пакування продуктів

 • продування охолоджувальних частин турбогенераторів ТЕЦ, ГРЕС, АЕС та електролізерів від водню і повітря

 • в сучасних хіміко-технологічних процесах, де необхідне застосування інертного середовища

 • фармацевтична промисловість

 • лікування і профілактика в медицині

 • машинобудівна промисловістьПохідні аміаку

 • Похідні аміаку

 • Разом із трьома атомами гідрогену атом нітрогену утворює молекулу аміаку NH3. Аміак реагує з кислотами, утворюючи солі амонію. Заміщення одного з атомів гідрорену аміаку атомом металу дає аміди (NaNH2, …). Похідні цієї речовини називаються амінами, а у випадку з двома амінними групи входять до складу сечовини.

 • Оксиди азоту

 • Азот утворює кілька оксидів (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5). З них найбільше значення мають монооксид азоту NO і діоксид азоту NO2, оскільки це продукти при виробництві нітратної кислоти. Закис азоту N2O відомий як дурманний газ і використовується для наркозу.Сполуки з металами

 • Сполуки з металами

 • Нітриди лужних та інших активних металів (Na3N, Mg3N2)- солеподібні речовини, що при контакті з водою виділяють аміак. Перехідні метали утворюють нітриди з металічним типом зв'язку (TiN, CrN, нітриди ванадію). Відомі також ковалентні нітриди (BN, Si3N4).

 • Інші сполуки

 • Гідроксиламін (H2N-OH)

 • сечовина (O=C(NH2)2),

 • Галогеніди азоту (NI3; NF3)

 • Бромціан (BrCN)

 • Органічні сполуки азоту

 • Азот міститься в значних кількостях у всіх живих організмах, в складі амінокислот та ДНК. Найпростішими класами органічних сполук азоту є:

 • Аміни — похідні аміаку (метламін — CH3NH2, триетиламін — (CH3CH2)3N,…)

 • Аміди — ацетамід, ДМФА, капрон, білки …

 • Нітрили — похідні ціановодневої кислоти (ацетонітрил — CH3CN ,…)

 • Органічні нітрати (нітрогліцерин,…)

 • Оксими, гідразони

 • Похідні сечовини

 • Солі діазонію (C6H5-NN+ Cl−), діазосполуки (C5H5 -N=N-C6H5)

 • Азотовмісні гетероцикли (піридин, нуклеїнові основи ДНК, вітамін B6)Дякую за увагу

 • Дякую за увагу

 • Виконав учень 10-А кл.

 • Іванов ОлександрСхожі:

Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconПоняття про Нітроген (азот) Поняття про Нітроген (азот)
У природі азот існує як головна складова частина повітря (75,5% за вагою), у формі нітратів і солей амонію; входить до складу вугілля,...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconАдсорбтив газ або розчинена речовина. Адсорбент рідина або тверде тіло, що адсорбувало газ або розчинену речовину
На адсорбції речовин з розчинів заснований дуже важливий метод аналізу, запропонований в 1903 р відомим російським вченим Михайлом...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconАзот Азот
Рослини не можуть використовувати азот у тій формі, в якій він найчастіше зустрічається, газоподібного азоту атмосфери. Для засвоєння,...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconНеметали азот цілі : Сформувати уявлення про будову атома І молекули азоту
Лавуазье запропонував назву азот «млявий» (а ні, зоэ життя) знаходження в природі: 1)у вільному поляганні в атмосфері (78%), 2)в...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconВ 1772 році шотландський професор ботаніки і лікар Данієль Резерфорд відкрив газ азот у повітрі

Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconКомплектність конструкторських документів (КД). Комплектність конструкторських документів (КД)
Основний конструкторський документ виробу окремо або в сукупності з іншими записаними в нім конструкторськими документами повністю...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconХто говорить або пише, той сіє. Хто слухає або читає, той збирає. Хто говорить або пише, той сіє. Хто слухає або читає, той збирає
Млин меле мука буде, язик меле біда буде. Усім козак, тільки оселедець не так. Заробив на сіль до оселедця
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconВиди псевдонімів які використовувалися цій роботі Автониім — справжнє ім'я людини, відомого під псевдонімом
Псевдоні́м (грец. ψευδής «помилковий» і грец. όνομα «ім'я») ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні,...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconУ слова свої закони вічно мінливого руху
Наприклад: вщухати,загалом,зайвий,линути,залізниця,літак,людина,смуга,гарний,суниці,мрія. До власне української лексики належать...
Нітроген або азот ((від грец. ἀζωτος позбавлений життя, іншими мовами: лат. Nitrogenium той, що породжує селітру), нім. Stickstoff удушлива речовина; мертвий, безжиттєвий газ) iconТема: Нітроген і Фосфор Азот і фосфор
Нітрогену й Фосфору. Поглибити знання про явище алотропії на прикладі алотропних модифікацій Фосфору. Розглянути поширення Нітрогену...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка