Зміст Термін «інновація»


НазваЗміст Термін «інновація»
Дата конвертації08.05.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗмістТермін «інновація»Дослідники проблем педагогічної інноватикиВ.І. ЗагвязинськийОсновні методологічні вимоги до педагогічних технологійНедоліки традиційної системи навчанняОсвіта XXI століття

 • Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну

інформацію, використовувати набуті

знання і вміння для творчого розв'язання

проблем, прагне змінити на краще своє

життя і життя своєї країни.

Особистісно-орієнтована освіта

 • Забезпечити реалізацію вимог до освіти ХХІ століття повинна особистісно-орієнтована освіта.Спектр методик і технологій особистісно – орієнтованої освітиЗасади особистісно – орієнтованої освітиСпільні ознаки методик і технологійГрупи педагогічних технологійГрупові (колективні) технології

 • Застосовувалися ще в середні віки.

 • Сучасна технологія розроблена і апробована О. Рівином (КСН), В. Дяченко (ГСН)

 • Передбачає організацію навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у групах.

 • Робота в групах (колективна) дає найбільший ефект у засвоєнні знаньВідкриті школи

 • Центри дослідної роботи в початковій і частково середній ланці освіти.

 • Ці школи набули значного поширення на Заході. Їхньою особливістю є те, що значну частину часу діти проводять за межами навчального закладу.

 • Вчитель завжди серед дітей: радить, підбадьорює, контролює. Діти перебувають у постійному контакті з "командою" педагогів, до кожного з яких учень може звернутися за допомогою.

 • Учні в класі поділені за рівнями: "сильні", "середні", "слабкі", "відстаючі". Угрупування за рівнями здійснюється лише щодо навчання з основних предметів.

 • Учні, які досягли успіху з будь-якого предмета, можуть вивчати курс старшого класу.Технології індивідуалізації процесу навчання

 • Індивідуальне навчання - форма, модель організації навчального процесу при якому: 1) вчитель взаємодіє лише з одним учнем; 2) один учень взаємодіє лише із засобами навчання (книги, комп'ютер тощо).

 • Головною перевагою індивідуального навчання є те, що воно дозволяє повністю адаптувати зміст, методи та темпи навчальної діяльності дитини до його особливостей, слідкувати за кожною дією та операцією при вирішенні конкретних завдань, за його рухом від незнання до знання, вносити вчасно необхідні корективи в діяльність як учня, так і вчителя.Технології індивідуалізації навчання

 • • проектний метод; • технологія продуктивного навчання; • технологія індивідуального навчання І. Унт; • адаптивна система навчання А. Границької; • навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального плану В. Шадрікова.Ігрові технології навчання

 • Така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації)Види ігорІнтерактивне навчання

 • В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.Суть інтерактивного навчання

“Так –Ні”

Інтегровані технології

 • Вчитель за можливості чітко визначає реакції, поняття, ідеї та навички, які мають бути засвоєні учнем, а потім за допомогою багатостороннього підходу допомагає учневі спрямувати власну діяльність на досягнення цих цілей.

 • При цьому учень може діяти у власному темпі, заповнюючи прогалини у своїх знаннях або пропускаючи те, що вже засвоєно.Мультимедійні технології

 • Пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.

 • Мультимедіа-технології перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили учням (будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію.Мережеві технології

 • Призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Інтернет. Формами мережевої комунікації є: • електронна пошта - призначається для обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, здійснення консультування, організації дистанційного навчання; • телеконференція - дозволяє викладачеві та учням, що знаходяться на значній відстані одне від одного, організувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так званого віртуального класу.Інноваційна діяльність

 • Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей.

 • Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій.Список використаних джерел

 • http://www.rusnauka.com/

 • http://muzicteacher.at.ua/

 • http://ru.wikipedia.org/

 • http://blog.i.ua /

 • http://opcb.kpi.ua/

 • Ніколаєнко Л. Особистісно – орієнтований підхід у підвищенні кваліфікації вчителів // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №1

 • Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб./ Авт. – укл. О. Пометун. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2002.

 • Г.О. Сиротенко. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – Харків: “Основа”, 2003Схожі:

Зміст Термін «інновація» iconЗміст Вступ
Цей термін запропоновано в 1990 році канадськими вченими з університету МакМастера в Торонто (Канада)
Зміст Термін «інновація» iconМікс “Інновація”

Зміст Термін «інновація» iconТермін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’
Впровадив цей термін до наукового вжитку у 30-х роках ХIХ cт французький філософ, соціолог
Зміст Термін «інновація» iconIнновацiйна дiяльнiсть
Освітніми інноваціями (далі інновація) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські...
Зміст Термін «інновація» iconОрієнтовний термін проведення орієнтовний термін проведення
Проведення пробного тестування для випускників знз з числа сиріт чи інших пільгових категорій за кошти спонсорів, меценатів чи будь-яких...
Зміст Термін «інновація» icon1. Термін «розвиток інформаційних процесів» означає: Термін «розвиток інформаційних процесів» означає
Серед негативних наслідків розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних технологій вказують
Зміст Термін «інновація» iconІсторія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства
Термін «біологія» був вперше вжитий в 1797 р німецьким професором анатомії Теодором Рузом (1771—1803), пізніше в 1800 р термін застосував...
Зміст Термін «інновація» iconКомерціалізація технологій Михайло Станкоський, д-р наук
Нам потрібна людина, розум якої може охопити всі можливості, яка вірить, що інновація є можливою та, яка має мотивацію наполягати...
Зміст Термін «інновація» iconТермін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р. Термін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р
«ототожнення». Бачення внутрішнього стану партнера будується на основі спроби поставити себе на його місце
Зміст Термін «інновація» iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"
Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття" Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка