Забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я


НазваЗабезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я
Дата конвертації07.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациизабезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я

 • забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я

 • державний бюджет — 60 %

 • медичне страхування — 30 %

 • платні послуги — 10 %

Історія розвитку обов'язкового медичного страхування най­більш показова в Німеччині, де на його основі сформувалася «страхова медицина». Практично всі країни сучасного світу, економічна система яких характеризується як соціально орієнтована ринкова економіка, тою чи іншою мірою використовують обов'язкове медичне страхування для вирішен­ня проблем охорони здоров'я. Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині.

 • Історія розвитку обов'язкового медичного страхування най­більш показова в Німеччині, де на його основі сформувалася «страхова медицина». Практично всі країни сучасного світу, економічна система яких характеризується як соціально орієнтована ринкова економіка, тою чи іншою мірою використовують обов'язкове медичне страхування для вирішен­ня проблем охорони здоров'я. Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині.Закони, прийняті при уряді Бісмарка, створили систему соціального страхування робітників, що враховувала всі ці випадки. До системи соціального страхування, як його найважливіша частина, увійшло обов'язкове медичне страхування, а система охорони здоров'я, що виникла на його основі, отримала в історії назву «система охорони здоров'я Бісмарка», або страхова медицина.

 • Закони, прийняті при уряді Бісмарка, створили систему соціального страхування робітників, що враховувала всі ці випадки. До системи соціального страхування, як його найважливіша частина, увійшло обов'язкове медичне страхування, а система охорони здоров'я, що виникла на його основі, отримала в історії назву «система охорони здоров'я Бісмарка», або страхова медицина.

В 1952 році вводиться самоуправління і паритетне представництво робітників та роботодавців в установах соціального страхування, а також відроджуються структури соціального страхування, що існували до 1933 року.

 • В 1952 році вводиться самоуправління і паритетне представництво робітників та роботодавців в установах соціального страхування, а також відроджуються структури соціального страхування, що існували до 1933 року. • З кінця 40-х — початку 50-х років з появою у Великобританії державної системи охорони здоров'я в ряді країн Східної Європи, відмічається посилення державного впливу на сферу медичного страхування.

Обов'язковим медичним страхуванням охоплено 90 % населення, де 2/5 складають члени сімей застрахованих. Майже 10 % громадян, які належать до вищих прошарків суспільства, охоплено тільки приватним страхуванням, а біля 3 % із числа залучених до системи обов'язкового медичного страхування здоров'я, також користуються і приватним страхуванням, що дозволяє вибрати лікаря, кращі умови госпіталізації або отримати додаткову грошову компенсацію при захворюванні.

 • Обов'язковим медичним страхуванням охоплено 90 % населення, де 2/5 складають члени сімей застрахованих. Майже 10 % громадян, які належать до вищих прошарків суспільства, охоплено тільки приватним страхуванням, а біля 3 % із числа залучених до системи обов'язкового медичного страхування здоров'я, також користуються і приватним страхуванням, що дозволяє вибрати лікаря, кращі умови госпіталізації або отримати додаткову грошову компенсацію при захворюванні.Поряд з обов'язковим страхуванням в Німеччині продовжує розвиватися приватне медичне страхування, яке досить дороге і недоступне для більшої частини населення. Ним у теперішній час охоплено 10 % населення. Зберігається приватна оплата медичних послуг, яка становить 20 % усієї суми витрат населення на медичне обслу­говування. Система медичного страхування передбачає принцип «участь у витратах», тобто оплату пацієнтом певної долі вартості медичної допомоги в доповнення до внесків на медичне стра­хування.

 • Поряд з обов'язковим страхуванням в Німеччині продовжує розвиватися приватне медичне страхування, яке досить дороге і недоступне для більшої частини населення. Ним у теперішній час охоплено 10 % населення. Зберігається приватна оплата медичних послуг, яка становить 20 % усієї суми витрат населення на медичне обслу­говування. Система медичного страхування передбачає принцип «участь у витратах», тобто оплату пацієнтом певної долі вартості медичної допомоги в доповнення до внесків на медичне стра­хування.Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до існуючих в економічно розвинутих країнах систем обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страху­вання, яке розвивалося як частина особистого комерційного страхування, має загальну з ним історію. Але, на превеликий жаль, вітчизняного досвіду організації добровільного медичного страхування в Україні не було, тому необхідно звернутися до досвіду цього виду страхової діяльності за кордоном.

 • Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до існуючих в економічно розвинутих країнах систем обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страху­вання, яке розвивалося як частина особистого комерційного страхування, має загальну з ним історію. Але, на превеликий жаль, вітчизняного досвіду організації добровільного медичного страхування в Україні не було, тому необхідно звернутися до досвіду цього виду страхової діяльності за кордоном.У більшості економічно розвинутих країн світу існує добровільне медичне страхування. Найбільш поширений цей вид страхування в Сполучених Штатах Америки, де розвинута ліберальна ринкова економіка та нема державних гарантій у галузі охорони здоров'я для більшості населення. У цій країні відсутні і системи обов'язкового медичного страхування — як доля соціального страхування населення. Однак однією із основних ідей реформування охорони здоров'я в США є запровадження обов'язкового медичного страхування для забезпечення більшої доступності медичної допомоги всьому населенню

 • У більшості економічно розвинутих країн світу існує добровільне медичне страхування. Найбільш поширений цей вид страхування в Сполучених Штатах Америки, де розвинута ліберальна ринкова економіка та нема державних гарантій у галузі охорони здоров'я для більшості населення. У цій країні відсутні і системи обов'язкового медичного страхування — як доля соціального страхування населення. Однак однією із основних ідей реформування охорони здоров'я в США є запровадження обов'язкового медичного страхування для забезпечення більшої доступності медичної допомоги всьому населенню

«Вluе Сrоs» («Голубий Хрест») і «Вluе Shield» («Голубий Щит»), забезпечували відповідно оплату госпіталізації або лікарської амбулаторної допомоги і медичних послуг для тих, хто мешкає в даному районі.

 • «Вluе Сrоs» («Голубий Хрест») і «Вluе Shield» («Голубий Щит»), забезпечували відповідно оплату госпіталізації або лікарської амбулаторної допомоги і медичних послуг для тих, хто мешкає в даному районі.

 • Ці організації вважаються добровільними і некомерційними, тобто, отримуючи величезні прибутки, вони використовують їх для основної діяльності — медичного страхування і не мають права вільної капіталізації прибутків.

Усього в США 10 років тому медичним страхуванням займалося більше 1500 страхових компаній, де приватним страхуванням було охоплено 80 % населення. Добровільне медичне страхування дає до 33 % фінансування охорони здоров'я.

 • Усього в США 10 років тому медичним страхуванням займалося більше 1500 страхових компаній, де приватним страхуванням було охоплено 80 % населення. Добровільне медичне страхування дає до 33 % фінансування охорони здоров'я.

Система медичних закладів у США формується переважно у відповідності до фінансових можливостей та потреб місцевого населення і за законами ринку. Мешканці країни вільні у виборі лікаря, а лікарі — у виборі характеру і місця практики. Планування медичної допомоги на федеральному рівні не проводиться. Муніципальні та окружні департаменти охорони здоров'я тільки забезпечують незнач­ний обсяг медичної допомоги через громадські клініки, а також конт­ролюють стан оточуючого середовища і якість водопостачання.

 • Система медичних закладів у США формується переважно у відповідності до фінансових можливостей та потреб місцевого населення і за законами ринку. Мешканці країни вільні у виборі лікаря, а лікарі — у виборі характеру і місця практики. Планування медичної допомоги на федеральному рівні не проводиться. Муніципальні та окружні департаменти охорони здоров'я тільки забезпечують незнач­ний обсяг медичної допомоги через громадські клініки, а також конт­ролюють стан оточуючого середовища і якість водопостачання.

Президент і віце-президенти — не медики, вони отримують спеціальну освіту — медичний менеджмент. їх обов'язками є питання матеріального і організаційного забезпечення лікувально-діагностич­ної та фінансової діяльності.

 • Президент і віце-президенти — не медики, вони отримують спеціальну освіту — медичний менеджмент. їх обов'язками є питання матеріального і організаційного забезпечення лікувально-діагностич­ної та фінансової діяльності.

 • Більшість лікарів, які практикують в комунальних шпиталях США, не є їх штатними співробітниками, а тільки мають дозвіл для роботи в цьому закладі, який необхідно підтверджувати кожні 1—2 роки. Гроші за лікування із страхових компаній і від хворих надхо­дять у фінансові фірми, де лікарі отримують заробітну платню. Пи­тання розподілу зароблених грошей вирішуються такими командами лікарів, як і питання лідерства в даному об'єднанні та якості лікувальної роботи. • Одним із основних завдань управління в теперішній час є не пряме керівництво, а формування команди, визначення мети роботи і доведення її до всіх членів команди. Кожний співпрацівник повинен розуміти загальні завдання колективу та свою роль в ньому, відчуваючи себе не найманим робітником, а членом команди.

 • Основне для керівника — не добиватися страху покарання, а виробити у співробітників почуття дотичності до загальної справи, підтримувати у них самоповагу, створити умови для того, щоб кожний міг висловити свою думку про спільну роботу. В той же час всі проступки члена колективу реєструються в персональному файлі комп'ютера і з кожним проводиться індивідуальна розмова з подальшою реєстрацією її результатів. Здійснення наступних проступків призводить до звільнення співпрацівника, а інформація про звільнених лікарів надходить у федеральну інформаційну систему та доступна всім керівникам служби охорони здоров'я. Якщо проступки пов'язані з хворобливим станом (наркоманія, алкоголізм тощо), то співробітнику створюються умови для лікування і тільки при відмові від лікування порушується питання про звільнення.Страхові компанії і лікарі, які об'єднані в Американську ме­дичну асоціацію (АМА) з метою відстоювання своїх інтересів прагнуть до того, щоб в структурах охорони здоров'я циркулювало як можна більше грошових коштів, так як від цього залежить розмір їх прибутків.

 • Страхові компанії і лікарі, які об'єднані в Американську ме­дичну асоціацію (АМА) з метою відстоювання своїх інтересів прагнуть до того, щоб в структурах охорони здоров'я циркулювало як можна більше грошових коштів, так як від цього залежить розмір їх прибутків.

Схожі:

Забезпечення здоров\Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні: Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні
Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості
Забезпечення здоров\Показники здоров’я населення
Основним завданням сьогоднішньої системи охорони здоров’я України залишається збереження та зміцнення здоров’я населення, покращення...
Забезпечення здоров\Мета пілотних проектів реформування системи охорони здоров’я Апробація задекларованих підходів до реформування системи охорони здоров’я
Опрацювання підходів до структурної реорганізації та оптимізації мережі закладів охорони з урахуванням потреб населення у медичній...
Забезпечення здоров\Забезпечення здоров'я населення, його працездатності
Здоров’я є найбільшою суспільною та індивідуальною цінністю, бо значною мірою впливає на процеси і результати економічного, соціального...
Забезпечення здоров\Макет Програми «Здоров`я людини – вибір Донбасу-2020» Головне управління охорони здоров'я
Міжсекторальна взаємодія щодо створення безпечного середовища шляхом зменшення несприятливих чинників, що впливають на загальне здоров`я...
Забезпечення здоров\Планування в системі охорони здоров'я України
Сучасний підхід до планування національної системи охорони здоров'я ґрунтується на концепції програмування загальнонаціонального...
Забезпечення здоров\Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6
Ххі фактори, що впливають на стан здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров'я
Забезпечення здоров\Ю. В. Кобища
«Міністерство охорони здоров’я повинно забезпечити ефективне лідерство та управління розвитком національної системи донорства крові,...
Забезпечення здоров\План план 1 Фінансування основа організації системи охорони здоров'я
Система охорони здоров'я України в умовах загальної кризи економіки та суспільних відносин
Забезпечення здоров\Краса мудрість здоров’я духовність берегиня
Клініка Уляни Лущик медичний заклад, що надає пацієнтові детальну інформацію стосовно стану його здоров'я та пропонує як ефективні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка