Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації


НазваРозробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації
Дата конвертації07.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації;

 • розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації;

 • прийняття збалансованих рішень щодо економічного та екологічного зростання на засадах ресурсозбереження та сталого управління природними ресурсами;

 • запровадження практики сталого виробництва і споживання в окремих секторах економіки;

 • розвиток ринку послуг для стимулювання інноваційного та зеленого зростання, створення платформи для обміну знаннями.

 • підвищення енергоефективності та енергозбереження;

 • розвиток альтернативних джерел енергії;

 • стимулювання впровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергоощадних технологій;

 • сприяння виробництву енергозберігаючого устаткування; 

 • більш справедливе ціноутворення на енергетичні та інші ресурси, впровадження системи енергетичного управління (стандарт ISO 50001).Ресурси, які надають донори у рамках діючих 21 проекту МТД у сфері енергоефективності, розвитку альтернативних джерел енергії, чистого виробництва є незначними та складають 54,3 млн. дол. США - 2,7 % від потреби, яку висловили в 2011 році області України (2 млрд. дол. США)

 • Ресурси, які надають донори у рамках діючих 21 проекту МТД у сфері енергоефективності, розвитку альтернативних джерел енергії, чистого виробництва є незначними та складають 54,3 млн. дол. США - 2,7 % від потреби, яку висловили в 2011 році області України (2 млрд. дол. США)

 • та лише близько 2 % від загальної вартості коштів в рамках проектів МТД.Діючі проекти МТД (21 проект):

 • Діючі проекти МТД (21 проект):

 • Уряд США (USAID):

 • Реформа міського теплозабезпечення в Україні;

 • Чиста енергія: партнерство для майбутнього Дніпропетровщини;

 • Уряд Федеративної Республіки Німеччина:

 • Енергоефективність у будівлях;

 • Енергоефективна забудова;

 • Європейський Союз:

 • Ініціатива з енергозбереження в будівлях в країнах Східної Європи та Центральної Азії;

 • Демонстрація, ознайомлення та розгортання в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлення та складування вуглецю;

 • Удосконалення нормативно – правової бази у сфері енергетичної ефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС;

 • Розбудова спроможності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;

 • Енергозбереження в громадських будівлях міста Зоринська;

 • Вода – Енергія – Розвиток;

 • Муніципальне партнерство для енергоефективності в Зеленодольську;

 • Енергоефективний дитячий садок в місті Новоселиця;

 • Реалізація енергоефективних заходів міста Долина;

 • Енергоефективні поліпшення в місті Бурштин;

 • Комплексна модернізація опалювальних систем в державних дитячих садках міста Яготин;

 • Здійснення комплексних енергозберігаючих заходів у двох школах міста Копичинці Гусятинського району;

 • Європейський банк реконструкції та розвитку:

 • Програма регулярної підтримки НКРЕ в рамках Програми прямого кредитування відновлювальної енергетики в Україні;

 • ООН:

 • Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні;

 • Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України;

 • Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення;

 • Прискорення прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття в Україні.

 •  Проект ЄК Екологізація економіки у Східному партнерстві (EaP-GREEN):

 • Проект ЄК Екологізація економіки у Східному партнерстві (EaP-GREEN):

 • Мета проекту полягає в переході країн Східного партнерства до зеленої економіки шляхом розмежування економічного зростання від деградації навколишнього середовища і виснаження ресурсів;

 • Проект ГЕФ/ЮНІДО «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергетики в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України (МСП)»:

 • Проектом передбачається розвиток ринкового середовища для підвищення рівня енергоефективності та розширення використання технологій відновлювальної енергії для зміни видів палива в енергоємних виробничих МСП України як базу для стимулювання їх конкурентоспроможності, а також забезпечення інтегрованого підходу до забезпечення зниження викидів вуглецю та покращення навколишнього середовища.Основні напрями використання ресурсів донорів

 • Основні напрями використання ресурсів донорів

 • (Європейський Союз, ЄБРР, USAID, ООН, ФРН)

 • у сфері розвитку зеленої економіки включають:

 • 1. Консультативна підтримка (донори - Європейський Союз, ЄБРР , USAID, ООН, ФРН):

 • приведенні українського законодавства в області видобування енергії з джерел відновлювальної енергії у відповідність із нормативами ЄС;

 • зміцненні потенціалу сектора муніципальних послуг;

 • створенні енергетичних планів та розробці, впровадженні і моніторингу комунальних програм з енергоефективності;

 • зниженні залежності від традиційних видів палива, підвищенні надійності енергопостачання, скорочення викидів парникових газів;

 • розбудові потенціалу та підвищенні рівня поінформованості на національному та місцевому рівні щодо використання можливостей енергозбереження та альтернативних джерел енергії;

 • підвищення рівня обізнаності населення та проведення інформаційної кампанії у напрямку необхідності і шляхів запровадження енергоефективності;

 • реалізації політики енергоефективності у будівлях на загальнодержавному та муніципальному рівнях;

 • підготовці та реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями;

 • розробка довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку України;

 • застосування і розповсюдження ресурсозберігаючих концепцій при проектуванні будівництва та експлуатації будівель.

 • 2. Грантова допомога (Донори - Європейський Союз, ЄБРР):

 • здійснення заходів з термомодернізації будівель, заміна віконних конструкцій, модернізація внутрішніх систем теплопостачання; встановлення колекторів сонячної енергії;

 • демонстрації, розповсюдження та застосування чистих технологій використання вугілля в Україні;

 • запровадження на підприємствах ТКЕ енергоефективних технологій.Реалізується в рамках Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР.

 • Реалізується в рамках Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР.

 • Експертами ОЕСР було відібрано сектор енергоефективності та виробництва з відновлюваних джерел енергії, як такий, що має значний потенціал для залучення інвестицій.

 • За оцінками ОЕСР, сьогодні в Україні на виробництво енергії з відновлюваних джерел припадає 7% загального енергоспоживання.

 • За оцінками Національної академії наук України, економічний потенціал відходів сільськогосподарських культур складає 14 млн. тонн умовного палива на рік (близько 60% отриманого тепла України).

 • Водночас біомаса як паливо використовується на сьогодні в обсязі лише близько 1 млн. тонн. умовного палива.Фонд засновано 10 листопада 2010 року.

 • Фонд засновано 10 листопада 2010 року.

 • Мета - здійснення фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги в реалізації проектів з підвищення енергоефективності та поліпшення екології, результатом яких має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів в першу чергу, в Україні.

 • Керівний орган Фонду - Асамблея Вкладників.

 • Розпорядником Фонду є ЄБРР, який надає адміністративну підтримку діяльності Фонду.

 • Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ратифікована 6 липня 2011 року.

 • Угодою передбачається внесок України в розмірі 10 мільйонів євро на рахунок Фонду. У 2011 – 2012 роках Україна сплатила два перших внески (4 млн. євро).

 • Угодою затверджено правила та критерії відбору проектів.Пріоритети ранжування проектів при відборі:

 • Пріоритети ранжування проектів при відборі:

 • 1. Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

 • 2. Оптимізація системи централізованого теплопостачання:

 • 2.1. проведення модернізації та заміни котлів з більш високим ККД;

 • 2.2. поліпшення технічного стану існуючих котелень для підвищення їх ККД;

 • 2.3. установка ІТП;

 • 2.4. поліпшення стану тепломереж, заміна труб на попередньо ізольовані;

 • 2.5. впровадження автоматизованого управління тепловими мережами, встановлення електронної системи;

 • 3. Децентралізація теплопостачання:

 • 3.1 впровадження технологій використання теплових насосів;

 • 4. Утеплення громадських та житлових будинків. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Говсієвич І. В, провідний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти Головного управління освіти і науки
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconПоложення про психологічну службу в системі освіти України (затверджено наказом мону від 02. 07. 2009р. №616); Наказ мону від 19. 06. 2008 р. №54 «Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.»
Шкільне середовище впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconЗакон України " Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року " від 21 грудня 2010 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconСтратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року
Етапи реалізації, координація дій, моніторинг та контроль виконання заходів Стратегії
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconЗакон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011 Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу
України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconКонцепція програми розвитку підприємництва Ярослав Рущишин Програма розвитку підприємництва
Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconРеалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" в навчально-виховний процес днз
Розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації iconПрограмування Плану реалізації стратегії регіонального розвитку Програмування Плану реалізації стратегії регіонального розвитку
Аналіз дерева Стратегічних цілей з фокусом на завданнях з метою досягнення пріоритету/Специфічних цілей

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка